2020. október 31., szombat

Köszönet a részvét(el)ért a Királyi Halottak Napi történelmi kegyeleti szertartáson

Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához, S gyújt régi fénynél új szövetneket.
Garay János Az Árpádok

Megtettük, amit megkövetel a tisztelet azok iránt, kiknek nyughelyéül szolgált a Szent István által alapított Nagyboldogasszony prépostság. 

A hajdani koronázó templom Romkertjében 2020. október 30-án megtartott királyi halottak napi történelmi kegyeleti szertartásról szólt a Fehérvár TV október 31.-i Híradója (csatolt archiv felvétel a 0:52 perctől) és a Fejér Megyei Hírlap szombati nyomtatott számának címlap fotója (jobbra és a helyszínről készített képgalériánkban). 

Köszönet a résztvevőknek,

  • az Alba Regia Civitas Rend,
  •  a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület,
  • a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje tagjainak, vitézeinek és apródjainak,
  • s különösen v. Vesztergám Miklós tárogató művésznek, aki rövid időn belül - október 19., 25. és 30. napján - három egymást követő rendezvényünknek volt aktív közreműködője.

2020. október 28., szerda

Királyi Halottak Napja - 2020. október 30. 17 óra

Csendes kegyelet, fényekben rejlő imák harangja ...

Nem hagyjuk emléktelenné tenni, nem hagyhatjuk végleg elfeledni megannyi apostol királyunk szent korát! Mindenszentek előestjén fénybe és imába foglaljuk emelkedésük és hanyatlásuk ma még romokban heverő templomát!

Plakát JPG (a képre kattintva), PDF (itt)

Emlékezzünk együtt méltósággal királyi és királynéi halottainkra Székesfehérvárott, a hajdani koronázó templom "Romkert"-jében!
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2020. október 26., hétfő

A hét híréről, s még mindig a székely önrendelkezésről

A Fehérvár TV tegnapi, 2020. október 25.-i "Hét hírei"-ben - többek között - a 2:35. perctől még a városunkat 101 esztendeje megszálló hordák alól mentesítő Nemzeti Hadsereg tiszteletére állítandó és 100 évvel ezelőtt állított Bory-obeliszk helyreállításáért zajlott fáklyás felvonulásunkról készített összefoglaló szerepelt.

Ma, 2020. október 26-án viszont már a székely nemzettestvéreink önrendelkezéséért a Székely Nemzeti Tanács által Székely Autonómia Napjaként meghirdetett őrtűz gyújtás keretei között zajlott megyei, sárkeresztesi és székesfehérvári kiállásairól szólt a 7:00. perctől a Fehérvár TV Híradójában az összefoglaló.

A székely nép önrendelkezésért álltunk ki Székesfehérvár délnyugati kapujában

Kiálltunk a város délnyugati kapujában, a testvérvárosi székelykapu ívei alatt székely nemzettestvéreink önrendelkezési jogai mellett a Székely Autonómia Napján, október utolsó vasárnapján. A székelyföldi őrtüzekkel egyidőben fellobbanó fáklyákkal vonultunk a székelyföldi utcaneves Maroshegy koronás körforgalmáig.

Imádságos gyertyagyújtás és felvonulás volt vasárnap Székelyföld autonómiájáért

Köszönet - többek között - a FEJSZE, a HVIM, a VÁLASZ képviselőinek, Deák Lajosné Zsuzsanna városi tanácsnoknak, vitéz Vesztergám Miklós tárogató művésznek és minden megjelent fehérvári polgárnak a kiállásért.

2020. október 24., szombat

A forradalom 50. évfordulójával kezdődött az üldöztetés és máig tart a Hunnia-ügy

 Ha kedd, akkor Hétvezér Est 

Budaházy György: A Hunnia-ügy tegnap, ma és holnap: a Hunnia per és következményei

Budaházy György, a 2002-es választást követő Erzsébet hídi blokád szervezésével a politika tűzvonalába lépő nemzeti hazafi lesz a Fejér Szövetség 508. Hétvezér Estjének előadó vendége.

Az 1956-os forradalom 50. évfordulóján elkövetett hatalmi visszaélések, az embertelen megtorlások, szemkilövető kormányzat visszaéléseinek közepette lett politikai üldözött, amely a politika és jog hálójában a kormányzat változásával sem szűnt meg.

Az évtizedes eljárássá elhúzódó Hunnia-per fővádlottjaként - társaival, vagy társainak titulált ártatlanokkal együtt - családjától is elzárva vészelte át az összesen több, mint 120 éves elzárást jelentő elsőfokú ítélet megsemmisítéséig tartó huzavonát.

2020. október 22., csütörtök

Székely Autonómia Napja Sárkeresztesen és Székesfehérvárott is az összetartozásról szól

"Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok,szabad Székelyföldre utat mutassatok!
Mutassatok utat a székely testvérnek, keresve sem talál szebb hazát népének!"

Míg fénylik az égen a Hold és a Nap, kiállás, fohász és fáklyás menet a székelység önrendelkezéséért a királyi városban

A VÁLASZ Független Civilek sajtótájékoztatóján...

Királyi Halottak Napi csendes történelmi kegyeleti szertartás királyi méltóságainkért

Királyi Halottak Napja 
történelmi-kegyeleti szertartás Fehérvárott

Sötét enyészet néma éjjelében Temetve fekszik a hajdan kora;
A bajnok alszik a föld mély ölében, Ki tudja merre hamvad hűlt pora?
Sírjára, mert nem tudja senki hol van, Nem hull a bánat könyje szent titokban.

https://photos.app.goo.gl/G9Ttkjs3fo89yDUp9
FELHÍVÁS 

Mindenkit szeretettel hív és vár
a székesfehérvári királysíroknál
(Nemzeti Sírkert és Emlékhely)
2020. október 30-án (pénteken) 17 órától
 
a
Királyi Halottak Napja
 
csendes történelmi-kegyeleti szertartásra
 
a
Fejér Szövetség 

 
(az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület,
a Rákóczi Szövetség, a Trianon Társaság Fejér megyei szervezetei

és a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa),
 
a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület,
a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje
 és a Vitézi Rend Fejér Szék


Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához, S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványul sugára: A régi fény ragyogjon fel honára!
Idézetek: Garay János Az Árpádok című versének első és utolsó versszaka

2020. október 19., hétfő

Míg fénylik az égen a Hold és a Nap, kiállás, fohász és fáklyás menet a székelység önrendelkezéséért a királyi városban

 Székesfehérvárott is felfénylenek Székelyföld határai!

Felhívás!
Ezúton hívunk és szólítunk minden együttérző fehérvári polgárt, 
hogy október utolsó vasárnapján, 2020. október 25-én 16:30-tól, 
gyújtsunk együtt őrlángokat, világítsanak Székelyföld határai
A SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
 Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
(a körforgalomban, Székesfehérvár-Maroshegy bejáratánál)

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács!
Tisztelt Csíkszeredai és Fehérvári Önkormányzat!
Tisztelt Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek! 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásának eleget téve, székely testvéreinkkel együtt érezve, Székelyföld önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó a Fejér Szövetség, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Székelybál Alapítók Baráti Köre, a Válasz Független Civilek Egyesület és csatlakozó szervezetek és polgárok, köztisztviselők

teljes önrendelkezést követelnek a székely nemzetnek!
2020. október 25-én (helyi idő szerint) 16:30 órakor
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál

mécsesekkel világítja ki Székelyföld határait,
hogy a 16:45-től kezdődő közös ima után fáklyás
felvonulással érkezzenek a koronás körforgalomhoz.

Az eseményen részt vesznek és közreműködnek:
Deák Lajosné önkormányzati képviselő (Szfvár MJV Önkormányzat), Szili Csaba megyei önkormányzati képviselő (VÁLASZ), Juhász László önkormányzati képviselő (Székelybál Alapító Baráti Kör, VÁLASZ), Kónyi-Kiss Botond (HVIM), Boór Ferenc (FEJSZE) és még sokan, mások.

Jász-magyar elfeledett őstörténet

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Bognár Ferenc Flórián: Jász-magyar őstörténet, avagy a magyar őstörténet jász-szkíta vonala mentén
 
Bognár Ferenc Flórián, számos magyarságtudományi konferencia szervezője,  műkedvelő őstörténet kutató lesz a Fejér Szövetség 507. Hétvezér Estjének előadó vendége.
 
Az est bátran tekinthető egy - a járványügyi helyzet miatt - elhalasztott könyvbemutató előadásnak is, minthogy a magyar történelmet évtizedek óta elkötelezetten kutató és számos tanulmányt megjelentető előadónk egy éve jelentetett meg egy hiánypótló könyvet Jászok címmel, benne egy rendkívül felkészült, megalapozott és terjedelmes őstörténeti kutatást összegző könyv újraszerkesztett változatával együtt, Horváth István azonos címmel megjelentetett terjedelmes tanulmányával. Sokszor újra kell felfedeznünk azt, amit elődeink már tudtak, bizonyítja ezt Horváth István kevesek által idézett műve előadónk összefoglalójával kiegészítve. Hiánypótló ismeretek a múltból. Talán nem is oly meglepő ez az MTA által létrehozott Magyarságkutató Intézet legújabb eredményeit tekintve.

2020. október 14., szerda

Állítsuk vissza a Nemzeti Hadsereg tiszteletét a Bory emlékmű helyreállításával

100 évvel ezelőtt, 1920. október 17-én állították és avatták fel a Bory Jenő emlékművet Székesfehérvár délnyugati határában a román megszállás alól felszabadító Nemzeti Hadsereg tiszteletére.

Egy évvel ezelőtt, a Nemzeti Hadsereg bevonulásának 100. évfordulójára emlékezve, 2019. október 19-én szervezte ez alkalomból az első városi megmozdulást az Országzászló Védnöki Testület felkérésére és tette közzé felhívását a Fejér Szövetség és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom azzal, hogy a Bory Jenő által készített és a bevonulást követő évben a város és a megye közgyűlésének közös elhatározásával felállított emlékmű avatásának 100. évfordulóján adja át azt Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármesterének, azaz az Országzászló Védnöki Testület tiszteletbeli elnökének és juttatja el a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének.

Elektronikus aláírás a plakátképre kattintva (határidő az átadáshoz: 2020. október 19. 12:00 óra)

2020. október 13., kedd

Katona Csaba történész az MTA Szent Korona Kutatócsoport eredményeiről ad elő az 506. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Katona Csaba: Koronázás Soprontól Budáig - epizódok a Szent Korona és a koronázások történetéből 1526 és 1916 között
 
Katona Csaba
történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársa, a Magyar Történelmi Társulat igazgatóválasztmányi tagja, a "Lendület" Szent Korona Kutatócsoport tagja  első alkalommal lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának vendége.
A szerzőről bővebb ismereteket szerezhetnek érdeklődő vendégeink egy az Újkor.hu oldalon "Legendák és mindennapok" címmel megjelent személyes interjún keresztül is.
 
Az előadó a Magyar Tudományos Akadémia Lendület Fiatal Kutatói Programjának keretében az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport kutatásainak eredményeit foglalja össze röviden az 506. Hétvezér Est résztvevői számára. A kutatócsoport – Pálffy Géza irányításával – 2012. júliusától 2017. júniusáig kapott kiemelt támogatást a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona 1526 és 1916 történetének szisztematikus vizsgálatára. (...) A magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526–1916) című projekt legfőbb célja a magyar tudományosság jelentős adósságának pótlása volt, a Szent Korona újkori históriájának és a magyar király-, illetve királyné-koronázások 16–20. századi (székesfehérvári, pozsonyi, soproni, budai és budapesti) ceremóniáinak részletes áttekintése. Az interdiszciplináris projekt hazai és külföldi (ausztriai, szlovákiai, spanyol- és olaszországi stb.) levéltárakból gyűjtötte össze a koronázási jelvények és szertartások eddig ismeretlen újkori forrásait, a korona és a koronázások ábrázolásait, miközben összeállította a legfőbb nemzeti kincsünk itineráriumát, a koronázási szertartások Ki kicsodáját, a koronázási érmek adatbázisát és megjelentetni kívánta Révay Péter nevezetes bővített koronatörténete (1659) latin–magyar kritikai kiadását.

2020. október 11., vasárnap

Rendkívüli sajtótájkoztató a 101. évforduló előtt egy héttel (vidóval frissítve)

101 évvel ezelőtt szabadította fel a román megszállás alól Székesfehérvárt a Nemzeti Hadsereg

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak!

Az Országzászló Védnöki Testület felkérésére a Fejér Szövetség és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szervezésében egy évvel ezelőtt emlékeztünk meg az országot felszabadító Nemzeti Hadsereg tisztjeinek és közkatonáinak felejthetetlen áldozatvállalására a Fehérvárt felszabadító bevonulásuk 100. évfordulóján.

A megemlékezés nyitányaként a Nemzeti Hadsereg bevonulásának útvonalába eső - a székelyföldi utcaneves városrész határában, a maroshegyi körforgalomban 2012-ben avatott testvér(város)i - Székelykapu előtt ismertettük és tettük közzé a felhívást, hogy a hajdani városi és megyei közgyűlés közös akaratával 1920-ban létesített, azonban 1946-ban ledöntött, majd eltávolított Bory Jenő emlékmű helyreállításáért aláírásgyűjtésbe kezdünk, melyet a közakarat kifejezéseként a következő, tehát a közelgő évfordulón adunk át ünnepélyesen előbb Székesfehérvár, majd Fejér megye önkormányzati testületeinek.

A felhívás és aláírásgyűjtő ív ide kattintva tölthető le, illetve olvasható.

Ezúton hívjuk meg Önöket
Előzetes Sajtótájékoztatónkra
a városi és megyei közgyűléshez címzett felhívás és aláírásgyűjtő ívek
Ünnepélyes Átadási Eseményéről
a Székesfehérvár, Koronázó tér 4. szám I. emeletén található
Alba Mária Közéleti Műhelybe
2020. 10. 12-én (hétfőn) 14:00 órára

A sajtótájékoztatón részt vesz és nyilatkozatot tesz a felhívásban kezdeményezett helyreállítást támogató Válasz Független Civilek Egyesület képviseletében Juhász László elnök, önkormányzati képviselő és Szili Csaba alelnök, megyei önkormányzati képviselő is.

2020. október 5., hétfő

160 éve hunyt el Bolyai János

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Varga János: Bolyai János élete az anekdoták tükrében - 160 éve halt meg Bolyai János
 
Varga János mérnöktanár első alkalommal lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának vendége. Az előadó 48 éve foglalkozik a Bolyaiak életének és munkásságának tanulmányozásával. Nem Bolyai-kutató, de személyesen ismeri az utóbbi fél évszázadban dolgozó Bolyai-kutató mindegyikét, velük baráti kapcsolatban van, publikációikat, könyveiket ismeri, megvásárolja és feldolgozza. Ebben a témában terjedelmes magánkönyvtárral rendelkezik. Matematika tanárként szinte életcéljának tekinti, hogy minél több emberrel -tanulóval, tanárral, magyarral- megismertesse legnagyobb tudósunk munkásságát, tudománytörténeti jelentőségét, és példaként állítsa minden magyar, különösen a fiatalok elé. Ebben a témában ismeretterjesztő előadásokat tart, terjedelmes és rendhagyó pubikációja jelent meg a VALÓSÁG c. folyóirat 2016/2 és a Matematikai Lapok, 2015/2 számában BOLYAI JÁNOS a 'Teremtő’ címmel, valamint sikeresen kimutatta és a Matematikai Lapok 2016/1 8-14 o. számában publikálta Bolyai János híres képletéről, hogy valójában az is hiperbolikus. (A Bolyai-képlet hiperbolizálása) Ezen aktivitása alapján Weszely Tibor egyetemi tanár, nemrég elhunyt Bolyai-kutató adományozta neki a „Bolyai kultusz népszerűsítője” titulust.