2011. március 9., szerda

A TAHSZ 2011. március 5.-i Első Országos Értekezletének Felhívása

A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség
Első Országos Értekezletének Felhívása

1.    Magyarországnak van Alkotmánya, mely hosszú évszázadokig, 1944. március 19-ig, a német megszállásig (de facto) hivatalosan is érvényben volt és (de jure) alapjogi értelemben érvényben is van.
2.    Nem „alkotmányozni” kell, hanem a magyar nemzettestet védelmező történelmi magyar Alkotmányt kell helyreállítani.
3.    Sem a végrehajtó hatalom, sem a törvényhozás (így jelenlegi kormány vagy országgyűlés) nem alkotmányozhat. Törvénytelenség jogot nem alapít.
4.    Minden magyar érzelmű személyt, választott képviselőt, helyi közösséget, szervezetet, mozgalmat, nemzetfenntartó erőt történelmi Alkotmányunkat helyreállító szövetségek létrehozására hívunk.
5.    Felszólítjuk a Magyar Országgyűlést, közjogi méltóságokat, közhatalmi ágak közszolgáit, hogy az Alkotmány és Törvény (alap-, fő-, sarkalatos törvény, …) fogalmát megnyilatkozásaikban, indítványaikban és különösen a köztájékoztatásban egyértelműen különböztessék meg!
6.    A jogfolytonosság értelmében a Magyar Országgyűlés törvényben állítsa helyre Magyarország történelmi alkotmányát!
Az országgyűlés abban a törvényben, amelyet a történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása céljából hoz, egyidejűleg helyezze hatályon kívül az 1949. évi XX. törvényt!
Követeljük, hogy e Felhívást, mint közindítványt, az átvételét követő első nyilvános országgyűlési ülésnapon a házelnök olvassa fel!
Budapest, Magyarok Háza, 2011. március 5.
Aláíró szervezetek:
      Családi Nevelésért Alapítvány, Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés, Áldott kéz 2000 NASZ, Egerszalóki Borvirág Férfias Dalárda, Fejér Mag Egyesület, Fejér Szövetség Mozgalom, Felvidéki Magyar Sziget, Forradalmi Nemzeti Bizottmány, Gárdonyi Bonsai Egyesület, Hun Fokos Szövetség, Hun-Kor Társadalmi Fejlesztő Egyesület, IJÁSZ - Igazságos Jogállamért Szövetség, Konzervatív 56'-os Antibolsevista Szövetség, A Közvagyon Résztulajdonosainak Polgári Jogi Társasága Szeged, Magyar Hadigondozottak Szövetsége, Magyar Királyi Lovagrend, Magyar Mátrix Szövetség Föderáció, Magyar Nemzeti Gárda, Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége, Magyar Szent Korona Alapítvány, Magyarok Szövetsége Kőbányai Mozgalom, Magyarok Szövetsége Heves Megye, Magyar Felelős Nemzeti Kormány, Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör, Nemesi Rendi Mozgalom, Nemzeti Koordinációs Testület, Nemzeti Társaskör, Nobilitas Carpathiae társulás, Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Trianon Társaság Fejér megyeTAHSZ – Szövetség a magyar alkotmányosságért
(TAHSZ Sajtószolgálata (atahsz.sajto@gmail.com) 2011. március 7.-i sajtónyilatkozata alapján)
2011. március 5-én (szombaton) Budapesten, a Magyarok Házában, mintegy 10000 főt képviselő és az ország távoli szegleteiből, sőt, határon túlról is érkezett 197 magánszemély csatlakozott a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetséghez és vett részt a TAHSZ délelőtt 10 órától este 19 óráig tartó Első Országos Értekezletén.

Az értekezleten képviselt szervezetek:
A Családi Nevelésért Alapítvány, Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés, Áldott kéz 2000 NASZ, Egerszalóki Borvirág Férfias Dalárda, Fejér Mag Egyesület, Fejér Szövetség Mozgalom, Felvidéki Magyar Sziget, Forradalmi Nemzeti Bizottmány, Gárdonyi Bonsai Egyesület, Hun Fokos Szövetség, Hun-Kor Társadalmi Fejlesztő Egyesület, IJÁSZ - Igazságos Jogállamért Szövetség, Konzervatív 56'-os Antibolsevista Szövetség, A Közvagyon Résztulajdonosainak Polgári Jogi Társasága Szeged, Magyar Hadigondozottak Szövetsége, Magyar Királyi Lovagrend, Magyar Mátrix Szövetség Föderáció, Magyar Nemzeti Gárda, Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége, Magyar Szent Korona Alapítvány, Magyarok Szövetsége Kőbányai Mozgalom, Magyarok Szövetsége Heves Megye, Magyar Republikánus Párt, Magyar Felelős Nemzeti Kormány, Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör, Nemesi Rendi Mozgalom, Nemzeti Koordinációs Testület, Nemzeti Társaskör, Nobilitas Carpathiae társulás, Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Sárospataki Wass Albert Kör, Szilágyi Erzsébet Nőegylet, Történelmi Vitézi Rend, Trianon Társaság Fejér megye.

