2013. szeptember 6., péntek

Hun vagy Magyar? - Aradi Éva ad elő a 187. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Dr. Aradi Éva: Ordosz pusztától a kárpát-medencei Jász síkságig

Régen várt vendég lesz a Fejér Szövetség 187. Hétvezér Estjének előadója. A még elsőéves bölcsész-hallgatóként az 56-os forradalombeli szerepvállalásáért (röplap terjesztésért) letartoztatott, majd az ország összes egyeteméről ítélet nélküli eljárással kitiltott Aradi Éva foglalja össze évtizedes kutatásait a fehér hunok és magyarok kapcsolatáról is szólva. 

Egy külkereskedelmi vállalatnál dolgozva, majd férjével ott megismerkedve, családot alapítva 1965-től sikerült folytatni, majd 1969-ben befejezni tanulmányait az ELTÉ-n. Közgazdász férjét követve tölthetett nyolc évet Bombayban, ahol a Bombay-i Egyetem Indiai Tudományok Főiskoláján tanulva 1976-ban szerzett diplomát hindi nyelvből és indiai tudományokból /történelem, irodalom, filozófia, vallástörténet/. Hazajövetelük után 1978-ban doktorált az ELTÉ-n indiai irodalomból és hindi nyelvből.

Hindi és angol nyelvtanárként dolgozott az ELTÉ-n, majd egy hiradástechnikai vállalatnál,s tanít máig - 1999 óta a Pécsi Egyetem Földrajz Intézetének Ázsia Központjában - hindit és gondozza a "Bevezetés az indiai kultúrába" című tantárgyat.

Az akkor miniszterelnök Indhira Gandhitól kapott állami kitüntetést 1975-ben, majd Shankar Dayal Sharmától, India  államelnökétől Nagydíjat India kultúrájának magyarországi terjesztéséért 1993-ban

Mintegy harminc éve foglalkozik magyarság-eredet kutatással, elsősorban indiai források alapján és elsősorban a fehér hunokkal kapcsolatban, akikről Indiában sok forrás található. Több cikke, tanulmánya jelentet meg indiai tudományos folyóiratokban és itthon a Filológiai Közlönyben, a Turánban és Erdélyben a Kőrösi Csoma Társaság évkönyveiben, de jelent meg cikke a Leuven-i Egyetem kiadásában is.  A Debreceni Egyetemen dr. Kádár László professzorral írt közösen könyvet Kőrösi Csoma munkásságáról, melyben a "szanszkrit szójegyzéket" hasonlította össze elsősorban erdélyi helynevekkel. Könyvet írt "A hunok Indiában" címmel, melynek könyvbemutatóját a Magyarok Házában rendezték. Két kéziratom vár még megjelenésre, mindkettő Indiával /és részben a magyarokkal/ kapcsolatos. Számos kongresszuson hirdette /1987-ben az USA-ban és Kanadában is/ nemzetünk igaz eredetének, rokonaink kutatásának eleddig kevésbé ismert indiai forrásait.
Kedvenc időtöltése az olvasás, a zene, utazás és kertészkedés, míg hivatása - mindenek előtt - HAZA és a CSALÁD.

Eurázsiai sztyeppe (árnyékolva: a szaka-szkíta lelet gazdag területe)
Ezen az estén Aradi Éva egy több részes sorozat első részeként foglalja össze a szaka-szkíta-hunok történelmi életterének, az Ordosz fennsíkjától a kárpát-medencei Jász-síkságig húzódó eurázsiai sztyeppe történelmi népeinek és utódaiknak műveltségéről alkotott egyedi kutatási eredményeit, következtetéseit .

Az előadás helye: Királykút Emlékház, Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.
Az előadás ideje:
2013. szeptember 10. (kedd) 19.00-21:00 óra

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése