2023. május 30., kedd

Meghívó Országzászló szentelésre és Trianon megemlékezésre - 2023.06.04. 16:32

 "... hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá,
s nőjünk ég felé, testvér-népek közt,
mint a fák, kiket mennyből táplál a Nap..."!
Babits Mihály: Eucharisztia

Még néhány nap, s a harang arról szól, hogy újjászületik egy régi-új nemzeti lobogó.
Egy zászló, a fehérvári Országzászló, a történelmi vármegyéket örökbefogadó adományozók jóvoltából.
Egy zászló Háromszéktől az Egyesült Államokig, Felvidéktől a Délvidékig, s a fővárosig is ható.
Ha a királyi városban már helyreállíttatott, akkor az összetartozásnak mi nyújthatna más teret, mint az, ami valaha szabad volt, lett légyen akár a jelenkori fővárosi éppen az utolsó fennen lobogó Országzászló?!
Hirdesse végre itt és ott, magyar az, kinek fáj, mert tudja, mi Trianon!
Magyar az, aki nem nyafog, de átlépni sem rest a versailles-i, s a párizsi diktátumokon.
Magyar az, ki csendet és rendet teremt, s úrrá lesz a zűrzavaron.
Mert hallja és vallja, s váltig akarja a ...

"...
szent dal csengését,

majd a szent csendet,

káoszban fogant

újjászült rendet,

játékot, harcot,

s a végén békét,

tó mélyén alvó

tündérek képét,

lelkek sebére

hófehér tépést,

tenni az Isten

felé pár lépést,

átlépni közben

árkot, göröngyöt

és az Embernek

szórni a gyöngyöt!"

-
szól az előhang a 2018. évi újraavatás beharangozóját - s a Misztrál: Gyöngyöt az embernek dalát - idézve, merítve az akkori gondolatokból.


Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Békesség Istentől!
Erős vár a mi Istenünk!
Egy az Isten!

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Fehérvári Városvezetés!
Tisztelt Történelmi Vármegyéket Jelképesen Örökbefogadó Adományozók!
Tisztelt Fehérváriak és Honpolgárok!
Tisztelt Közéleti Méltóságok és Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak és Szerkesztőségek!

Babits Mihály: Eucharisztia szavaival szólítunk minden emlékezőt 2023. június 4-én, a gyalázatos trianoni döntés aláírásának 103. évfordulóján és Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműve újraavatásának 5. évfordulóján.

Az Országzászló Védnöki Testület tisztelettel meghívja Önt
a 2023. június 4-én 16:32-kor kezdődő
Országzászló szentelésre és Trianon 103 megemlékezésre
Székesfehérvár, Városház tér – Fő utca – Országzászló tér – Zichy liget

2023. május 28., vasárnap

Székesfehérvár Árpád-kori városszerkezetéről szól a májusi utolsó Hétvezér Est Reich Szabina vezető régész jóvoltából

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Reich Szabina vezető régész: Székesfehérvár városszerkezetének alakulása az Árpád-korban

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
Tisztelt történelem szakos Pedagógusok és Diákok!
Tisztelt Sajtómunkatársak!

Reich Szabina, okleveles régész, a Szent István Király Múzeum örökségvédelmi szakértője lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 597. előadó vendége.

Szabina mintegy másfél évvel ezelőtt szerepelt először a Hétvezér Esték vendégeként "Középkori Székesfehérvár" című előadásával. Voltaképpen tekinthető az előadás az előző folytatásának is, azonban míg a korábbi előadásában főként a hajdani királyi palota és szűkebb környezetének építéstörténetét vázolta fel előadónk a régészeti feltárások, leletek alapján, addig a mostani előadásában szélesebb látószögből kíván képet alkotni a királyi város építéstörténetéről.

Székesfehérvár városszerkezetét és történelmi jelentőségét elsősorban a földrajzi helyzete határozta meg. Fontos kereskedelmi útvonalak, valamint a jeruzsálemi zarándokút haladt rajta keresztül. E tényezők is formálták a város Árpád-kori térszerkezetét.

A középkori Székesfehérvár, azaz Alba Regia, a királyi város története az utóbbi évtizedben számos újdonsággal bővült. Előadónk a vezető régésze a fehérvári Géza Nagyfejedelem tér 2022. novemberében megkezdett és hamarosan, várhatóan a nyár közepén lezáruló feltárásának, melynek eredményeiről alig másfél hete egy nyílt nap keretében már hallhattak részleteket a királyi város története iránt érdeklődők, köztük estéink rendszeres látogatói is. Könnyen lehet, hogy e feltárás eredményei is befolyásolják azt a képet, amelyet Székesfehérvár egyházi és világi szerepéről alkothatunk.
 
Ajánljuk az előadást és a Hétvezér Esték programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2023. év Tavaszutó - Pünkösd - Ígéret - május havának 30. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Reich Szabina vezető régész
Székesfehérvár városszerkezetének alakulása az Árpád-korban
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. május 21., vasárnap

Hétköznapi spiritualitásról szól az 596. Hétvezér Est

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Tieger-Kiss Orsolya Réka néptáncos, népdalénekes: Hétköznapi spiritualitás

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Tieger-Kiss Orsolya Réka sárkeresztesi néptáncos, népdalénekes lesz a Fejér Szövetség  közéleti és közművelődési előadás sorozatának 596. előadó vendége.

 
Réka, ha a Fejér Szövetség rendezvényeinek nem is első alkalommal előadó vendége, sőt, mondhatni rendszeres vendég, hiszen gyakran szerepelt szertartásainkon, megemlékezéseinken egyedül, vagy párjával, Tieger Balázzsal, s szerepeltek tánc bemutatóval egy Hétvezér Esténken is még abban az időben, mikor a helyszín a Miss Tee Teabolt volt, azonban kifejezetten előadóként mégis első alkalommal a Hétvezér Esték programján. 

Előadásának témája a népdalok és néptáncok világában jártasabbak számára sem újdonság, hiszen a nép száján és mindennapi életében elterjedt, megőrzött és gyakorolt dalok, táncok, mesék, ... mind a szakralitás, avagy lélekgyakorlatok világába vezeti a résztvevőket, s a lehető legtermészetesebben, azaz hétköznapi módon.
 
Ajánljuk az előadást és a Hétvezér Esték programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2023. év Tavaszutó - Pünkösd - Ígéret - május havának 23. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Tieger-Kiss Orsolya Réka
Hétköznapi spiritualitás
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Több szempontból is királyi Székelybál volt a 6.

Az első alkalommal a Hotel Magyar Király Szállóban és telt házzal rendezett 6. Székely Bál talán az eddigiekkel összehasonlítva is az egyik legharmonikusabban összeállított programjával valóban királyi méltóságot nyújtott a Kárpát-medencei magyarság ezen ünnepéhez.

A Fejér Szövetség tagjai, hozzátartozóik és barátaik két 10-10 fős asztalt foglaltak, ami ugyancsak messze meghaladta a korábbi részvételünket.

A fenti két képet Klein Anna készítette a FEOL.HU cikkéhez: https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2023/05/iden-is-megtartottak-a-szekesfehervari-jotekonysagi-szekely-balt

2023. május 14., vasárnap

Petőfi Sándor emlékest a Krónikás Zenedével és Dévai Nagy Kamillával

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dévai Nagy Kamilla és a Krónikás Zenede: Petőfi Sándor emlékest

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Dévai Nagy Kamilla Liszt-, Kazinczy-, Bartók és Életmű díjas érdemes művész, a Krónikás Zenede alapító igazgatója lesz, azonban nem egyedül, hanem tanítványaival, a művésznő által alapított Krónikás Zenede növendékeivel együtt a Fejér Szövetség  közéleti és közművelődési előadás sorozatának 595. előadó vendége.

 
Dévai Nagy Kamilla nem is oly' rég, 2023 februárjában volt vendégünk éppen azt a történetet összefoglaló könyvbemutatójával, ami legfőképpen tanítványainak "Alma Materéről", a Krónikás Zenede alapításáról és működésének rögös útjáról szólt. S most, az emlékezetes 500. Ünnepi Hétvezér Est után vendégül láthatjuk a Krónikás Zenede tagjait és hallhatjuk legújabb dalaikat is a Petőfi emlékévre összeállított műsorukban.
 
Ajánljuk az előadást és a Hétvezér Esték programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2023. év Tavaszutó - Pünkösd - Ígéret - május havának 16. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Dévai Nagy Kamilla és a Krónikás Zenede
Petőfi Sándor emlékest
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2023. május 8., hétfő

A Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 61. állomása a Kecskeméti Katona József Gimnázium

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”

(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelt Közéleti Szereplők és Közösségi Képviselők!
Tisztelt Oktató, Kutató és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Pedagógusok és Sajtómunkatársak!
Tisztelt Szerkesztőség!
 
Örömmel tudatjuk, hogy a Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” címet viselő Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás a Bács-Kiskun vármegyében folytatja vándorútját. A vándorkiállítás 61. állomása a Kecskeméti Katona József Gimnázium.
Szeretettel hívjuk meg Önöket
a

Katona József Gimnázium
tantestülete
és a Fejér Szövetség nevében
a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás
61. megnyitójára
 
2023. május 12-én (péntek) 14:00 órára
az iskola épületébe

(Cím: 6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.)

2023. május 7., vasárnap

"Közép-Amerikából jöttem, mesterségem címere..." - folytatás az 594. Hétvezér Esten

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Juhász László vállalkozó, önkormányzati tanácsnok: Magyarként Mexikóban - úti beszámoló

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Juhász László vállalkozó,
már közel két évtizede független önkormányzati képviselőként Székesfehérvár MJV Önkormányzatának tanácsnoka, a VÁLASZ Független Civilek Egyesület elnöke, a 6. Fehérvári Székelybál alapító szervezője lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 594. előadója.
 
Juhász László és pártfüggetlen képviselőtársai azzal vívták ki a Fejér Szövetség támogatását, hogy a jelöltek közül egyedüliként mondtak le az 1949 óta hazánkban is bevezetett és természetesen szabadossá vált - úgynevezett - "szabad" mandátumáról, azaz képviselőjelölt társaival együtt a 2019. évi választás előtt visszahívhatósági szerződést kötöttek választóikkal.

2023. május 1., hétfő

Csókakői időutazás és virtuális várlátogatás az 593. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Vass Rezsőné Etelka tanító, idegenvezető: Csókakői vár története

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
 
Vass Rezsőné Etelka csókakői idegenvezető, az 
albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola nyugalmazott tanítója, a helyi nyugdíjas klub vezetője lesz a Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Esték 593. előadója.
 
Vass Rezsőné Etelka 2005 óta idegenvezető a helyiek társadalmi összefogásának és  áldozatos munkájának gyümölcseként mára már kormányzati támogatással Csókakőn helyreállított és folyamatosan fejlődő középkori vár területén. A Fejér vármegyeiek számára - különösen azok számára, akik a kilencvenes évek óta figyelik Csókakő újkori vártörténetét és a máig hathatósan működő Várbarátok Társaságának működését - egyedülálló és máig évről évre megújuló élményt nyújt a vármegye egyetlen megmaradt középkori várának látogatása a már-már megállíthatatlannak tűnő folyamatos fejlődésnek és nem kis mértékben előadónk élménygazdag idegenvezetésének következtében is.
 
Vass Rezsőné Etelka jóvoltából most egy időutazásnak, s mintegy virtuális várlátogatásnak lesznek részesei a Hétvezér Esték rendszeres és erre az alkalomra a Királykút Emlékházba érkező vendégei. 
 
Ajánljuk az előadást és a Hétvezér Esték programját figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2023. év Tavaszutó - Pünkösd - Ígéret - május havának 2. napján (kedden) 18:00 órától 
a Királykút Emlékházban
(Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.) 
Vass Rezsőné Etelka idegenvezető
Csókakői vár története
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est Rendezősége nevében:
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

A Hétvezér Esték 2023 májusi programja