Az értekezlet megnyitása után a meghívott előadók, sorrendben: Rácz Sándor, a Magyarok Világszövetsége örökös tiszteletbeli elnöke, Fetzer János, a TAHSZ főszervezője, Dr. Zétényi Zsolt, ügyvéd, a „Történeti Alkotmány, Magyarország Ősi Alkotmánya” című könyv szerzője, Dr. Szőllösi József, az Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés elnöke, Dr. Horkovics-Kováts János, a Nemesi Rend társelnöke, Dr. Boór Ferenc, a Fejér Szövetség szószólója foglalták össze mintegy 20-25 perces előadásban egyenként tanácsaikat a társadalom és a társadalom képviselői számára. A meghívott előadók kivétel nélkül amellett érveltek, hogy Magyarország Országgyűlésének igenis lépnie kell és törvényt kell hoznia azért, hogy hazánk alkotmányos válságát megoldja. Azonban – a lehető legenyhébben megfogalmazva is – óriási baklövést követne el azzal, ha azt a törvényt, amelyet mint a magyar jog- és képviseleti rendszer alaptörvénye kíván meghozni, alkotmánynak nevezné és alkotmányként vezetné be, és nem helyezné hatályon kívül egyúttal az 1949. évi XX. törvényt. Minden előadó amellett érvelt, hogy elkerülhetetlen annak kinyilvánítása is törvényben, hogy Magyarország vissza kíván térni az 1944. március 19-én megszakadt alkotmányos jogfolytonosság állapotához, azaz helyre kívánja állítani az addig ténylegesen is, ám alapjogi értelemben azóta is, azaz máig érvényben lévő történeti alkotmányunk jogfolytonosságát, melynek Magyarország államrendszerétől függetlenül is a Szent Korona eszme képezte és képezi máig élő alapját.

Az értekezlet jelmondatát erősítette meg minden előadó és minden hozzászóló:
„Nem teremthető hagyomány abból, hogy amit törvénykeznek, az nélkülözze az alkotmányt,
 s amit alkotmánynak neveznek, az nélkülözze az íratlan törvényt, a hagyományt!”


Az értekezlet eseményeiről készült felvételek az alábbi hivatkozások alatt megtekinthetők.
Megnyitó: Gligor Kovács Csilla és László Andrea
 – http://www.youtube.com/watch?v=Rv6ru4meP68
Rácz Sándor: A forradalom bennünk zajlik
http://www.youtube.com/watch?v=3zAcrLNSF7E&NR=1
Fetzer János: TAHSZ Felhívása
 – http://www.youtube.com/watch?v=f4HVDfkI3qY&feature=related
Zétényi Zsolt: Történelmi Alkotmányunk a Szent Korona Alkotmánya
1. rész – http://www.youtube.com/watch?v=QauTfpW6h_I&feature=related
2. rész – http://www.youtube.com/watch?v=f9QF8mjfjT8&feature=related
Szőllösi József: Történelmi Alkotmányunk a Szent Korona Alkotmánya
1. rész – http://www.youtube.com/watch?v=990rXSkAfDM&feature=related
2. rész – http://www.youtube.com/watch?v=ZNm2vq19cho&feature=related
Horkovics-Kováts János: A nemzet védelme nevében
 – http://www.youtube.com/watch?v=noFu9vsOGEY
Boór Ferenc: Alkotmányozás szerben, rendben és rendszerben
1. rész – http://www.youtube.com/watch?v=oxRstIPjG_Q
2. rész – http://www.youtube.com/watch?v=Fh1_WcNzegM
Vitéz Erdős László (Nemzeti Társaskör): Honvédelem
http://www.youtube.com/watch?v=P3YXa_rcNw4
Kardos Gábor: Létbiztonság és nemzetbiztonság
http://www.youtube.com/watch?v=jjhKSrBowpI&feature=related
Vadai Zsolt (a Magyar Hadirokkantak és Hadigondozottak Országos Szövetségének elnöke)
http://www.youtube.com/watch?v=Y3HZrrahDPM&feature=related
Tamási Béláné (Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke): magyar föld védelmében – http://www.youtube.com/watch?v=KnZ4j2QPc0M&feature=related
A TAHSZ sajtótájékoztatója:
http://www.youtube.com/watch?v=syWzO3oLsAM&feature=related
A TAHSZ felhívása és a rendezvény zárójelenetei
http://www.youtube.com/watch?v=QhnYux4f3ek

A TAHSZ Első Országos Értekezlete három határozatot hozott:
1.      A szövetséghez csatlakozott magánszemélyek és közösségek tagjai mindent elkövetnek, hogy minél több magyar állampolgárhoz juttassák el a TAHSZ felhívásait, a kormány által kiküldött kérdőívek kitöltési mintáiként szolgáló körleveleit, javaslatait (EGY, KÉT oldalas körlevél és Nemkelluj kitoltési javaslat).
2.      A TAHSZ Első Országos Értekezlete a mellékelt felhívásban fordul a társadalom tagjaihoz, közszolgálatot vállalt képviselőihez, közösségeihez és minden közjogi méltósághoz, s amelynek hivatalos példányát és a helyszínen aláírt példányainak másolatát tértivevényes levélben juttatja el Magyarország legfőbb méltóságaihoz.
3.      A TAHSZ két hét múlva, hétvégén, Piliscsabán rendezi meg Második Országos Értekezletét, és megbízta Ugrin Andrást annak megszervezésével.
A szövetséghez csatlakozni lehet a következő címeken:
athasz.sajto@gmail.com, marevosz2011@gmail.com, fejerszovetseg@gmail.com
Fejér Szövetség Sajtószolgálata
2011/03/09/1

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése