2017. április 23., vasárnap

Az abai Atilla Király Gimnázium bemutatkozása

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Szilasy György: „Lélek-Jelen-Lét”

Az előadás ideje: 2017. április 25. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25 


A 365. Hétvezér Est vendége Szilasy György, az abai Atilla Király Gimnázium igazgatója lesz, nem először. Habár a felcím „bemutatkozásról” szól, de az iskolát - 2008-as alapítása óta, melynek célja olyan oktatási forma létrehozása és megvalósítása, amelyben a gyermek meg tudja találni a helyét a világban – egyre többen ismerik országszerte, de inkább pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy Kárpát-medence szerte. Vendégünk, az Atilla Király Gimnázium igazgatója, Szilasy György – aki történelmet és rovásírást tanít,- így mutatkozik be az iskola honlapján: 

2017. április 22., szombat

Bő egy hónappal a megyei verseny előtt ért Dunaújvárosba a Tudománytörténeti Vándorkiállítás

"Merjünk nagyok lenni!" Versenyre fel! - szólt a megnyitón az üzenet. 

https://www.youtube.com/watch?v=uRjtMePs4CA
D+ TV Híradó 2017.04.19.
(részlet 7:22-től)
a képre kattintva
Bő egy hónappal a tudománytörténeti verseny megyei elődöntője előtt már Dunaújvárosban jár a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyarok Világszövetsége gondozásában álló Tudománytörténeti Vándorkiállítás. Az elődöntőre 2017. május 21-én Székesfehérvárott, a Zichy ligetben rendezésre kerülő 8. Botond Napi Vásár és Hagyományőrző Családi Találkozó keretében kerül sor.

Fanfár III. Béla és Antiochiai Anna magyar királyi párért a fehérvári koronázó templom területén (a Romkertben)

Kegyeleti szertartás III. Béla halálának évfordulós napján 
 
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Szövetségesek!

Ezúton értesítünk és hívunk Benneteket a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezet - Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, melyet III. Béla elhalálozásának évfordulós napján,

2017. április 23-án, vasárnap 16:30 és 17:00 között tartunk
a hajdani Koronázó Bazilika (Romkert) területén
III. Béla apostoli magyar király és Antiochiai Anna magyar királyné emlékének tiszteletére
a királyi pár
- a hosszú évszázadok után végre nem csupán általunk és ekkor e két címerpajzzsal -
jelölt síremlékénél!

2017. április 16., vasárnap

Hungar, 'Ungar, Vangar, Venger vagy Magyar, Madzsar, Magor, Major, Maja (ejtve: magya)

Azt is kérdezhetnők akár, hogy
Hun vagy magyar? Itthon vagy otthon? - és gondolkozzunk el a kérdésen is, ne csak a feleleten, mantrázva az egyszer hallottakat és/vagy olvasottakat!

Ajánljuk figyelmünkbe az alábbi írást, ám mielőtt ide idéznénk, hozzátesszük egy régi pártolónk hozzászólását - amolyan előszóként - a magyarostortenet.gportal.hu honlapról:
2017.03.29. 18:29

Botond
A hunokról: "a korabeli római leírásokkal ellentétben egyáltalán nem ölték halomra a hunok a korábbi római Pannónia provincia lakóit. Sőt, a leletek tanúbizonysága szerint kiválóan együttműködtek az eltérő etnikumú népek a rómaitól nem sokban különböző, működő gazdaság termékeit előállítva." 

Sági Károly Szántódpuszta története a magyar államalapításig c. könyvében már 1983-ban a következőket írja: "Bizonyítható, hogy a menekülés a (kollaboráns) vezető rétegre korlátozódott, a termelő tömeg régi lakóhelyén maradt. A pannóniai római államgépezet felbomlásával megszűnt a bérelt földek járadékainak fizetési kényszere, az újoncállítási kötelezettség, megszűntek az adók és szolgáltatások, s ez Pannónia dolgozó tömegei számára átmenetileg kedvező helyzetet teremtett. Nehéz elképzelni, hogy a dolgozó tömeg a mögöttes tartományokba költözött volna azért, hogy újból nyakába vegye a római állami élet gyűlöletes igáját." 

Tekintsünk el most a "szocialista" máztól, a lényeg a lényeg: Bármely korszakát nézzük az őstörténetnek, korrekt vizsgálat esetén mindig ez a vége. Népirtó inváziók, totális népességcserék csak a rosszindulatú történészek meséiben léteznek. (Legalábbis ami a KM történetét illeti.)

Töprengések és kiútkeresés, beszélgetés a „fenntartható” fejlődésről…

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Pápai T. Simon: „A második esély”

Az előadás ideje: 2017. április 18. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25

364. Hétvezér Est vendége a Fehérváron élő és alkotó író-tanár Simon István, - szerzői nevén - Pápai T. Simon lesz. Így mutatja be magát: „Kecskeméten születtem, 1951-ben, a Ratkó-korszak hozadékaként. Anyai ágon mezőgazdasági munkások, cselédek, apai ágon ácsok voltak a felmenőim. Pápán, apai rokonságom körében nevelkedtem. Ének-zene tagozatos általános iskolai osztályban kezdtem, orosz tagozatos gimnáziumi osztályban folytattam tanulmányaimat. A gyermek- és kamaszkor meghatározó élményeit közvetítette a város, ezért vettem fel tiszteletére később szerzői nevembe a Pápai előnevet. Felsőfokú tanulmányaim során Pécs szerelmese lettem, tanulás mellett a legjobb kórusokban énekelhettem. A Pécsi Tanárképző Főiskola elvégzése után több iskolában is tanítottam, helyben, majd Budapesten, közben az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanultam tovább. Megnősültem, három gyermek édesapja vagyok. Évtizedek óta Székesfehérváron élek. Hol hivatalnokként, hol tanárként szolgáltam az oktatás ügyét nyugdíjazásomig. Írásra a természetrombolás, környezetszennyezés, vallási, etnikai és hatalmi torzsalkodások miatt érzett felháborodásom késztetett, s a nehéz töprengések, és a kiútkeresés fantáziálásai.”

2017. április 15., szombat

Keresztre feszítve vagy hazátlanul is - feltámad a múlt

Eltemetve temetetlenül?

"Két éve történt. Azóta újabb, minden kétséget kizáró bizonyítékok kerültek napvilágra Petőfi szibériai életével és leszármazottaival kapcsolatban. Húsvét előtt érdemes újrahallgatni Szaniszló Ferenc gondolatait, akit azóta már nem láthatunk a képernyőn."
Fuksz Sándor, az MVSZ Petőfi Bizottságának elnöke

Petőfi Sándor krisztusi kort élt meg messze hazájától, társaival együtt feledtetve, feledve a kiegyezés mámorától. Emlékezzünk meg egy két évvel ezelőtti felvétellel a monarchia áldozatáról, Petőfi Sándorról Szaniszló Ferenc majdnem utolsó Panoráma műsorából.

https://www.youtube.com/watch?v=6KGUuhlHLs4
Két éve Petőfi krisztusi igazsága Szaniszló Ferenc szájából a képre kattintva hallható
Mert - tetszik, vagy sem - feltámad a múlt!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2017. április 14., péntek

Nagypénteken könyörülj rajtunk, Uram!

Könyörülj rajtunk Uram ...
Krisztus Kajafás előtt
Gerard van Honthorst (1590-1656)

Péntek este van… Nagyböjt utolsó előtti péntekének estéje. És szomorú vagyok. Szomorú, mert Európa társadalmainak túlnyomó többsége ostoba, nemtörődöm, rest és hitetlen. Itt játszódik a szeme előtt saját megsemmisülésének forgatókönyve, egy történet… csakúgy, mint egy kétezer évvel ezelőtti fájdalmas eseménysor, amelyről nem vesz tudomást, amellyel gúnyolódik, vagy amelyet nem is ismer már. 

Itt van a szemünk előtt a szeretet megtestesítője, aki gyógyított, halottakat támasztott fel, vakoknak adta vissza a látását, aki tanított, és utat mutatott az emberiségnek. És akit átkozott kezek megfosztottak ruháitól, ólmos, kampós és szeges korbáccsal megkorbácsoltak, töviskoszorút tettek a fejére, leköpdösték, s egy nehéz kereszttel a gúnyolódó tömeg kíséretében felhajtották a Golgotára, majd ott kezét és lábát átszögelve keresztre feszítették… a római katona pedig látva, hogy halott, bizonyságul átdöfte oldalát. Halálát földrengés, vihar követte, és a nagy, mára ismét elfeledett beismerés: „bűneink rajtunk és fiainkon”… „Ez valóban Isten fia volt”…

2017. április 13., csütörtök

A Tudománytörténeti Vándorkiállítás hetedik állomása Dunaújváros

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)
Tisztelt Pedagógusok és érdeklődő fehérvári Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!


Bő egy hónappal az Országos Tudománytörténeti Verseny Fejér megyei elődöntője előtt Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánva továbbítjuk a hírt, hogy a Vándorkiállítás Abáról Dunaújvárosba költözött.


Ezúton hívjuk meg Önöket
a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyarok Világszövetsége
Tudománytörténeti Vándorkiállítása
hetedik iskolai megnyitójára,
2017. április 19-én (szerdán) 14:00 órára
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnáziumba és Kollégiumába
(2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.)

2017. április 9., vasárnap

Képességfejlesztő társasjáték az egész családnak!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…
Bednarik Richard : Ősi és modernkori titkok feltárása

Az előadás ideje: 2017. április 11. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Első ízben lesz vendége Bednarik Richard a Hétvezér Estek sorozatának, amelynek soron következő előadása immáron a 363. lesz. Bednarik Richard a „A Világbiztonság Nyílt Társadalom és Társaság” kezdeményezés alapítója. A több mint 10 éve létrejött Társaságot így mutatja be: „fejlett informatikai eszközökkel és kiterjedt közösségi munka segítségével vizsgáljuk a világ összes kultúrájának szellemi örökségét. Szakértői és felhasználói szinteken folytatjuk a munkánkat. Nyílt közösségünk több ezer regisztrált felhasználóból és több tízezer követőből áll. A világon egyedülálló módon, a képi hasonlóságok alapján is rendezzük és rendszerezzük az információkat. Neves külföldi és hazai kutatókkal dolgozunk együtt, ugyanakkor rendszerünk egyedülálló képi-tartalmi elemző képessége által, amatőr szinten is hatékonyan segítjük az információ-rendezést. Egyedi jellegéből adódóan, mivel Földünk minden kultúrája képviselve van, politikán felül állónak (faji, vallási és etnikai hovatartozástól függetlennek) jellemzem kezdeményezésünket. Többek között régészeti leleteket, hagyományőrző értékeket, művészeti alkotásokat, térképeket, zászlókat és címereket vizsgálunk a világ minden tájáról. Jelenleg több mint 16 ezer képen keresztül mutatjuk be az átlagember számára rejtett összefüggéseket.”

2017. április 3., hétfő

Meghívó a 8. Botond Napi Vásárra (első körlevél)

Kedves Barátaink, Sorstársaink, Honfitársaink, Nemzettársaink, Szövetségeseink! 
"Fejér" termelők, kézmívesek, közreműködő fellépők, hagyományőrző közösségek, szervezetek, táncosok és népzenészek! 


A Fejér Szövetség ez évben is Botond naphoz közeli vasárnapon, 2017. május 21-én rendezi meg hagyományos vásárát. Azonban új helyszínen, a Zichy ligetben, a történelmi belváros "Budai kapujában"! A vásár célja már két éve Fejér megye hagyományőrző közösségeinek, szervezeteinek, egyesületeinek és családtagjainak, barátainak találkozója is, azaz a vásár egyik fénypontja lesz a nap közepén, a 14 órakor felcsendülő harangszóval összehívott fejér megyei magyarok (meghívott közösségek képviselőinek) részvételével és köszöntőjével megáldott
https://www.youtube.com/watch?v=xyo1iiB7zWY
MAGYAROK ASZTALA
A 8. BOTOND NAPI VÁSÁRON
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ CSALÁDI NAPON
Fehérvár (egyik, ha nem) legismertebb hagyományőrző vására tovább él.
A Botond napi asztali áldás a családokról, közösségekről és értünk, közreműködő, kézműves és vásáros barátainkról szól!
Székesfehérvár, Zichy liget,
2017. május 21. Vasárnap-Vásárnap 10-22 óráig,
Magyarok Asztala 14 órakor! 

Tehát jelentkezőket (a családjuk minden tagjával) várunk az eseményre (a Magyarok Asztalára szóló meghívót külön küldjük el az általunk nagyra becsült szervezetek képviselőinek). 

2017. április 2., vasárnap

Jön a Nyolcadik, a Vásár, a Botond Napi

Az alábbi kép még a vásártéri Botond Napi Vásáron készült, ...
... de hamarosan itt a nyolcadik, a Zichy ligeti!
Székesfehérvár történelmi belvárosának "Budai kapujában"
2017. május 21-én Vasárnap-Vásárnap 10 órától este 22 óráig

20 év 8 hónap az autizmussal

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…


Ludányi Horváth Attila: Gyorsuló idő - a magyarság feladata (Időpont: 2017.04.04. Helyszín: Királykút Emlékház)

Gregor Károly: Üstökös (Gregor Zolika története) Új időpontban kerül megtartásra 

Figyelem műsorváltozás ! 
Az előadás ideje: 2017. április 04. kedd 18.00 óra    Új időpont: 2017.04.18. !!
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Igazán rendhagyó lesz a Fejér Szövetség 362. Hétvezér Estje. Egy olyan könyvismertőre hívjuk az érdeklődőket, amely nem irodalmi, vagy történelmi tárgyú. Talán nem is szükséges műfaját meghatározni. A könyv egy fiatalember tragikus és rövid életét örökíti meg azzal a céllal, hogy tanuljon belőle mindenki. A társadalom, a hasonló bajban lévő családok, de legfőképp azok tanuljanak belőle, - ha akarnak - akik életüket a gyógyításnak szentelik, de mégis hibáztak, hibáznak. Vannak az életnek olyan területei és pillanatai, amikor azonban a „hiba” tragikus és visszafordíthatatlan következményekkel jár. Ez a rendhagyó könyv és a könyvbemutató egy ilyen történetről szól. Egy tragikusan fiatalon elveszített autista fiatalember életét örökíti meg.
Április 2-a az Autizmus Világnapja. Mi a cél azzal, hogy egy betegségnek világnapja van? Az, hogy  felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, amely tízmilliókat érint a földön. 2007-ben az ENSZ határozatban kérte a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az autizmust minél szélesebb körben megismerjék a társadalmaikban. Ettől az időponttól van ennek a betegségnek világnapja.  

2017. március 27., hétfő

Az abai megnyitón hirdette ki a Fejér Szövetség az MVSZ Országos Tudománytörténeti Versenye Fejér megyei fordulóinak versenykiírását (frissítve)

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Szerkesztőségek!
Tisztelt Partner Szervezeti Képviselők!
Tisztelt Iskolai Közösségek!

Dr. Gál Erzsébet és Dr. Boór Ferenc
az abai megnyitón
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a mai napon nyitottuk meg a 2016. novemberben elindított Tudománytörténeti Vándorkiállítás 6. állomását az Abai Atilla Király Gimnáziumban.

Mindenek előtt szeretném kifejezni újra köszönetemet az iskoláknak, amelyek már jelentkeztek a Vándorkiállítás helyszíneként és elismerésemet minden érvényesen nevező diáknak!

2017. március 26., vasárnap

Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes remete rend

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

ifj. Tompó László: A pálosok történelmünkben játszott szerepe

Az előadás ideje: 2017. március 28. kedd 18.00 óra 
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25. 

A 361. Hétvezér Est előadóját, ifj. Tompó Lászlót, jól ismeri a Hétvezér Estek közönsége, hiszen visszatérő, rendszeres előadója ő e sorozatnak, ezen az estén huszadik (!) alkalommal fog előadást tartani körünkben. Ifjú Tompó László irodalomtörténész, író, a Hunhír főmunkatársa, az Atilla Király Népfőiskola tanára, nagyon jó ismerője a magyar történelemnek, rendszeresen tart előadásokat a múlt eseményeiről és azok tanulságairól. Mostani előadásának témaválasztása nem véletlenül esett a pálos rend bemutatására, hiszen a Magyar Pálos Rend (alapítás éve:1225)  –  talán egyedüliként –  a rendszerváltás utáni ismételt újra indulását követően közel 800 éve a magyar történelem ma is élő, összekötő lelkiismereteként létezik és tevékenykedik a magyarság megmaradásáért és felemelkedéséért. Történelmünkben játszott szerepüket a ma embere alig ismeri. Napjainkban, amikor a kereszténység megmaradása talán évszázadok óta, újból veszélyben van, igazán fontos lehet, hogy megismerjük és megértsük a Magyar Pálos Rend történelmünkben játszott szerepét.

2017. március 23., csütörtök

Vértes 72 Emléktúra - köszönettel a résztvevőknek, tisztelettel a hősöknek

Tisztelt Résztvevők!
Tisztelt Szövetségesek!
Tisztelt Abai Atilla Király Gimnázium Iskolaközössége!

https://www.youtube.com/watch?v=HkSWEGWk2Z8
Rövid összeállítás a megemlékezésekről a képre kattintva megtekinthető

Az Abai Atilla Király Gimnázium a Tudománytörténeti Vándorkiállítás hatodik iskolai otthona

A Tudománytörténeti Vándorkiállítás hatodik állomásán, az Abai Atilla Király Gimnáziumban, a március 27-én 15 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitón hirdeti ki a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete a "Merjünk nagyok lenni!" Országos Tudománytörténeti Verseny megyei fordulójának részletes versenykiírását. 

Ekkor kerül fel a Fejér Szövetség honlapjára, a Vándorkiállítás hírei számára rendszeresített Magyarságtudomány oldalra az eddig érvényesen nevező diákok névsora is. A nevezés továbbra is nyitott, érkezhet azon diákoktól is, akiknek nevezése sikertelen volt, vagy akiknek iskolájába még nem ért el a kiállítás, de letöltik és az iskolájuk titkárságán keresztül eljuttatják hiánytalanul kitöltött nevezési lapjukat (kért és bizalmasan kezelt azonosító adataik és elérhetőségük pontos megadásával). A nevezés végső határidejét is innen, a részletes megyei versenykiírásból tudhatják meg a résztvevők.

A március végi Hétvezér Esten László a pálosokról szól


2017. március 20., hétfő

Ne vakulj, hanem láss, magyar!

Vigyázat! A hamisság mindig az igazság árnyékában terjed,
mert vannak, akik hitre gyűlnek tudás helyett!

Az alábbi videót nyugodtan tekintsd meg, csak olvass is, mielőtt csőstül - a hamissággal együtt - terjeszted! Nos, már csőstől kapom (én is) a hamisságot csatolva, mintha vaknak születtem volna. Hátha nem veszem észre, azaz nem nézek utána, mi az állítás alapja!?
Terjed egy videó, mint a gomba az alábbi szöveggel:
A magyarok története a hunoktól 1.lipótig: https://www.youtube.com/watch?v=iLClOlQpEgo
Historia delle attioni de Re dell'Ungaria ... In cominciassi dall'anno 368 ... (A könyv bolognai aukciójának a széljegyzete: "Magyarországra nem kerülhet/szállítható")

Szó szerint idéztem (nem változtattam rajta). Kénytelen vagyok megosztani korábban küldött levelem, mivel a butaság is az okossággal terjed, mint a fénnyel az árnyék, avagy az igazsággal a hamisság. Ahogy a mese szól az igazságról, meg a hamisságról, akik együtt járnak, mindenhova, tehát fürödni is, mert a hamisság úgy követi az igazságot, mint az árnyék a fényt. Így volt ez akkor is, amikor az igazság visszatért a tóba merülésből, hogy visszavegye levetett ruháit. Csakhogy a hamisság megelőzte és az ő ruhájában távozott, az igazság pedig más ruhájába nem öltözött, ezért meztelen, míg a hamisság az igazság ruhájában tetszeleg.

Méltósággal, tisztességgel és becsülettel a magyar márciusról

Március 15-i kerekasztal Petőfiről és a nemzetről 

Március 15-én, a szabadtéri megemlékezés után kerekasztal beszélgetés zajlott a Magyarok Világszövetségének székházában Patrubány Miklós, Bottyán Zoltán, Fuksz Sándor, Drábik János, Kiss Endre József, Boór Ferenc és Sántha Attila részvételével. A beszélgetés középpontjában Petőfi Sándor sorsa és a magyar nemzet helyzete volt. A teljes beszélgetés ide kattintva tekinthető meg.

2017. március 19., vasárnap

A magyar kereszténység nem római kereszténység?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Szántai Lajos előadása: Szent László testamentuma, Magyarország feltámadása


I. SZENT LÁSZLÓ (1077 - 1095) alakját a magyar történelemben, de kiváltképp a magyar nép életében és a néplélekben, mindig különleges tisztelet, szeretet és legendák övezték. Ennek emlékei máig fennmaradtak. Sok legenda lengte körül a Lovag Királyt. Szántai Lajos művelődéstörténész, - aki a 360. Hétvezér Est soron következő előadója, immáron a hetedik alkalommal lesz a vendégünk – arra vállalkozik, hogy megfejtse számunkra ezeket a legendákat, a valós események és fennmaradt ábrázolások, leírások alapján, lefejtse a tévhitet, sok esetben szándékos félre magyarázást és tanítást Szent István király mellett, talán máig hatóan legnagyobb királyunk életértől, tetteiről. Sőt előadásában megvilágítja azt a történelmi környezetet is, amelyben Szent László élt és tetteit végrehajtotta. 

2017. március 16., csütörtök

Most is jelen voltunk a Fekete Sas Szállónál a koszorúzáson

http://www.fehervartv.hu/video/index/19444
A Fehérvár TV tudósítása a központi megemlékezésről és az azt követő koszorúzásról a képre kattintva megtekinthető,
Németh János felvétele pedig a fejérek koszorúzásáról itt: https://youtu.be/ApOdem-D4TI
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2017. március 14., kedd

A szabadságharc asszonyai

5 rendkívüli asszony a magyar szabadságharcban 
Mengyán Eszter cikke nyomán 

Ez a cikk 4 éve (2012.03.15.) frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek. 

A középiskolai történelem- és irodalomórák alapján hajlamosak vagyunk azt hinni, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban csak és kizárólag férfiak játszottak jelentős szerepet. Lehet, hogy a tankönyvek szerzői csak őket emelték ki, de mi pontosan tudjuk, hogy minden valamirevaló férfi mögött egy erős asszony áll.


2017. március 13., hétfő

Vértes Emléktúra a Magyar Királyi 1. Honvéd Huszárhadosztály hőseiért

Vértes 72 Emléktúra a második világháború hőseiért 
a Magyar Királyi 1. Honvéd Huszárhadosztály II. világháborús hadműveleteinek 72. évfordulóján

A Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete tisztelegve a II. Világháború idején a Vértes hegységben elesett hős honvédek előtt, immáron negyedszer emléktúrát szervez 2017. március 18. szombatra, amelyre tisztelettel várja Fejér megye hagyományőrző szervezeteinek és honpolgárainak, családjainak és közösségeinek egyéni, vagy csoportos jelentkezését a fejerszovetseg@gmail.com címen VÉRTES72 tárgyú levélben! 

Méltósággal, tisztességgel és becsülettel emlékezünk a márciusi ifjakra!


2017. március 12., vasárnap

Köszönő levél a fehérvári résztvevőknek és a szervezőknek

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Szervezők és Szereplők!
Tisztelt Fehérvár TV és minden Szerkesztőség,
akik tehetségükhöz és lehetőségeikhez mérten képviselték a sajtót és tudósítottak a Székely Vértanúk Emléknapján a fehérvári kiállásról!

Köszönöm Önöknek, minden fehérvári, megyei és az ország más tájékáról érkezett polgárunknak, s mi több, Székelyföldről is éppen itt tartózkodó és a rendezvényre ellátogató vendégeinknek az együttlétet és az együttérzést, hogy kivívjuk testvéreinknek a szabadságot, amely pontosan annyira lesz magyar, mint amennyire e napon a megannyi székesfehérvári székely is volt!
https://www.facebook.com/pg/szorvany.info/photos/?tab=album&album_id=916823375087036
A képre kattintva a székesfehérvári szorvanyinfo facebook oldalán elhelyezett képes album hívható és látható

2017. március 11., szombat

Magyarország első elárultatásának bizonyítéka…

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Marton Veronika előadása: "I. András király korabeli Imák"

Az előadás ideje: 2017. március 14. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

A Fejér Szövetség 359. Hétvezér Est soron következő előadásán, immár harmadik alkalommal lesz vendég Marton Veronika történész, sumerológus, - magyar előidők, őstörténet – és nem utolsósorban ékírás-szakértő., I. András király korabeli Imák (Vata szabadság-harca) címmel tart előadást. Magyarország első elárultatásának bizonyítéka: Az "I. András király korabeli Imák".

A vetített képes előadás bemutatja az 1842-ben előkerült XI. századi 21 soros magyar nyelvű imákat tartalmazó fóliánst, amely az 1848-49-es szabadságharcig a Magyar Nemzeti Múzeum legféltettebb nyelvemlékei közé tartozott.   Az előadás vázolja a magyarországi keresztény térítés Aba Sámuel, I. Péter és I. András király idején történt eseményeit, melynek végkifejlete az 1046-os egyházi és világi használatra íratott Imák, ami nem más, mint Vata a szabadságharc vezetője és a felkelésben résztvevő magyarok imába foglalt megátkozása. A fóliánst ma a hamisítványok közé sorolják. A régi magyar nyelvemlékek közt nincs megemlítve, a magyar iskolákban nem tanítják. 

Székesfehérvár a székelyek szabadságáért kiáltott

http://www.fehervartv.hu/video/index/19406
A Fehérvár TV felvétele a képre kattintvamegtekinthető
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2017. március 9., csütörtök

Székelyek leszünk, ha kell, hogy Székelyföld magyar lehessen, mint volt!

Székesfehérváron is megemlékeznek a Székely Szabadság Napjáról 
forrás: szekesfehervar.hu
A Székely Szabadság Napján a 1854. március 10-én kivégzett székely vértanúk előtt hajtunk fejet. Ebben az évben  Székesfehérváron is lesz megemlékezés a 163 éve elhunyt áldozatok tiszteletére. (szerk: helyesebben: ebben az évben is lesz ...) A pénteken délután 16 órakor kezdődő rendezvényre mindenkit várnak, akinek fontos a nemzeti összetartozás, a külhoni magyar autonómia, a magyar megmaradás ügye.
Deák Lajosné, a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka, Juhász László, a Székesfehérvári Székely Bál alapítója, Fazakas Attila, a Magyar Állandó Értekezlet Szórvány Szakbizottság tagja és Dr. Boór Ferenc, a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezetének elnöke közösen tartott sajtótájékoztatót az eseményről.

2017. március 8., szerda

Nyílt levél a Fejér Megyei Hírlap főszerkesztőjének

Tisztelt Elekes András Főszerkesztő!
Tisztelt Fejér Megyei Hírlap Szerkesztősége!

Csatolom újfent a tegnapi sajtótájékoztató előtt napokkal elküldött, Önök által már egyszer megkapott tájékoztató hírünket (minden korábbi címzettünknek is, nehogy az Önök félretájékoztató hírét másolva átvegyék, vagy egy pillanatra is a keltezést komolyan vegyék).

Sorozatos és már egyre durvább mulasztásaikra nem találok szavakat (vagy inkább nem kívánok használni pontosabb kifejezést) azon kívül, amit újfent írnom kell.

2017. március 7., kedd

NEM KÉRÜNK A MACCABIBÓL!

https://www.peticiok.com/nomaccabi2019Tisztelt Fejér Megyei Polgárok! 
Tisztelt Honfitársak! 

A Fejér Szövetség nem kér idegen, faji "olimpiákból", azaz nem támogat olimpiai eszmét megcsúfoló, annak hasonmásaként születő semmilyen rendezvényt, amelyet faji, avagy vallási alapon szerveznek, ráadásul nem ott, ahol otthonos, hanem mások országában, történetesen Magyarországon, a helyieket kirekesztő módon. 

A Fejér Szövetség tehát nem kér a MACCABIból és arra szólítja fel a magyar honfitársakat, hogy - különösen azon események után, amelyek oda vezetettek, hogy Budapest (vele Magyarország) visszalépett az olimpia megrendezési pályázatától - írják alá a 2019-es MACCABI Games budapesti megrendezése ellen tiltakozó NOMACCABI petíciót, illetve fejezzék ki tiltakozásukat hasonló módon!

A petíció aláírása: https://www.peticiok.com/nomaccabi2019

Tiltakozunk mi is, a Fejér Szövetség tagjai a 2019-es Maccabi Games Budapesten való megrendezése ellen!