2019. augusztus 13., kedd

Nagyboldogasszony napját beharangozó emelkedett előszó Szent István apostol magyar király emlékéért

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Székesfehérvár alig több, mint egy nap múlva Kisasszony - Új kenyér hava - augusztus 15., Nagyboldogasszony napján Szent István apostol magyar királyra emlékezik.

Emelkedett Előhang avagy Preambulum
az 1038. év
Nagyboldogasszony napjára, augusztus 15-re emlékezve.
Alig több, mint 1 nap és 17 óra múlva,
17 órakor kezdődik a kegyeleti szertartás
Székesfehérvárott
a Nemzeti Sírkert és Emlékhely területén,
Szent István szarkofágjánál
... amint azt az Aranybulla 1. cikkelye is tartalmazza ...
Szent István eredeti törvény- és ünnepnapján,
a kenyérszentelés ősi napján
az ország Nagyboldogasszony kegyeibe ajánlásának napján,
Szent István halálának 981. évfordulóján,
2019. augusztus 15-én
Fehérvár
(újkori 6.) Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklata
keretében érkezünk a hajdani koronázó templom "Romkert"-jébe
Szent István apostol magyar király évezredes örökségéért.

Gyakoroljunk és követeljünk tiszteletet és kegyeletet királyi őseink és az apostoli magyar királyság iránt
2019. augusztus 15-én és minden év Nagyboldogasszony napján!

Tartson neve, míg a Föld tart!

Isten áldja meg a magyart!
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------

Fanfár Szent István királyért

Továbbította az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség nevében
a Fejér Szövetség Sajtószolgálata

2019. augusztus 4., vasárnap

VÖRÖSTERROR MAGYARORSZÁGON 1919-BEN

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk ifj. Tompó László


Ifj. Tompó László rendszeres előadója a Hétvezér Esteknek, ezt jól tudják a HVE rendszeres látogatói. Legutoljára idén februárban volt a vendégünk. A most soron következő 472. Hétvezér Esten a Vörösterror, a „dicsőségesnek” titulált Tanácsköztársaság valódi történéseiről hallhatunk szenvedélyes, ugyanakkor mindig alapos levéltári és történettudományi, tárgyi bizonyítékok alapján összeállított előadásban. 100 évvel a sötét és borzalmakkal teli időszakról vajon még milyen új dolgokat lehet feltárni a nyilvánosság számára? Ezt a kérdést az Előadó maga fogja megválaszolni. Mint minden alkalommal, minden előadásán, most is bizonyosak lehetünk abban, hogy az események új összefüggéseit fogja megvilágítani ifjú Tompó László.

Mindenkit szeretettel várunk az előadásra, aki a közelmúlt történelmünket szeretné jobban, mélyebben megismerni.    


Az előadás ideje: 2019. Újkenyér hava, azaz augusztus 06. kedd 18.00 óra 
Helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat   


2019. július 30., kedd

Magyarságtudomány Répceszemere falunapjának programján

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szent-Györgyi Albert)


Tisztelt Közéleti Szereplők és Közösségi Képviselők!
Tisztelt Oktató, Kutató és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Pedagógusok és Szerkesztőségek! 

Örömmel tudatjuk, hogy a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás a félszázadik állomásához érkezett. A nyár eleji felvidéki megnyitók után egyben arról adhatunk hírt, hogy a Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” címet viselő kiállítás újra Győr-Moson-Sopron megyébe látogat.

Szeretettel hívjuk meg Önöket
Répceszemere Önkormányzata
és a terjesztők,
a Pásztói Patrióták és a Fejér Szövetség nevében
a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás
50. megnyitójára
 2019. augusztus 3-án (szombaton)
11:00 órára
a Művészetek Házába
(Cím: 9375 Répceszemere, Fő utca 36.)


2019. július 28., vasárnap

A Sárember kora

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Sárember trilógia… rendkívüli könyvek rendkívüli időkre…


Szabó László, író
A 471. Hétvezér Est vendége Szabó László (Pécs) író, aki első alkalommal lesz vendégünk, de feltehetően ezt az első alkalmat továbbiak fogják majd követni, mert könyvei – melyek finoman fogalmazva is „nem polkorrektek” - és azok a témák, amelyekről egymás után sorozatban ír, sok helyen – pestiesen szólva - "kiverték a biztosítékot”.  Miről szólnak ezek a kötetek, melyekből ezen az esten elsőbe kaphatunk betekintést? Álljon itt beharangozásul egy rövidebb idézet Ludányi Horváth Attila könyvajánlójából: „Örvendetes jelenségnek lehetünk tanúi – hál’ Istennek, mind gyakrabban. Mind több gondolkodó, alkotó vélekedik úgy, hogy hamis-hazug világban nem érdemes élni; ebbéli meggyőződése nyomán pedig kísérletet tesz ‘saját’ igaz világképének megalkotására – szűkebb vagy tágabb értelemben véve a ‘világkép’-et. Sőt, mind számosabban gondolják úgy, hogy igaz világképük rejtelmeibe másokat is be kellene avatni, segíteni kéne szeretteinknek mielőbb elhagyni a hamis nézeteket. Ez minden kétséget kizáróan közösségerősítő tényező, ezáltal az egyéni és közösségi életesélyeket egyaránt kedvezően befolyásoló, fontos lépés.”

2019. július 23., kedd

Figyelem! Ritka eset, de elmarad a mai Hétvezér Est

Kedves Hétvezér Est Látogatók!


A 2019. július 23.-i Hétvezér Est elmarad.


A jövő héten, július utolsó keddjén, 30-án viszont - bátran hirdethetjük, hogy - kárpótlást nyújt egy ritka előadó vendég Pécsről.


Figyeljék híreinket!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2019. július 16., kedd

88 év, történelem, repülés széllel szemben ...

88 ÉVE  1931. JÚLIUS 15 - 16.
Igazságot Magyarországnak !
Justice for Hungary !
A  VILÁGHÍRŰ  MAGYAR ÓCEÁNREPÜLŐK
.
ENDRESZ GYÖRGY és MAGYAR SÁNDOR

 

100 perc díszőrség a Nemzeti Hadsereg tiszteletére a fehérvári Országzászló téren

Szegedi haza és nemzetmentők a zászlószentelésről készült képen
és Zadravecz János tábori püspök, Horthy Miklós fővezér és
Vajas József alsóvárosi gazdakör elnök a Földmíves utca 7. számú
épület falán máig helyre nem állított fogadalomtétel domborművön
Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak!

2019. július 20-án lesz 100 éve, hogy Szegeden megszentelték a zászlót, a Nemzeti Hadsereg zászlaját, mely hazát és nemzetet mentett, mely zászló alá sorakozott fel Magyarország honvédő ereje. A Nemzeti Hadsereg nélkül Magyarországnak nemcsak kevesebb területe, lakosa, de feltámadási reménye sem volna.

1919. július 20-án ment végbe a Mars téri laktanyában a Nemzeti Hadsereg első nagy ünnepséggel egybekötött zászlószentelése. A szegedi hölgyek által hímzett zászlót Kelemen Béláné a következő szavak kíséretében nyújtotta át Horthy Miklósnak:

2019. július 15., hétfő

Együttműködő kommunikáció

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Varga István mérnök, vállalkozó: Az öt szeretet nyelv és a megbocsátás

A 470. Hétvezér Est vendége lesz Varga István mérnökvállalkozó, immár másodízben. A mostani előadása szervesen kapcsolódik a korábbihoz, mondhatni, hogy annak folytatása. A Gyógyító és Szeretet Kód Klub székesfehérvári megalapítója és motorja, akinek célja, hogy ezt a bevált öngyógyító módszert mások számára is megismerhetővé tegye. A klub ingyenes, csütörtökönként tartja foglalkozásait és lelkes tagjai több sikertörténetről, tapasztalatról számolhatnak be az alapítása óta. Mostani előadásának központjában a megbocsátás lesz. 

Erről így ír:„A megbocsátás nem érzés, hanem elhatározás kérdése kell legyen! A megbocsátás NEM azt jelenti, hogy megértjük, mentegetjük vagy helyeseljük a másik viselkedését, sem azt, hogy elnyomjuk a helytelen viselkedés okozta érzéseket. Azt jelenti, hogy újra kinyitjuk a kaput a szívünk előtt. A megbocsátás az egyik legerősebb dolog, amit valaki csak tehet. 

2019. július 7., vasárnap

Latin-Amerika zenei kincsei

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk az Alma Latina együttes 

A 469. Hétvezér Est vendége az Alma Latina együttes lesz. A mostani estjük a 2019. május 14-én elmaradt előadás pótlása.

Mindenkit szeretettel várunk.

Az előadás ideje: 2019. Áldás hava, azaz július 9. kedd 18:00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán út 25.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat


2019. június 30., vasárnap

Ismerd meg őseid írását

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Szondi Miklós: "Hogy ne legyen sok a rovásodon"


A 468. Hétvezér Est vendége Szondi Miklós tanár, rovásoktató lesz. Magáról ezt mondja: tanár, rovásoktató vagyok. A magyar nép őstörténetével foglalkozó könyvem azon írások gyűjteménye, amit vagy kihagytak, vagy a mai napig is másként tanítanak az iskolai történelem-oktatásunkban. Ezen belül az ősi írásunk a rovás jelentős helyet foglal el. Előadásaim során lehetőség van ennek megtanulására illetve vissza-tanulására.
Szondi Miklós egy legalább hétezer éves írásrendszer fennmaradásáért dolgozik. A rovás maga is történelem! A rovás, - amely a mai ember úgy gondolja, hogy az írást helyettesítette - maga volt az írás, csak más formában, mint ma ismerjük. Tehát a rovásírás életünknek sokkal mélyebb, feledhetetlenebb része, mint azt hétköznapi felületességgel gondoljuk. 

2019. június 23., vasárnap

Az itáliai Ravenna mozaikcsodái és különleges magyar vonatkozásai

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Horváth Zoltán György műegyetemi mestertanár és kiadó vezető vetített képes előadása 

Harmad ízben lesz vendégünk Horváth Zoltán György műegyetemi mestertanár, a Romanika Kiadó vezetője a 467. Hétvezér Esten. 
A Romanika Kiadó "A Szent Korona öröksége" könyvsorozata a Kárpát-medence építészetével és művészetével foglalkozik, amelyet már korábbi HVE előadáson megismerhettünk. Most a kiadó egy másik sorozatát a "Monumenta Artium" sorozatot ismerhetjük meg a kiadó vezetője segítségével. E sorozat célja a világ építészetéből és művészetéből a nem közvetlenül magyar vonatkozású értékek bemutatása. 2018-ban jelent meg a szerző tollából „Ravenna csodái” címmel 120 oldalon 207 színes fotóval a rendkívül nívós kiadvány, amelyet a szerző mutat be ezen az esten. 

2019. június 18., kedd

Megemlékezés Székesfehérvárott a 4. kormányzó 151. születésnapjáról

Tisztelt Városvezetés!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Ma, 2019. június 18-án 151 éve, hogy megszületett Magyarország eddigi utolsó kormányzója, vitéz nagybányai Horthy Miklós. Tiszteletre méltó életművének töredékéről számtalan összefoglalót találhatunk neves és hiteles írástudóktól, azonban talán a legmeggyőzőbb az, amit évekkel ezelőtt tettünk mi is közzé honlapunkon, melynek címe oly' egyszerűen és magától értetődőn teszi elénk a kormányzó által vezetett - sokak által halálra ítélt - ország feltámadásáról szóló SZÁMVETÉSt!

A múlt évben, a 150. évfordulón kezdtük meg a díszőrségeink sorozatát Székesfehérvár helyreállított Országzászló terén, a 2018. június 4-én avatott Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműnél
nem csupán a nemzet által választott  kormányzó emlékére, hanem az általa vezetett Apostoli Magyar Királyság tiszteletére is.

Ez évben sem feledkezhettünk meg erről az évfordulóról. Az Országzászló Védnöki Testület meghívásának eleget téve gyújtottak Székesfehérvár polgárai közösen mécseseket az emlékmű oltárkövének négy sarkán és helyezték el a kormányzó képét a Védnöki Testület 2019. június 4-én, a trianoni döntés 99. évfordulóján elhelyezett 99 virágdíszből álló koszorúján.

2019. június 16., vasárnap

Trianon stációi, I. rész

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Dr. Bene Gábor közjogász: Trianon az én holokausztom

A Fejér Szövetség rendezésében immáron közel egy évtizede létező közéleti, kulturális ismeretterjesztő sorozatának Hétvezér Estek 466. előadásának vendége ismét  Dr. V. Bene Gábor (Szeged) közjogász lesz.  
 Magát így mutatja be: a történeti magyar alkotmányosság kutatásával foglalkozom, a mai, idegenből átvett jogrendszer szolgálata helyett. Már az egyetemi éveimben felismertem, hogy semmitől nem fél annyira a bolsevik értelmiség, mint a történeti alkotmányunk alapelveitől. Hiszen az leplezi le mind a bolsevista, mind a bankárkaszti kapitalizmus működési rendszerét. Azok a hazugságok, amelyek a kommunista rendszerben gyökereztek bele a hazai jogászság gondolkodásába, a mai napig hatnak. Mivel a szocialista és a kapitalista rendszer is pénzalapú, így igaz az a látszólagos képtelenség, hogy a kapitalizmust és a szocializmust is ugyanazok találták ki.

2019. június 8., szombat

Beszédelemzés

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Marosfalvi Imre Enrico: A magyarság lelki felemelkedése nyelvünk helyes használatávalA 465. Hét Vezér Est vendége lesz újra Marosfalvi Imre Enrico hegedűművész, lélekzenész, hangterapeuta. Részletesebben itt olvashatnak látogatóink Marosfalvi Imre ENRICO lélekzenészről  és itt hallhatnak ízelítőt a hanganyagai közül: Marosfalvi Imre ENRICO CD AJÁNLÓ


2019. május 30., csütörtök

99 perces díszőrség és Trianon megemlékezés Székesfehérvár Országzászló terén

 "... hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá,
s nőjünk ég felé, testvér-népek közt,
mint a fák, kiket mennyből táplál a Nap..."!
Tisztelt Fehérváriak és Honpolgárok!
Tisztelt Közéleti Méltóságok és Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak és Szerkesztőségek!

Babits Mihály: Eucharisztia szavaival szólítunk minden emlékezőt 2019. június 4-én, a gyalázatos trianoni döntés aláírásának 99. évfordulóján és Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműve avatásának első évfordulóján.

Ezúton hívjuk és várjuk a velünk és külhoni nemzettestvéreinkkel együtt emlékezőket
az
Országzászló Védnöki Testület
és csatlakozó társadalmi szervezetek és magánszemélyek részvételével
2019. június 4-én
16:06-tól a Városház téren kezdődő
és
16:32-től az Országzászló téren zajló
TRIANON MEGEMLÉKEZÉSRE

2019. május 29., szerda

Június 4-én nyílik meg a felvidéki Nagyfödémesen a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelt Közéleti Szereplők és Közösségi Képviselők!
Tisztelt Oktató, Kutató és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Pedagógusok és Szerkesztőségek! 

Örömmel tudatjuk, hogy a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás a Felvidéken folytatja útját. Alig, hogy véget ért Királyhelmecen a tárlat 48. állomása, arról adhatunk hírt, hogy a Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” címet viselő kiállítás a határainkon túl, újabb felvidéki helyszínre, Nagyfödémesre látogat.

Szeretettel hívjuk meg Önöket
a Borsos Mihály Alapiskola és a Fejér Szövetség nevében a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
49. megnyitójára
 2019. június 4-én 10:00 órára
a Helyi Művelődési Központba
(Cím: 925 22 Nagyfödémes/Nám. Slobody 579, Veľké Úľany)

A tárlat június 14.-ig térítésmentesen látogatható, majd a tervek szerint Galántára látogat.

A 10 órakor kezdődő megnyitó menetrendje:
 • Mgr. Radványi Adél intézményvezető köszönti a megjelenteket a Borsos Mihály Alapiskola nevében
 • Száraz Erzsébet, a CSEMADOK Országos Tanácsának tagja és Területi Választmányának alelnöke, a Nagyfödémesi Láthatár c. újság főszerkesztője méltatja a kiállítást
 • Fórizs József, a Fejér Szövetség nemzeti tagozatvezetője tolmácsolja Dr. Pálfi György üzenetét és nyitja meg a kiállítást a terjesztő szervezetek nevében.
 • A megnyitón közreműködnek a Borsos Mihály Alapiskola 4.-8. osztályos tanulóiból álló irodalmi színpad és a 2. osztályostanulók egy az "Összetartozás Napjára" készült műsorral.

Fanfár II. Géza apostol magyar királyért (frissítve)

Történelmi kegyeleti szertartás Fehérvár hajdani koronázó templomának "Romkertjében" II. Géza apostol magyar király elhunytának 857. évfordulós napján 

https://www.youtube.com/watch?v=X6g5Yx56ENw
Felvétel a 2016. évi megemlékezésről (a képre kattintva)
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőség! 

Az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartással emlékezik a történelmi Fehérvárott (Alba Regalis városában) koronázott és eltemetett II. Géza apostoli magyar királyunkra elhalálozásának 857. évfordulós napján.

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a rövid, csendes történelmi kegyeleti szertartásra, melyet az Apostoli Magyar Királyság történetének egyik legnagyobb királyára emlékezve, mint

2019. év május 31-én, pénteken
16:30-tól 17:00-ig a hajdani
koronázó templom
"Romkertjében"
tart
a
Fejér Szövetség 
Alba Regia Civitas Rendje


A kegyeleti szertartás tervezett menete:
 • 16:30-ig Gyülekező a "Romkert" kapujában
 • 16:45-ig Megemlékezés a királyi csontmaradványokat őrző közös emlékhelynél
 • 17:00-ig Mécses gyújtás és virágcsokor elhelyezése II. Géza máig jelöletlen síremlékénél.

2019. május 26., vasárnap

Bakos Batu a Szent Korona Lovagrend nagymestere előadása: A Szent Korona Országa és Trianon

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…
A Szent Korona Országa és Trianon - Trianon érvénytelen 


Bakos Batu
A 464. Hétvezér Est előadója Bakos Batu, a Szent Korona Lovagrend nagymestere. A korában már meghirdetett, da akkor technikai okok miatt elmaradt előadás, most kerül megrendezésre: https://fejerszovetseg.blogspot.com/2019/03/a-szent-korona-lovagrend-nagymestere.html

Mint az olvasható az előadás címében is, az előadó Trianonról a gyalázatos országcsonkításról a közelgő gyászos 100. évforduló okán, kimondja a verdiktet, azaz, hogy a Trianoni-békeszerződés érvénytelen. Azt, hogy miért és milyen okokkal támasztja alá álláspontját az előadó, megtudhatjuk az előadás során.

2019. május 19., vasárnap

A Pálosok titkai I.

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

A PÁLOS REND JOGFOLYTONOSSÁGA

Fülep Dániel teológus előadása 


A soron következő 463. Hétvezér Est vendége Fülep Dániel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán végzett rk. teológus, több éves hittan tanári és kateketikai tapasztalattal, korábban pálos rendi szerzetes lesz.
Az Úr Jézus tanításának engedelmeskedve cselekedett Boldog Özséb esztergomi kanonok, amikor több mint 700 évvel ezelőtt a pilisi remetéket egyesítve, s élükre állva hátat fordított a szép reményekkel kecsegtető egyházi előmenetelének. Ez a tett volt a nyitánya a Magyar Pálos Rend kialakulásának. Árva Vince atya szerint a  Pálos Rend 1784-ben teljesen megszűnt. Nézete szerint a mai pálosok nem Boldog Özséb alapításától származnak. Meggyőződéssel vallotta, hogy az egyetlen és utolsó pálos ő maga volt. A  lengyel monostorokat teljesen független és új rendnek tekintette. Véleménye szerint a magyar pálosok nem igazi pálosok. Valóban megszakadt a folytonosság a Pálos Rendben? Mi köze van a mai pálosoknak Boldog Özséb alapításához? Igaza volt-e Árva Vince atyának?

2019. május 10., péntek

Latin-Amerika zenei kincsei

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…
Vendégünk ismét az Alma Latina együttes
 
A Fejér Szövetség Hétvezér Est előadás sorozatának 462. vendége - immáron negyedik alkalommal - az Alma Latina együttes, azaz a Labant család, Csaba, Ada Rózsa és Levente lesz. Az együttes 2008-ban jött létre, a venezuelai fuvolaművész-csillag, Labant Ada Rózsa és a magyar előadóművész, Labant Csaba kettőseként.


2019. május 5., vasárnap

Nagytárkányi üzenet

A MAGYAR NEMZET SZÁMÁRA ÉS A JOGTIPRÓK FELÉ IS !

Itt vagyunk a Tisza kanyarulatánál, ahová határokat rajzolt a huszadik századi nagyhatalmi gőg és önkény, amely az uzsorások és fegyvergyártók hasznát valamint az emberiség szenvedéseit gyarapította, és egy évszázada súlyos árnyékot vet az európai műveltség értékeire, igazságérzetére és becsületére.

„A folyó közepe most országhatár, a vízhát láthatatlan vonalán túl tiltott világ. .... a (tárkányi) legények falkája úszik a vízen lefelé... középen, a tiltás és kísértés vonalán. Tudják, abban az Isten kertje állapotban ez a legveszélyesebb, mégis kockáztatják. Így vetik meg a tiltást... golyószóró sorozattal partra parancsolják őket .... e meztelen libasor a határőrség egyre magasabb instanciái elé került: forgószél parancsolta őket a parancsoló arcok elé: őrmester, hadnagy, százados, és kihallgatta őket tábornok is. Virtuskodó legények egy szál gatyában. A virtust valami kimondatlan igazságérzet forralta szájukba: nem értették, hogyan lehet elválasztani folyót a folyótól, vizet a víztől, hogy lehet a dolgokat elválasztani önmaguktól?” – írta a Kossuth-díjas Dobos László erről a partról Sodrásban című regényében.

A magyar népzene helye Eurázsia térképén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…
Juhász Zoltán: Népzenei vizsgálatok tanuló algoritmusokkal 

Juhász Zoltán
népzene kutató
https://www.youtube.com/watch?v=C5_hSQrtbbA
Képre kattintva:
Beszélgetés a szerzővel
Első ízben lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Estek közéleti-, kulturális előadás sorozatának vendége Juhász Zoltán villamosmérnök, népzenész, zenekutató, a KFKI tudományos munkatársa, a mesterséges intelligencia módszerek kutatójaként. 

Juhász Zoltán a 461. Hétvezér Esten a népzenei dallamok összehasonlító elemzésével mutatja be a magyar és a világ népeinek zenéjét. Közelebbről a népzene kultúrák közötti hasonlóságokat, különbözőségeket, jellemzőket kutatja. Ötven zenekultúra ötvenezer dallamára kiterjedő vizsgálatáról számol be. Kutatásai során először meghatározta azokat a dallamvonal-típusokat, melyek változatai egyszerre több kultúrában is előfordulnak. Majd ezek között a dallamvonal-típusok között keresett munkatársaival olyan csoportokat, melyek együtt, egyszerre több zenekultúrában is honosak. Öt ilyen jellegzetes csoportot találtak. Ezek közül három csoport lényegében földrajzi közelségben és történelmileg igazolt kulturális kölcsönhatásban élő kultúrák közös zenei kincsének bizonyult, kettő azonban nagy földrajzi távolságban élő és egymással már igen régen biztosan nem kölcsönható kultúrák közös örökségének látszik.

2019. május 4., szombat

Jelenczki István újabb filmje az emberi igazságról ... portréfilm néhai Horváth István professzorról

Egy éve hunyt el az üldözött gyógyító, a mikrobiológus, a művér feltalálója és az érelmeszedés elleni - mellékhatások nélküli - oltóanyagának kifejlesztője, a számtalan rendkívüli gyógyulásért, gyógyításért a meghurcoltatást is vállaló kutatók egyike.

Dr. Horváth István a 2016. november 7-én Székesfehérvárott elindított Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 80 tablójának is egyik szereplője. Egyike azon keveseknek a 330 magyar tudós és feltaláló között, akiket a vándortárlat, mint aktív alkotókat, köztünk élőket mutatott be. S miközben az ő képét és találmányát is bemutató vándortárlattal jártuk az országot, váratlanul megszakad földi pályafutása. Egy évvel ezelőtt távozásával ért véget Horváth István bírósági meghurcoltatása.

Jelenczki István, a hosszú idő után végül a média közcsatornáin is bemutatott "Népek Krisztusa, Magyarország 1956 I-IV.", "Égi Élő Igazság" és "Háború a nemzet ellen I. - IV." című dokumentumfilmek alkotója most nem egy nép, a magyarság, hanem egy magyar ember, az emberi lét igazságát tárja elénk, mutatja be filmjével.

2019. május 2., csütörtök

Felvidéken is folytatódik a tudománytörténeti vándorkiállítás

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szent-Györgyi Albert)

Tisztelt Közéleti Szereplők és Közösségi Képviselők!
Tisztelt Oktató, Kutató és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Pedagógusok és Szerkesztőségek! 

Örömmel tudatjuk, hogy a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás most a Felvidéken folytatja útját. Alig, hogy megnyitottuk a tárlat 47. állomását Pestszentimrén, a PIK Közösségi Házban, s már arról adhatunk hírt, hogy a Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei” címet viselő kiállítás újra a határainkon túlra, két felvidéki helyszínre látogat.

Szeretettel hívjuk meg Önöket
a Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec Szülői Szövetsége és a Fejér Szövetség nevében a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
48. megnyitójára
 2019. május 3-án 11:30 órára
a
Helmeczy Mihály Alapiskola aulájába
(Cím: 077 01 Királyhelmec (SK), Hunyadi u. 1256/16)
és
Dunaszerdahelyre 2019. május 4-én a
VI. Magyar Majális
keretében a "Magyar Géniusz" című időközi kiállításra
(Cím: Dunaszerdahely, Városi Szabadidőpark)

A királyhelmeci tárlat május 24.-ig az iskolarend szerint térítésmentesen látogatható.

A 11 óra 30 perckor kezdődő királyhelmeci megnyitó menetrendje:
 • Szabó Ferdinánd iskolaigazgató köszönti a megjelenteket a Helmeczy Mihály Alapiskola nevében
 • PaeDr. Godzsák Renáta méltatja a kiállítást
 • a 90. életévét is betöltött szerző, Dr. Pálfi György üzenetét videó felvételen keresztül ismerhetik meg a résztvevők 
 • Vigh Katalin, az iskola szülői munkaközösségének elnöke olvassa fel Dr. Boór Ferenc műegyetemi tudományos munkatárs, a Fejér Szövetség társelnöke megnyitó beszédét
 • a megnyitón közreműködnek
  • Dobcsák Gréta 5. osztályos tanuló (felkészítője: Leczo Kornélia) Vári Józsefné: "Híres a magyar" című versével
  • Lakatos Cynthia, 8. osztályos tanuló (felkészítője: Mgr. Pándi Zsuzsanna) Ozsvald Árpád: "Földközelben" című versével
  • és a 3.B osztály tanulói (felkészítő: Mgr. Máté Adriana) "Édes anyanyelvem" című irodalmi összeállítással.

2019. május 1., szerda

Magyarország az emberi egység ígérete

    Nyitókép forrása: wikipedia.org

George Friedman a magyarországi származású, világhírű amerikai politológus professzor nemrég a GeopoliticalFutures hasábjain közölt többrészes elemzést három, geopolitikai szempontból nagyon különleges országról: az USA-ról, Ausztráliáról és Magyarországról. Nyilván az utolsó országról írottak keltették fel a figyelmemet, főleg, hogy a nagy elismertségnek örvendő professzor szerint Magyarország „geopolitikai anomália“, mert a magyar nemzet nem létezhetne ott, ahol már sok száz éve mégis létezik.

Fanfár két Fehérvárott eltemetett királyi gyermekért

Történelmi kegyeleti szertartás Fehérvár hajdani koronázó templomának "Romkertjében" Anjou Katalin magyar királyi hercegnő elhunytának 741. évfordulós napján, III. László apostol magyar király elhunytának 814. évfordulójának másnapján a két királyi gyermekért.  

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőség!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket a rövid, csendes történelmi kegyeleti szertartásra, melyet az Apostoli Magyar Királyság két ifjan, még gyermekként elhunyt magyar királyi méltóságára emlékezve, mint

2019. év május 8-án, szerdán
16:30-tól 17:00-ig a hajdani
koronázó templom
"Romkertjében"
tart
a
Fejér Szövetség 
Alba Regia Civitas Rendje


https://www.youtube.com/watch?v=3JuRm3zsGOE
Fanfár a gyermekkirályért és a királyi gyermekért
2016. május 7-én, mikor még egyetlen királyunknak
sem jelölte felirat vélt vagy valós sírhelyét
A kegyeleti szertartás tervezett menete:
 • 16:30-ig Gyülekező a "Romkert" kapujában
 • 16:45-ig Megemlékezés és mécsesgyújtás a királyi csontmaradványokat őrző közös emlékhelynél
 • 17:00-ig Mécses gyújtás Anjou Katalin hercegnő feltételezett sírhelye, a hajdani Anjou kápolna maradványai előtt, a 2017-ben elhelyezett emléktáblánál.