2021. március 24., szerda

Boldog Magyar Nőnapot kívánunk minden hölgynek Gyümölcsoltó Boldogasszony Napján

 A természet rendje szerint ...

 
Székesfehérvárott, annak Nagyboldogasszony terén
virággal köszöntjük holnap 16:30-tól azt a
100 hölgyet, aki éppen arra téved,
avagy tér útban hazafelé!

A magyar néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzés napja. Egy XVI. századi csíziónk szerint az ember ilyenkor Szűz Máriával almát olt. Országszerte máig általános szokás, hogy ezen az ünnepen kell oltani, szemezni a fákat. Székesfehérvár-Felsővároson a déli Úrangyala-harangszó idején sorra rázzák a gyümölcsfákat, hogy majd bőven teremjenek. A békési szlovákok is különösen foganatosnak tartják az ünnepet az oltásra, szemzésre." (Bálint Sándor „Ünnepi kalendárium” nyomán)

A termékenység és a csillagászati tavasz kezdete - a tavaszi nap-éj egyenlőség után annyi nappal, amint a téli napforduló napját követi Mária gyümölcse, Jézus születése - a fák, virágok, rügyek éledése. A hosszú sötét téli napok után megkezdődnek a tavaszi munkák, mely az év folyamán aztán meghozza gyümölcsét. Ezek a „kezdetektől” való történések igazi okot adnak e napon a Nők köszöntésére.

Gyümölcsoltó Boldogasszony a fogantatás. Ez a nap, március 25.-e méltó a Nők köszöntésére.

 

Nem véletlen, hogy az asszonyok számára is kivételes jelentőséggel bírt e nap, hiszen a Szűzanyát buzgalommal e szent napon volt érdemes kérniök: áldja meg őket gyermekkel. Csodákat is meséltek arról, hány meddő Nő fogant e fohászoknak köszönhetően.

Tegyük helyére értékrendünkhöz kapcsolódóan, hagyományainkra épülve e jeles napon a Nők köszöntését, mint ahogy az élet minden területén, a természet rendjéhez igazodva munkálkodunk, hogy a dolgok rendben a helyükre kerüljenek!

„Boldogasszony Anyánk, segíts minden NŐT, hogy az anyaságban, az anyai hivatásban keresse és találja meg élete boldogságát! Te jól tudod, hogy az emberi kapcsolatokat mennyire meggyengíti a bűn és az önzés, s emiatt mennyire sérülékeny és törékeny a szeretet. Segítsd az édesanyákat a gondoskodó szeretetben, a gyermekeket pedig a tiszteletben, hogy kialakuljon és napról napra erősödjön köztük a szeretet, a ragaszkodás, a törődés és a bizalom.

Legyen példaértékű a család által alkotott élet, a NŐ-FÉRFI kapcsolatban született GYERMEK, az egészséges CSALÁD minőség Kárpát-haza Magyarországában, s majdan minden anyanyelvén beszélő nemzedékben!

Legyünk összhangban a Csinód, Székelyföld – Úz-völgyéből Gyümölcsoltó Boldogasszony napján elindított „Vándorbölcső programmal” is. Idézve Nagy Balázs gondolataiból: Ebben a kertben már történtek csodák és hiszünk abban, hogy aki majd a jövőben ide elzarándokol, meg fog erősödni a hitében és a magyarságában. A kápolna kis harangja a “gyarapodó magyarságért” szól.

Daczó Árpád (Lukács Atya) erdélyi Ferences szerzetes „Csiksomlyó titka Mária-tisztelet a néphagyományban” című könyvében olvashatók az alábbi sorok:

Égi Édesanya! Minden bűnünk és hűtlenségünk ellenére Mária népe vagyunk ma is! Mert Ö, Babba Mária betartja a szavát, amivel elfogadta Szent István felajánlását is, mikor Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot. Szent István tulajdonképpen csak megújította azt a valóságot, amivel már évszázadokkal, talán évezredekkel azelőtt, ki tudja hányszor és hány törzsfő, nagyfejedelem vagy éppen király tette oda népét Boldogasszonya anyai ölének oltalmazó biztonságába!

Kutatásaim során - írja Lukács atya - érdekesek voltak a Nőkkel való ismeretségeim. Mindig azokat sodorta elém a Szűz Anya, akikben különösképpen is virágzott az igazi Nőiesség és a Máriás lelkület. A Magyar Nő mindig Boldogasszonyban látta nőiességének örök példaképét, és ezért tisztelte is őt a magyar férfi mindig úgy, mint a Boldogasszonynak részére küldött földi mását. Nemhiába dicsérik a krónikák mindig feltűnően őseink tiszta családi életét. Európa szerte közmondásszerű lett a „lovagias magyar nép” elnevezés. A lovagoknak éppen az volt egyik vállalt főtulajdonságuk, a Nőtisztelet. A férfi a ház ura és a nő az otthon úrnője.

A Férfi az erő, a Nő a szív, és ezen az egységen Boldogasszony Őrködik.

Isten teremtette Földön, a magyart erős hitben megtartó Boldogasszony, ősi keresztény hagyományok nélkül, nincs Család, Haza, s Nemzet. Közös erővel szülessék újjá Regnum Marianum, Nagyboldogasszony Országa, s bizton mondhatjuk, hogy minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja újra! Vigyázzuk, óvjuk Boldogasszony Anyánk oltalmában édes Hazánkat. Kérjük áldását Kárpát-hazánk Magyarországára, a Nőkre, a magyar nemzetre, s az emberséges világra!

Kerüljön méltó helyére a Nőket köszöntő nap – a NŐNAP, s köszöntsük a NŐKET minden évben Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, az Isten adta természet rendjéhez méltón igazodva, minden évben március 25-én ...

ahogy Titeket köszöntünk, Hölgyek, holnap 16:30-tól Székesfehérvár Nagyboldogasszony terén!

Fejér Szövetség Sajtószolgálata

3 megjegyzés:

 1. csekkold meg Feri dr XD
  https://www.youtube.com/watch?v=DhTDrv_wo4M&ab_channel=DraconesScythicus

  VálaszTörlés
 2. Ragadozo kor-szak/ar-szak-adas stb
  https://www.youtube.com/watch?v=ekYQQ7dYuys&list=PLvHMC_t2ji5Mz9K6dzvjRWCgHPNWauZDW&index=51&ab_channel=DraconesScythicus

  VálaszTörlés
 3. Feri dr meg elteke micsinaltok???D vlaamit mozdiccsaal!
  -
  esznezzeg! XD en nyomom mind a bolond
  https://www.youtube.com/watch?v=6gWgbFGIGE8&ab_channel=DraconesScythicus

  VálaszTörlés