2019. május 30., csütörtök

99 perces díszőrség és Trianon megemlékezés Székesfehérvár Országzászló terén (videóval frissítve)

 "... hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá,
s nőjünk ég felé, testvér-népek közt,
mint a fák, kiket mennyből táplál a Nap..."!
Tisztelt Fehérváriak és Honpolgárok!
Tisztelt Közéleti Méltóságok és Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak és Szerkesztőségek!

Babits Mihály: Eucharisztia szavaival szólítunk minden emlékezőt 2019. június 4-én, a gyalázatos trianoni döntés aláírásának 99. évfordulóján és Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműve avatásának első évfordulóján.

Ezúton hívjuk és várjuk a velünk és külhoni nemzettestvéreinkkel együtt emlékezőket
az
Országzászló Védnöki Testület
és csatlakozó társadalmi szervezetek és magánszemélyek részvételével
2019. június 4-én
16:06-tól a Városház téren kezdődő
és
16:32-től az Országzászló téren zajló
TRIANON MEGEMLÉKEZÉSRE

2019. május 29., szerda

Június 4-én nyílik meg a felvidéki Nagyfödémesen a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelt Közéleti Szereplők és Közösségi Képviselők!
Tisztelt Oktató, Kutató és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Pedagógusok és Szerkesztőségek! 

Örömmel tudatjuk, hogy a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás a Felvidéken folytatja útját. Alig, hogy véget ért Királyhelmecen a tárlat 48. állomása, arról adhatunk hírt, hogy a Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” címet viselő kiállítás a határainkon túl, újabb felvidéki helyszínre, Nagyfödémesre látogat.

Szeretettel hívjuk meg Önöket
a Borsos Mihály Alapiskola és a Fejér Szövetség nevében a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
49. megnyitójára
 2019. június 4-én 10:00 órára
a Helyi Művelődési Központba
(Cím: 925 22 Nagyfödémes/Nám. Slobody 579, Veľké Úľany)

A tárlat június 14.-ig térítésmentesen látogatható, majd a tervek szerint Galántára látogat.

A 10 órakor kezdődő megnyitó menetrendje:
 • Mgr. Radványi Adél intézményvezető köszönti a megjelenteket a Borsos Mihály Alapiskola nevében
 • Száraz Erzsébet, a CSEMADOK Országos Tanácsának tagja és Területi Választmányának alelnöke, a Nagyfödémesi Láthatár c. újság főszerkesztője méltatja a kiállítást
 • Fórizs József, a Fejér Szövetség nemzeti tagozatvezetője tolmácsolja Dr. Pálfi György üzenetét és nyitja meg a kiállítást a terjesztő szervezetek nevében.
 • A megnyitón közreműködnek a Borsos Mihály Alapiskola 4.-8. osztályos tanulóiból álló irodalmi színpad és a 2. osztályostanulók egy az "Összetartozás Napjára" készült műsorral.

Fanfár II. Géza apostol magyar királyért (frissítve)

Történelmi kegyeleti szertartás Fehérvár hajdani koronázó templomának "Romkertjében" II. Géza apostol magyar király elhunytának 857. évfordulós napján 

https://www.youtube.com/watch?v=X6g5Yx56ENw
Felvétel a 2016. évi megemlékezésről (a képre kattintva)
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőség! 

Az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartással emlékezik a történelmi Fehérvárott (Alba Regalis városában) koronázott és eltemetett II. Géza apostoli magyar királyunkra elhalálozásának 857. évfordulós napján.

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a rövid, csendes történelmi kegyeleti szertartásra, melyet az Apostoli Magyar Királyság történetének egyik legnagyobb királyára emlékezve, mint

2019. év május 31-én, pénteken
16:30-tól 17:00-ig a hajdani
koronázó templom
"Romkertjében"
tart
a
Fejér Szövetség 
Alba Regia Civitas Rendje


A kegyeleti szertartás tervezett menete:
 • 16:30-ig Gyülekező a "Romkert" kapujában
 • 16:45-ig Megemlékezés a királyi csontmaradványokat őrző közös emlékhelynél
 • 17:00-ig Mécses gyújtás és virágcsokor elhelyezése II. Géza máig jelöletlen síremlékénél.

2019. május 26., vasárnap

Bakos Batu a Szent Korona Lovagrend nagymestere előadása: A Szent Korona Országa és Trianon

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…
A Szent Korona Országa és Trianon - Trianon érvénytelen 


Bakos Batu
A 464. Hétvezér Est előadója Bakos Batu, a Szent Korona Lovagrend nagymestere. A korában már meghirdetett, da akkor technikai okok miatt elmaradt előadás, most kerül megrendezésre: https://fejerszovetseg.blogspot.com/2019/03/a-szent-korona-lovagrend-nagymestere.html

Mint az olvasható az előadás címében is, az előadó Trianonról a gyalázatos országcsonkításról a közelgő gyászos 100. évforduló okán, kimondja a verdiktet, azaz, hogy a Trianoni-békeszerződés érvénytelen. Azt, hogy miért és milyen okokkal támasztja alá álláspontját az előadó, megtudhatjuk az előadás során.

2019. május 19., vasárnap

A Pálosok titkai I.

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

A PÁLOS REND JOGFOLYTONOSSÁGA

Fülep Dániel teológus előadása 


A soron következő 463. Hétvezér Est vendége Fülep Dániel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán végzett rk. teológus, több éves hittan tanári és kateketikai tapasztalattal, korábban pálos rendi szerzetes lesz.
Az Úr Jézus tanításának engedelmeskedve cselekedett Boldog Özséb esztergomi kanonok, amikor több mint 700 évvel ezelőtt a pilisi remetéket egyesítve, s élükre állva hátat fordított a szép reményekkel kecsegtető egyházi előmenetelének. Ez a tett volt a nyitánya a Magyar Pálos Rend kialakulásának. Árva Vince atya szerint a  Pálos Rend 1784-ben teljesen megszűnt. Nézete szerint a mai pálosok nem Boldog Özséb alapításától származnak. Meggyőződéssel vallotta, hogy az egyetlen és utolsó pálos ő maga volt. A  lengyel monostorokat teljesen független és új rendnek tekintette. Véleménye szerint a magyar pálosok nem igazi pálosok. Valóban megszakadt a folytonosság a Pálos Rendben? Mi köze van a mai pálosoknak Boldog Özséb alapításához? Igaza volt-e Árva Vince atyának?

2019. május 10., péntek

Latin-Amerika zenei kincsei

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…
Vendégünk ismét az Alma Latina együttes
 
A Fejér Szövetség Hétvezér Est előadás sorozatának 462. vendége - immáron negyedik alkalommal - az Alma Latina együttes, azaz a Labant család, Csaba, Ada Rózsa és Levente lesz. Az együttes 2008-ban jött létre, a venezuelai fuvolaművész-csillag, Labant Ada Rózsa és a magyar előadóművész, Labant Csaba kettőseként.


2019. május 5., vasárnap

Nagytárkányi üzenet

A MAGYAR NEMZET SZÁMÁRA ÉS A JOGTIPRÓK FELÉ IS !

Itt vagyunk a Tisza kanyarulatánál, ahová határokat rajzolt a huszadik századi nagyhatalmi gőg és önkény, amely az uzsorások és fegyvergyártók hasznát valamint az emberiség szenvedéseit gyarapította, és egy évszázada súlyos árnyékot vet az európai műveltség értékeire, igazságérzetére és becsületére.

„A folyó közepe most országhatár, a vízhát láthatatlan vonalán túl tiltott világ. .... a (tárkányi) legények falkája úszik a vízen lefelé... középen, a tiltás és kísértés vonalán. Tudják, abban az Isten kertje állapotban ez a legveszélyesebb, mégis kockáztatják. Így vetik meg a tiltást... golyószóró sorozattal partra parancsolják őket .... e meztelen libasor a határőrség egyre magasabb instanciái elé került: forgószél parancsolta őket a parancsoló arcok elé: őrmester, hadnagy, százados, és kihallgatta őket tábornok is. Virtuskodó legények egy szál gatyában. A virtust valami kimondatlan igazságérzet forralta szájukba: nem értették, hogyan lehet elválasztani folyót a folyótól, vizet a víztől, hogy lehet a dolgokat elválasztani önmaguktól?” – írta a Kossuth-díjas Dobos László erről a partról Sodrásban című regényében.

A magyar népzene helye Eurázsia térképén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…
Juhász Zoltán: Népzenei vizsgálatok tanuló algoritmusokkal 

Juhász Zoltán
népzene kutató
https://www.youtube.com/watch?v=C5_hSQrtbbA
Képre kattintva:
Beszélgetés a szerzővel
Első ízben lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Estek közéleti-, kulturális előadás sorozatának vendége Juhász Zoltán villamosmérnök, népzenész, zenekutató, a KFKI tudományos munkatársa, a mesterséges intelligencia módszerek kutatójaként. 

Juhász Zoltán a 461. Hétvezér Esten a népzenei dallamok összehasonlító elemzésével mutatja be a magyar és a világ népeinek zenéjét. Közelebbről a népzene kultúrák közötti hasonlóságokat, különbözőségeket, jellemzőket kutatja. Ötven zenekultúra ötvenezer dallamára kiterjedő vizsgálatáról számol be. Kutatásai során először meghatározta azokat a dallamvonal-típusokat, melyek változatai egyszerre több kultúrában is előfordulnak. Majd ezek között a dallamvonal-típusok között keresett munkatársaival olyan csoportokat, melyek együtt, egyszerre több zenekultúrában is honosak. Öt ilyen jellegzetes csoportot találtak. Ezek közül három csoport lényegében földrajzi közelségben és történelmileg igazolt kulturális kölcsönhatásban élő kultúrák közös zenei kincsének bizonyult, kettő azonban nagy földrajzi távolságban élő és egymással már igen régen biztosan nem kölcsönható kultúrák közös örökségének látszik.

2019. május 4., szombat

Jelenczki István újabb filmje az emberi igazságról ... portréfilm néhai Horváth István professzorról

Egy éve hunyt el az üldözött gyógyító, a mikrobiológus, a művér feltalálója és az érelmeszedés elleni - mellékhatások nélküli - oltóanyagának kifejlesztője, a számtalan rendkívüli gyógyulásért, gyógyításért a meghurcoltatást is vállaló kutatók egyike.

Dr. Horváth István a 2016. november 7-én Székesfehérvárott elindított Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 80 tablójának is egyik szereplője. Egyike azon keveseknek a 330 magyar tudós és feltaláló között, akiket a vándortárlat, mint aktív alkotókat, köztünk élőket mutatott be. S miközben az ő képét és találmányát is bemutató vándortárlattal jártuk az országot, váratlanul megszakad földi pályafutása. Egy évvel ezelőtt távozásával ért véget Horváth István bírósági meghurcoltatása.

Jelenczki István, a hosszú idő után végül a média közcsatornáin is bemutatott "Népek Krisztusa, Magyarország 1956 I-IV.", "Égi Élő Igazság" és "Háború a nemzet ellen I. - IV." című dokumentumfilmek alkotója most nem egy nép, a magyarság, hanem egy magyar ember, az emberi lét igazságát tárja elénk, mutatja be filmjével.

2019. május 2., csütörtök

Felvidéken is folytatódik a tudománytörténeti vándorkiállítás

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelt Közéleti Szereplők és Közösségi Képviselők!
Tisztelt Oktató, Kutató és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Pedagógusok és Szerkesztőségek! 

Örömmel tudatjuk, hogy a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás most a Felvidéken folytatja útját. Alig, hogy megnyitottuk a tárlat 47. állomását Pestszentimrén, a PIK Közösségi Házban, s már arról adhatunk hírt, hogy a Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” címet viselő kiállítás újra a határainkon túlra, két felvidéki helyszínre látogat.

Szeretettel hívjuk meg Önöket
a Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec Szülői Szövetsége és a Fejér Szövetség nevében a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
48. megnyitójára
 2019. május 3-án 11:30 órára
a
Helmeczy Mihály Alapiskola aulájába
(Cím: 077 01 Királyhelmec (SK), Hunyadi u. 1256/16)
és
Dunaszerdahelyre 2019. május 4-én a
VI. Magyar Majális
keretében a "Magyar Géniusz" című időközi kiállításra
(Cím: Dunaszerdahely, Városi Szabadidőpark)

A királyhelmeci tárlat május 24.-ig az iskolarend szerint térítésmentesen látogatható.

A 11 óra 30 perckor kezdődő királyhelmeci megnyitó menetrendje:
 • Szabó Ferdinánd iskolaigazgató köszönti a megjelenteket a Helmeczy Mihály Alapiskola nevében
 • PaeDr. Godzsák Renáta méltatja a kiállítást
 • a 90. életévét is betöltött szerző, Dr. Pálfi György üzenetét videó felvételen keresztül ismerhetik meg a résztvevők 
 • Vigh Katalin, az iskola szülői munkaközösségének elnöke olvassa fel Dr. Boór Ferenc műegyetemi tudományos munkatárs, a Fejér Szövetség társelnöke megnyitó beszédét
 • a megnyitón közreműködnek
  • Dobcsák Gréta 5. osztályos tanuló (felkészítője: Leczo Kornélia) Vári Józsefné: "Híres a magyar" című versével
  • Lakatos Cynthia, 8. osztályos tanuló (felkészítője: Mgr. Pándi Zsuzsanna) Ozsvald Árpád: "Földközelben" című versével
  • és a 3.B osztály tanulói (felkészítő: Mgr. Máté Adriana) "Édes anyanyelvem" című irodalmi összeállítással.

2019. május 1., szerda

Magyarország az emberi egység ígérete

    Nyitókép forrása: wikipedia.org

George Friedman a magyarországi származású, világhírű amerikai politológus professzor nemrég a GeopoliticalFutures hasábjain közölt többrészes elemzést három, geopolitikai szempontból nagyon különleges országról: az USA-ról, Ausztráliáról és Magyarországról. Nyilván az utolsó országról írottak keltették fel a figyelmemet, főleg, hogy a nagy elismertségnek örvendő professzor szerint Magyarország „geopolitikai anomália“, mert a magyar nemzet nem létezhetne ott, ahol már sok száz éve mégis létezik.

Fanfár két Fehérvárott eltemetett királyi gyermekért

Történelmi kegyeleti szertartás Fehérvár hajdani koronázó templomának "Romkertjében" Anjou Katalin magyar királyi hercegnő elhunytának 741. évfordulós napján, III. László apostol magyar király elhunytának 814. évfordulójának másnapján a két királyi gyermekért.  

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőség!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a rövid, csendes történelmi kegyeleti szertartásra, melyet az Apostoli Magyar Királyság két ifjan, még gyermekként elhunyt magyar királyi méltóságára emlékezve, mint

2019. év május 8-án, szerdán
16:30-tól 17:00-ig a hajdani
koronázó templom
"Romkertjében"
tart
a
Fejér Szövetség 
Alba Regia Civitas Rendje


https://www.youtube.com/watch?v=3JuRm3zsGOE
Fanfár a gyermekkirályért és a királyi gyermekért
2016. május 7-én, mikor még egyetlen királyunknak
sem jelölte felirat vélt vagy valós sírhelyét
A kegyeleti szertartás tervezett menete:
 • 16:30-ig Gyülekező a "Romkert" kapujában
 • 16:45-ig Megemlékezés és mécsesgyújtás a királyi csontmaradványokat őrző közös emlékhelynél
 • 17:00-ig Mécses gyújtás Anjou Katalin hercegnő feltételezett sírhelye, a hajdani Anjou kápolna maradványai előtt, a 2017-ben elhelyezett emléktáblánál.