2018. június 21., csütörtök

Lakossági fórum a fenntartható közösségekről Vukics Ferenccel

Lakossági fórum Székesfehérváron 

Királykút Emlékház, Székesfehérvár
Székesfehérvárott a Fejér Szövetség közreműködésével tart lakossági fórumot Vukics Ferenc, az Országos Baranta Szövetség elnöke.
A 2018.06.25-én 18.00-kor kezdődő előadásának címe: Fenntartható közösségek - Fenntartható nemzet.

2018. június 19., kedd

150 perces díszőrséggel emlékeztünk a kormányzóra Székesfehérvárott

150 perces díszőrség vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó emlékéért

Tisztelt Megemlékezők!


Köszönet mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével és különösen a díszőrségben részvétellel a megemlékezést vitéz nagybányai Horthy Miklós 150. születésnapi évfordulójáról.

Horthy Miklós bevonulása Székesfehérvárra (1919)
forrás: http://mandadb.hu/tart/mcitem/102358
A 150 perces díszőrségben 7 és fél perces őrségváltásokkal részt vállaltak
 • az Alba Regia Civitas (ARC)
 • a Fejér Szövetség (FEJSZE)
 • a Fejér MAG Egyesület (FME)
 • a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM)
 • a Rákóczi Szövetség
 • a Szent György Lovagrend
 • a Történelmi Vitézi Rend
 • a Trianon Társaság
 • a Vitézi Rend
  és
 • az Országzászló Védnöki Testület képviselői
A legnagyobb tisztelettel:
Ferenc (az öreghegyi)

2018. június 17., vasárnap

KRÓNIKÁSÉNEK A SZERETETRŐL

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk Dévai Nagy Kamilla énekes előadóművész


Dévai Nagy Kamilla


Ha hinni lehet a krónikáknak – már pedig a krónikások ritkán tévednek – akkor éppen 9. évfordulója lészen annak, hogy elindult a Fejér Szövetség szervezésében, rendezésében a Hétvezér Estek kulturális, közéleti program sorozata azaz éppen 9 évvel ezelőtt vagyis 2009. június 16.-án volt az első Hétvezér Est. Így tehát a soron következő Hétvezér Est - bár számozása nem takar kerek számot, - de kerek évfordulót annál inkább igen! Ezen a nevezetes, nevezetesen a 420. Hétvezér Esten nevezetes vendégünk, Dévai Nagy Kamilla, Bartók-, és Kazinczy díjas előadóművész, Magyarország Érdemes Művésze lesz, aki önálló estjével tiszteli meg a fehérvári közönségét.

2018. június 16., szombat

Magyarságról, királyságról, történelemkutatásról

Honnan is származnak a magyarok?
forrás: Nagy Gábor, 2018. május 14. 21:50
Nagy port kavart az év elején a hír, miszerint az Országos Onkológiai Intézet vezette nemzetközi kutatócsoport kimutatta, hogy az Árpád-ház tagjai egészen biztosan nem finnugor eredetűek, hanem eurázsiaiak.

A Magyar Krónika című lap interjút készített Kásler Miklós professzorral, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójával, az EMMI miniszteri várományosával. A szakember a beszélgetés elején elmondta, azért is vágott bele ilyen nagy intenzitással Árpád-házi III. Béla és felesége, Chatillon Anna leleteinek archeogenetikai kutatásába, mivel hiányérzet gyötörte amiatt, hogy a magyarok nem zarándokolhatnak el úgy királyaik sírjaihoz, mint az angolok, a spanyolok, az osztrákok és a lengyelek.

III. Béla király földi maradványai /forrás: szekesfehervar.hu/

Százötven perc vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó emlékéért Székesfehérvárott

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Sajtómunkatársak!

Vitéz nagybányai Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország kormányzója (1920-1944)
S Z Á M V E T É S
ősszállítás Horthy Miklós 17 évéről
150 évvel ezelőtt, 1868 június 18-án született vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója.

A Fejér Szövetség és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér megyei szervezete meghívására az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, a Rákóczi Szövetség Fejér megyei szervezete, a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa, a Trianon Társaság Fejér megyei szervezete tagjai ezen alkalomból megemlékezést tartanak Székesfehérvárott, a 2018. június 4-én avatott Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműnél.

150 perces díszőrség
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó emlékére
születésének 150. évfordulóján,
2018. 06. 18-án (hétfőn) 18:00- 20:30
Székesfehérvár Országzászló terén,
az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműnél

2018. június 10., vasárnap

„A gondolat teremtő ereje”. Beszélgetés az alkotókkal…

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Újra Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművet avatott Székesfehérvár, 2018. június 04.-én

Máthé Krisztián, Boór Bernadett,
Láposi Gabriella, Bíró Csaba
A 419. Hétvezér Est ismét kiérdemelte a rendhagyó jelzőt. Ugyanis mi másnak lehetne nevezni azt a beszélgetést, amikor azokkal az alkotókkal találkozunk, és arról a történelmi, várostörténeti jelentőségű eseményről adnak számot ők, akik és ami révén lehetővé vált, hogy Székesfehérvár országzászlót állítson 70 év után ismét, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Beszélgetés ez a javából azokkal az alkotókkal, akik formába öntötték a közösség akaratát, hogy a koronázó város Országzászló terén ismét az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű ékeskedjék

2018. június 9., szombat

S még mindig Országzászló tér - hálásak vagyunk a szemtanú e mondatáért

"A mostani avató talán még ünnepélyesebb volt, mint annak idején"
Zoltán Tibor (1936-os szemtanú)

Sági Zoltán tollából a feol.hu oldalon olvasható az alábbi cikk, melyből a fenti mondat lelkünkhöz szól, hiszen az Országzászló tér és Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű avatása, szereposztása, forgatókönyve Dr. Boór Ferencnek, a Fejér Szövetség társelnökének tollából való. S, ha nem is teljesen összevethető a múlt és a jelen, azaz talán túlzó és sommás is összevetni a mostani és a 82 évvel ezelőtti avatót, a következtetés talán így mégsem alaptalan, hogy méltók maradtunk ahhoz, ami helyénvaló.

        Tibor bácsi az eredeti Országzászló téri emlékmű                                               avatásán is ott volt                              

2018. június 7., csütörtök

Köszönet a közreműködőknek és résztvevőknek Székesfehérvárról

Köszönetnyilvánítás

2018. június 4-én 15:30-tól adta át 
ünnepélyesen a szélesebb közösségnek Székesfehérvár a kiemelt beruházásaként felújított
Országzászló terét
és avatta fel újra a 70 éves "száműzetésből" visszatért
Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét

A helyreállítás érdekében szervezett társadalmi összefogást kezdeményező Fejér Szövetség nevében köszönetünket fejezzük ki
 • Székesfehérvár MJV Önkormányzatának, különösen Dr. Cser-Palkovics András polgármesternek a térkialakítás és az emlékműről folyó társadalmi együttműködésben kifejtett példaértékű szerepéért és a közművelődési titkárságnak az avatási szertartás szervezésében nyújtott odaadó támogatásáért,
 • az Országzászló Védnöki Testület tagjainak a társadalmi összefogásért hozott áldozatos szerepvállalásukért, a társadalmi összefogás Nemzeti Lobogója és - a mintegy "nemzeti emlékhellyé" emelkedett - fehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű feletti védnöki szerep felvállalásáért,
 • az Országzászló tér tervezését végző KörTeKert Táj- és Kertépítész Stúdió munkatársainak, Ghyczy Zsuzsanna és Vojtek Tímea táj- és kertépítészeknek a múlt, jelen és jövő, a méltóság, az emelkedettség és a közösség teremtő könnyed játékosság harmonikus egységének megteremtéséért Székesfehérvár megújult Országzászló terének térkialakításában,

2018. június 5., kedd

Tudománytörténeti kiállítás a Perczel Mór Gimnáziumban

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!
 A Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 33., ám Somogy megyében 3. állomása Siófok.

Szeretettel hívjuk meg Önöket 
2018. június 6-án (szerdán) 10:45 órára a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
3. Somogy megyei megnyitójára,
a Perczel Mór Gimnáziumba
(Cím:8600 Siófok, Március 15. park 1.)
A megnyitó menetrendje:
 • Vaskóné Csák Erika gimnáziumi igazgató köszönti a megjelenteket,
 • Barta Pál fizika tanár méltatja a kiállítást és tart a megnyitó után részletes tudománytörténeti előadást
 • Dr. Gál Erzsébet, a kiállítást gondozó Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány elnöke adja át a szerző, Pálfi György üzenetét és a tárlatot végül
 • Dr. Boór Ferenc, a vándorkiállítás ügyvivő koordinátora nyitja meg
 • a megnyitón közreműködik a gimnázium dalkórusa.

2018. június 3., vasárnap

Harc a nemzet érdekében

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Borbély Zsolt Attila: Trianon meghaladásának paradigmái

Borbély Zsolt Attila
Borbély Zsolt Attila jogász, politológus, író, publicista az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke lesz a vendége a 418. Hétvezér Estnek. Az időzítés persze nem a véletlen műve, hiszen egy nappal a gyászos és szégyenteljes trianoni diktátum 98. évfordulója után és egy nappal azután, hogy a Koronázó városnak, Székesfehérvárnak, immáron ismételten van felszentelt Ereklyés Országzászló Emlékműve, találkozhatunk Borbély Zsolt Attilával. Borbély Zsolt Attila édesapja Borbély Imre, az erdélyi autonómiaharc legfontosabb képviselőinek egyike, tavaly január végén távozott az élők sorából. Eszmei örökségét fia ápolja. A már eddig megjelent kötetek: Borbély Imre Harc a nemzet érdekében címmel (posztumusz)  Ezt követte az idén tavasszal az Őr és Úr - emlékkötet, Borbély Imrétől Búcsúznak barátai és harcostársai (Kiadó: Kárpátia Stúdió Kft.) Tőkés Lászlótól Toró T. Tiboron keresztül Raffay Ernő történészig.

2018. május 29., kedd

Székesfehérvár országzászlót avat 2018. június 4-én, Trianon 98. évfordulóján

„Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt."
Marosi Arnold (1933)

70 évvel azután, hogy elbontották és "végképp eltörölni" akarták, csendesen fut már a visszaszámláló
Kevesebb, mint egy hét, s a harang arról szól, hogy újra magasan leng egy régi-új nemzeti lobogó.
Egy zászló. A fehérvári Országzászló. Történelmi vármegyéket örökbefogadó adományozók jóvoltából. 
Egy zászló. Háromszéktől az Egyesület Államokig, Felvidéktől a Délvidékig, s a fővárosig is ható.
Ha a királyi városban már helyreállítható, akkor a szabadságnak mi nyújthatna más teret, mint az, ami valaha szabad volt, lett légyen akár a fővárosi éppen az utolsó fennen lobogó Országzászló?!
Hirdesse végre itt és ott, magyar az, kinek fáj, mert tudja, mi Trianon!
Magyar az, aki nem nyafog, de átlépni sem rest a versailles-i, s a párizsi diktátumokon.

Magyar az, ki csendet és rendet teremt, s úrrá lesz a zűrzavaron.
Mert hallja és vallja, s váltig akarja a ...
"...
szent dal csengését
majd a szent csendet
káoszban fogant
újjászült rendet
játékot, harcot
s a végén békét
tó mélyén alvó
tündérek képét
lelkek sebére
hófehér tépést
tenni az Isten
felé pár lépést
átlépni közben
árkot, göröngyöt
és az Embernek
szórni a gyöngyöt"


Tisztelt Fehérvári Patrióták!
Tisztelt Honfitársak!

Magyarok!

Könnyű szívvel és emelkedett lélekkel hívunk meg minden honfitársunkat
Székesfehérvár felújított Országzászló terének átadó
és az
Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű avató
ünnepségére
2018. június 4-én 15 órára
Székesfehérvár Országzászló terére
a Fejér Szövetség és az Országzászló Védnöki Testület nevében

Az Ünnepség (tervezett) menetrendje:

2018. május 27., vasárnap

A magyar nyelv a szavak teremtő ereje

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Balogh Béla: Teremtő nyelv és teremtés

Harmadszor köszönthetjük Balogh Bélát (mérnök, 1955, Kolozsvár) a Hétvezér Estek-sorozat vendégeként, mégpedig a 417. Hétvezér Esten. Magát így mutatja be: "Bármihez nyúltam, úgy tűnt, tökéletesen illeszkedik egy olyan világképbe, ahol az ember nem csak fizikai lény, hanem egyben energialény is, és ahol a születés előtti élet, a halál utáni élet és az egész univerzum minden részletére kiterjedő gondos tervezés nem hit kérdése, hanem fizikai törvényekkel és kísérletekkel alátámasztható tény." Tudja-e a kedves olvasó, hogy nyelvünk ősiségét egy angol nyelvész és irodalmár, Sir John Bowring, aki sok nyelv mellett magyarul is beszélt, ekként jellemzett az 1830-ban megjelent „Poetry of Magyar” című verses kötetének előszavában: „A magyar nyelv magában áll, a messzeségben. Más nyelvek tanulmányozása vajmi kevés haszonnal jár, ha ezt a nyelvet próbáljuk igazában megérteni. Lényegében egyedülálló nyelvi öntőformája van, szerkezete és felépítése oly múltba vesző időkre mutat, amikor Európa legtöbb nyelve még nem is létezett, vagy nem volt hatással a magyar vidékre.”

2018. május 23., szerda

A tudománytörténeti kiállítás 3. Békés megyei megnyitója a szerző, Pálfi György részvételével

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok! 
Tisztelt Szerkesztőségek! 

A tudománytörténeti vándorkiállítás májusi utolsó és harmadik Békés megyei állomása Gyomaendrőd. A Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás soron következő megnyitójának egyedi különlegessége, hogy most először lesz a megnyitón a szerző is jelen. Ez alkalommal a Körös Látogatóközpontba szervezett megnyitó résztvevői személyesen ismerkedhetnek meg Dr. Pálfi Györggyel, az irigylésre méltóan "nyughatatlan" - és immáron 90 éves nyugalmazott egyetemi tanárral és múzeum igazgatóval, rendkívül energikus előadó készségével, aki a kiállítást nem csupán létrehozta, de az általa elsőként elnökölt Alapítvánnyal közkinccsé is tette. A szerző személyesen ismerteti a "Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei"-t, mely egyben a kiállítás címe is. Különleges alkalom, egyedi lehetőség, amit minden ifjú és idősb magyar honfitársunknak szívből ajánlunk.
Szeretettel hívjuk meg Önöket  
2018. május 25-én (pénteken) 10:00 órára a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
3. Békés megyei megnyitójára,
a Kállai Ferenc Kulturális Központba
(Cím: 5500 Gyomaendrőd, Jókai utca 6.)

Emléktúra Körtvélyespusztára május utolsó hétvégéjén


Kedves Barátaink!
Honfitársak!

 

Szeretettel hívunk Benneteket és családtagjaitokat május 26-án, szombaton, a Fejér Szövetség szervezésében, a Vértes hegységben található körtvélyespusztai emléktúrára és az itt található kicsinyke II. világháborús magyar katonai temetőben tartandó megemlékezésre.
 
Gyülekező 9 órakor a székesfehérvári autóbusz állomás parkolójában, itt telekocsi szervezéssel kezdünk.
 
Autóval megyünk a túra kiindulási helyére, az 1. sz. főút mellett, Szárliget közelében található Bika csárdához.
 
A túra kezdési időpontja 10 óra, itt is lehet csatlakozni a csapathoz. A kék jelzésen haladva, a Mária szakadékon át érkezünk Körtvélyespusztára. Mielőtt a kék jelzés eléri az aszfaltozott erdei utat, közvetlenül jobboldalt van a temető, az út szélén nagy tábla jelzi. Itt megtartjuk a koszorúzással egybekötött megemlékezésünket majd egy rövid séta után az erdei pihenőhelyen elköltjük a magunkkal hozott hideg ebédet. 

A pihenő után indulunk vissza a Bika csárdához.
 
A túra hossza: 5 km
Ellátás módja: önellátás

Mindenkit szeretettel várunk!
Fórizs József
Fejér Szövetség nemzetvédelmi tagozat

"Mi magunk legyünk az a változás, melyet látni szeretnénk a világban" Mahatma Gandhi

2018. május 21., hétfő

Kezelhetők-e történelmi traumáink ?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Dr. Bordás Sándor: Történelmünk lelki örökségei


Mottó: „Minden emlékezés üzenet – üzenet annak a kornak, amelyben emlékezünk, a jelennek és a jövőnek, s ha az emlékezés, az emlékek nem „boldogítanak”, akkor egyben intelem is. A történelem azt nem tudja megmondani, hogy a jelenben mit tegyünk, de arra gyakran kíméletlen élességgel mutat rá, mit kell elkerülnünk.”(Papp Sándor)
A Fejér Szövetség Hétvezér Estéinek soron következő, 416. estjének előadója Dr. Bordás Sándor, pszichológus, klinikai pszichológus 

2018. május 18., péntek

Történelmi vármegye örökbefogadás - soha jobbkor

Dunaszerdahelyi gondolatok a megnyitón, túl a harmincon is

Tudománytörténeti Vándorkiállítás

    A Pálfy György Tudománytörténeti Vándorkiállítás jelenlegi házigazdája a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola. Az ünnepélyes megnyitó 2018. május 16-án, szerdán volt. A tárlat néhány napig megtekinthető az iskola aulájában.
    Mindenkit szeretettel várunk!
    „Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez, függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”(Szent-Györgyi Albert)
    Tisztelettel és nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy iskolánk otthont ad, hacsak néhány napra is, Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállításának.

2018. május 17., csütörtök

Meghívó Székesfehérvár Országzászló emlékműve földereklyéinek pünkösdi felszentelésére

„Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ölében ez a zászló történelmibb talajon, a magyar geniustól jobban áthatott légkörben nem loboghat, mint itt, hol valamikor ezt az ősi országzászlót őrizték, mellyel királyaink hadra keltek."
Marosi Arnold: A székesfehérvári országzászló, Székesfehérvári Szemle III. évf. 2. sz., 1933

Tisztelt Honfitársak!

Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

Ezúton hívjuk meg Önöket
a hosszú évtizedek után helyreállított
 fehérvári Országzászló és Trianon Emlékmű
 földereklyéinek ünnepélyes felszentelésére
2018. május 21-én, Pünkösd Hétfőn 16 órára
Székesfehérvár felújított Országzászló terére
Vidermann Csaba rendkapitány a 64 történelmi vármegye földereklyéit átadja Cser-Palkovics András polgármesternek

2018. május 16., szerda

A nyírségi állomásról tudósított a királyi televízió

Miközben éppen zajlik a dunaszerdahelyi magyar tannyelvű Vámbéry Ármin Alapiskolában a "Magyarországi tudós elmék világraszóló eredményei" című kiállítás 31. megnyitója, érkezett a hír Nyíregyházáról, a vándortárlat 30. állomásáról.
Tudósítás a 30. megnyitóról a Kelet-Magyarország hetilap legfrissebb számában
Először szerepelt a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás a "Királyi Televízióban", pontosabban az M1TV 2018. május 25.-i délelőtti műsorában.

2018. május 15., kedd

A Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 3. dunaszerdahelyi állomása

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok! 
Tisztelt Szerkesztőségek! 

A tudománytörténeti vándorkiállítás májusi első és negyedik állomása is Dunaszerdahely, amely a város életében már egyben a 3. állomás lesz. A már hagyományos dunaszerdahelyi Magyar Majális forgatagából vándorolt a kiállítás a dunaszerdahelyi 2. iskolai bemutató helyszínére, a Vámbéry Ármin Alapiskola aulájába. Ez alkalomma a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 31. állomásának megnyitójára várják már a szervezők az ifjakat és szüleiket, mindazokat, akik meg szeretnék ismerni a "Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei"-t.
 
 Ezúton hívjuk meg Önöket  
2018. május 16-án (szerdán) 10:00 órára a
Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás 
3. dunaszerdahelyi megnyitójára,
a Vámbéry Ármin Alapiskolába
(Cím: 92901 Dunaszerdahely, Hviezdoslav utca 2094/2)

2018. május 14., hétfő

Atila és/is Szent István (4. befejező rész) - Athelingok és/is Constantinok

Ha kedd, akkor Hétvezér Est ...
Dr. Boór Ferenc: Athelingok és/is Constantinok?
Atila és/is Szent István - a magyarság zivataros évszázadai Atilától Szent Istvánig (4. rész)

A Fejér Szövetség Hétvezér Estéinek soron következő, 415. előadója újra Dr. Boór Ferenc műegyetemi tudományos munkatárs, a Szent György Lovagrend lovagja, a Fejér Szövetség alapító társelnöke. Előadása annak a ciklusnak utolsó, összefoglaló része, amelyben Atila és Szent István történelmi szerepének párhuzamait taglalta. A 4. rész összefoglaló csattanója lesz az Atilától Szent Istvánig terjedő hihetetlenül zavarosnak tűnő, ám az eddigiek alapján mintha mégis magától értetődővé váló korszaknak, amelyet az első három rész, mint a magyarok zivataros évszázadait taglalt.

2018. május 12., szombat

Emeljük a zászlót oly magasra, hogy vegyük észre végre, hogy mit, miért és mi végre!

Fehérvári Országzászló és Tudománytörténet
Társadalmi összefogás és magyarságtudomány. Mit jelent? Miről szól?

Épül a fehérvári országzászló
https://youtu.be/KEUXgsdF2vM
Megnyitó Salgótarjánban 2018.04.24.
Ez a felvétel még az április 24.-i salgótarjáni megnyitóról szól. Éppen azon a napon zajlott, mikor a Fejér Szövetség meghirdette  Szent György napi felhívását, hogy legyen a fehérvári Ereklyés Országzászló a társadalmi összefogás nemzeti lobogója! Hogy legyen mind a 64 történelmi vármegyének egy-egy jelképes örökbefogadója! Hogy legyen elegendő adakozó, aki képes még áldozatot vállalni a társadalmi összefogásért és azért  együttműködni is hajlandó!

S miközben a fenti fotót készítettem szülővárosom, a királyi város, Székes Fejér Vár Országzászló terén, aközben zajlott a szarvasi Aquarius67 Alapítvány szervezésében a Békés megyei Szatymazon a 29. megnyitó, hogy a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás alig több, mint egy nap múltán Szabolcs-Szatmár megye központjába, Nyíregyházára is eljuthasson a Pásztói Magyar Összefogás Fogadalmi Helyének Baráti Köre jóvoltából . Immáron harmincadszor. Másfél év után elérkezett a 30. megnyitó.

2018. május 11., péntek

Tisztelgés az ízig-vérig magyar tudós emlékére és újabb terjesztői megállapodás

Tisztelgés a tudós emlékére és ünnepélyes megállapodás a középkelet-magyarországi terjesztésről a nyíregyházi megnyitón
„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert)

Tisztelt Pedagógusok és Közművelődési Munkatársak!
Tisztelt Közéleti Szereplők és Polgárok! 
Tisztelt Szerkesztőségek!

Néhány napja adtunk hírt arról, hogy május második hetében újabb helyszínekre látogatnak a 19.-21. századi magyar géniuszok. S egy nap sem telt el, hogy a megdöbbentő hír hozzánk is eljutott. Dr. Horváth István mikrobiológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia biológia tudomány doktora, az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet szerológiai osztályának négy évtizeden keresztül vezető tanára, a "Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei" címmel Dr. Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár és múzeumigazgató által közkinccsé tett Tudománytörténeti Vándorkiállítás egyik szereplője 80. születésnapját követő vasárnapon eltávozott. Dr. Horváth István, a művér, az antikoleszterin hatóanyag feltalálója és számos gyógyászati eljárás kidogozója már-már hagyományos előadó vendége volt a Fejér Szövetségnek és személyes kapcsolatot ápolt a kiállítás gondozója, a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány kuratóriumi tagjaival! Az alábbi, hétvégi kiállítás megnyitókat az Ő munkássága előtt tisztelegve is ajánljuk.
 
Dr. Horváth István előadásairól és utolsó éveiben folytatott harcairól szóló bejegyzéseink:

2018. május 10., csütörtök

Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművének avatására készül Fehérvár

Bő két hét és Székesfehérvár 82 év után újra felavatja a világháború után méltatlanul eltávolított, azonban 2018-ban helyreállított Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét a felújított Országzászló terén.

Székesfehérvár MJV Önkormányzatának kiemelt beruházása az utolsó simításoknál tart. Az emlékmű talapzata, teste, az oltárkő már áll, s elkészült az Országzászlót, a társadalmi összefogás Nemzeti Lobogóját körülölelő 64 történelmi vármegye címerpajzsa is a fehérvári vállalkozók  jóvoltából.

Ez a kis videó életkép, az öröm pillanatairól éppen a mai napon, az OTTI Manufactura gyártócsarnokában készült az "aranytömbök" értékével sem kifejezhető ékkövekről, az egészséges és igazságos Magyarország történelmi vármegyéinek kőbe vésett címerpajzsairól. Szeretettel ajánljuk mindenki számára, akinek máris fontos, hogy újra fennen lobogjon a fehérvári Országzászló.

https://youtu.be/Scize28yZlc

 "Erős, gazdag vár vagy, De az örök törvényt, Amit Isten rád rótt, Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön Győzelmes végzeted: Úr oltára te vagy, Emeld fel a fejed!"
Maghar himnusz - Bobula Ida fordítása 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat