2016. december 31., szombat

Régi-új helyszínen, 2017-ben is: ha kedd, akkor Hétvezér Est!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est… 

Meghívó a Hungarikum Együttes koncertjére, a Királykút Emlékházba 

Több éves hagyomány immár, hogy a Hungarikum Együttes újévi koncertjével indul az újesztendő a Hétvezér Estek közönsége számára. Ez az előadás a Hétvezér Estek hét éve elkezdődött töretlen történetében a 349. lesz és az újesztendőben ismét, a fehérváriak körében jól ismert és közkedvelt régi-új helyszínre, a Királykút Emlékházba tért vissza. Örömünkre szolgál, hogy itt láthatjuk vendégül Mudris Anettet és Kremnitzky Gézát, azaz a Hungarikum Együttest, immár sokadszorra.

2016. december 29., csütörtök

Messze nem az utolsó szó a 131 éve született Hóman Bálintról

Idézet Nyílt levelünkből, Fehérvár közelmúltjából:

... a megbékélésre, a szembenézésre képtelenek, még mielőtt kilöttyenne abból a pohárból.
Ha képesek lesznek rá, meg fogják látni mennyivel szebb a világ.
 
131 éve született Hóman Bálint magyar politikus, történész, egyetemi tanár, az MTA tagja.
(Budapest, 1885. december 29. – Vác, 1951. június 2.)
 
Hóman Bálint Budapesten született. 1925-től tanított, majd az 1930-40-as években több kormányban is vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. Számos történelmi tárgyú munkája közül kiemelkedik a - Szekfű Gyulával közösen írt - Magyar történet és a négykötetes Egyetemes történet. 1929-ben az MTA rendes tagjává választották. 1946-ban a Népbíróság háborús bűnösként életfogytiglanra ítélte azzal az indokkal, hogy minisztersége idején a fasizmus egyre erősebb teret nyert a közoktatásban. A rabtartók kegyetlenkedései következtében 1951-ben a váci fegyházban halt meg, s a rabtemetőben jeltelen sírba helyezték. Az 1990-es években vita folyt akadémiai tagságának rehabilitációjáról. 2000-ben megkezdődött a váci temető feltárása, s az ő földi maradványainak azonosítása is. 2001. október 13-án a tassi református temetőben újratemették. Külföldön élő fia akarata szerint, az egykori miniszter, Darányi Kálmán családi kriptájában helyezték el.

Dr. Grespik László halálára

A Magyarok Világszövetsége megdöbbenéssel  értesült Grespik László korai elhunytáról. Az MVSZ Sajtószolgálat MVSZ vezetők rövid nyilatkozatával és Dr. Grespik László utolsó nemzetpolitikai alkotásának, Trianon semmisségének jogi úton történő kimondatására irányuló petíciójának közlésével búcsúzik Tőle.

Amikor 2ooo tavaszán, a Magyarok Világszövetségének elnökévé választottak, és másnap hadat üzent nekem a fél világ, két fiatal ügyvéd sietett önként, hathatós megsegítésemre. Egyikőjük Grespik László volt... Életereje teljében bekövetkezett elmúlása nem csupán családjának, hanem egész nemzetünknek nehezen feldolgozható,  fájdalmas veszteség –   mondta Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke.

2016. december 26., hétfő

Zsidó-keresztyénségről beszélni "nem tévedés, hanem közönséges hamisítás"

A zsidó-kereszténység közönséges hamisítás voltáról... - Dr. Csohány János professzor új könyve

A Kazinczy Ferenc Társaság kiadásában, Debrecenben megjelent Dr. Csohány János egyháztörténész professzor új könyve, melynek címe Tegnap és tegnapelőtt. Írások a reformáció fél évezredes jubileuma elé. A 350 oldalas keménykötésű könyv pillanatképeket közöl a magyar protestantizmus századaiból, valamint történelmi arcképeket és kortárs portrékat, könyvismertetőket. Dr. Csohány János professzor hatalmas anyagismerete abban a könnyedségben érhető tetten, „amivel – látszólag szépirodalmat művelve, mégis páratlan tudás birtokában – hozzászól akár a legnehezebb kérdésekhez” – írja ajánlásában Kiss Endre József, a Kazinczy Ferenc Társaság titkára. Alább közzétesszük ennek egy példáját, Csohány professzornak a könyv 110. oldalán olvasható eszmefuttatását egy manapság divatos szóhasználatról, a zsidó-kereszténységről, pontosabban a zsidó-keresztyénségről.

2016. december 25., vasárnap

2016, nem jogerős elítéltek Karácsonya

Budaházy Györgyre és társaira gondolok Karácsonykor. Tehetetlenül.

Budaházy: "Ma december 20.-a van, a héten Karácsony, és én itt ülök a Venyige utcai bv-intézetbeli zárkában"

Ma december 20.-a van, a héten Karácsony, és én itt ülök a Venyige utcai bv-intézetbeli zárkában a rozoga 40x60 cm-es kis fa asztalnál (amire az egyik tiszt azt mondta, hogy örüljünk, hogy a mi zárkánkban ilyen van legalább) és bámulom a rácsos ablakon át a deres tájat.

2016. december 21., szerda

Mintegy hét éve valljuk már, hogy "nem jöttünk mi sehonnan sem"

Mert a józan ész, a régészet, a génkutatás, a krónikás hagyomány, népdalaink és mondáink tömege, a művelődéstörténet emlékei, nyelvünk és gondolkodásmódunk, ... mind és mind azt valószínűsíti, amit Magyar Adorján megfogalmazott már több, mint hét évtizede, mi csak folytattuk, hogy

NEM JÖTTÜNK MI SEHONNAN SEM
NEM FOGLALTUNK TEHÁT HONT SEM

A fény újjáéledésének ősi ünnepén, mintegy kerecseny karácsonyi ajándékként tesszük közzé ezt az összefoglalót a kárpát-medencei magyarság ősműveltségéről egy pártoló tagunk jóvoltából (mely a forrásra, az Ősbemutató feliratra kattintva közvetlenül is olvasható)

Ajánljuk ezt az 55 diaképet és hozzáfűzött honlap bejegyzéseinket karácsonyi ajándokul, hogy merjünk hőseinkhez méltók lenni, a magyarságot felemelni, nem a másét lebecsülni, csak ami volt, elismerni, tudni és azt továbbadni, s mit őseink nagy tisztelettel célul tűztek, nem másolni, de őket meg- és azt, amit lehet elkövetni, avagy 


MERJÜNK ÚJRA NAGYOK LENNI!

2016. december 18., vasárnap

Fénylánc szertartás a királyi városban - a szer napján, szerdán 18 órától

Fénylánc Magyarországért - Fénylánc a Királyok Városában, Székesfehérváron is, az ARANYBULLÁNÁL
2016. december 21-én, szerdán este 18:00 órakor


Kilencedszer fut végig a Fénylánc a világban az év legsötétebb napján. A kilenc a beteljesedés száma. Régóta vársz arra, hogy ÉLJ, hogy létezésed ne legyen magányos, céltalan, hogy egy közösség melege óvjon és támogasson. Most eljött az idő. Ha le mered tenni félelmeid, és erőt tudsz venni lustaságodon, beteljesedhet vágyad, kiteljesedhet életed.

Isten szabad akaratot adott, és ezzel – tervének megfelelően – éltünk is. Messze eltávolodtunk a Forrástól, de most fázunk, és magányosak vagyunk. Egyre többen vágyunk vissza a Forráshoz és egymáshoz. Ha te is így érzed, ne szégyelld álmaid, vesd le az álarcod, és INDULJ EL, hogy rátalálj a sok testvéri kézre. Nem vagy egyedül!

A "fiú" születése előtti utolsó vasárnapon ismétlés, avagy a tudás atyja

Korábban többször is jelentettünk meg írásokat azon történelmi és hitbéli félreértelmezésekről, amelyek a kereszténységhez, s a kereszténység legnagyobb ünnepeihez köthetők: 

2011. április 24., vasárnap
Feltámadott
2013. március 29., péntek
Iesus Nasarenus Rex Iudæorum

Egy - általunk a 2012. év szeptemberében már idézett, de - az MVSZ Sajtószolgálat által frissítve most közölt írást továbbítunk, melyben a fentiekkel azonos a mondanivaló, s kívánunk minden olvasónknak ezzel egyben

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT!

A Tudománytörténeti Vándorkiállítás 2017. januárjának közepéig Seregélyesen látogatható

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert) 

Tisztelt Pedagógusok és érdeklődő fehérvári Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!
Ezúton hívjuk meg Önöket
a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyarok Világszövetsége
Tudománytörténeti Vándorkiállításának
második iskolai megnyitójára,
2016. december 19-én 14:30 órára
a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába 
(Seregélyes, Fő út 201.)

2016. december 11., vasárnap

"Sokasodnak a törpék a földön és rendre kivesznek az óriások"

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Ifj. Tompó László: Kitagadottak – Mélyszántás III. – könyvbemutató

Az előadás ideje: 2016. december 13. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I. em.


A főcímben idézett szavakkal búcsúztatta Wass Albert Marschalkó Lajos újságírót, szerkesztőt az 1968-ban bekövetkezett halálakor. A 348. Hétvezér Est vendége ismét ifj. Tompó László lesz. Ha leltárt készítünk, hogy ez alatt az immár 7 éves múltra visszatekintő, a magyarság kultúrájával, történelmével, hagyományaival és többek között a közelmúlt és napjaink aktuális politikai kérdéseinek megválaszolásával is foglalkozó közéleti, közművelődési és kulturális előadás sorozat előadói között kit tisztelhettünk eddig legtöbb alkalommal, akkor elvitathatatlan, hogy a sorozat leggyakoribb vendége ifj. Tompó László. A mostani könyvbemutatót megelőzően a Hétvezér Estek közönsége az író korábbi köteteit már megismerhette. 

2016. december 5., hétfő

„Költők között zenész, zenészek közt költő”

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Dinnyés József : Régi énekek koncertje


Az előadás ideje: 2016. december 06. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I. em.

Az idei 7. Botond-napi vásár után, Hétvezér Esten első alkalommal lesz vendégünk a 347. HVE-n Dinnyés József magyar zeneszerző, előadó-művész, „daltulajdonos”, énekes, gitáros. Művészi hitvallását így fogalmazza meg: „Költők között zenész, zenészek között költő vagyok. Népem egyharmada szülőföldjétől megfosztottan, más népek fennhatósága alatt él. Önmagam veszteném el, ha a világízlést képviselném és elfutnék nemzeti hagyományaim elől.” 

2016. december 1., csütörtök

Miklós napi Hétvezér Est Dinnyés Józseffel

Most! Ha kedd, akkor Miklós, s ha Miklós, akkor a Hétvezér Estére Mikulás hoz ajándékot, s az ajándék:
DINNYÉS JÓZSEF
válogatása dalaiból

Helyszín: Miss Tee Teabolt (az utolsó előtti alkalom): Székesfehérvár, Ady E. u. 32. I. em.
Időpont: 2016. Álom-december hava első keddjén, Miklós napján, 6-án 18:00 órakor
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2016. november 27., vasárnap

Mátyás király és a Nikolsburgi ábécé titokzatos megalkotójának kapcsolata

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Mandics György: Mátyás király és Janus Pannonius - könyvbemutató előadás 

Az előadás ideje: 2016. november 29. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I. em.

Kiemelkedően izgalmas irodalomtörténeti és rovásírástörténeti azaz művelődéstörténeti kalandban lesz része a 346. Hétvezér Est hallgatóságának. Mandics György temesvári születésű, magyarországi író, költő, művelődéstörténész, újságíró, esszéíró, kutató, tanár, matematikus, harmadik alkalommal lesz vendége a Hétvezér Esteknek. Visszatérő vendégként a mostani alkalommal legújabb könyvét mutatja be, amelyet Janus Pannoniusról és Mátyás királyról írt.  Janus Pannoniust Mandics György a magyar rováskódexek ihletőjének nevezi.  Ennek az állításnak az alapját Mandics Györgynek a rovásírással foglalkozó alapos tanulmányai képezik. Ezekre kiadós rálátást nyújt például a szerző 2010-ben megjelent munkája a „Róvott múltunk” a székely-magyar rovásírás-történet című háromkötetes kézikönyve.

2016. november 26., szombat

A kolozsvári Nimród szobor - 1. rész

Nimród kolozsvári szobra - "Nimród a világ első királya, minden magyarnak szent őse, Hunor és Magor apja." - Benkő Emő avatóbeszéde I. rész

Az V. Árpád-házi Szent Erzsébet Napok nyitányaként 2016. november 18-án, a Kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társaságának telkén kialakított szoborparkban felavatták Nimród szobrát, a marosvásárhelyi szobrászművész, Miholcsa József alkotását. A megnyitón Kovács Nóri részleteket énekelt készülő Nimród-operájából, Benkő Emő pedig avatóbeszédében számos eddig ismeretlen elemet tartalmazó Nimród-képet vázolt fel. Négyrészes sorozatban közöljük Benkő Emő avatóbeszédét. Alább az első rész.
                                                            
Benkő Emő:
                                                             „Nimróddal indul a magyarság történelme.”
(Szántai Lajos)

2016. november 25., péntek

Az igazság nem tűr mismásolást: nem háborús vereség a többszörös elárultatás, s az azáltali csonkolás

Térkép: 100 éve történt - Románia hátba támadta Magyarországot

Az első világháború egyik kulcspillanata 1916. augusztus 27. éjjelén zajlott, amikor az addig semleges Románia hátba támadta a szinte védtelen Erdélyt. A magyar honvédek Galíciában és Doberdónál ontották vérüket… a Monarchiáért. Ennek ellenére pár nap alatt létrejött a Mackensen-hadseregcsoport, amely méltó választ adott az orvtámadásra, kiűzve Erdély földjéről a betörőket, elfoglalva Románia fővárosát, Bukarestet és a Fekete-tengerig illetve az orosz seregekig kergetve a román hadakat. A történelmi Magyarország tehát nem a harctereken veszett el, hanem 1918-ban, jóformán puskadörrenés nélkül, Károlyi Mihályék példa nélküli hazaárulása folytán...

A Hunyadi Mátyás Szakgimnázium a Tudománytörténeti Vándorkiállítás első iskolai állomása

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”

(Szentgyörgyi Albert
)
Tisztelt Pedagógusok és érdeklődő fehérvári Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!


Ezúton hívjuk meg Önöket
a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyarok Világszövetsége Tudománytörténeti Vándorkiállításának
első iskolai megnyitójára

2016. november 28-án 16 órára
a Hunyadi Mátyás Szakgimnáziumba
(Székesfehérvár, Várkörút 35.)

2016. november 20., vasárnap

Patrona Hungariae, a Magyarok Nagyasszonya

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Bognár Ferenc: Nagyboldogasszony mitológia


Az előadás ideje: 2016. november 22. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I. em.


Bognár Ferenc első ízben lesz vendége a Hétvezér Estek rendezvénysorozatának. A 345. Hétvezér Est témája, nekünk, fehérváriaknak, itt az egykori történelmi és koronázó fővárosban különösen sokat jelent, hiszen itt ajánlotta fel Szent István az országot és a szentkoronát Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának, Boldogasszonynak.  A Magyarok Nagyasszonya ( latinul: Patrona Hungariae) Szűz Mária egyik elnevezése, mely kifejezi különleges kapcsolatát Magyarországgal .

2016. november 13., vasárnap

A SZER és az „emberarcú szocializmus”…

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Dr. Salamin András:  Szakmáry Károly "A SZABAD EURÓPA RÁDIÓJA ÉS A MAGYAR FORRADALOM" című könyvének bemutatója


Az előadás ideje: 2016. november 15. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I

A 344. Hétvezér Est vendége Dr. Salamin András lesz, aki harmadik alkalommal látogat el az immár a hetedik éve kedd esténként megtartásra kerülő közéleti- és közművelődési előadás sorozat mostani előadására.  Ezen az esten az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére megjelent egyik legátfogóbb visszaemlékezéseket tartalmazó kétkötetes könyv szerkesztőjeként mutatja be Szakmáry Károly: A SZABAD EURÓPA RÁDIÓJA ÉS A MAGYAR FORRADALOM című könyvét.  A bemutató alkalmával természetesen lesz lehetőség a két kötetes könyv kedvezményes megvásárlására és dedikáltatására is.

2016. november 10., csütörtök

Gyertyagyújtás és emlékezés Tomory Zsuzsára

Gyertyagyújtó megemlékezés Tomory Zsuzsa lelki üdvéért

Kedves Mindenki!

Wisconsinban, november  12-én, du. 14 órakor  (budapesti idő szerint 21 órakor) Istentisztelet lesz Zsuzsa lelki üdvéért. Ugyanez időben Zsuzsa baráti- és ismeretköre gyertyagyújtó fohásszal fordul Istenünkhöz Zsuzsa békés nyugalmáért. Kérjük, gyújtsanak egy gyertyát. Az örök világosság fényeskedjen Neki!

Tisztelettel:
Botos László

2016. november 7., hétfő

Merjünk nagyok lenni! - Megkezdte vándorútját a Tudománytörténeti Vándorkiállítás

Dr. Boór Ferenc MVSZ FMSZ elnök,
Gájásy György (főszervező) és
Sajó Victor elnök (Fejér Szövetség)
a kiállítás megnyitása előtti pillanatokban
Megnyitotta hosszú vándorútját Székesfehérvárott a Dr. Pálfi György nyugalmazott  egyetemi tanár szellemi termékeként létrejött, a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló és a Magyarok Világszövetsége által felkarolt Tudománytörténeti Vándorkiállítás.
A folytatásra is van már vállalkozó iskola Seregélyesen. Hála a jóhiszeműségnek, megvalósulni látszik végre prof. dr. Pálfi György reménysége.

Az állandó kiállításnak a Magyarok IX. Világkongresszusán történt megnyitása óta az MVSZ Semmelweis Ignác utcai székháza, a Magyarok Háza Kossuth terme ad helyet.
„Mert vannak dolgok, melyeknek emlékezete nélkül nincsen jövendő”
(Kossuth Lajos)

2016. november 6., vasárnap

Cui prodest… avagy ki(k)nek az érdeke?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Magyaródy Szabolcs: A "Bűnös Nemzet" hazugsága.

Az előadás ideje: 2016. november 08. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I.  

Örömmel számolhatunk be, hogy rövid időn belül ismét vendégünk lesz a 343. Hétvezér Esten, a Kanadában élő Magyaródy Szabolcs. A Hétvezér Est közönségének nem kell bemutatni Magyaródy Szabolcsot, hiszen nemrég , alig egy hónapja járt körünkben 
A mostani előadása, amely immár harmadik a Hétvezér Estek történetében, a tavaly novemberi előadásának szerves folytatása, melynek címe „Magyarország „bűnössége” a II. világháborúban? „volt. A már szinte történelmi távlatban ránk ragasztott "Bűnös Nemzet" hazugságát és a legújabb korban a magyarságra megpróbált "merjünk kicsik lenni" ránk sütött bélyegeket, egy a nagyvilágot bejárt és jól ismerő, széles látókörrel, friss szemlélettel és korának bölcsességével megáldott Magyaródy Szabolcs történelmi tényekkel cáfolja megsemmisítően előadásában.  

2016. november 5., szombat

Szent Imre napi üzenet az amerikai magyarokhoz

Jeles közéleti személyiségek Szent Imre napi üzenete az amerikai magyarokhoz

Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Dr. Prokopp Mária művészettörténész professzor, Dr. Balogh Sándor amerikai politológus professzor, Borbély Imre, Botos László, Dr. Drábik János és Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke idén is üzenettel és felhívással fordul az amerikai magyar közösségekhez, hogy november 5-én, Szent Imre napján és másnap vasárnap emlékezzenek meg arról, ahogy Amerika névadója nem más, mint egy magyar királyfi, Szent István király fia, Szent Imre.
A kezdeményezés támogatására a Magyarok Világszövetsége különböző méretű plakátokat bocsát rendelkezésre, amelyeket Barcsik Géza grafikusművész alkotott, és amelyek innen tölthetők le: Szent Imre 2016 plakátok.

Életképek a Királyi Halottak Napja történelmi-kegyeleti szertartásról (2016.10.31.)

https://goo.gl/photos/RjnSxgFG21q6NJTM8
Az album és a diavetítés a fenti képre kattintva és a Google fotó szolgáltatásban látható
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Sólyom avagy Szent Imre napja

2016. november 5. van, Szent Imre avagy Sólyom napja

Szent Imre
a koronázó paláston
A régi jó magyar naptárban Enyészet havának Sólyom napja, míg az újban Szent Imre napja van. E kettő - mint feltűnően sok esetben is - a legkevésbé sem mond egymásnak ellent, hiszen Szent Imre Turul-házi leszármazottként valóban a fény hírnöke volt, azaz sólyom a magyar hagyományban.

Ez alkalomból megjelent egy több okból is találó írás a történelmi ferdítésekről és hiedelmekről, azonban akarva akaratlanul is olyan mondatokat tartalmazva, amelyek a legkevésbé sem állják meg a helyüket. Ezeket igyekeztük a betoldott megjegyzésekkel árnyalni. Azonban az írás számos olyan felvetést is tartalmaz, amelyeken érdemes elgondolkodni (nem is beszélve a megjegyzésekben rejlő ismeretekről).

Tehát lássuk az írást!

2016. november 3., csütörtök

Az igazságtalanság elviselhetetlenné vált 1956 60. és 2006 10. évfordulóján

Holnap az 1956-os szabadságharc eltiprásának 60. évfordulója van.
"Van úgy, hogy az igazságtalanság elviselhetetlenné válik" 

https://www.youtube.com/watch?v=-zkmNZeUtgE
Morvai Krisztina a Nagy Imre teremben 2016. november 2-án
(a felvétel a képre kattintva megtekinthető)
forrás: morvaikrisztina.hu
Még egyetlen napja van a jelenlegi országgyűlésnek, minden választott képviselőnek, hogy becsülettel és tisztességgel szemébe tudjanak nézni választóiknak az arcátlanul nyegle és embertelenül arrogáns gyurcsányi időszak legsötétebb pillanatainak, a 2006-ban ellenük szerveződő ellenállás - emezek által éppen az 50. évfordulóra időzített - leszámolási akciósorozatuk 10. évfordulóján. A 2010-ben ígért elszámoltatás úgy áll, hogy a gergényik és gyurcsányok "köszönik, jól vannak", míg a méltatlanságok ellen cselekvően fellépők koholt vádakkal börtönbe jutottak.

Tudománytörténeti Vándorkiállítás megnyitója Székesfehérvárott

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”

(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Polgármester Úr, Önkormányzati és Közéleti Tisztviselők!
Tisztelt Pedagógusok és érdeklődő fehérvári Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!
Ezúton hívjuk meg Önöket
a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyarok Világszövetsége
Tudománytörténeti Vándorkiállításának
2016. november 7-én 16 órakor
a Civil Központ emeleti halljában kezdődő

székesfehérvári megnyitójára
és az azzal egybekötött sajtótájékoztatóra,
az azt követő kötetlen tárlatlátogatásra és állófogadásra

A Hétvezér Esték novemberi előadásai


Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2016. november 1., kedd

Amnesztiát követel a tisztesség Budaházynak és a "Hunnia" csoport tagjainak

Amnesztiát Budaházynak és a Hunnia csoportnak!
Tüntetés szerdán a parlamenti vita idején

Minden igazságszerető ember számára elfogadhatatlan, hogy a 2006 őszi brutális rendőrterror felelősei megúszták a büntetést, Budaházy György és a Hunnia csoport tagjai viszont börtönben vannak, kirívó súlyú elsőfokú fegyház-ítélet terhe alatt, hét éve tartó büntetőeljárást elszenvedve. Ez az elviselhetetlen igazságtalanság az Országgyűlés által alkalmazható kegyelemmel oldható fel. Az amnesztia követelésének első fontos lépése a november 2-án, a Kossuth téren rendezett tüntetés, amelyen - Budaházy Edda és Toroczkai László mellett - magam is felszólalok. Kérem, hogy minél többen jöjjenek el, s fejezzék ki tiltakozásukat az égbekiáltó igazságtalanság ellen, s szolidaritásukat a politikai foglyok és családtagjaik mellett.

2016. október 31., hétfő

Köszönet az együttérzőknek a testvérek és az ősök tiszteletéért

https://www.youtube.com/watch?v=KnsakxaFklM&feature=youtu.be
Fehérvár TV Híradó 2016.10.31-én
a Székely Önrendelkezés Napjáról
Kedves Szövetségesek és minden jóakaró Barátunk!

Kis dolgok azok, amelyek megemelik szíveinket és lelkeinket, s ahhoz nem kellenek többek csak maroknyian, de következetesek, akik a többit rábízzák a Jóistenre!

Köszönöm, hogy egy lehetek köztetek, s hogy kitartásunk elérte azt, hogy már nem először tudósított az M1 és a Fehérvár TV és az MR1 Kossuth Rádió is arról, ami igazán fontos nekünk, FEJÉREKnek!

2016. október 28., péntek

Királyi Halottak Napi történelmi-kegyeleti szertartás

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Áldás és békesség Istentől!
Erős vár a mi Istenünk!
Áldassék az Egy, Isten!
Tisztelt Elnök Asszony/Úr!
Tisztelt szakmai, közéleti és közösségi Tisztviselők és Szereplők, védegyleti Tagok és Polgárvédők, Huszárok, Lovasok és Íjászok, Kardforgatók, Vitézek és Lovagok, Hagyományőrzők és hagyománytisztelő Építészek, Művészek!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Szeretettel hívjuk meg Önöket, társadalmi szervezetük, közösségük képviselőit a
2016. október 31-én (hétfőn) 16 órakor a fehérvári Romkertben,
a Nemzeti Sírkert és Emlékhely területén, a királyi és királynéi síroknál tartandó
Királyi Halottak Napi történelmi-kegyeleti szertartásra
és az azt követő, előreláthatólag 17 órakor
az Alba Mária közéleti műhely és örökség boltban (Koronázó tér 4. I. em.)
kezdődő állófogadásunkra.

Kivilágítjuk Székelyföld határait a Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál (frissítve)

SZÉKELYFÖLD ÖNRENDELKEZÉSÉNEK NAPJA

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács!
Tisztelt Ráduly Róbert Kálmán!
Tisztelt Cser-Palkovics András!
Tisztelt Csíkszeredai és Fehérvári Önkormányzat!
Tisztelt Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásának eleget téve, székely testvéreinkkel együtt érezve, Székelyföld önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó
a Fejér Szövetség

2016. október 30-án (helyi idő szerint) 16 órakor
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
mécsesekkel világítja ki Székelyföld határait


Szeretettel várunk minden fehérvári polgártársunkat Maroshegy határában, a körforgalomban, a Csíkszereda és Székesfehérvár testvérvárosi szerződését szentesítő Székelykapunál.
 Bizalommal az ősi erényben:
                                                      Dr. Boór Ferenc elnök            Sajó Victor elnök 
                                                  Magyarok Világszövetsége        Fejér Szövetség

* Utólagos bejegyzés 2016.10.30. 21:00 órakor: Itt megtekinthető az M1 TV 19:30-kor kezdődött híradó részlete. Székelyföld önrendelkezéséről 27:56-tól, azon belül a székesfehérvári mécsesgyújtásról 30:17-től számolt be a Híradó.

2016. október 27., csütörtök

Újra feljelentést tesz az MVSZ a Véres Csütörtök gyilkosai ellen

MVSZ: A "Véres csütörtök" 60. évfordulóján ismételt feljelentés
1956. október 25-én a Kossuth tér körüli házak tetejéről gyilkos gépfegyvertüzet nyitottak a téren összegyűlt békés, himnuszt éneklő tömegre, kioltva ezer magyar ember életét. A gyilkosokat, máig nem vonták felelősségre a népirtásért. A Magyarok Világszövetsége, mint annak a könyvnek a kiadója, amely közli 195 feltételezett gyilkos nevét, közülük 113-nak rövid életrajzi adatait és 56-nak fényképét is, az 55. évfordulón feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen. A nyomozás elkezdődött, de pár hónap után leállították…. Nem vérlázító?!

Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulóján a Magyarok Világszövetsége emlékeztet arra, hogy a népirtás soha el nem évülő bűncselekmény, és ismételten feljelentést tesz.

2016. október 25., kedd

Rendhagyó történelem órák Felvidék, Kárpátalja és a Nyírség hármashatárán, Bélyben

Az esemény facebook oldala a
képre kattintva hívható
A PROSPERITAS ALAPÍTVÁNY szeretettel hív minden kedves érdeklődőt INGYENES rendhagyó történelem órákra, ahol magyar múltunk nagy pillanatai idéződnek fel a "honfoglalástól" Mátyásig.

Az alábbi előadások lélekemelő és gondolatébresztő hatásaival való gazdagodásra lehet számítani:

1. Tóth Sándor - A POZSONYI CSATA
2. Dr. Boór Ferenc - SZENT ISTVÁN ÉS KORA
3. Tóth Sándor - TATÁRJÁRÁS? MAGYARJÁRÁS?
4. Kiss Endre József - ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET

2016. október 23., vasárnap

Kor(kór)történet az 1956-os szabadságharcról egy erdélyi kisvárosban….

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Gazda József: A hajótörött (könyvbemutató)

Az előadás ideje: 2016. október 25. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I.

A 342. Hétvezér Esten második alkalommal lesz vendégünk Gazda József, kovásznai író, szociográfus, tanár, tankönyvíró, aki legújabb könyvét mutatja be. Gazda József írót a magyar nemzet szörnyűséges, de mégis felemelő sorstörténete régóta foglalkoztatja. A művészeti író, szociográfus, tankönyvíró Kézdivásárhelyen született 1936. április 8-án. A Székely Mikó Kollégium elvégzése után 1958-ban a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet. Székelykocsárdon, majd a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban, 1964-től 1998-ig a kovásznai líceumban tanított. Első írása az Utunkban jelent meg (1956), a Korunk, az Igaz Szó, A Hét, az Utunk, a Művelődés és több napilap munkatársa volt. Művészettörténeti és műkritikai írásai mellett diákokból álló művészegyüttesével 1975-től elsősorban falvakat látogató körutakon - számos Tamási darabot bemutatva - az iskolai színjátszás kibontakozását szolgálta. A líceumi ciklus számára írt, több kiadást is megért első rendszeresen használt romániai magyar irodalmi tankönyv szerzője.

Koszorúzás a szemnyitogatás 60. és a szemkilövetés 10. évfordulóján

Ezt nem lehet elfelejteni. Ezt egy egész világ őrzi

https://www.youtube.com/watch?v=9dLDvwCaGYI
A képre kattintva Márai Sándor verse Sinkovics Imre előadásában hallható