2021. március 11., csütörtök

Levél Radó Tibor polgármester úrnak és Pitvaros önkormányzatának a Székely Szabadság Napján

 

 Székesfehérvárott a Székely Szabadság Napján

a Székely Vértanúk Emléknapján

Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás
a Kárpát-medencében
Radó Tibor polgármester úrnak,
Pitvaros község önkormányzatának
tiszteletünk jeléül

Fejér Szövetség

2021.03.10.

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”

(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Radó Tibor Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzati Testületi Tagok!

Nagy tisztelettel adóztunk bátor kiállásáért, vállalásukért az Európai Bizottság döntésével szemben az őshonos kisebbségek jogaiért indított kezdeményezés szőnyeg alá söprése miatt, amely döntéssel az Európai Bizottság semmibe vette több mint egy millió őshonos kisebbségi nemzethez tartozó európai polgár akaratát.

A településük közintézményeiről eltávolított EU zászlók megüresedett helyei üzentek az egész Kárpát-medencei magyarságnak és üzentek az európai nemzeti kisebbségeknek egyaránt. Ez az üzenet lerántotta a leplet a jóérzésű európai emberek szemléletét rombolók, felettük uralkodni vágyók és szélsőséges liberális nézeteket vallók diktatúrájáról, amely több mint száz éve ostromolja lelki, szellemi és gazdasági létfeltételeinket. Örömmel láttuk, hogy kezdeményezése a felvidéki magyarság körében is fogantatásra, folytatásra talált. Ebből is látszik, hogy ahol gyökereink erednek, ott értik leginkább, hogy mi is az üzenet!

Köszönetünk jeléül engedje meg, hogy mi, a Fejér Szövetség egy felajánlást tegyünk a pitvarosi közösség számára. Szövetségünk a tíz éves fennállása alatt több mint ezer rendezvényt szervezett Székesfehérvárott és szerte a Kárpát-medencében, ezekről itt tájékozódhat: www.fejerszovetseg.hu

Több, mint 10 éves létezésünk egyik legfontosabb gyümölcse a Dr. Pálfi György által létrehozott tudománytörténeti kiállítás gondozása és terjesztése. Ez a kiállítás 330 világhírű magyarországi származású tudós munkásságát mutatja be 80 db A2-es méretű tablón. A “magyar géniusz” címen is szereplő tárlatot mindösszesen 4 esztendő alatt 53 intézményben, helyszínen sikerült egy-egy hónapos időtartamban bemutatni az érdeklődőknek, melyek közül talán a legemlékezetesebbek a határon túli magyar lakta településeken, Erdélyben és Felvidéken szervezett bemutatók, tárlatok voltak. (https://fejerszovetseg.blogspot.com/p/magyarsagtudomanyi-fuzetek-megrendelese.html)

Különösen fontosnak tartjuk az alkotó, Dr. Pálfi György – Eötvös József ihlette – üzenetét, a kiállítás jelmondatát eljuttatni a felnövekvő magyar fiatalokhoz, a 10-18 éves iskolai korosztályhoz.

Ezennel a Fejér Szövetség a mai napon és alkalommal, a Székely Vértanúk Emléknapján, a reményteli Székely Szabadság Napján, a 2021. esztendő Böjtmás-Kikelet-március havának 10. napján egy teljes kiállítási tablókészletet adományoz Pitvaros község önkormányzata számára. Reméljük, hogy a jelenlegi korlátozások mielőbb megszűnnek és lehetővé válik a Pálfi György Tudománytörténeti Kiállítást minél több iskolai és közművelődési intézménybe eljuttatni, esetleg állandó kiállításként községükben meghonosítani! Ehhez mi, a Fejér Szövetség a Magyar Összetartozás Fogadalmi Hely Baráti Kör tagjaival, a Pásztói Patriótákkal karöltve a tőlünk telhető segítséget biztosítjuk, hogy együtt, közösen hirdessük az üzenetet:

„Emeljük a magyar tudomány zászlaját oly’ magasra, hogy ne csak külföldön,
de Magyarországon is vegyük végre észre!”

Tisztelt Radó Tibor Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzati Testületi Tagok!

A Fejér Szövetség és a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány

2016. november 7-én 16 órakor Székesfehérvárott,
a Civil Központ emeleti halljában nyitotta meg és bocsátotta útjára a

Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítást

A mintegy 330 magyarországi származású személyt és azok világra szóló szellemi alkotásait bemutató „Magyarországon született tudós elmék világraszóló eredményei” című kiállítás tartalmát Dr. Pálfi György 16 éves tudományos kutatómunkája alapján összeállított és A2 méretű tablóképekben kivitelezett és számos egyéb kiegészítő (szórólapokon terjeszthető, illetve a helyszínen egyedileg kiállítható) ismeretterjesztő anyaga alkotja.

A kiállítás szervezői elkötelezett hívei a magyarországi származású géniuszoknak és annak a történelmi küldetésnek, hogy nemzetünk felemelkedése szolgálatában a magyarországi származású elődök és a jelenben élők szellemi nagysága iránti tiszteleten keresztül növelhető az utódok önbecsülése és tenni akarása.

Mert vannak dolgok, melyeknek emlékezete nélkül nincsen jövendő(Kossuth Lajos)

Dr. Pálfi György tudományos igénnyel összeállított gyűjteményének gondozására és a bemutatásban történő közreműködésre a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítványt kérte fel, amelynek első elnöke volt és azzal a céllal ajánlotta fel a Magyarok IX. Világkongresszusa alkalmából a Magyarok Világszövetségének, hogy e kiállítási gyűjteménnyel elősegítse, szorgalmazza és támogassa a világ magyarlakta területein további kiállítások rendezését, s a sikereinken felbuzdulva ugyanezzel a kéréssel ajánlotta fel és adta át saját készítésű (100 db-os A3-as méretű) őskészletét a Fejér Szövetségnek is.

A vándorkiállítás első bemutatójára Székesfehérvárott, a Civil Központban a Fejér Megyei Mérnöki Kamara támogatásával és a 2016. november 8-án 15 órakor kezdődő "20 éves a Fejér Megyei Mérnöki Kamara" ünnepsége társrendezvényeként került sor.

A "Tudománytörténeti Vándorkiállítás" szervezőinek határozott célja és térítésmentes felajánlása továbbá, hogy minél több alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben néhány hétre látogathatóvá tegyék a „Magyarországon született tudós elmék világraszóló eredményei” című kiállítás anyagát, amiképpen a fiatalok, azonképpen szüleik és érdeklődő felnőttek, pedagógusok számára is. A Fejér Szövetség tisztviselői az egyes helyszíneken a vándorkiállítás megnyitóján ugyancsak térítésmentesen vállalnak tárlatvezetést és igény szerinti kiméretben előadást.

Székesfehérvár, 2021. év Kikelet – március hava 10. napján

Bizalommal az ősi erényben:

                                                                    Dr. Boór Ferenc elnök – társelnök
                                                        Fejér MAG Egyesület – Fejér Szövetség
                                               a tudománytörténeti vándorkiállítás koordinátora

További részletek a Pálfi György Tudománytörténeti Kiállításról honlapunk Magyarságtudomány oldalán olvashatók.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése