2011. március 29., kedd

2011. március 28., hétfő

A Fejér Szövetség sajtóközleménye a Szociális Kerekasztal által hozott határozat közzétételéről

Sajtóközlemény a Magyar Szociális Fórum SZK "A Szociális Kerekasztal határozata az alkotmányozásról" címmel és „Budapest, 2011. március 26. szombat” keltezéssel kiadott közleményéről.
A Fejér Szövetség elfogadhatatlannak tartja, hogy egy kerekasztal beszélgetés végén meghozott határozatot úgy hozzon bárki nyilvánosságra, hogy olyanok nevét is szerepeltessék, mint lehetséges egyetértőket, akik nem voltak a határozat elfogadásakor jelen, véleményüket előzetesen nem kérték ki a távollétükben elfogadott határozat tartalmáról, s – ha bizonytalan megfogalmazásban is, de - mégis lehetséges egyetértőkként tüntessék fel a közleményében. Elfogadhatatlan egy olyan közlemény, amelyből nem derül ki, hogy ki ért egyet a határozattal és ki az, aki csupán megjelent az eseményen.
Csatolva közöljük a Fejér Szövetség választott tisztviselőinek, Dr. Boór Ferencnek és Makk Imrénének a Kerekasztal szervezőinek írt, helyreigazítást kérő levelét!

2011. március 27., vasárnap

A TAHSZ Második Országos Értekezletének felhívása

„Nem teremthető hagyomány abból, hogy amit törvénykeznek, az nélkülözze az alkotmányt,
s amit alkotmánynak neveznek, az nélkülözze az íratlan törvényt, a hagyományt!”
 
Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség
Második Országos Értekezletének
Felhívása

2011. március 26., szombat

Magyarok Japánért - The Hungarians for Japan

NIPPON KOKU BANZAI!
ÖRÖKKÖN ÉLJEN JAPÁN! - LONG LIVE JAPAN!

Felhívás a világ magyarjaihoz, Japán megsegítésére
To all the Hungarians of the World appeal for help for Japan (see below in English!)

Először megrengett a föld. Történelmünk legnagyobb földrengése széttépte az emberek házait és az ipari létesítményeket. Ezt követte az özönvízszerű tengeráradat. A fekete, gyilkosan tomboló ár ereje autóbuszokat, hajókat és házakat repített fel a még álló, több emeletes épületek tetejére. A válság az atomerőművek megsérülésével és nukleáris katasztrófával fenyeget. Japán rémálma folytatódik. Azóta több mint hétszázszor rengett a föld. A testileg-lelkileg megrokkant túlélők ezrei vesztették el családtagjaikat és földi javaikat, betegek, éheznek, fáznak és tanácstalanok.

2011. március 25., péntek

Gátra magyar! Agárdra mind, aki alkotmányos rendet akar!

Tisztelt nemzetünk megmentéséért küzdő Szövetségesek!
Fetzer János THASZ szervező intelmei:
1.    Mivel a Parlament 2011. április 18-án egy olyan új „Alaptörvényt” szándékozik elfogadni, mellyel alkotmányosítani akarja Hazánk függetlenségének feladását, ezért
2.    Mindannyian határozottan lépjünk föl a történelmi Alkotmányunk érvénybehelyezéséért!
3.    Semmi más megoldást ne fogadjunk el!
4.    Ne menjünk bele részlet vitákba!
5.    Gátra magyar! Most mindannyinknak kutya kötelessége ezért cselekedni minden egyéb tevékenységünk elé helyezni e feladatot (ne viselkedjünk úgy, mint a parlamenti „képviselők” majdnem mindegyike, akik csak ímmel-ámmal vesznek részt e fontos kérdés megvitatásában, vagy be sem mennek a Parlamentbe)!
Tisztelettel: Fetzer János
Üzenet a Fehérvár Rádión keresztül

2011. március 23., szerda

Rozgonyi Ernő az alkotmányozásról

Kedves Barátaim! Igen tisztelt Ernő bácsi!

A 9. megyegyűlésünkön felmerült a kérdés, hogy mit képvisel Dr. Rozgonyi Ernő, aki 2010. Virágvasárnapján vállalta, hogy szerződést kössön a választóival, velünk, egyszerű emberekkel!


TAHSZ Pilis Kapuja Munkaértekezlet (Piliscsaba, 2011. március 20.) Üzenete

Honfitársak!
Magyarok!
Testvérek!

Talpra magyarok!
Álljatok talpra magyarok szerre!
Előbb külön-külön, majd igazságosan mellérendelt és egészségesen egységes rendben.

A magyarok mélyen együttéreznek japán testvéreikkel


Részvétnyilvánító látogatást tett Japán budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagyköveténél Patrubány Miklós. Ito Tecuo nagykövet a rezidenciáján fogadta a Magyarok Világszövetségének elnökét.

2011. március 22., kedd

Sárszentmihályi Fülöp István, Tatusunk emlékére

Drága Irén! Drága Marika! Drága sárszentmihályi testvérek!

Megint és megint elkéstem. Ott hordtam mindig Marikáék számát, hogy felhívjam Istvánt, hogy még egyszer beszéljek Vele! S a sok sürgős a fontosat, most is, már megint maga alá temette.


NAP - ÉJ EGYENLŐSÉG VOLT, VAN ÉS MÉG LESZ IS NÉHÁNYEZER ÉVIG

FORDULATOT HOZ, HAT A TAVASZI NAPFORDULÓ IS?!
Rajtunk, szövetségeseken nem múlik.
Honfitársaim!

2011. március 21., hétfő

Néma gyereknek anyja nem érti szavát ...

Néma gyereknek anyja nem érti szavát, ..
Gyáva nép meg nem is érdemli a hazát!


Honfitársaink! Magyar Testvérek!

„Nem teremthető hagyomány abból, hogy amit törvénykeznek, az nélkülözze az alkotmányt,
s amit alkotmánynak neveznek, az nélkülözze az íratlan törvényt, a hagyományt!”


A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség
-        a január 9-én megfogalmazott és
-        a január 29-én megerősített és bővített, majd
-        a február 15.-i sajtótájékoztató keretében is nyilvánosságra hozott, majd
-        a március 5.-i Első Országos Értekezleten 6 pontba foglalt Felhívásban szövetségbe hív minden magyar és nem magyar nyelvű honfitársunkat, hogy a Szent Korona Alkotmányát jogaiba visszahelyezzük. Mert ez nemzetgyűlést kíván, amelyhez nemzeti összefogás kell.

2011. március 19., szombat

Morvai Krisztina feljelentése

Morvai Krisztinának
a TAHSZ első felhívását aláíró kilencek egyikének

feljelentése
Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úr részére
Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
Alulírott Dr. Morvai Krisztina ismeretlen rendőr elkövetők ellen
f e l j e l e n t é s t
teszek a Büntető Törvénykönyv 269/A paragrafusába ütköző Nemzeti jelkép megsértése bűncselekmény miatt az alábbi tényállás alapján.

2011. március 18., péntek

Kis csodák éltetnek minket

Sárszentmihály, 2011 március 15.

Tíz órára gyülekeztek össze a helybéliek és nem helybéliek. Ez alkalomból ott ünnepeltek együtt fehérváriak, sármellékiek, sőt, még Sződ alpolgármestere is feleségével.
Az ünnepség különlegessége, hogy egy pont került arra az "I" betűre, amelyet majd' egy éve a Fejér Szövetség Dér Csaba vezette közössége, tizede kezdeményezésére Sárszentmihály önkormányzata vállalt fel.


2011. március 17., csütörtök

Egy alkotmány nélküli törvényes üzlet ...

Egy alkotmány nélküli törvényes üzlet hogy jön létre?

Pénzzel. Pénzzel, amihez Neked közöd nincs, de anélkül már semmit sem tudsz venni és enni.

Pénzzel, amelynek a neve forint, de a pénzt kibocsátó, kezelő bankok közt jószerével mára  már egyetlen magyar sincs.

Ami a híradóból kimaradt: Köszönet az MVSZ-nek a magyar állampolgárságért

Kolozsváron, a magyar állampolgári esküt elsőként letevők csoportjában volt Juhász Péter és családja.

A Hír tévé tudósítójának kérdésére nyilatkozva Juhász Péter elmondta, hogy a magyar állampolgárság számára nem a második állampolgárság, hanem az első haza. Ezt követően köszönetet mondott "a Magyarok Világszövetségének, amely 2004-ben előtérbe hozta, gyakorlatilag megkerülhetetlenné tette állampolgárságunk kérdését, a népszavazás napirendre kerítésével." Ez a gondolat azonban már nem fért bele a híradóba.
A Magyarok Világszövetsége is köszönetet mond Juhász Péternek azért, hogy a magyar értékek egyik legjelentősebbikének - a méltányosságnak - a jegyében járt el. Juhász Péter édesapja, Juhász Tamás a kolozsvári protestáns teológia rektora volt, anyai nagyapja pedig Dobai István, nemzetközi jogász, akit 1957-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek az "Erdélyi ENSZ-per"-t kiváltó emlékiratáért, amellyel az "erdélyi kérdésre" próbált lakosságcserével tartós megoldást keresni. Juhász Péter magyar állampolgárkénti első megnyilvánulása jól példázza azt, hogy a jó alma sem esik messze fájától.
A képen: Juhász Péter, felesége Annamária és fiaik, Ákos és Aba,
a kolozsvári Szent Mihály templom bejáratánál,
a magyar állampolgári eskütétel után
MVSZ Sajtószolgálat
7
171/110316

Hétvezér Est: "Magyar élet - Magyar lélek - magyar furfanggal járjunk túl a gyógyszermaffia eszén"

Előadó: Rozgics Mária, a Világ Magyarsága című hetilap főszerkesztője.
A "Magyar élet - Magyar lélek - magyar furfanggal járjunk túl a gyógyszermaffia eszén" című könyve utat mutat, hogy ősi tudásunk felélesztésével segítsük hozzá a jövő generációját egy élhetőbb, emberit lét újrateremtéséhez.

Néhány gondolat az előadótól: " magyar ember pedig a tudás továbbadásáért nem kér pénzt, hiszen az ismeretanyag nem a sajátja, azt azért gyűjtötte egybe, hogy másoknak is el tudja mondani. "Időpontja: 2011.03.22, 19:00-21:00
Helye: Székesfehérvár, Hétvezér Sörkert, Huba u. 7.

2011. március 16., szerda

A TAHSZ (elektronikus és levél) postára adott KÖZINDÍTVÁNYA

Tisztelt Szerkesztőség!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a TAHSZ (Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség) a mai napon az alábbi tartalmú (csatolt) Közindítványt juttatta el a Magyar Országgyűléshez, közjogi méltóságokhoz és közhatalmi ágak közszolgáihoz.


Mit kívánt ... Mit kíván a Magyar Nemzet !?


2011. március 14., hétfő

Gratulálunk a Fehérvár TV-nek

Kedves Barátaink!

A Fejér Szövetség és vendégeinek, tagjainak költségén és a Fejér Szövetség szervező tagjainak köszönhetően megrendezett Energetikai Szemináriumról egy rövid híradást is készített a Fehérvár TV (talán képes beszámolót is, de azt nem sikerült megtalálni)!

Gratulálunk! S tán meg is köszönnénk, ha éppen azt nem felejtették volna el megemlíteni, hogy ezt a rendezvényt Fehérvár milyen társadalmi szervezetnek is köszönheti.

2011. március 11., péntek

Alternatív Energia Szeminárium, 2011. március 13, Székesfehérvár

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a

2011. március 13-án, vasárnap, 10:00 és 16:00 között tartandó

Alternatív Energia Szemináriumra.

Helyszín: Székesfehérvár, Csucskai út (Napsugár Ablakgyár különterme)

Előadó: Beri Imre energetikus szakember, feltaláló

Két harmatnyi királyság helyett király a parlament

Hogy miért nem kérdeztek előbb meg minket? Mert magasabb lóra ültek.
Akkor tán nem beszélték, írták volna, hogy nemzetgyűlés lesz a parlament,
meg "új alkotmány" hagyomány helyett? Akkor hogy jöttek volna rá odafenn:
hogy alkotmányt írjon, de alaptörvényt mondjon egy nem nemzett parlament?

Miért nem kérdeznek meg minket, akik magasabb lóra, csak fordítva ültek?
Akkor tán nem beszélnének, írnának mellé, hogy most aztán törlik, de végleg?
Új alkotmányos kérdőívekkel árasztottak el minket, aztán ültek, s rájöttek: más kell:
"Alaptörvénynek nevezzük alkotmány helyett, amiben alkotmányozhat a parlament"!

Hogy ez ugyanaz?! Csak nem 49, hanem 11?! Hisz azt írják törvényben alapul,
hogy - tetszik, hát - legyen alaptörvény, majd az szolgál Neked alkotmányodul.
Heuréka! Győzelem! Nem nevezik, csak kezelik alkotmánynak azt, amit töröltek!
Értitek? Saját kötelmeikről döntenek, akik a pénzt szórják tovább az ész helyett!

Hogy miért nem kérdeznek meg Téged? Minek? Kérdéseikre feleltek nélküled.
Feleltek nemmel, de nem egyszer, hanem - írd és mondd - negyven- és még egyszer!
Mégsem lesz új az alkotmány. Hogy egyetlen kérdés sem volt, hol vitathattad ezt?
Na és?! Az ész, hogy szorulhatott egy helyre odafenn? Így elosztva még fényesebb.

Egy szó, mint száz. Nélkülünk ez már nem megy nektek sem, gyerekek, odafent!
Mert nem ló az öszvér, amire izzadság mentesen, s nyereg nélkül felültetek.
S, hogy hiszik a piszik, hogy nesztelen, hogy nem vesszük észre, hogy esztelen!
Két harmatnyi többséggel király lesz majd, mi királyság nélkül meztelen!

2011. március 11.
Ferenc (az öreghegyi)

2011. március 9., szerda

A TAHSZ 2011. március 5.-i Első Országos Értekezletének Felhívása

A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség
Első Országos Értekezletének Felhívása

1.    Magyarországnak van Alkotmánya, mely hosszú évszázadokig, 1944. március 19-ig, a német megszállásig (de facto) hivatalosan is érvényben volt és (de jure) alapjogi értelemben érvényben is van.
2.    Nem „alkotmányozni” kell, hanem a magyar nemzettestet védelmező történelmi magyar Alkotmányt kell helyreállítani.
3.    Sem a végrehajtó hatalom, sem a törvényhozás (így jelenlegi kormány vagy országgyűlés) nem alkotmányozhat. Törvénytelenség jogot nem alapít.
4.    Minden magyar érzelmű személyt, választott képviselőt, helyi közösséget, szervezetet, mozgalmat, nemzetfenntartó erőt történelmi Alkotmányunkat helyreállító szövetségek létrehozására hívunk.
5.    Felszólítjuk a Magyar Országgyűlést, közjogi méltóságokat, közhatalmi ágak közszolgáit, hogy az Alkotmány és Törvény (alap-, fő-, sarkalatos törvény, …) fogalmát megnyilatkozásaikban, indítványaikban és különösen a köztájékoztatásban egyértelműen különböztessék meg!
6.    A jogfolytonosság értelmében a Magyar Országgyűlés törvényben állítsa helyre Magyarország történelmi alkotmányát!
Az országgyűlés abban a törvényben, amelyet a történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása céljából hoz, egyidejűleg helyezze hatályon kívül az 1949. évi XX. törvényt!
Követeljük, hogy e Felhívást, mint közindítványt, az átvételét követő első nyilvános országgyűlési ülésnapon a házelnök olvassa fel!
Budapest, Magyarok Háza, 2011. március 5.
Aláíró szervezetek:
      Családi Nevelésért Alapítvány, Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés, Áldott kéz 2000 NASZ, Egerszalóki Borvirág Férfias Dalárda, Fejér Mag Egyesület, Fejér Szövetség Mozgalom, Felvidéki Magyar Sziget, Forradalmi Nemzeti Bizottmány, Gárdonyi Bonsai Egyesület, Hun Fokos Szövetség, Hun-Kor Társadalmi Fejlesztő Egyesület, IJÁSZ - Igazságos Jogállamért Szövetség, Konzervatív 56'-os Antibolsevista Szövetség, A Közvagyon Résztulajdonosainak Polgári Jogi Társasága Szeged, Magyar Hadigondozottak Szövetsége, Magyar Királyi Lovagrend, Magyar Mátrix Szövetség Föderáció, Magyar Nemzeti Gárda, Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége, Magyar Szent Korona Alapítvány, Magyarok Szövetsége Kőbányai Mozgalom, Magyarok Szövetsége Heves Megye, Magyar Felelős Nemzeti Kormány, Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör, Nemesi Rendi Mozgalom, Nemzeti Koordinációs Testület, Nemzeti Társaskör, Nobilitas Carpathiae társulás, Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Trianon Társaság Fejér megye

Eger - Magyarország jövője a tét

2011. március 7., hétfő

TAHSZ – Szövetség a magyar alkotmányosságért

2011. március 5-én (szombaton) Budapesten, a Magyarok Házában, mintegy 10000 főt képviselő 197 magánszemély csatlakozott a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetséghez és vett részt a TAHSZ délelőtt 10 órától este 19 óráig tartó Első Országos Értekezletén.
Az értekezleten képviselt szervezetek:
A Családi Nevelésért Alapítvány, Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés, Áldott kéz 2000 NASZ, Egerszalóki Borvirág Férfias Dalárda, Fejér Mag Egyesület, Fejér Szövetség Mozgalom, Felvidéki Magyar Sziget, Forradalmi Nemzeti Bizottmány, Gárdonyi Bonsai Egyesület, Hun Fokos Szövetség, Hun-Kör Táltos Egyesület, IJÁSZ - Igazságos Jogállamért Szövetség, Konzervatív 56'-os Antibolsevista Szövetség, A Közvagyon Résztulajdonosainak Polgári Jogi Társasága Szeged, Magyar Hadigondozottak Szövetsége, Magyar Királyi Lovagrend, Magyar Mátrix Szövetség Föderáció, Magyar Nemzeti Gárda, Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége, Magyar Szent Korona Alapítvány, Magyar Történelmi Családok Egyesülete, Magyarok Szövetsége Kőbányai Mozgalom, Magyarok Szövetsége Heves Megye, Magyar Republikánus Párt, Magyar Felelős Nemzeti Kormány, Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör, Nemesi Rendi Mozgalom, Nemzeti Koordinációs Testület, Nemzeti Társaskör, Nobilitas Carpathiae társulás, Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Sárospataki Wass Albert Kör, Szilágyi Erzsébet Nőegylet, Történelmi Vitézi Rend, Trianon Társaság Fejér megye
Az értekezlet eseményeiről készült felvételek az alábbi hivatkozások alatt megtekinthetők.

2011. március 6., vasárnap

Ha kedd, akkor Hétvezér Est: Megeszi a nagy hal a kis halat?

...avagy mit tegyünk, ha mi vagyunk a kis halak?
Előadó: dr. Molnár Géza nem először vendége a Hétvezér esték előadás-sorozatának.
Az ökológus szemével mutatja meg hogyan lehet túlélésre berendezkedni a Vízöntő korszak elején.
Valós képet ad a ránk váró időszakról, ökológiai és gazdasági szempontból egyaránt. ( A kőolajmezők kimerülése, a víz tér(vissza)hódítása, egekbe szökő élelmiszer és energiaárak...)
Megoldási javaslatok, túlélési technikák....


Időpont: 2011. 03.08. 19:00-21:00
Helyszín: Hétvezér Söröző, Székesfehérvár, Huba u. 7.


Belépő: 300 Ft/fő

Független Újságírók Szövetsége javasolja ezt válaszolni a kérdőívre

NEM ALKOTMÁNYOZNI KELL, HANEM TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNYOS JOGFOLYTONOSSÁGOT HELYREÁLLÍTANI2011. március 4., péntek

Nem kell új, nem kell lisszaboni!

Kedves Honfitársaim!

Nem kell minden kérdőívnek bedőlni! Aki a kérdésekre válaszol, az - észreveszi, vagy sem - nem tud olyat válaszolni, ami a gyökértelent, az idegent, az ÚJAT megkérdőjelezi. Azt kell jogába visszahelyezni, amelynek korszerűségét senki nem tudja megkérdőjelezni, amiért nem kell majd hazájában a magyarnak szégyenkezni.

NEM MAGUNKÉRT, HANEM ŐSEINKÉRT ÉS UNOKÁINKÉRT KELL EZT VÁLASZOLNI
vagy legalábbis, valami ilyesmit!
A 13. kérdésre is van miből válogatni.
Fogadjátok szeretettel a javaslataink és írjátok azt, amelyik a legjobban tetszik és küldjétek vissza, ha már kifizettük ezt is!

Fejér Szövetség Sajtószolgálata
2011/03/04/01

2011. március 2., szerda

Üzenet Honfitársainknak március 5-re

Honfitársam!

A január 9-én megfogalmazott Felhívásunk már bizton ismered.
A február 15.-i sajtótájékoztatónk videóját itt nézheted meg:
http://vimeo.com/20053955 

„Nem teremthető hagyomány abból, hogy amit törvénykeznek, az nélkülözze az alkotmányt, s amit alkotmánynak neveznek, az nélkülözze az íratlan törvényt, a hagyományt!” (máig gondolkodók)
A Szövetség akkor szövetség és működőképes, ha a lehető legnagyobb területen egymástól függetlenül és mégis következetes elvek szerint működik egy cél érdekében.
Meg kell szervezni a magyar nemzet alkotmány-helyreállításra érett szövetségeit a Kárpát-medence minden területén, nem csupán Budapesten. Ennek első lépéseként azonban most Budapestre hívunk Benneteket, mint a kiinduló, GYÚJTÓpontja azoknak az elkerülhetetlen és tervszerűen végrehajtandó munkálatoknak, amelyeket március és április hónapban a TAHSZ szervezői Veletek közösen VÉGEZHETNEK csupán EL.

Tehát úgy tervezzétek, hogy aki csak teheti és azon szervezetek, akik csak tehetik részt vegyenek ezen a rendkívüli eseményen! A személyes találkozás elkerülhetetlen!

Országos TAHSZ Értekezlet
2011. március 5-én (Szombat) 10-20 óráig

Budapesten, a Magyarok Házában, a Kossuth-teremben
"Történelmi Alkotmányunk a Szent Korona Alkotmánya"
címmel

Felkérésünket összefoglaló, tisztázó előadásra már elfogadta Rácz Sándor, a Magyarok Világszövetsége örökös tiszteletbeli elnöke, Dr. Szőllösi József, az Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés elnöke, Dr. Horkovics-Kováts János, a Nemesi Rendi Mozgalom alelnöke, Dr. Boór Ferenc, a Fejér Szövetség szószólója és Dr. Bogár László közgazdász. Továbbra is reméljük, hogy Dr. Zétényi Zsolt ügyvéd úr is elmondja majd, amit érdemes tudnunk és ismernünk arról, amit az alkotmányozás jelent, hogy mindazok után megalkossuk középtávú cselekvési terveinket.

Mert "azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne"!
Mert nincs más, csak magyar út; szókimondó, egyenes!
Önálló, mellérendelt és mégis összehangolt tettek  rendszere, szövete képes csak hosszútávú eredményekre!
Hagyjuk végre magunk mögött a hitetlenkedést és a hiteltelenséget! Itt az idő, hogy tisztázzuk a legfőbb alapelveket és teendőinket!

Kérlek Benneteket, hogy a meghívót a lehető legszélesebb körben terjesszétek majd és vegyetek részt amennyien csak tudtok és annyi jó magyar embert képviselve, ahányat csak lehetséges. Erre biztassatok minden jóravaló magyar közösséget, akik felhívásunkkal egyetértenek.

Tisztelettel KÉRLEK, hogy március 5-i találkozásunkig:
  1. Küldjed vissza kitöltve a „TAHSZ Értekezlet Jelentkezési lap”-ot és .
  2. Küldjed tovább minél több helyre ezzel a meghívóval és a Felhívással együtt!
  3. Terjeszd a „TAHSZ KÖRLEVÉL  EGY”-et, amelyben javaslatot teszünk arra, hogy a kormány által kiküldött kérdőívet milyen válasszal küldje mindenki vissza!
  4. Beszélj erről az arra érdemes ismerőseiddel és vitassátok meg egymás között, hogy közvetlen környezetedben (település/kerület) hogyan tudnátok helyi TAHSZ-t létrehozni (alap a 3 pont, ám az általatok készített FELHÍVÁSBAN már a helyiek felsorolásával)!
  5. Tegyél meg mindent azért, hogy a helyi országgyűlési képviselőd (elsősorban az, aki egyéni és nem pártlistásként jutott a Parlamentbe) megismerje a véleményünket, hogy eldönthesse, továbbra is a gyarmatosításunk mellett szavaz vagy végre a magyar nemzet mellé áll! Kezdd el!

A mielőbbi találkozás reményében testvéri szeretettel:
Fetzer János
TAHSZ