2021. március 24., szerda

Boldog Magyar Nőnapot kívánunk minden hölgynek Gyümölcsoltó Boldogasszony Napján

 A természet rendje szerint ...

 
Székesfehérvárott, annak Nagyboldogasszony terén
virággal köszöntjük holnap 16:30-tól azt a
100 hölgyet, aki éppen arra téved,
avagy tér útban hazafelé!

A magyar néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzés napja. Egy XVI. századi csíziónk szerint az ember ilyenkor Szűz Máriával almát olt. Országszerte máig általános szokás, hogy ezen az ünnepen kell oltani, szemezni a fákat. Székesfehérvár-Felsővároson a déli Úrangyala-harangszó idején sorra rázzák a gyümölcsfákat, hogy majd bőven teremjenek. A békési szlovákok is különösen foganatosnak tartják az ünnepet az oltásra, szemzésre." (Bálint Sándor „Ünnepi kalendárium” nyomán)

A termékenység és a csillagászati tavasz kezdete - a tavaszi nap-éj egyenlőség után annyi nappal, amint a téli napforduló napját követi Mária gyümölcse, Jézus születése - a fák, virágok, rügyek éledése. A hosszú sötét téli napok után megkezdődnek a tavaszi munkák, mely az év folyamán aztán meghozza gyümölcsét. Ezek a „kezdetektől” való történések igazi okot adnak e napon a Nők köszöntésére.

Gyümölcsoltó Boldogasszony a fogantatás. Ez a nap, március 25.-e méltó a Nők köszöntésére.

2021. március 11., csütörtök

Levél Radó Tibor polgármester úrnak és Pitvaros önkormányzatának a Székely Szabadság Napján

 

 Székesfehérvárott a Székely Szabadság Napján

a Székely Vértanúk Emléknapján

Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás
a Kárpát-medencében
Radó Tibor polgármester úrnak,
Pitvaros község önkormányzatának
tiszteletünk jeléül

Fejér Szövetség

2021.03.10.

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”

(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Radó Tibor Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzati Testületi Tagok!

Nagy tisztelettel adóztunk bátor kiállásáért, vállalásukért az Európai Bizottság döntésével szemben az őshonos kisebbségek jogaiért indított kezdeményezés szőnyeg alá söprése miatt, amely döntéssel az Európai Bizottság semmibe vette több mint egy millió őshonos kisebbségi nemzethez tartozó európai polgár akaratát.

A településük közintézményeiről eltávolított EU zászlók megüresedett helyei üzentek az egész Kárpát-medencei magyarságnak és üzentek az európai nemzeti kisebbségeknek egyaránt. Ez az üzenet lerántotta a leplet a jóérzésű európai emberek szemléletét rombolók, felettük uralkodni vágyók és szélsőséges liberális nézeteket vallók diktatúrájáról, amely több mint száz éve ostromolja lelki, szellemi és gazdasági létfeltételeinket. Örömmel láttuk, hogy kezdeményezése a felvidéki magyarság körében is fogantatásra, folytatásra talált. Ebből is látszik, hogy ahol gyökereink erednek, ott értik leginkább, hogy mi is az üzenet!

Köszönetünk jeléül engedje meg, hogy mi, a Fejér Szövetség egy felajánlást tegyünk a pitvarosi közösség számára. Szövetségünk a tíz éves fennállása alatt több mint ezer rendezvényt szervezett Székesfehérvárott és szerte a Kárpát-medencében, ezekről itt tájékozódhat: www.fejerszovetseg.hu

Több, mint 10 éves létezésünk egyik legfontosabb gyümölcse a Dr. Pálfi György által létrehozott tudománytörténeti kiállítás gondozása és terjesztése. Ez a kiállítás 330 világhírű magyarországi származású tudós munkásságát mutatja be 80 db A2-es méretű tablón. A “magyar géniusz” címen is szereplő tárlatot mindösszesen 4 esztendő alatt 53 intézményben, helyszínen sikerült egy-egy hónapos időtartamban bemutatni az érdeklődőknek, melyek közül talán a legemlékezetesebbek a határon túli magyar lakta településeken, Erdélyben és Felvidéken szervezett bemutatók, tárlatok voltak. (https://fejerszovetseg.blogspot.com/p/magyarsagtudomanyi-fuzetek-megrendelese.html)

Különösen fontosnak tartjuk az alkotó, Dr. Pálfi György – Eötvös József ihlette – üzenetét, a kiállítás jelmondatát eljuttatni a felnövekvő magyar fiatalokhoz, a 10-18 éves iskolai korosztályhoz.

Ezennel a Fejér Szövetség a mai napon és alkalommal, a Székely Vértanúk Emléknapján, a reményteli Székely Szabadság Napján, a 2021. esztendő Böjtmás-Kikelet-március havának 10. napján egy teljes kiállítási tablókészletet adományoz Pitvaros község önkormányzata számára. Reméljük, hogy a jelenlegi korlátozások mielőbb megszűnnek és lehetővé válik a Pálfi György Tudománytörténeti Kiállítást minél több iskolai és közművelődési intézménybe eljuttatni, esetleg állandó kiállításként községükben meghonosítani! Ehhez mi, a Fejér Szövetség a Magyar Összetartozás Fogadalmi Hely Baráti Kör tagjaival, a Pásztói Patriótákkal karöltve a tőlünk telhető segítséget biztosítjuk, hogy együtt, közösen hirdessük az üzenetet:

„Emeljük a magyar tudomány zászlaját oly’ magasra, hogy ne csak külföldön,
de Magyarországon is vegyük végre észre!”

2021. március 4., csütörtök

Székesfehérvár a székely önrendelkezés mellett most és mindörökké (FRISSÍTVE!)

 ÖNRENDELKEZÉST SZÉKELYFÖLDNEK!

Ezúton értesítünk minden együttérző fehérvári polgárt,
hogy 2021. március 10-én, szerdán, helyi idő szerint 17 órától állunk ki a
SZÉKELY NEMZET ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
Székes Fejér Város  Csíki Székelykapujánál,
Székesfehérvár székelyföldi utcaneves délnyugati határának körforgalmában,
hogy jelképes őrtüzekkel világítsuk ki Székelyföld határait Maroshegy határában!
 
A rendkívüli járványügyi korlátozások érvénybe lépésével,
a félreértések elkerülése érdekében tisztelettel jelezzük, hogy
  • a megemlékezést a sajtóhírünkben írott (alábbi) tartalommal,
  • mint on-line közvetítéses  közéleti-közművelődési eseményt,
  • az érvényes járványügyi korlátozásokat betartva tartjuk meg!
Tisztelt Székely Nemzeti Tanács!
Tisztelt Csíkszeredai és Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Tisztviselők!
Tisztelt Szerkesztőségek! 
 
Éppen egy évvel ezelőtt, a 2020. március 10-én a testvéri Székelykapu alatt és a Városháza Dísztermében rendezett megemlékezésünk és kiállásunk volt a járványügyi kényszerintézkedéseket megelőző utolsó nagyszabású városi esemény. Most, az évi rendszeres megemlékezésünket megelőző napoktól kezdve kell a legsúlyosabb járványügyi korlátozásokat megélnünk, elviselnünk.
S mégis, mindezen körülmények között kell kijelentenünk: sem járvány, sem félelem nem akadályozhat minket abban, hogy székely-magyar testvéreinkkel együttérezve álljunk ki székelyföldi testvéreink szabadságjogaiért, s emlékezzünk meg áldozatvállalásukról a Székely Vértanúk Emléknapján.
 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács korábbi felhívását szem előtt tartva, székely testvéreinkkel együttérezve, a székely nép önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó a Fejér Szövetség és társult szervezetei, az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület, a Rákóczi Szövetség Fejér megyei szervezete, a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa és a Trianon Társaság Fejér Megyei Szervezete a nemzeti összetartozás jegyében, 2021. március 10-én, szerdán, a székelyföldi megemlékezésekkel egyidőben 17 órakor Csíkszereda és Székesfehérvár testvérvárosi szerződésének szentesítéseként állított Székes Fejér Város Csíki Székely Kapujánál mécsesekkel jelölik és világítják ki Székelyföld határait.
Az eseményen részt vesznek továbbá a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Válasz Független Civilek megyei és városi képviselői és a Pásztói Patrióták küldöttsége.

A járványügyi szabályok betartását a Fejér Szövetség tagjai biztosítják.