2018. szeptember 15., szombat

Médek és kapcsolatuk a magyarokkal

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Magyarság eredet az indiai Puránák szerint


Régen várt vendége lesz ismét a Fejér Szövetség 431. Hétvezér Estjének. Dr. Aradi Éva indológus – keletkutató, a Janus Pannonius Tudományegyetem Ázsia Központja tanára, az indiai Ramayána Társaság és a Kőrösi Csoma Társaság és a Magyarságtudományi Intézet tagja, aki több mint harminc éve foglalkozik magyarság-eredetkutatással, elsősorban indiai források alapján.

Dr. Aradi Éva, egy életre eljegyezte magát az indiai kultúrával és eredeti nyelven kutatja az eredeti forrásokat indiai tudós barátai segítségével ma is élő indiai kapcsolatokkal rendelkezik, számos könyvet is írt ebben a témában. 

2018. szeptember 9., vasárnap

Fanfár I. (Nagy) Lajos király emlékére a fehérvári Romkertben (képalbummal frissítve)

Történelmi kegyeleti szertartás Fehérvár hajdani koronázó templomának "Romkertjében" Nagy Lajos apostol magyar király elhunytának 636. évfordulós napján, szeptember 10-én 
https://photos.app.goo.gl/mumxpywjGp5RTXAL7
A megemlékezés galériája /képre kattintva/

Tisztelt Honfitársak! 
Tisztelt Önkormányzat! 
Tisztelt Sajtószerkesztőségek! 

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a rövid, csendes történelmi kegyeleti szertartására, melyet I. (Nagy) Lajos apostol magyar király elhalálozásának 636. évfordulós napján, mint
Pór Antal: Nagy Lajos
 
 2018. szeptember 10-én, hétfőn 16:30-tól 17:00-ig
a hajdani koronázó templom
 "Romkertjében"
az
Alba Regia Civitas Rend
szervezésében.
Kegyeleti szertartást tart
a Vitézek Történelmi Rendje és a Fejér Szövetség
I. Nagy Lajos apostol magyar király emlékére

https://www.youtube.com/watch?v=gTeJzYZ7Dsw
Fanfár Nagy Lajos királyért 2016. szeptember 10-én
A kegyeleti szertartás tervezett menete:

16:30-ig Gyülekező a "Romkert" kapujában
16:45-ig Megemlékezés és mécsesgyújtás a királyi csontmaradványokat őrző közös emlékhelynél
17:00-ig Koszorúzás és mécses gyújtás I. (Nagy) Lajos feltételezett sírhelye, a hajdani Anjou kápolna maradványai előtt ez évben elhelyezett emléktáblánál.

Az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség nevében
a Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2018. szeptember 7., péntek

Kisfalud a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 3. évadjának első állomása

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!

A Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 36. állomása Székesfehérvár-Kisfalud.

A plakát innen letölthető pdf formátumban is
Szeretettel hívjuk meg Önöket 
2018. szeptember 14-én (péntek) 18:00 órára a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
3. évadjának első megnyitójára
a Kisfaludi Művelődési Házba 
(Cím: 8000 Székesfehérvár-Kisfalud, Könyves Kálmán utca 10.)

A megnyitó menetrendje:
 • Kiss Dorottya, a Szabadművelődés Háza igazgatója köszönti a megjelenteket,
 • Nagy Zsoltné, a Kisfaludi Polgárok Érdekvédő Egyesülete elnöke méltatja a kiállítást,
 • Szigeti Gábor, a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány képviselője tolmácsolja a szerző, Pálfi György üzenetét és a tárlatot végül
 • Dr. Boór Ferenc, a vándorkiállítás ügyvivő koordinátora nyitja meg.

2018. szeptember 6., csütörtök

78 perces díszőrség testvérvárosunk, Csíkszereda hazatérésére emlékezve (képalbummal frissítve)

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak! 

Testvérvárosunk, Csíkszereda népe 1940. szeptember 11-én
boldog örömmel köszöntötte a Nemzeti Hadsereg tagjait
2018. szeptember 11-én lesz 78 éve, hogy az 1940. augusztus 30-án meghozott ún. „második bécsi döntés” következtében Székesfehérvár testvérvárosa, Csíkszereda  - ha csupán 5 évre is, de - békésen visszatért az anyaország kebelére. Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzót és a nemzeti lobogó alatt bevonuló (a hajdani Nemzeti Hadseregből megalakult) Magyar Királyi Honvédséget 1940. szeptember 11-én köszöntötte Kolozsvár, majd testvérvárosunk,  Csíkszereda lelkes erdélyi és székely magyar népe.

A Fejér Szövetség és a Vitézek Történelmi Rendje szervezésében az Országzászló Védnöki Testület és a csatlakozó szervezetek (az Alba Regia Civitas Rend, a Fehérvári Íjászok, a Fejér Baranta, a Fejér MAG Egyesület, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér megyei szervezete, a Rákóczi Szövetség Fejér megyei szervezete, a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa, a Trianon Társaság Fejér megyei szervezete, a Vitézi Rend Fejér Szék) tagjai ezen alkalomból megemlékezést tartanak Székesfehérvárott, a 2018. június 4-én újraavatott Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműnél.

Megemlékezés és 78 perc díszőrség
testvérvárosunk, Csíkszereda hazatérésének 78. évfordulós napján,
2018. 09. 11-én (kedden) 18:00-19:18
Székesfehérvár Országzászló terén,
az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműnél

2018. szeptember 2., vasárnap

A rovásírás lehet a kulcs?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

A Minószi írások megfejtése a magyar rovásírás és nyelv segítségével A 430. Hétvezér Est vendége Dr. Révész Péter professzor (University of Nebraska-Lincoln) lesz, akit első alkalommal köszönthetünk, az immár kilencedik évfolyamában lévő közéleti, közművelődési előadás sorozat őszi nyitó előadásán. Bár közhelynek tűnik, de nincs rá jobb kifejezés az előadás, a maga nemében egyedülállóan izgalmas témakört rajzol fel, amelynek a lényegét talán úgy lehetne összefoglalni, hogy a magyar rovásírás, amelyet a történelem során, vissza-visszatérően ki akartak törölni a magyarság és az emberiség kincsestárából, a tudományos kutatások szerint évezredes titkok kulcsa. A titok maga pedig a Mínószi írások megfejtése. 

2018. augusztus 31., péntek

Átok, ármány vagy vadkan öl országnagyot Hunniában?

Közeledik a tragikus nap

987 évvel ezelőtt, 1031. szeptember 2-án hunyt el Szent István dédelgetett álma, Szent Imre herceg. Az aligha kész fehérvári Nagyboldogasszony bazilikában nem koronázni, hanem temetni  gyűlt először az Apostoli Magyar Királyság királyi háza, s háza népe. Szent Imrére emlékezünk vasárnap, azonban mikor rá emlékezünk, óhatatlanul merül fel bennünk az évezredes kétség, hogy miként magyarázható a rendkívüli herceg rendkívüli halála. 

Mintegy 5 évvel ezelőtt írt egy érdekes tanulmányt erről naplójában Szepsy Szűcs Levente, amit most (ha nem is minden mondatát kiegészítő megjegyzés nélkül, de minden részletét hű formában) felidézek, csakhogy értsük a kétségek miben létét az évezredes homályban!

2018. augusztus 26., vasárnap

Fanfár az idegen megszállás elleni küzdelem Fehérvárott eltemetett hőseiért

Kegyeleti szertartás a Romkertben szeptember 2-án

Fejér Megyei Hírlap a 2017. évi kegyeletről
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, melyet a fehérvári koronázó templom területén váratlanul és elsőként eltemetett magyar királyi méltóság,  Szent Imre herceg elhalálozásának 987., illetve az ugyanott eltemetett fehérvári várkapitány, Varkocs György elestének 475. évfordulós napján, a két tragikus sorsú méltóság mellett II. Lajos apostol magyar király elhalálozásának 492., Álmos herceg elhunytának 891. és Wathay Ferenc várkapitány elhurcoltatásának 416. évfordulójára is emlékezve,

2018. szeptember 2-án, vasárnap 16:30-tól 17:00-ig tartunk
a hajdani koronázó templom "Romkert"-jében
Fanfár királyi méltóságainkért és várkapitányainkért címmel.

Egyúttal ekkor helyezzük el kegyeleti koszorúnkat a 980 évvel ezelőtt augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján elhunyt és augusztus 20-án eltemetett, majd 935 évvel ezelőtt újratemetett és szentté nyilváníttatott apostol királyunk, Szent István - idejekorán, e napokban megközelíthetetlen - síremlékén is.

2018. augusztus 14., kedd

80 perces díszőrség az utolsó "fehérvári törvénylátó" országgyűlés 80. évfordulóján

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak! 

2018. augusztus 18-án lesz 80 éve, hogy Székesfehérvárott ült össze a Magyarok Országos Gyűlése.

80 évvel ezelőtt, az eleddig utolsó "fehérvári törvénylátó napon" foglalták honatyáink újra törvénybe azt, amit a Tanácsköztársaságnak nevezett káosz - megannyi magyar hagyománnyal és törvénnyel együtt - megkérdőjelezhetővé tett. Újra állami ünnepnappá nyilvánították Szent István ünnepét, szentté avatásának, temetésének és újratemetésének napját, melyet Szent László király itt, Székesfehérvárott kezdeményezett 1083-ban Szent István király sírjának megnyitásakor, és amit II. András apostol magyar király a fehérvári törvényhozó országgyűléssel egyetértésben az európai szárazföldi kontinens első kartális alkotmánya, az Aranybulla 1. czikkelyében ki is hirdetett.

2018. augusztus 13., hétfő

Kivételesen két hét után, 21-én folytatódik a Hétvezér Est előadássorozat

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

2018. augusztus 14. kedd HÉTVEZÉR EST SZÜNNAP

Hamarosan Nagyboldogasszony Napja 

A szokásos, keddi előadás augusztus 14-én elmarad, mert a másnapi zarándoklatra, a kenyér- és borszentelésre, a kegyeleti szertartásra, az Országzászló Védnöki Testület Ünnepi Ülésére, a Fejér Szövetség Nagygyűlésére és a másnapi utazásra készülünk Gyulafehérvárra, Székelyföld szívébe és a Magyarok Országos Gyűlésére, Ópusztaszerre, csonka Magyarország szívébe.

Látogatóink megértését előre is köszönjük
Következő előadás: Murányi Ottó közíró, szerkesztő dalos és verses estje lesz

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Nagyboldogasszony Napi
 • Kegyeleti Zarándoklatra 14 órakor az Aranybullánál hintóval, zászlókkal és/vagy a
 • kenyér- és borszentelésre 16 órakor a Felsővárosi Általános Iskola Fejér kemencéjénél már Dévai Nagy Kamillával és a Fehérvári Íjászokkal is együtt és/vagy a
 • Felvonulásra 16:30-tól a Magyar Király Szálló előtt a Fő utca torkolatában már a Szent Korona másolatával és a Kardforgatókkal is együtt és/vagy a
 • Kegyeleti Szertartásra 17:00 órakor a Koronázó téren együtt mindannyian
és majd egy hét múlva
 • az augusztus 21.-i verses Hétvezér Dalestre.
Az előadás ideje: 2018. Kisasszony - Új kenyér hava, azaz augusztus 21., kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

2018. augusztus 8., szerda

Nagyboldogasszony napján a tiszteletet adó népet nem kellett hívni...

A tiszteletet kezdeményező népet nem kellett hívnia, az magától is ott volt évről évre ezen a napon."
/Dr. Karácsony Imre: Szent László király élete/ 
Tisztelt Városvezetés!
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Honpolgárok! 

Ezúton hívjuk meg Önöket

Fehérvár 5. (újkori) Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklata
eseményeire
2018. augusztus 15-én (szerdán)
 • 14 órára, a Szent István zarándoklat megnyitójára (Aranybulla emlékmű) 
 • 16 órára, az új kenyér és a bor köszöntésére (Felsővárosi Általános Iskola Fejér kemencéje, Székesfehérvár, Kertalja u. - Koppány u. sarok), majd a 
 • 16 óra 30 perctől kezdődő, s a Szent Korona hiteles másolata kíséretében (a Hotel Magyar Király Szálló előtti tértől) a Fő utcán haladó Aranybulla zarándoklatra, 
 • 17 órára, a Kegyeleti Szertartásra (Koronázó tér, a hajdani koronázó templom "Romkert" kapuja előtti lépcsős terület)

Magyar tudósok "látogatnak" Székelyföldre, Szentegyházára Szent István ünnepére

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!

A Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 35. állomása Székelyföld, Szentegyháza.

Szeretettel hívjuk meg Önöket 
2018. augusztus 19-én (vasárnap) 12:30 órára a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
székelyföldi megnyitójára,
a Gábor Áron Művelődési Házba
(Cím: 535800, Szentegyháza, Köztársaság u., 24., GPS: 46.346638, 25.526658)

A megnyitó menetrendje:
 • Burus Mária Ella, a SPES Alapítvány képviseletében és Tankó Csilla szakközépiskolai igazgató köszönti a megjelenteket,
 • Szőcs Endre, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója méltatja a kiállítást,
 • Sajó Mária, a Fejér Szövetség társelnöke tolmácsolja a szerző, Pálfi György üzenetét és a tárlatot végül
 • Dr. Boór Ferenc, a vándorkiállítás ügyvivő koordinátora nyitja meg.
 • Márton Sándor néptáncoktató vezetésével a megnyitón közreműködnek az iskola néptánc csoportjának diákjai.

2018. augusztus 6., hétfő

Kegyeleti zarándoklat, amint az Aranybullában van írva, Fehérvárott újra és újra

Kétszáz esztendővel ezelőtt, 1818-ban még ismerték és hirdették Nagyboldogasszony ünnepét.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-pdcsY7xWQ&feature=youtu.be
Fehérvár 2. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti
Zarándoklatáról az M1 Televízió 2015.08.15-é
n
II. András Aranybullájának második cikkelyét idézve éppen nyolcvan éve ült össze utoljára Fehérvárott a magyarok törvényhozó országgyűlése és foglalta újra törvénybe apostol királyunk szentté avatásának, Szent Istvánnak ünnepét, mit ma is tartunk. Akkor, 1938-ban hozták ezt a törvényt, mikor  Nagyboldogasszonyt is állami ünnepnappal tisztelték még. Nem több, mint hetven évvel ezelőtt tüntették el - hitték, hogy végleg - Fehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét. Ugyanabban az évben, 1948-ban, mikor Magyarország addigi legnagyobb állami ünnepnapját is, Nagyboldogasszony ünnepét is - gondolták talán, hogy azt is végleg - törölték. Azzal együtt merült majd' feledésbe a magyarok országos jelentőségű gyűlése is, a fehérvári törvénylátó napok emléke is. 

Azonban Székesfehérvár 70 év után sem feledte, hanem inkább helyreállította Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét, ha még nem is állította helyre Nagyboldogasszony ünnepét is. Lehet még állami ünnep, ha ismeri a törvényhozás a megyék, a városok regionális ünnepét. Legyen akkor első ebben a mi megyénk? Legyen! Legyen Nagyboldogasszony napja munkaszüneti nap - ha máshol nem, hát - itt! Legyen ünnep itt, a székvárosban, melynek a neve, mint a megye is Fejér! Kegyeletre, tiszteletre és ünnepre szólít minket, fehérvári és távolabbi honfitársakat az Aranybulla, s annak öreghegyi emlékművétől elindulva

 

2014 óta minden évben augusztus 15-én újra és újra, hogy azt se feledjük, mettől meddig tart a tisztség és tisztesség egyensúlya!

Ünnepi Védnöki Testületi Ülés, Szövetségi Nagygyűlés és Állófogadás

Tárgy: Ünnepi meghívás és plakettek, érmek és/vagy tanúsítványainak ünnepélyes átadása
 
Tisztelt Hölgyem/Uram!

Ezúton értesítem  és  hívom Önt és hozzátartozóit,
mint  az Országzászló Védnöki Testület  alapítóját,
adományával támogatóját,  illetve Székesfehérvár
ezen alkalomra felújított  Országzászló terének és
Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművének
újraavatása  keretében  Magyarország  történelmi
vármegyéinek egyik  jelképesen  örökbefogadóját,
ezáltal az Országzászló Védnöki Testület ülnöki szerepre jogosult támogatóját 

2018. év Kisasszony-Új kenyér-augusztus hava 15-én (szerdán)
 • a 14:00 órakor az Aranybulla emlékműtől induló Szent István zarándoklatra és/vagy
 • a 16:00 órakor a Felsővárosi Általános Iskola udvarán, a Fejér kemencénél tartandó kenyér- és borszentelő szertartásra, de legfőképpen
 • a 17:00 órakor kezdődő Kegyeleti Szertartásra Székesfehérvár Koronázó terére, melynek keretében adjuk át az adományozóknak, akiknek 2018. június 4-én, az Országzászló avatáson nem tudtuk átadni a bronz emlékplaketteket, -érmeket és hitelesítő dokumentumokat.
Egyúttal és tisztelettel hívom meg Önt
a 18:30 órakor, a kegyeleti szertartás után kezdődő 
Ünnepi Országzászló Védnöki Testület Ülésre
és a 19:00 órakor kezdődő
 
Ünnepi Fejér Szövetség Nagygyűlésre
és a 19:30 órakor kezdődő közös
Ünnepi Állófogadásra*

a közeli
Szent Gellért Szállóba


* Mind az Országzászló Védnöki Testület ülése, mind pedig a Fejér Szövetség Nagygyűlése nyilvános, az állófogadáson részvétel a kihelyezett becsületkasszába fizetett mintegy 2000 Ft önköltséges áron lehetséges

Előre is köszönöm, ha részvételi szándékát a fejerszovetseg@gmail.com címre küldött levélben előre (az állófogadásra lehetőleg augusztus 10.-ig) jelzi is!

Kelt: Székesfehérvárott, Kisasszony-Új kenyér-augusztus hava 6. napján

Dr. Boór Ferenc elnök – társelnök sk.
Fejér MAG Egyesület – Fejér Szövetség
az Országzászló Védnöki Testület alapító tagja
 
ui: Letölthető dokumentumok
Meghívó PDF-ben 

2018. augusztus 4., szombat

Jel - Jelen - Jelenlét Szent István ünepének közelén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Boór Ferenc: Jel - Jelen - Jelenlét 
avagy jelképeink lehetséges olvasata a hajkorongoktól a kopjafákig

A 427. Hétvezér Est előadója – sokadik alkalommal - Boór Ferenc, a Fejér Szövetség alapítója és társelnöke.

Alig több, mint egy héttel Szent István elhunytának és ország felajánlásának 980. évfordulója előtt, azaz a majd' elfeledett hajdani "fehérvári törvénylátó napokat" és apostoli kegyeletet felidéző Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklat előtt és egyúttal kevesebb, mint két héttel az apostol magyar király újratemetésének és szentté nyilvánításának 935. évfordulós napja előtt, az azóta Szent István ünnepeként számon tartott nap előtt választotta ezt a címet, a legkevésbé sem oktalanul az előadó.

JEL-JELEN-JELENLÉT címmel az előadó néhány kiemelt emlék alapján hívja hallgatóit. a Hétvezér Est vendégeit mélyebb merengésre és - szokatlanul rövid, egy órásra tervezett vetített képes előadása után - azokról mélyebb beszélgetésre, eszmecserére egyben.

2018. július 31., kedd

Zarándoklat Fehérvárott két hét múlva, Nagyboldogasszony napján, amint az Aranybullában írva van

2018. év Kisasszony - Új kenyér - augusztus hava 15., szer napja, szerda. 14:00 órakor kezdődik

„A szent király halálának napjára, 1083. augusztus 15-re Szent László egybehívta az ország nagyjait. A tiszteletet kezdeményező népet nem kellett hívnia, az magától is ott volt évről évre ezen a napon."

https://youtu.be/sammZCbBHX8
A "királyi TV" tudósítása 2017-ben (képre kattintva)
Fehérvár 4. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatáról
Majd' ezredév után mi is azt tesszük, amit a tiszteletet kezdeményező nép is tett Szent István elhunytának évfordulóján évszázadokig. Együtt zarándoklunk a szent király síremlékéig attól a pontból indulva, ahol 796 évvel ezelőtt, 1222. év derekán II. András apostol magyar királyunk és a fehérvári országgyűlés a fehérvári törvénylátó napokat a szent király elhunytának napjától temetésének és szentté avatásának évfordulós napjáig, Szent István ünnepével együtt törvénybe, Aranybullába foglalta.


Fehérvári Zarándoklat honlapja

2018. július 24., kedd

Szent Kinga magyar királylány a lengyel nemzet nagyasszonya


Ma Szent Kinga napja van...

... a régi magyar naptárban Szent Jakab hava, a székely naptárban Áldás hava, míg a maiban július hónap 24. napja. Hajdan Mandula napja volt az, ami mára Szent Kinga napja.
https://youtu.be/DfGBmUWCuJA
A fenti képre hívható összeállítással a magyar nemzet királyleányára, avagy a lengyel nemzet nagyasszonyára emlékezünk

Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklat Székesfehérvárott


2018. július 23., hétfő

Vitéz Csernay Ádám lesz a 425. Hétvezér Est vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
vitéz Csernay Ádám: fegyverrel a kezemben Budapesten

https://youtu.be/irDVUiKSugU
Fehérvári Beszélgetések:
Csernay Ádám
/a képre kattintva/
A 425. Hétvezér Est vendége – első alkalommal - vitéz Csernay Ádám 56-os veterán, aki az 1956-os budapesti harcok forgatagában megtapasztalt élményeiről számol be ezen az estén.
Találkozás és kötetlen beszélgetés egy élő szemtanúval mindig más élmény. Beharangozóként ajánljuk megtekinteni (a képre kattintva) egy a Fehérvár Médiacentrum jóvoltából korábban vele készült beszélgetést. Nem mindennapi történésekről hallani egy nem mindennapi ember, egy túlélő, egy tanú jóvoltából nekünk ajándék.
Nagy tisztelettel látjuk és hallgatjuk körünkben a hajdani "pesti srácot", aki közöttünk él és nekünk is mesél.

Részletesebben az előadásról: 

Meghívó a Fejér MAG Egyesület Éves (nyilvános) Közgyűlésére

Tisztelt Fejér MAG Egyesület Tagok!
Kedves Barátaim, Szövetségesek!

Amint tudjátok, az Országzászló Védnöki Testület létrehozásához és pénzügyi alapjához közérdekű beruházás keretében (cégbírósági, azaz törvényi felügyelet mellett) több milliós adománygyűjtést és adakozást vállaltunk és folytattunk sikerrel.

A Fejér MAG Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöke személy szerint felel a törvényességért, de nem egyedül dönt, hanem az Egyesület Közgyűlése ebben a kérdésben is.

Eljött az idő, döntenünk kell a pénzügyek rendezéséről és az Országzászló Védnöki Testület alapítására tett javaslatunkról, még mielőtt azt az Egyesület nevében az Országzászló Védnöki Testület elé terjesztem 2018. augusztus 15-én.

Az Alapszabály adta jogkörömnél fogva ezennel összehívom a Fejér MAG Egyesület soros, éves Közgyűlését.

Meghívó
a Fejér MAG Egyesület Éves Rendes Közgyűlésére
a Királykút Emlékházba
(8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
2018. augusztus 10-én (pénteken) 18:30 órára.

2018. július 16., hétfő

Koszorúzással és kilencvenkilenc perces díszőrséggel emlékezünk a Nemzeti Hadsereg zászlóbontására

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak! 

2018. július 19-én lesz 99 éve, hogy Szegeden megszentelték a Nemzeti Hadsereg zászlaját, mely hamarosan a Nemzeti Hadsereg megalakulásához vezetett. A Nemzeti Hadsereg nélkül Magyarország siralmasabb helyzetbe került volna, mint Trianon óta van. Egy zászló akár hazát és nemzetet is menthet. 

A Vitézek Történelmi Rendje és a Fejér Szövetség szervezésében az Országzászló Védnöki Testület és a csatlakozó szervezetek (az Alba Regia Civitas Rend, a Fehérvári Íjászok, a Fejér Baranta, a Fejér MAG Egyesület, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér megyei szervezete, a Rákóczi Szövetség Fejér megyei szervezete, a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa, a Trianon Társaság Fejér megyei szervezete, a Vitézi Rend Fejér Szék) tagjai ezen alkalomból megemlékezést tartanak Székesfehérvárott, a 2018. június 4-én újraavatott Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműnél.