2013. szeptember 30., hétfő

Indul a Szent László MTA új tanéve

Tanévnyitó a Szent László-MTA-n - Program

Szombaton, október 5-én 15 órakor kezdődik a Szent László Magyarságtudományi Akadémia tanévnyitó ünnepsége a Magyarok Házában. A rendezvényen beszédet mond az intézmény fenntartója, a Magyarok Világszövetsége elnöke, Patrubány Miklós, valamint a Szent László-MTA elnöke, Drábik János és alelnöke Bottyán Zoltán.

A mintegy kétórás műsor elején kihirdetik a 90 évvel ezelőtt trianoni elszakíttatásból visszatért tíz nyugat-magyarországi falu, és a vértanúságot szenvedett tíz Fekete-Körös völgyi falu magyar közösségei között létrejött együttműködési megállapodást.

2013. szeptember 29., vasárnap

Motorizált felvonulást szervez a Haza nem eladó mozgalom október 20-án

Az Aradi Vértanúk kivégzésének 164. évfordulóján

MEGHÍVÓ
A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE ZEMPLÉN TAGOZATA
és
SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
megemlékezést tart

AZ ARADI VÉRTANÚK KIVÉGZÉSÉNEK
164. ÉVFORDULÓJÁRÓL

Jelenczki István a 191. Hétvezér Est előadó vendége - Az igazság soha nem késő

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Jelenczky István:Az igazság soha nem késő

Jelenczky István, filmrendező lesz a Fejér Szövetség 191. Hétvezér Estjének előadója.

A művész nevéhez több mint 20 film kapcsolódik, amelyek közül a legismertebb a Duna Televízióban is bemutatott, „Háború a nemzet ellen” c. négy részes dokumentumfilm. Ebben a filmben azt a történelmi folyamatot mutatja be  ahogyan a magyarországi rendszerváltás után belső és külső hatalmi erők felszámolták a nemzeti vagyont, átjátszották és játsszák át a magyarok által évszázadokon át létrehozott, örökölt és megtermelt tulajdont.

Levelesládánkba érkezett - Eltitkolt kis Katyn ... felvidéki történelem

Emlékezzünk, de ne csupán egy faj, nép, nemzet lemészárlására
sőt, elsősorban mi, magyarok (legalább) ne feledjük a magyarok elleni tömegmészárlásokat!

Eltitkolt kis Katyn Felvidéken, a Duna partján – “magyartalanító” szlovák tömeggyilkosság

A mind a mai napig agyonhallgatott pozsony-ligetfalusi tömegmészárlás feltárásáról szóló írásával emlékezünk a száz éve született Janics Kálmán orvosra, történészre, a felvidéki magyarság meghurcoltatásának első tényfeltáró írójára.

A 20. század derekának Európájában a mindenképpen égbekiáltó anakronizmusnak számító kormányprogram előirányozta „magyartalanítás” egyik igencsak náci színezetű formája volt a „megbízhatatlan és áruló magyarok” számára kiötlött internálás, amit internáló táborok (szögesdróttal körülvett lágerek) felállításával valósítottak meg.

Szigetvár csak egy közelmúltbéli falat, valójában egész Európa múltja hever lábaink alatt


Szulejmán szultán temetkezési helyét keresi nyolc hónapja egy nemzetközi kutatócsoport Szigetvár környékén, ám helyette olyasmit találtak, amin maguk is meglepődtek: egy teljes várost, amihez hasonló nem ismert az oszmán hódoltsági területen. Mit lehet tudni? Hogy mostanság a feledés homálya, a XVII. század végéig viszont egy három-négy méter mély védelmi árok övezte.

2013. szeptember 27., péntek

10 évet ugorva vissza az időben 2013 őszi csillagászati nap-éj egyenlőség napján

A Visszatérés 90. éve


Tíz évvel ezelőtt írták alá tíz Pinka-völgyi és tíz Fekete-Körös völgyi falu együttműködési megállapodását, a nyugat-magyarországi falvak visszatérésének 80. évfordulóján. A két térség együttműködését kezdeményező Magyarok Világszövetsége a Visszatérés 90. évében, a megállapodás megújítására hívja a feleket, amire ünnepélyes keretek között, október 5-én, 11 órakor kerül sor az MVSZ székházában. Alább ismételten közzétesszük a Visszatérés 80. évében született szándéknyilatkozatot.

2013. szeptember 26., csütörtök

Szombaton végzi a Fejér Szövetség Fehérvár székelykapujának éves karbantartását

Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Partnereink! 

Hagyományainkhoz híven az őszi nap-éj egyenlőség napját követő első hétvégén végzi el a Fejér Szövetség Székesfehérvárott a tavaszi nap-éj egyenlőség ünnepnapján állított székelykapu éves rendes karbantartását.

Minden megjegyzés - kommentár - nélkül (32)

Kishantosi öko mintagazdaság felszámolása
felvétel megtekinthető a képre kattintva

Fejér Szövetség Sajtószolgálat 
Minden megjegyzés - kommentár - nélkül (31)

2013. szeptember 25., szerda

Minden megjegyzés - kommentár - nélkül (31) - elszámolatlanság

Egyre többen kérdezik tőlünk, hogy egyes híreket miért teszünk fel "minden megjegyzés - kommentár - nélkül". Azért, kedves Barátaink, Olvasóink, mert ezekhez a hírekhez már régóta, nagyon régóta nem kell semmi megjegyzés, s főként nem "kommentár"!

2013. szeptember 17-én (7 évvel az események után)

2013. szeptember 24., kedd

Emlékezzünk meg a Romkertről is az ünnepi játékok után

Meggyalázott királysírok
szerző: Borzák Tibor forrás: http://www.szabadfold.hu/aktualis/meggyalazott_kiralysirok

Székesfehérváron, a hajdani koronázó és királyi temetkező bazilika területén eltemetett magyar uralkodók sírjainál tizenhárom ismert sírrablás, hullagyalázás és kegyeletsértés történt a XI. századtól kezdve napjainkig.

Fotó: Bohanek Miklós

A Nemzeti Emlékhelyen a lokálpatrióták tiltakozása ellenére az idei ünnepen szabadtéri színházi előadást tartanak a királysírok fölött. Ennek apropóján tekintsük át a szégyentáblát!

Eltűntek a sírjelek
A Székesfehérvár Szabad Királyi Város magisztrátusa 1848. december 14-én jegyzőkönyvbe vette, hogy a sírokat díszes oszloppal jelölik meg. Ezt a vállalásukat azonban nem teljesítették. Több mint százötven év elteltével, 2003 tavaszán a III. Béla Lovagrend névadó királyuk és hitvese murvával borított eredeti sírhelyén elhelyezte a király és a királyné címerét, melyet az akkori múzeumigazgató műemlékvédelmi szempontokra hivatkozva eltávolíttatott, hiába egyeztettek vele előre. A lovagrend 2010-ben pótolta a címereket, de azok is eltűntek.

Minden megjegyzés - kommentár - nélkül (30)

Ehhez nem kell kommentár, anélkül is mozgalmas októberünk lesz!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat 

A ma törvénye: bíróság előtt feleljen a sértett!

HungáriaTV filmajánló:

KONCEPCIÓS PER A KORMÁNYZÓ MÉLTÓSÁGÁT VÉDŐ MAGYAR ASSZONY ELLEN 
Pesti Központi Kerületi Bíróság, 2013. szeptember 20.
Kőszegifilm


Ismét magyarellenes koncepciós per kezdődött - ezúttal egy 74 éves magyar asszony ellen.

Választás, 2013, szeptember 21 - 01:55

MVSZ autóbusz a Székely Menetre - október 27-re

Fejér megyeiknek autókonvojt a FEJSZE (Fejér Szövetség), fővárosiaknak és Pest megyeieknek buszt az MVSZ (Magyarok Világszövetsége) szervez a SZÉKELY MENETRE!

MVSZ-autóbusz a székelyek "nagy menetelésére"

Autóbuszt szervez a Magyarok Világszövetsége a Székely Nemzeti Tanács által meghirdetett székelyek „nagy menetelésére”, melyre október 27-én vasárnap kerül sor Háromszéken, Bereck és Kökös között.  Az MVSZ várja azokat, akiknek nem közömbös a székelység sorsa!

Az autóbusz szombaton, október 26-án reggel nyolc órakor indul a Nemzetvédelmi Egyetemmel (Hungária körút) szemben levő MOL-kúttól, és hétfőn reggel hat órakor ér ugyanoda vissza.

A részvétel költsége: 21.000 forint, ami a szombatról vasárnapra virradó éjszaka szállásdíját, vacsorát és reggelit is magába foglalja.

Flashmob magyar módra, avagy Budapest, mikor magyar

Nincs is szebb és jobb dolog manapság,
mint megállásra késztetni rohangáló világunk egy-egy porcikáját csak,
úgy váratlanul, ám mégis könnyedén, csak halkan,
 csupán csak a növekvő sötétségben megbúvó halovány fény hangjaival!

Kodály Zoltán: Esti dal ... a Halászbástyán (a képre kattintva)
Ajánlja a
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2013. szeptember 23., hétfő

A Székely Nép nevében - Ditrói Székely Nemzetgyűlés (2006)

A Ditrói Székely Nemzetgyűlés Határozata - 2006. június 18.

Hét évvel ezelőtt a Ditrói Székely Nemzetgyűlés máig hatóan és máig érvényesen megfogalmazta a székely nép legitim követeléseit, megbízta a Székely Nemzeti Tanácsot azok végrehajtásával, pontosabban fogalmazva, Románia parlamentje elé való terjesztésével, és amennyiben az autonómia-megegyezés nem jönne létre, 2006. szeptember 30-ig, úgy „2006 őszén hívjon össze Székely Nemzetgyűlést, hogy az döntsön a székely nép önrendelkezési jogának érvényesítési módjáról. Ugyanakkor a Trianoni Békeszerződést aláíró Nagyhatalmaktól követelje az erdélyi magyarság, a székelység 86 éve tartó jogfosztásának orvoslását, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetétől, az Európai Uniótól a székely nép önrendelkezési jogának elismeréseként, Székelyföld autonóm státusának nemzetközi egyezmény általi szavatolását.”

2013. szeptember 21., szombat

Aranyban és Wassban - Szőke István Attila a 190. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Szőke István Attila: Aranyban és Wassban avagy Szép-szándékú szavaink szétáradó szabadságának szeretetteljes szentsége,
tehát Aranyban, Wassban, aranyban, vasban, anyanyelvünkről játékosan, s komolyan, magyar költők élete szóban, versben

Két teljes esztendő után, éppen szeptember végén újra
Szőke István Atilla, versíró lesz a Fejér Szövetség 190. Hétvezér Estjének vendége. Verssel mutatkozott be, s most verssel, nyelvünk átható erejével eleveníti meg aranyba és vasba foglalt költőink szavait.

Szívemben nagy érzülettel,
Ősi szittya szeretettel,
Kezemben a tollam tartom,
Eképpen vívám a harcom,
Igazam égig kiáltoz,
Sorsomban vajon ki átkoz?
Törvényem magyarul élni,
Véreimnek ne kelljen félni,
Álmom fényes úton járjon,
Nemzetem fölötte szálljon,
Arany Nap reánk ragyogjon,
Turulmadár hitet adjon,
Igazságunk kiderüljön,
Lóra millió magyar üljön,
Lábnyom szép szarvast idézzen,
Aki hisz, szemembe nézzen!

2013. szeptember 20., péntek

Székelyek! Nemzetgyűlésbe!

A Magyarok Világszövetsége támogatja a székelység "nagy menetelését". Ennek kapcsán a Szövetség elnöke kezdeményezte a Székely Nemzetgyűlés összehívását. Patrubány Miklós csíkcsomortáni beszédében is elmondta, hogy kezdeményezését, nem hivatalos minőségében, hanem székely emberi mivoltában teszi. A székely nép története során súlyos helyzetekben mindig összehívták a Székely Nemzetgyűlést. Alább rövid összeállítást közlünk a székely nemzetgyűlések történetéről.

A székely önkormányzás legmagasabb, többnyire Székelyudvarhelyre összehívott fóruma, az egész székelységre kiterjedő törvényhozási és bíráskodási intézménye volt a Székely Nemzetgyűlés. Első okleveles adat 1344-ből említi. Ettől fogva rendkívüli időközönként összehívták, mikor szükségét érezték.

Már csak a vak és a kormány nem látja, hogy kivéreztetik a családi gazdákat??

A Lánchíd Rádió gazdasági hírei - Egyre kevesebb a fiatal gazda


Forrás: Lánchíd Rádió*
2013. szeptember 19., csütörtök 11:36

Tíz esztendeje kísérik figyelemmel a fiatal gazdák helyzetét egy felmérés keretében, amit a Fiatal Gazdák Szövetsége és a Központi Statisztikai Hivatal végzett el.

Ebből többek között az derült ki, hogy a fiatal gazdák arányszáma sajnálatosan csökkenő tendenciát mutat, mint arról Weisz Miklós, a Fiatal Gazdák Szövetségének társelnöke beszámolt Vass István Zoltánnak.

2013. szeptember 19., csütörtök

Autonómiát Székelyföldnek!

Az MVSZ támogatja a székelyek nagy menetelését


Magyarok Világszövetsége támogatja a székelyek október 27-re meghirdetett "nagy menetelését" a székely nép önrendelkezéséért, és Budapestről induló autóbuszt is szervez, jelentette be sajtószolgálatunknak Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke.

Patrubány Miklós elmondta: a Magyarok Világszövetsége, mint a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) létrejöttének serkentője, a kezdetektől fogva támogatja a székely nép önrendelkezési törekvéseit felvállaló testületet, így természetes, hogy a székelység "nagy menetelését" is, amelynek menetoszlopa a tervek szerint Háromszék és Barcaság határán, a 11-es úton Berecket, Gábor Áron szülőfaluját és Kököst, a székely ágyúöntő mester halálának a helyszínét köti majd össze, jelezvén, hogy miként 1848-ban, úgy "Háromszék nem alkuszik" most sem. 

2013. szeptember 18., szerda

2013. szeptember 17., kedd

Magyar lélek Marosvécsen

Kemény János és Augusta Paton, a marosvécsi Helikon találkozók házigazdái

Történelmi véletlenek sorozata vezetett oda, hogy 1922-ben éppen az erdélyi Marosvécsen kapott defektet a skót-görög arisztokrata testvérpár, John és Augusta Paton motorbiciklije, s hogy a településen éppen akadt valaki, aki anyanyelvi szinten beszélte az angolt. A félig szintén skót származású, 19 éves báró Kemény János eredetileg annyi időre fogadta be kastélyukba a testvérpárt, amíg a faluban korábban soha nem látott motorkerékpárt megjavítják, de végül örökre összekötötte életét a 22 éves Augustával. Akár egy könnyed romantikus film is kezdődhetne így, de a könnyed romantikus filmek hőseinek a történet végén nem kell vagyonuktól megfosztva mészégetőként nyomorogniuk, mint három évtizeddel később Kemény János írónak, kora legfontosabb irodalmi mecénásának.

2013. szeptember 16., hétfő

Fejér megyei hősi halottakra emlékezzetek!

Közös emlékezés a Gac-oldalban 


Szeptember 14-én, szombaton délután emlékeztek meg a gyergyószentmiklósi Gac-oldalban az 1944 szeptemberében legyilkolt 159 székesfehérvári katonáról. A borzalom 69. évfordulóján a gyergyóiakkal együtt a székesfehérvári küldöttség is imádkozott, koszorút helyezett el, emlékezett a honvédekre.
1944. szeptember 7-e szomorú nap Gyergyószentmiklós történelmében. 1944. szeptember 7-én hajnalban a székesfehérvári Magyar Királyi 3. Szent István Gyalogezred 159 hazát védő katonája vesztette életét a Gac-oldalban egy szovjet előőrs betörése nyomán. A gyergyói, felszegi emberek a hősöket két tömegsírba temették. 1990-ig nem volt szabad megemlékezni róluk, de mindig voltak bátor felszegi emberek, akik gondoskodtak arról, hogy halottak napján gyertya égjen a hős katonák nyughelyén. Hiába távolították el illetéktelenek a kihelyezett kereszteket, a tisztességes felszegiek generációról generációra adták át egymásnak a hősök tiszteletét. 1990 után gyergyóiak és székesfehérváriak közösen, szabadon emlékeznek meg róluk.

Egy fejér megyei rabbi tollából ...

Drechsler Miksa
rabbi

Idézet Drechsler Miksa emlékirataiból
(Temesvár főrabbija, 1910)  

"Ti magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket."

Forrás: Zsidó Kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében, Szerk.: Lakat Erika (Székesfehérvár, 2004)

Léhmann György: A nagy humbug

A nagy humbug folytatódik
Tegnapi napon megküldött „Ez meggondolandó” tájékoztatásom után számos válasz érkezett hozzám, melyből az egyiket az alábbi mondatokkal fejezte be kedves levelezőm:
----------------------------------------
From: …………………………
Sent: Friday, September 13, 2013 8:48 AM
To: Dr. Léhmann György
Subject: Re: Ez meggondolandó
Tehát szerintem engedje meg Léhmann Úr, hogy így fejezzem ki magam, de: Nem szabad elgondolkodni ezen a megoldáson
Mint ahogyan azon sem, hogy eladjuk a lakásunkat az államnak. Az adásvételi szerződés pillanatában az állam kihúzott a zsebünkből mindenünket. (az én esetemben ~15M) Mindent.

Kriston István: Devizahitelesek ébredjetek!

https://www.facebook.com/DevizahitelesekkelAParlamentbe - kérem megosztani - A DEVIZAHITELES IGAZSÁG PILLANATA
A KÖR NÉGYSZÖGESÍTÉSE - A FORINTHITELEK FORINTOSÍTÁSA
1. lépés: valós deviza alapok előállítása swap művelettel vagy valós devizahitel felvétellel
2. lépés: fiktív deviza határidős ügyletek az ügyfelekkel
3. lépés: fiktív deviza árfolyamnyereség beváltása az államnál forintosítással
4. lépés: deviza alapú kölcsönszerződések módosítása felek között vagy jogszabállyal

Devizahitelesek ébredjetek (!) A pénzkartell még egy utolsó csavarral lezárná a nagy bizniszét. A forinthiteleit kész forintosítani (...). A "kopasz úr" előadását az egész ország bambán végig nézi. Még a

Vona Gábor előad és könyvet dedikál Fehérvárott

Dr. Léhmann György: Nem tudok hallgatni

Ez is levelesládánkba érkezett. Hosszú, de nagyon is figyelemre érdemes Léhmann György és Varga István levelezése a deviza hitelesek ügyében. Ajánjuk olvasóink figyelmébe.

Kedves István!
Leveledet köszönöm, de csalódást okoz. 
Hiszen még mindig azt közlöd, hogy hányrétegű megoldásra van szükség.
Miután feltártuk a mellkast, folyik a vér, legfeljebb 10 percig van életben a szívbeteg, most beszéljük meg azt, hogy milyen megoldásokra van szükség a megmentésére.
És közben azon meditáltok, hogy a belgyógyászre, vagy a sebészre van inkább szükség. 
További jó problémázgatást kívánok nektek, ebből én kiszálok akkor, ha egyáltalán valaha is benne voltam.

A gyalázatos 2006 sem múlhat el nyomtalan - Gergényi és társai bűnhődjenek

7 ÉV UTÁN KÁRTÉRÍTÉS A 2006 OKTÓBER 23-ÁN MEGHURCOLT TÜNTETŐNEK LESZ-E IGAZSÁGTÉTEL? - 2013 09 12 
Kőszegi M. László filmje

Lévai Attila számára a Fővárosi Ítélőtábla 2013. szeptember 12-i jogerős ítételetével 1,9 millió forint és 7 évi kamat összegű kártérítést ítélt meg a rendőrterror idején elszenvedett jogsérelmekért (megverés, elfogás, fogva tartás), továbbá félmillió forint perköltséget. A filmen nyilatkozik a jogsértett, ügyvédje dr. Gaudi-Nagy Tamás és az őt ezen a tárgyaláson helyettesítő dr. Novozánszky Ilona ügyvéd. A filmen elhangzik a felhívás a Gergényi és társai büntetőper a 2013. szeptember 17-én 8.30-kor a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsán tartandó első tárgyalása előtt jogvédők és jogsértettek részvételével tartandó tüntetésen való részvételre. A tüntetés célja a 2006-os igazságtétel követelése.
Hungária Távirati Iroda
 hungariatv.hu@gmail.com


S, amit már évek óta tudunk:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cN6lz_tpNLY

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Deviza-hitel bűntett ügyében - levelesládánkba érkezett törvényjavaslat

forrás: https://www.facebook.com/DevizahitelesekkelAParlamentbe
Devizahitelesekkel a Parlamentbe

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ TÖRVÉNYJAVASLAT
Törvényjavaslatomat a deviza alapú hitelviszonyok feltételeinek módosításáról, fizetési moratóriumról és a bírósági végrehajtások szüneteléséről a mai napon és ezúton elektronikus levélben benyújtom.

Törvényjavaslatom a 2013. február 3. napján közzétett javaslatomtól a következők szerint eltér. Alapvetés, hogy a ténylegesen kifolyósított forint összeg képezi a meghatározott és rendelkezésre bocsátott forint kölcsönösszeget. Az egyik eltérés az, hogy a társadalmi igazságosság érdekében a kölcsönösszeg kamata a hitelezőnek az adott hitelviszonyra a szerződéskötés napján és azt követően közzétett forint kamata, vagyis az a kamat, amelyet a deviza alapú kölcsön előnyös látszata helyett igénybevehető forint hitel kamata volt. A másik eltérés az előzőből következik azzal, hogy a törvényhozás nem foglal állást az igazságszolgáltatás útjára tartozó és a deviza alapú hitelekkel összefüggő jogvitákban, így a hitelviszonyra vonatkozó és e törvényi szerződésmódosítással nem rendezett jogait (és követeléseit) bármelyik szerződő fél bírósági úton érvényesítheti.

2013. szeptember 14., szombat

Az Európai Unió alulnézetből - ahogy Kondor Katalin látja. 188. Hétvezér Est

Ha kedd, akkor HétvezérEst… 
Kondor Katalin: Az Európai Unió alulnézetből
Kondor Katalin, a magyar újságírás egyik legjelentősebb képviselője lesz a Fejér Szövetség 188. Hétvezér Estjének meghívott előadója.
Bár nevét sokan a népszerű tévéműsoraiból ismerik, - Napi aktuális, Korrektúra, Névjegy, - pályája sokkal inkább a rádióhoz kötődik. 35 éven át volt a Magyar Rádió munkatársa, egy ideig az elnöke is.
Műsoraiban érdekes és értékes emberek szólaltak meg, akiknek nem a politikai nézetét vizsgálgatta, hanem értékrendjüket. Nemzeti konzervatív újságíróként azonban arra kényszerült, hogy visszavonuljon a közéletből. Éppen az Magyarok Szövetsége volt vezetőjével, Vukics Ferenccel készített műsora volt az, amely már nem szerepelhetett az ECHO TV műsor palettáján, 2010-ben.
Azóta könyvei, kiadványai jelennek meg, - köztük a legismertebb a Névjegy másképp-, és gyakran személyesen megy el az emberekhez, hogy előadásokat tartson, ahol mindig telt ház fogadja.
Ezen az estén Kondor Katalin személyében most egy ugyanolyan „érdekes és értékes” személlyel találkozhatnak a fehérváriak, mint korábbi riportalanyai voltak. Tudása, tapasztalata, rendkívül széles látóköre révén könnyebben eligazodhatunk a média által hozzánk eljuttatott hírek, információk, valamint a rádió- és tévécsatornák sokaságában.
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.
Az előadás kezdete:
2013. sz
eptember 17. (kedd) 19.00 óra