2011. február 27., vasárnap

Alföldi Géza: Én tovább nem hazudok

Ülök a magyar éjszakában,
Fölöttem fénylő csillagok.
A hold fényében túl a réten
Ezernyi virágszín ragyog.
Balzsamos szellő táncol a réten,
Lelkem az égen andalog.
Nincs boldogabb nép a világon,
Mint mink vagyunk, a magyarok!
Előttünk gazdag, szép jövő áll,
A múltunk büszke óriás,
Az életünkre Isten lelke,
Óva, féltve jól vigyáz!
Pihenj csak népem, áldott az álmod,
Te érted, véled szép a lét,
Tiéd az égen minden csillag,
S csak neked szép ott fent az ég...
Nem! Tovább nem folytatom!
Nem ámítom magam és másokat
De beleordítom a hallgató éjbe
A sötétségbe, a feketeségbe,
Hogy hazugság minden csend és béke,
A kertek alatt a halál leskel.
Álmodnék, jaj, de nem tudok.
Ha elátkoznak, megölnek érte,
Felordítom a magas égre:
- Én tovább nem hazudok!
Nem festem rózsaszínnel a jövőt,
Mert fekete és gondokkal tele.
És nem szellő száll a magyar réten,
De az elmúlás lehelete!
Nem virágillat, amit érzek,
De felbomló testek bűze kísért az éjben,
Látom az égő házak lángját,
Megölt magyarok tenger hulláját
A gyilkos csizmák feltúrta réten,
Látom a nyomort, ami ránk szakad,
Hogy nem lesz magyar, csak szolga, vágott,
Hogy megölnek a mérgezett álmok,
Hogy beér a halál, hiába futok,
Ha nem ébredünk, mindennek vége,
S ha megöltök is, elűztök érte ­
Beleordítom a magyar éjbe:
- Én tovább nem hazudok!
Nincsenek fölöttünk fénylő csillagok,
De fekete felhők szántják az eget,
Nem hold fénylik az égről a rétre,
De égő házak, városok fénye
Vetődik fel a felleges égre
S táncol lidércként a fejünk felett.
Nem vár ránk boldog, szent jövő,
De küzdelem lesz, nyomor és átok,
Hontalan százezreket látok,
Bilincset, börtönt, bitót, korbácsot,
Síró anyákat, árva gyereket,
Hogy gyűlölet a megjátszott szeretet,
Hogy hazug, álnok rablók a barátok,
Hogy csalás az imát mormoló kegyelet,
Nem igaz, hogy a fellegek felett
Isten szeme vigyázza léptünk,
Hogy harcol a Jog, az Igazság értünk.
Halálra ítéltek! Ez amit tudok.
Emberek, magyarok, árva népem,
Ébredj a hazug, hallgatag éjben,
A végzet leskel ránk, tudom, érzem!
S minden hiába, amiért éltem.
- Én tovább nem hazudok!
Ébredjetek, tanyák és városok,
Istállók és apró kis műhelyek,
Hivatalok, gyárak, tanyák, üzemek,
Itt az éjben a szörnyű üzenet,
Hogy jaj a magyarnak, végünk, végünk,
Ha tovább álmodunk, ha alszik a vérünk,
Ha nem látjuk, hogy mi fenyeget,
Ha nem védjük a magyar gyerekek,
A magyar anyák, és mi férfiak
Csak vicsorgunk egymásra semmiség miatt!
Ha nem találjuk meg egymás kezét,
Nem holnap, nem holnap, de ma még,
S nem állunk a gátra testtel, vérrel,
Ősök, hősök alkotó hitével,
Kereszttel, karddal, körömmel, foggal,
Géppisztoly s ágyúval, kapával, botokkal!
Végünk! Végünk! Úgy írtanak ki aljas gazok,
Álcázott barátok, álcázott magyarok,
Hogy az Isten se leli egyetlen porunk,
Ha tovább alszunk, ha tovább álmodunk!
Mert részünkre az égben csak pusztulás jutott,
Ébredjetek, tanyák és városok!
Felébredtem, tovább nem álmodok.
De minden álmodót, szívből átkozok.
Ordítok, ahogy csak tudok:
Hallgassatok rám! Árva népem,
Halál les ránk e szörnyű éjben,
Háztól házig jajgatva futok!
Itt a vég! Itt a végzet!
Lássátok, hogy mit rejt az élet!
Az igazat mondom, ifjúnak, vénnek:
- Én tovább nem hazudok!

Első Országos TAHSZ Értekezlet a Magyarok Házában

Tisztelt Honfitársaink! Magyar Testvérek!
„Nem teremthető hagyomány abból, hogy amit törvénykeznek,
az nélkülözze az alkotmányt, s amit alkotmánynak neveznek,
az nélkülözze az íratlan törvényt, a hagyományt!”
(máig gondolkodók)
A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség
-        a január 9-én megfogalmazott és
-        a január 29-én megerősített és bővített, majd
-        a február 15.-i sajtótájékoztató keretében is nyilvánosságra hozott Felhívásban szövetségbe hív minden magyar és nem magyar nyelvű honfitársunkat, hogy a Szent Korona Alkotmányát jogaiba visszahelyezzük.
A Szövetség kiterjesztése, a szélesebb társadalmi együttműködés megteremtésének és az alkotmány helyreállítás megalapozott mederbe terelésének és tartásának érdekében a TAHSZ
2011. március 5-én 10-20 óráig
a Magyarok Háza Kossuth-termében
"Történelmi Alkotmányunk a Szent Korona Alkotmánya"
címmel
Országos TAHSZ Értekezletet rendez,
amelyre tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk elsősorban a Felhívásunkhoz csatlakozott szervezetek és közösségek képviselőit, s a férőhelytől függően minden aláíró és csatlakozott honfitársunk.

2011. február 26., szombat

Szövetségesünk, az MVSZ nyilatkozata az európai hisztéria igazságtartalmáról

A Médiatörvény nem, de a benesi dekrétum lehet európai?!
Kettős mérce az Európai Unióban

Az Európai Unió hangos kifogásokat támasztott a magyar médiatörvénnyel szemben. Más államok esetében ugyanaz az Európai Unió mélyen hallgat, és szemrebbenés nélkül eltűri, hogy jogrendjükben tartsanak olyan törvényeket, amelyek az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának minden tételét sértik.

Az Európai Unió közösségi jogának – Acquis communautaire – érinthetetlen részét képezik a benesi dekrétumok, amelyek lépten-nyomon a legdurvábban sértik az alapvető emberi jogokat: közösség elleni uszítás, diszkrimináció, rasszizmus, kényszermunka, vagyon kártérítés nélküli kisajátítása, állampolgárság megvonása nemzetiségi alapon. Történik mindez a kollektív bűnösség elve alapján.

2011. február 25., péntek

Kettős mérce az Európai Unióban

Magyarországnak erkölcsi kötelessége követelni
"a benesi dekrétumok haladéktalan és maradéktalan hatályon kívül helyezését"
!

Sajtótájékoztató keretében sürgette Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke Magyarországnak az Európai Unió kettős mércéje elleni fellépését. Az elnök kifogásolta, hogy miközben az EU „hangos szóval” rendreutasította, és médiatörvényének módosítására szólította fel Magyarországot, az Unió teljesen közömbösen megtűri a közösségi jogban a gyilkos benesi dekrétumokat. Patrubány Miklós átadott a megjelenteknek egy szemelvény-gyűjteményt a Csehország és Szlovákia jogrendjében örökérvényűnek, és érinthetetlennek deklarált, máig hatályos benesi dekrétumokból. A gyűjteményt sajtószolgálatunk már nyilvánosságra hozta, és az idézetek olvashatóak honlapunkon is, itt: http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20110222_kettosmerce.html  

FMH - HOZZÁSZÓLTUNK, tehát vagyunk

Az FMH csütörtöki nyomtatott hasábjain Vargha Tamással, Fejér Megye Közgyűlésének elnökével folytatott beszélgetésről „Megyei önkormányzati tervek a drog és a költségvetési hiány ellen” címmel megjelent cikkben megint szerepeltek a város „nagyprojektjei”, köztük természetesen a „Királyi Séta” projekt is.
Lásd az fmh.hu-n: 2011. február. 23. szerda | http://www.fmh.hu/cimlapon/20110223_tervek_drog_ellen


2011. február 24., csütörtök

Ha kedd, akkor „Hétvezér Est”: „Középkori divat a Kárpát-medencében”!

A Fejér Szövetség soron következő Hétvezér estjén Szabó Vata történész és hagyományőrző tart előadást. 

Előadónk már járt nálunk, most ígéretéhez híven folytatja előadását, régi magyar viseletekről. Olyanokról, melyeket eleink a 16-17. században, a Hódoltság korában hordtak, s melyekben Csepin Péter lovagolt haza Alma Atából.
Vata az elmúlt másfél évét tiszántúli régészkedéssel töltötte, tapasztalatairól is hallunk Tőle néhány szót.
Az előadás előtt szablyavívó edzést tart a Hunyadi Mátyás Szakiskolában, 17:30-tól.
Az előadás helye: Székesfehérvár, Huba u. 7. (Hétvezér Sörkert)
Időpontja: 2011. március 1. 19:00-21:00

Bedőlő Gagyiprojektek sora Fejér megyében?

Előző bejegyzésünkben szerepeltek a még nevében reményteli Bőrgyári felújítási és a már nevében sem reményteli, de királyhoz méltatlan Királyi Séta projekt elhibázott tervezési vagy szervezési, sőt, végtelenségig nyúló idétlen időtlenségekről beszámoló hírek. Ma a fehérvári önkormányzat tárgyalásra méltónak tart egy javaslatot, amelyben évi 10 millió forintért megváltoztatnák a fehérvári sportcsarnok, a még latin-magyar, de legalább Fehérvárra utaló nevű Alba Regia Sportcsarnok nevét internacionális, avagy globális (?!) Vodafon Sportcentrumra.

A Magyar Király Szálló feliratának Hotel Magyar Királyra történt (törvényesen?) ügyetlen - vagy inkább észrevétlenül nagyon is ügyes (?!) - cseréjével,  átkeresztelésével felmerül bennünk már a kérdés, mennyit fizetne egy multinacionális, avagy globális cég, ha mondjuk a Székesfehérvár táblát White-City MULTI a'la Sic feliratra cserélnénk, hogy a sok ékezettől, meg magyar szótól a várva-várt és fényes tomporú befektetők vagy beruházók mégse essenek kétségbe, hogy ki is fekszik be és kinek itt!

Nos, a GAGYIPROJEKTEK sora Sukoró után, attól dél-keletre is bedőlni látszik. Nincs új a nap alatt, mindenhol bűzlik valami, ahova sikerült befektetőt csalni. Pedig Velence nevét még át sem kell nevezni ahhoz, hogy a "szelíd" és "gazdag" nyugatra lehessen hajazni, hiszen a Velence Kapuját már igazán könnyű lesz - főkén az alábbi képet elnézve - nem is olyan távoli jövőben mondjuk, "Velence Kaputt"-ra cserélni!
Persze, tudom, mi mindig túlozunk. Valójában minden rendben van, csupán új alkotmányt kell  még gyorsan írni, aztán nem lesz itt gond (vagy magyar ?!) már semmi ... csak azért toldottam meg ezzel, hátha valaki elhiszi a végén, hogy minden, de minden, mindennel és mindig is összefügg ... összeesküvés elmélet nélkül is.

Szóval, egy másik cikk, hogy mit is jelent a GAGYI még magyarul:

2011. február 23., szerda

Holnap közgyűlés lesz a Fehérvári Polgármesteri Hivatalban

Kedves Szövetségesek!
Ajánlom figyelmetekbe a mai fmh-ban megjelent alábbi cikket!

Fuccs a város nagyprojektjeinek? Bőrgyár, Királyi Séta - dönteni kell a sorsukról

Székesfehérvár - A holnapi közgyűlés hivatott eldönteni, visszamondja-e a város a bőrgyár átépítésére megnyert pályázatot. Dönteni kell arról is, érdemes-e folytatni a Királyi séta megvalósítását.

2011. február. 23. szerda | Szerző: Házi Péter

http://fmh.hu/cimlapon/20110222_varos_nagyprojektjei

Egyúttal jelzem, hogy a holnapi közgyűlési napirendek között - a sutyiban végrehajtott Magyar Király Szálló nevének Hotel Magyar Királyra változtatása után - szerepel egy olyan névváltoztatási terv is, hogy az Alba Regia Sportcsarnok neve legyen évi 10 millióért Vodafon Sportcentrum. Mi a véleményetek?
ISTENEM!!! Egyetlen szó sem magyar, de ha csak ez lenne is, már neveink is árucikkek?! Értitek?

"Valaha, réges-régen, minden nép, ha elérte a 12-népes szövetséget, akkor kapott egy férant, egy névadó jegyzéket, azaz megkapta a jogot arra, hogy önállóan nevet adjon embernek, földnek, víznek és szélnek, amit mindig a csillagjegyek állása szerint adtak az újszülöttnek, avagy az el- vagy megnevezettnek, mely nevet senkinek nem volt joga felcserélni, megmásítani többet" ARVISURA

Az előterjesztések innen letölthetők:
https://ekozig.szekesfehervar.hu/index.php?pg=page_3154  (Testület: közgyűlés; típus: meghívó; év: 2011)
Esetleg jövőre havi 1 millióért hetente Fehérvár neve, mondjuk Lidl-City nem lehet?! Biztosak vagytok ebben? Aztán jöhet az újalkotmányos országok neve. Azok mennyit érhetnek?!

Muszáj volt tollat ragadnom a nevetekben is ezekre:
http://fmh.hu/cimlapon/20110222_varos_nagyprojektjei?FullComment=true#comments

Üdvözlettel: Ferenc (az öreghegyi)

2011. február 21., hétfő

A TAHSZ KÖRLEVELE (1) - MIT IS LEHET A KÉRDŐÍVVEL TENNI?!

Tisztelt Olvasónk!

Elolvastam a Szájer-féle kérdőíveit és azóta azon gondolkodám, hogy hogyan is kellene azt nekem higgadtan értékelni. Mielőtt azonban kifejteném magánvéleményem, lássuk, mit ajánl szövetségünk!

A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség körlevele:

Válaszunk a kérdőívre: ÍRJUK RÁ KERESZTBEN CSUPA NAGY BETŰKKEL:
NEM KELL ÚJ! VAN ŐSI!
A KÉRDÉSEKRE VÁLASZT AD A JOGFOLYTONOS TÖRTÉNELMI.
AZT KELL ELFOGADNI!
Jó volt 1944. március 18-ig, jó lesz még ezer évig.
MAGYAR KELL, NEM SZTÁLINI, NEM LISSZABONI!

2011. február 20., vasárnap

Ha kedd, akkor „Hétvezér Est”: Magyar ősnyelv – Magyar nyelv ősiségének nyelvi bizonyítékai

A Fejér Szövetség 2011. február 22.-i vendége Dr. komjáthi Horkovics - urszínyi Kováts János, szülész nőgyógyász szakorvos, a Nagyar Nemesi Rend mozgalom társelnöke, a Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja, a Magyar Vár Alapítvány és az Átmentés Alapítvány elnöke is. Évtizedeken keresztül élt Németországban, azonban mint elismert nőgyógyász szakorvos sem feledkezett meg soha szülőföldjéről, a magyar hagyományok és közösségek ápolásáról, a közéleti szerepvállalás fontosságáról, így hamarosan a Magyarok Világszövetsége németországi elnökévé is választották.

Lassan egy évtizede gyorsultak fel a magyar hagyományok újraéledésének azon folyamatai, amelybe előadónk is egyre nagyobb szerepet vállalt, s a múlt év közepén végleg hazatelepült. Mégsem a közélet, s nem is a gyógyászat lesz most az est témája. Előadónk a magyar nyelv ősiségének köznyelvi és nyelvtudományi bizonyítékait tárja fel a hallgatóságnak, a közismert mondat mélyebb értelmezésére is kapukat nyitva: „nyelvében él a nemzet”! S, ha e nemzet nyelve ősi és magyar, akkor mire tekint is vissza az nemzet, amelyik érti és beszéli is azt a nyelvet, melynek gyökei, gyökerei évezredekre nyúlnak vissza. A magyar nyelv magyarrá tesz, megtart, akkor nyelvünk nem is véletlenül magyar.

Az előadás helye: Székesfehérvár, Huba u. 7. (Hétvezér Sörkert)
Időpontja: 2011. február 22. 19:00-21:00

2011. február 18., péntek

Folyamatos támadások érik szövetségesünket, az MVSZ-t

Hosszú hónapok óta szinte nem is telik el nap anélkül, hogy valamely magyarországi hatóság ne zaklatná a Magyarok Világszövetségét. Bíróság, ügyészség, rendőrség, APEH, közterület-felügyelet, önkormányzati hatóság, munkaügyi felügyelet…

Valóságos hatósági ostrom zajlik hosszú hónapok óta a Magyarok Világszövetsége ellen. A Fővárosi Főügyészség két éve vizsgálja az MVSZ törvényes működését. Előbb 10 évre visszamenően kérték be az iratokat, majd az MVSZ elnökének tiltakozása nyomán a bekért iratok időtartamát 5 évre csökkentették.

2011. február 17., csütörtök

TAHSZ első sajtótájékoztatója

Mintegy 40-50 fő részvételével zajlott le Budapesten, a Rodeo magyar gyorsétterem emeleti termében a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség első sajtótájékoztatója. A kérdésekkel és válaszokkal két órásra nyúlott eseményről a Nemzeti internetfigyelőn jelent meg viszonylag teljesebb cikk. Ez olvasható itt alább.

Ezzel először alakult meg egy olyan szövetség, amely a magyarság hagyományaihoz hűen mellérendelő és nem hierarchikus jellegű. A TAHSZ keddi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, hogy a jelenlegi kormány alkotmánytervezete is csak az 1949/20-as sztálinista törvény folyománya lehet, ami ellen összefogni és történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát helyreállítani minden magyar szent kötelessége.
A TAHSZ-nak minden magánszemély és társadalmi szervezet tagja lehet, amely egyetért annak céljaival és hajlandó is tenni érte. Az eddig csatlakozott szervezetek:
Áldott kéz 2000 NASZ
Fejér Szövetség
Magyar Királyi Lovagrend
Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége (MAREVOSZ)
Magyar Történelmi Családok Egyesülete
Nemesi Rend Mozgalom
Nemzeti Társaskör
Nobilitas Carpathiae társulás
Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület
Trianon Társaság
A sajtótájékoztatón Dr. Boór Ferenc, a Fejér Szövetség elnöke közölte, hogy egyesületük az Alkotmánybírósághoz fordult azzal a kérdéssel, hogy milyen jogalapon alkotmányozhat a jelenlegi kormány. A válasz: a felhatalmazást erre kizárólag az 1949/20-as (sztálinista) törvény adja. Bármennyire szépen is hivatkozik majd tehát kormányunk az általa tervezett alkotmány előszavában alkotmányos hagyományainkra, vagy akár a Szent Korona tanra, az csak máz, amely mögött gyarmati státuszunk bebetonozásának a szándéka áll, s vélhetőleg hazánk függetlensége még az 1949-es szintet sem éri el. Abból kell kiindulnunk, hogy a föld, víz, levegő, napfény, stratégiai javaink nem képezhetik üzlet tárgyát, hanem Isten adományai a nemzet számára.
A Fejér Szövetség elnöke több pontban rámutatott a kormány kezdetleges próbálkozásaira, így például a már általa is belátott lehetetlenségre, hogy a Parlamentet Alkotmányozó Nemzetgyűléssé nyilvánítsa. Éppoly hamis és gyerekes próbálkozás a Szájer terv, azaz a minden magyar háztartásba elküldendő 12 pont az alkotmányozással kapcsolatban. A kormány érzi a legitimáció hiányát és egy olyan cselhez folyamodik, amely eleve átlátszó módon hazug, hiszen a kb. 8 millió választópolgár által kitöltendő kérdőív feldolgozása óriási apparátust és rengeteg időt igényelne. Ehelyett a kormánynak az lenne a feladata, hogy kapcsolatba lépjen azokkal a társadalmi szervezetekkel, amelyek a rendszerváltás óta rengeteg komoly munkát végeztek és terveket készítettek a jogfolytonosság helyreállításával kapcsolatban. Fontos lépés lenne ebben az irányban a kétkamarás parlament bevezetése, amelynek felsőháza legyen mentes a jelenlegi hatalomtól, pártoktól. A felsőház válhatna a szövetség színhelyévé, amely a nemzet hagyományainak a visszaállítására törekszik. Boór Ferenc a népszavazást is visszautasította az alkotmányt illetően, hiszen 67 éve csak ellenkező előjelű befolyásolás, azaz durva manipuláció folyik létrontó eszmék terjesztésével. Szélesen informált állampolgárok önálló véleménynyilvánítása ilyen körülmények között elképzelhetetlen.
Berhidai Parragh Imre és Horkovics Kováts János a Nemesi Rend Mozgalomtól azt hangsúlyozták, hogy történelmi alkotmányunk egy évezreden át biztosította keretet a nemzet gyarapodására, s helyreállítására éppen most, EU-elnökségünk idején lenne legnagyobb esélyünk. Keresni kell a kapcsolatot minden társadalmi szervezettel, állandó felvilágosító, ismeretterjesztő tevékenységet folytatva történelmi alkotmányunk szükségességéről. De még ennél is több kell; a Magyar Vándor Program önkéntesei minden embernek elmagyarázzák alkotmányos hagyományaink lényegét, hogy kormányunk ne folytathassa azt a szégyenletes „hagyományt”, amit már Rákóczi kurucai így foglaltak versbe: „Vezettesd magad szembekötve, vakon,
elfajult testvéridtől csinált ál-utakon”.
Vajta Dénes
Nemzeti InternetFigyelő
Olvashatsz erről még többek között itt is: Kutasi blog, Jobbik Eger, Polgárinfo

2011. február 15., kedd

Mérgek helyett visszatérés az ősgabonához, az egészségért

Székesfehérvár - Kalmár Gergely szegedi biogenetikus tartott előadást a Fejér Szövetség Hétvezér-estjén ősgabonákról, genetikáról, és napjaink bajos táplálkozási szokásairól.

2011. február. 07. hétfő | Szerző: Lukács Károly  

- A mai pazarló világban a táplálkozás művészet, mert mérgeket eszünk - kezdi bemutatóját Kalmár Gergely, aki részt vett a hazai biokultúra elindításában is. A neves kutató két évtizede foglalkozik az őstönköly újraélesztésével. Az általa kifejlesztett tönkölybúzáért 2000-ben Innovációs Nagydíjat is kapott.A napraforgótáblák zöme ma sajnos már nem mindig egészséges, a föld nehézfémekkel terhelt (Fotó: a szerző)


- Különbség van két fajta között. A legtöbb mai búza hibrid, a bennük lévő fehérje és glutén csupán 30-34 százaléka hasznosítható a szervezet számára. Ezzel szemben az én tönkölyöm teljesen emészthető, vitamintartalma pedig sokszorosa a hagyományos fajtákénak - mesélte.

A biogenetikus és felesége műtrágya és egyéb vegyszerek nélkül termeli az akár 1,80 méterre is megnövő növényét magyarországi, felvidéki és erdélyi parcellákon. Mint mondja, a genetikailag nem módosított növények nem veszik fel a káros nehézfémeket a földből, ezért nem viszik tovább a káros anyagokat.

- Egy mai növény vagy akár állat géntérképe nem hasonlít azokhoz, amelyeket elődeink ettek évszázadokkal ezelőtt. Vegyük a napraforgót, ami mára inkább Naptól elforduló lett. A szervezet hozzászokik a módosított növényekhez, ám ez időbe telik. A szervezet számára nem hasznos anyagok áthaladnak és akár allergiát is okozhatnak.

A Kalmár házaspár nem érkezett üres kézzel, a gyakorlatban is bizonyították, hogy az ősgabona különleges. Hoztak saját maguk által őrölt lisztet, és abból sütött kenyeret - mindenféle háztájival. Miközben a tudós beszélt, felesége szakadatlanul kente a fokhagymakrémes és zsíros-paprikás kenyérszeleteket a közönség nagy örömére.

- Amit itt kínálok, az mind olyan, amit mi is megennék - jegyzi meg Kalmárné. Mi is megkóstoltuk. Meg kell hagyni: igen ízletes volt.

A tönkölybúzát a mai táplálkozástudomány is elismeri, sőt, egyenesen az ifjúság letéteményesének tartja. Hogy miért? A többi között, mert lassítja az öregedési folyamatokat, rugalmassá teszi a test szöveteit, és fokozza a szellemi teljesítőképességet, a koncentrálóképességet és a fizikai erőnlétet. Szervezetünk számára áldásos hatású. Jó hatással van a fejfájásokra, az idegrendszeri tünetekre, az izomgörcsökre. Ezenkívül az immunrendszert is erősíti. Fogyókúrázók számára lehet jó hír, hogy a tönkölylisztből sütött péksütemények a diétába is beépíthetőek, mivel alacsony a kalóriatartalmuk.


                    

2011. február 14., hétfő

Nyílt levél dr. Cser-Palkovics András Polgármester Úrnak

A Fejér Szék - az alábbi nem titkos és nem is bizalmas, tehát - nyílt levélben fordult Fehérvár Polgármesteréhez. 

Sokadszor, ám mégis bizalommal teszi ezt, hiszen a mai napig nem érkezett egyetlen hivatalos válasz sem leveleinkre. Mégis bizakodva teszi ezt, hiszen a napokban egyáltalán nem olcsó, kiváló minőségű szóró kiadványokon kezdte el a Polgármesteri Hivatal, személyesen a Polgármester Úr üzenetével megszólítani az embereket, hogy a legnagyobb odaadással nyitott a társadalmi kezdeményezésekre, s hogy bátran forduljon mindenki, minden társadalmi szervezet ötletekkel, észrevételekkel az önkormányzathoz, miközben tudva rólunk és nem csupán ötleteinkről, hanem határozott és eredményes tetteinkről, még mindig nem jutott el oda, hogy felvegye a kapcsolatot azzal a társadalmi szervezettel, amelyiktől már nem az első olyan levelet kapta, amelyről kiderült, hogy nem légből kapott ötletekkel, hanem tárgyszerű javaslatokkal van tele! 

2011. február 10., csütörtök

Ha kedd, akkor „Hétvezér Est”! Avar kori veretek

Vendégünk Biró Csaba bronzveret készítő.
Az előadás gyakorlati oldaláról közelíti meg az avar korból ránk maradt tárgyi emlékeket.
Szó lesz arról, mit is nevezünk veretnek. Csodás képeket láthatunk az avar korból ránk maradt régészeti emlékekről.
Előadónk beszél a használatos sokszorosítási eljárásokról és öntéstechnikákról. Egy kisfilm erejéig bepillanthatunk a régmúlt öntőműhelyébe is, valamint képet kapunk, hogyan zajlik ugyanez a munka napjainkban. Kiemelt téma, a fegyveröv és viselője. Vajon mit jelent a mai ember számára egy nemes darab viselése?

Helyszín: Hétvezér Sörkert, Székesfehérvár, Huba u.7.
Időpont: 2010.02.15.19:00-21:00

Meghívás, sajtóközlemény

Tisztelt Szerkesztőség! Kedves Sajtómunkatársak!
  
A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség (TAHSZ) tisztelettel meghívja Önt
sajtótájékoztatójára

és az azt követő kötetlen teára, kávéra és beszélgetésre!

Ideje:
2011. február 15. 11 óra
  
Helye:
  1052. Budapest, Szervita tér 8., Rodeo Magyar Gyorsétterem emeleti különterme
  
A Sajtótájékoztató témája:
Magyarország Alkotmánya nem egy törvény
(parlament nem nemzetgyűlés)

előadók:
Dr. Horkovics-Kováts János és Dr. Boór Ferenc
A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség szószólói

Kérjük részvételi szándékát jelezze az atahsz.sajto@gmail.com villanyposta címen.
Tisztelettel:
A TAHSZ sajtószolgálata

2011. február 9., szerda

Beszámoló helyett (2010) - 3. rész: Közjog

MIT IS TETT A FEJÉREK SZÖVETSÉGE
a Közjogi helyzet tisztázása és az Alkotmány helyreállítása érdekében,
avagy arról, hogy „elkötelezett polgárok kis csoportja” mire is képes?!

Lássuk hát, írásaink, beszámolóink és képes híradásaink tükrében, azaz a nyílt köznaplónkon, a http://fejerszovetseg.blogspot.com oldalon megjelentek alapján!

2011. február 8., kedd

Beszámoló helyett (2010) - 2. rész: Közművelődés

MIT IS TETT A FEJÉREK SZÖVETSÉGE
a közművelődés, a közoktatás és nevelés érdekében,

avagy arról, hogy „elkötelezett polgárok kis csoportja” mire is képes?!

Lássuk hát, írásaink, beszámolóink és képes híradásaink tükrében, azaz a zárt és a nyílt honlapon, a http://fejerszovetseg.blogspot.com oldalon – és csak 2009. év után – megjelentek alapján! Hihetetlen?!

2011. február 6., vasárnap

Szertelenségek: alkotmányozás helyett tákolmányozás?!

2011. év a lehetőségek éve. Az EU soros elnöke Magyarország. S a következő melyik lesz? Lengyelország. Nos? Mi jut erről egy jó magyar ember eszébe?

Magyarország parlamentje most újalkotmányozásba kezdett. Felkiálthatna most a magyar nemzet maradék ereje: Heuréka! Végre eltörlik, ami törvénytelen! Kicsoda? A parlament? Annak a parlamentnek utóda, amely a lisszaboni szerződést olvasatlanul szavazta meg? Hogyan? A „sztálini alkotmányra” alapozva? Az lehet törvényes? Egy megszállt országban csalással választott parlament által 1949-ben napok alatt törvényerőre emelt törvény alapján, azt el nem törölve beszélni új alkotmányról? Nem kimondani, hogy Magyarországnak volt (de facto) és van (de jure) alkotmánya, amely több évezredes múltra tekintve tartotta meg a nemzetet, s amelynek helyreállítása éppen az 1944. március 19.-i német megszállással szakadt meg, hogy Magyarország a saját, törvényes útjáról éppen a „sztálini”, 1949. évi XX-as alkotmánynak hazudott törvénnyel tért le?! Ez alkotmányos? Ez törvényes?

2011. február 5., szombat

Beszámoló helyett (2010) - 1. rész: Nemzeti Sírkert és Emlékhely

MIT IS TETT A FEJÉREK SZÖVETSÉGE
A SZÉKESFEHÉRVÁRI NEMZETI SÍRKERT ÉS EMLÉKHELY KÉRDÉSÉBEN

avagy arról, hogy „elkötelezett polgárok kis csoportja” mire is képes?!

S hogy mit is tesz még?

Kövesse szorgosan híreinket ne csupán a múltban, az alábbi beszámoló tükrében, hanem a jövőben is, mert hamarosan átütő tervvel jelentkezik a Fejér Szövetség, avagy a FEJÉREK SZÖVETSÉGE a Nemzeti Sírkert és Emlékhely kérdésében … is!!!

Lássuk hát, írásaink, beszámolóink és képes híradásaink tükrében, azaz a nyílt köznaplónkon, a http://fejerszovetseg.blogspot.com oldalon megjelentek alapján!

2011. február 4., péntek

A Pálos Rend szerepe a magyar történelemben és napjainkban

Ha kedd, akkor „Hétvezér Est”, ilyen még nem volt:
A Pálos Rend szerepe a magyar történelemben és napjainkban”!

A Fejér Szövetség soron következő Hétvezér Estjén Bakk István, a pálosok szakavatott kutatója tart előadást, aki maga is számos szálon kötődik a rendhez. Felmenői között tisztelheti Bakk Mátyás óbudai pálos perjelt, aki a XV. sz. végén töltötte be ezt a tisztséget.
A Pálos Rend a pápa által jóváhagyott egyetlen magyar alapítású szerzetesrend. Nevét  az egyiptomi Remete Szent Pálról kapta. Az alapító, Boldog Özséb szentté avatása folyamatban van.
A "fehér barátokról" rengeteg olyan talány, kérdés, rejtély foglalkoztatja a magyar történelem iránt érdeklődőket, melyek messze túlmutatnak magán a szerzetesrenden. Ezekre keresi a választ az előadó, ezekre derülhet fény az est folyamán.

 „Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani.” (Pázmány Péter)

Az előadás helye: Székesfehérvár, Huba u. 7. (Hétvezér Sörkert)
Időpontja: 2011. február 8. 19:00-21:00

Izlandi fordulat: A SZERetet gazdasága!

Azért nem sima menet az az új világrend:) de ha sikerül elindítani a szeretet gazdaságot is, a mai hatalom atomjaira hullik szét.

Idézek Országh József leveléből:

„Nem tudom hallottatok-e az alig két hónapja kezdődött forradalomról Izland szigetén? A nemzetközi sajtó erről semmit nem beszél. A teljes pénzügyi csőd után a lakosság - bár békés tüntetésekkel - a jobboldali liberális kormányt eltávolította. Amikor a helyébe lépett baloldali kormány meghirdette az államadósság kifizetését, azt a kormányt is a tömeg azonnal menesztette. Népszavazás történt a bankok államosításáról és az államot terhelő adósságok egyszerű törléséről. Kiderült ugyanis, hogy Izland lakossága a kapott kölcsönök többszörösét a nemzetközi bankoknak már régen kifizette. Azok viszont ennek ellenére még, a kifizetett összegek többszörösének a folyósítását követelik. A lakosság 93%-a a népszavazásnál az "ebből elég volt!" jelszóra szavazott. A bankok tehát állami kézbe kerülnek és a tervezet szerint az új Nemzeti Bank, belföldi használatra, kamatmentes pénzt fog forgalomba hozni. A jelzések szerint, a kormány ezzel a rendelkezéssel a költségvetését megduplázza, ugyanis eddig az adóbevételek felét az államadósság kamatterheinek a kifizetése vitte el minden évben. Ezért volt szükség az igen kegyetlen "megszorításokra", amit most a nép megelégelt.”

Íme a jövő!

Más forrás
Mint köztudott 2008 februárjában Izlandot is utolérte a válság, az izlandi gazdaság fizetésképtelen lett, eljött a rettegett államcsőd. A tőzsde egyik napról a másikra 66 százalékot esett. A három legnagyobb bankot állami kézbe vették. Persze az eddig EU-ellenes Izland segítségére sietett rögtön az IMF, a Skandináv országok, de még Lengyelország! is.
Ezek a fránya izlandiak azonban arra vetemedtek, hogy alkudoztak a kölcsönadókkal. Szégyenszemre nem hajtották a nyakukat önként a járomba, hanem kikötötték, hogy a felvett hitelek felének visszafizetése 2017 és 2023 között is csak úgy történhet majd meg, hogy az évi törlesztés nem több az akkori izlandi GDP 6 százalékánál. Már ez is szívet melengető, hogy egy ilyen kis ország szembe mert szállni a világ, de legalábbis az EU pénz-oligarcháival.
A napokban pedig tessék; mit olvasok az egyik portálon?:

Az izlandiak elutasítják, hogy fizessék az állam adósságát, melyet az a bankokra költött - elnökük egyetért velük: népszavazás lesz!

«A pénzügyi érdekek és demokrácia közül» melyiket választják?

2010. jan. 5-én Izland elnöke vétójogával élt azzal a törvénnyel szemben, mely a csődbe jutott bankok térítését rendezi. Nem kis összegről van szó, a 306 694 lakosra több mint 15 ezer euró/fő adósság jut… A népesség 60 év óta nem látott méretű megmozdulása nyomán népszavazásról határozott ennek a törvénynek eltörlésére – az Európai unió és az IMF ellenére.

«A pénzügyi érdekek és a demokrácia közül én a demokráciát választottam», nyilatkozta az elnök a nemzetközi sajtónak.


itt megint más:


Hamvas Gábor
30 900 85 38 vagy 30 297 13 52 
26 361 495   
skyp: ghamvas

hozzászólás tagoknak: szerves-tarsadalom@googlegroups.com

A Magyar Nemesi Rend alkotmányos jogfolytonosság helyreállítását követelő Rendi Gyűlése

A Magyar Nemesi Rend 2011. január 29-re szombatra összehívta a Rendi Gyűlést, hogy megtárgyalják a Magyar Történelmi Alkotmány érvényre juttatását érintő időszerű kérdéseket. A gyűlést a Magyarok Háza Bartók Béla termében tatották meg neves hazai és határon túli társadalmi és civil szervezet képviselői részvételével.

2011. február 3., csütörtök

Emléklap a szegedi székelykapukért

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke kedden délután Csíkszeredában, a városháza gyűléstermében díszes emléklap átadásával fejezte ki köszönetét Ráduly Róbert Kálmán polgármesternek, Antal Attila alpolgármesternek, és Csíkszék székely közösségének, hogy vállalták Szegeden a székelykapu-sor csíkszéki kapujának felállítását.


Patrubány Miklós adta át az emléklapokat

2010 augusztusában Szegeden, Vértó mellett a korábbi években emelt Magyar Életfa-, illetve Székely Himnusz-emlékművekhez vezető domboldalon állították fel a székelykapu-sort, a nyolc székely szék hozzájárulásával. Az eseményre az I. Székely – Magyar Világtalálkozó keretében került sor. Itt van a csíki székelykapu is. Patrubány Miklós kifejezte meggyőződését, hogy a székelykapuk látványa segít Szeged és Magyarország népének is az arculatváltozásban. Hozzátette, Sopronból és Székesfehérvárról is érdeklődtek, hasonló székelykapukat szeretnének. „A székelység a Kárpát-medence ősnépe, és erre büszkék kell lennünk” – mondta Patrubány, aki csíkkozmási származású. Ráduly Róbert Kálmán és Antal Attila megköszönték az emléklapot, a polgármester elmondta, tavaly két csíki székelykaput avattak Magyarországon, Szeged mellett Tiszaújvárosban, az egyik testvérvárosban is. Mindkettő a nagytusnádi Kovács Gábor, és fia, István munkáját dicséri, és ahogy a polgármester fogalmazott „gyönyörű, felemelő, és bennünket testesít meg, a székely összefogás jelképe”. A polgármester megköszönte a csíkszeredai Székely Nemzeti Tanács segítségét is az ügyben