2023. december 23., szombat

Áldott Szeretetteljes Kerecseny-Karácsony Ünnepet

Halasy-Nagy Endre szerint karácsony szavunk a Kara asszony - sötét asszony, fekete asszony - szóösszetételből származik, amely az év legsötétebb napjára utal. A téli napforduló őseink életében is jelentős ünnep volt, összegyűltek, magukkal hozva a Nap madarakat, a kerecsensólymokat. Ekkor röptették fel őket először a levegőbe, a táltosok áldása után. Ezt nevezték Kerecseny ünnepnek, amelyet később betiltottak a táltos vallással együtt.

"A Karácsony ünnepe az ősi hitvilág legnagyobb napjai közé tartozott, éppúgy mint a kereszténységnél az ige megtestesülésének... megemlékezése. A táltos perek folyamán sokszor felbukkan a vallató kérdés a pogány magyarság ünnepeire vonatkozólag, sokszor pedig a tanúvallomások egy-egy elejtett mondata világít rá a Karácsony fogalmára... Így vallotta 1245-ben Dala fia Undo perében Rufus segesvári polgár: Krisztus születése ünnepén a régi magyarok a sólyom ünnepét tartják. Obol várjobbágy szavai szerint pedig: Ekkor (Karácsonyról van szó) a sólymokat vadászatra eresztik és sok nép viszi oda madarait, amiket a táltosok megáldanak... Kisszer Mihály szerint: A régi-hitűek Urunk születése napján tartják a sólyom ünnepét... Ágota özvegy Ithe táltosról vallja a következőket: Amikor Karácsonykor a fiatalság az első új sólymokat felrepteti, szokott énekelni és buzdítani azt ifjúságot, hogy ezeket a dolgokat soha emlékezetéből kiveszni ne hagyja... Boksa táltos védelmére felsorakozott tanúk egyike, egy bizonyos Kozma a következőket mondja: A solymárok ünnepén, amelyet régi nyelven Karácsonynak neveznek." (Jegyzőkönyv részlet Fehér Mátyás Jenő Középkori magyar inkvizíció című könyvéből.)

Néprajzi és történelmi könyvekben keresgélve hasonló adatra sokáig nem találtam, olyan sikeresen tüntették el a hagyományból ősvallásunkat. De a nép emlékezete megőrizte őseit, akik évezredek távolából szólnak az őket kereső és tisztelő utódokhoz. Így rábukkantam Tarisznyás Márton néprajzkutató: Gyergyó történeti földrajza (Akadémia Kiadó, 1994.) című könyvében a Kerecseny Ünnep töredékeire, maradványaira a Ditrói madáreresztés című fejezetben. A népszokás szerint a gyerekek karácsony előtt sok verebet fognak, majd az éjféli misén a templomban szabadon eresztették őket. Ez a szokás még 1912-ben az új templom felszentelése idején is élt. Madármise elnevezéssel Székelyszentkirályon is fennmaradt. Bár e szép hagyományt sikerült elsorvasztani és kerecsensólymok helyett verebek szállnak fel, teljesen elpusztítani mégsem lehetett, karácsony szavunk pedig megtartja emlékét.

Ezért az éjféli misén, vagy bárhol legyünk is ezekben az órákban, röptessünk fel lelkünkből sólyomként egy imát őseinkért, Magyarországért, önmagunkért.

Friedrich Klára - Szakács Gábor (Kárpát-medencei birtoklevelünk, a rovásírás)
 
Áldott Szeretetteljes Kerecseny-Karácsony Ünnepet!
 
Fejér Szövetség

2023. december 10., vasárnap

621. Hétvezér Est: Újra Bobory Zoltánnal búcsúztatjuk az évet

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Bobory Zoltán költő: Áldott Karácsony Adventje

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Bobory Zoltán Jósika Miklós-díjas költő, a Vörösmarty Társaság elnöke lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozata, a Hétvezér Esték 621., s a 2023. évad utolsó előadó vendége.

Valóban, már lassan hagyománnyá válhat, hogy Advent derekán Bobory Zoltán irodalmi estjével zárjuk az évet, hiszen egy évvel ezelőtt is, csupán akkor még ideiglenesen a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban (ismertebb nevén: Szabadművelődés Háza) zártuk adventi imával, verssel a 2022. évet.
Nos, továbbra is költői, szívünkben-lelkünkben féltve őrzött gyermeki várakozással telve köszönünk el újra egymástól, a Királykút Emlékházba kedd esténként ellátogató közösségünk tagjaitól egy rövid időre, azaz az év legbensőségesebb ünnepére készülve, hogy aztán hagyományainkhoz híven újra, mint minden évben újévi Hungarikum koncerttel folytassuk ott, ahol megszakítottuk a nyár közepétől nyár közepéig tartó 15. évadját a Hétvezér Estéknek.

2023. év Télelő - Karácsony - Álom - december hava 12. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Bobory Zoltán költő
Áldott Karácsony Adventje
 című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. december 4., hétfő

Szakács Árpád lesz a decemberi első vendég

Ha kedd, akkor Hétvezér Est 
Szakács Árpád publicista: Mire készül a WHO?
 
Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Szakács Árpád publicista, könyvkiadó, többek között Eötvös József-sajtódíjas, Lovas István díjas (2018) és Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíjas (2019) újságíró, szerkesztő,  a Magyar Nemzet és az Axel Springer munkatársa lesz a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési előadás sorozatának, a Hétvezér Esték 620. előadó vendége.

Lovas István újságíró nem sokkal halála előtt a „legjobb és legbátrabb magyar jobboldali újságíró”-nak nevezte Szakács Árpádot. Lovas István halála után vélhetően éppen ezért kapta meg elsőként az újságíróról elnevezett kitüntetést (forrás: Wikipedia)

Valóban bátorság ma nemet mondani a globalizáció, avagy az ún. "nem létező háttérhatalom" minden megnyilvánulására, mint például a WHO legújabb nemzetek feletti egészségügyi fennhatósági törekvéseire, a digitális pénz készpénz használatot is korlátozó, sőt, megszüntető terjesztésére, a kötelező oltások korlátlan növelésére, avagy az oltáskötelezés  re?! Összeegyeztethető-e a nemzeti szuverenitás a WHO törekvéseivel?

A közösségi médiafelületeken ebben a témakörben kezdetektől fogva zajló hevesebb vitát mintha háttérbe szorította volna a közvetlen környezetünkben folyó, s már a Közel-Keleten kirobbant háború, holott az aggasztó folyamat nem szakadt meg, s a vita sem jutott, juthatott nyugvópontra. Egyre többekben fogalmazódik meg a gyanú, hogy az európai uniós központ által támogatott, s a WHO által nyíltan megfogalmazott globalista egészségügyi megoldás csupán "trójai falova" azoknak a nyilvánvalóvá vált törekvéseknek, amelyekről egy évtizede még azt hihettük, hogy csupán ún. konteós rémtörténetek.

Ajánljuk látogatóink figyelmébe Szakács Árpád nagyon is aktuális előadását és a Hétvezér Esték programját, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt

2023. év Télelő - Karácsony - Álom - december hava 5. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Szakács Árpád publicista
Mire készül a WHO?
 című előadására

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata