2015. december 10., csütörtök

Szántai Lajos hatodik alkalommal tart előadást a HVE.-n!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk Szántai Lajos művelődéstörténész:
A Szent Korona múltja, jelene és jövendője

A 301. Hétvezér Est előadója, immár hatodik alkalommal, Szántai Lajos művelődéstörténész lesz. Szántai Lajos munkásságát teljes mértékben szent őseink nyomdokán haladva annak szenteli, hogy megismerje és megismertesse a valós magyar történelmet. Vallja, hogy az a nép, amelyik nem ismeri a múltját, valós történelmét, s benne múltjának értékeit, annak a jövője megkérdőjeleződik. A magyar Szent Korona múltjának, jelenének bemutatásával rajzolja fel azt a rajtunk múló lehetséges nemzetjövő vízióját, amely a Szent Korona nélkül nem valósulhat meg.
Történelmi és evangéliumi példákkal támasztható alá, hogy az a nép, amely önmagával meghasonul, elpusztul, mondja Szántai. Nekünk, magyaroknak részünk van egy Isteni csodában, abban, hogy a Szent Koronánk megvan, és itthon van. Ugyanez az Isteni csoda a magyarságról is elmondható! Van mit megbecsülnünk, amely alapján kialakíthatjuk ennek a nemzetnek a jövőképét. Azért fontos a lelki és szellemi örökségünket ápolni, életben tartani, mert ez a magyar nemzet megmaradásának záloga. A magyarságtudat és a hazaszeretet két édestestvér, vallja. Ha egy nép értékeit hazugság-tükörben láttatják, akkor az igazságot a jövendő nemzedékek sohasem fogják meglátni. Ezért aztán fontosabb dolgunk nincs, mint a magyar nemzet számára tragikus történelmi eseményeket hozó XIX. és a még tragikusabb XX. század tragédiáival, benne a trianoni gyalázattal, szembenézni. Megismerni a valós történelmünket, s benne a magyar Szent Korona szerepét.  
Egy nemzet életéből nem hiányozhat az egészséges ösztön, életérzés a fennmaradásra, mert e nélkül nem valósulhat meg az, hogy lelkileg és szellemileg egészséges emberekből álló társadalmat hozzunk létre a jövő nemzedékek számára. Szilveszter pápa (938 – 1003) Szent Istvánról úgy ír, hogy a szkíták hatalmas dicsőséges királya! Ki hallott erről ma? Elképesztően hiteltelen az, amit a magyar történelemről tanítanak évszázadok óta és ma is. Itt az ideje, hogy megtisztuljon az a torzkép, amit mesterségesen alakítottak ki és generációk kaptak Szűz Mária országában. 
A világtörténelem egyetlen olyan koronát ismer, amelynek neve, jelzője az, hogy szent. Ez a magyar Szent Korona. Jézus születése óta bizonyíthatóan egyetlen koronát sem neveztek Szent Koronának.  Ha Szűz Mária, Jézus Anyja, Magyarország Királynője, akkor feltehetjük a kérdést, hogy milyen kapcsolatban vagyunk mi Jézussal?  Van-e olyan nemzet a világon, akinek királya apostol-király? Soha senki a világon nem volt apostol-király, egyedül Szent István, a magyarok királya. Lehetett egy apostolt téríteni? Szokjunk hozzá a gondolathoz, hogy sem Szent Istvánt nem térítette meg senki - már, mint a keresztény hitre – sem alattvalóit, a nemzetet nem térítette meg senki, mert a magyarság keresztény volta Jézussal egy idős. Semmilyen valós történelmi tény nem támasztja alá, sőt a római pápák sem tudnak arról, hogy koronát küldtek volna Szent Istvánnak. 
A Szent Koronának számtalan titokzatos tulajdonsága van. Sőt a Szent Korona szentsége különleges. Nem az ó-testamentumi szentségen alapul. Bizonyítja ezt az, hogy a 19 db figurális zománckép közül egyetlen sincs, amely Ó-szövetségi témájú lenne. Az egész világ egyetlen ún. zárt koronát ismer, a magyar Szent Koronát. A zárt korona jelentése, hogy fölötte sem világi, sem egyházi hatalom nem áll. A Szent Koronának nem csak tana van, hanem misztériuma is. A magyar Szent Korona olyan tökéletes, amely alapján állítják nem készült sehol. Égi műhelyben született. Született! Ezért élő minőség. Élő minőséget nem lehet másolni. A Szent Korona állandó jelzője az apostoli és az angyali. Megtudhatjuk azt is, hogy ez mit jelent. 
A Szent Koronának angyali hírt hozó üzenete van minden magyar számára. Magyarország sorsát a Szent Korona 1000 év óta meghatározta. Ha a Szent Korona Magyarországon van a magyarság boldogsága, jövendője biztosítva van. IV. Béla egyik oklevelében írja: „Adassék dicséret az egekben Istennek és a földön békesség, a jóakaratú embereknek, mert felvirradt a magyarok megváltásának és a Szent Korona szabadsága helyreállításának a napja”. Ha akkor felvirradt, ma miért ne virradna fel? Rajtunk múlik. „Népek Krisztusa Magyarország”.Szántai Lajos a történelmi előzmények alapján felvázolja, hogy a magyarság jövőjében milyen szerepe van a Szent Koronának. Itt Európa közepén, abban a Kárpát-medencében, amelyben minden meg van az emberi élethez, annak a nemzetnek, amelynek Királynője Szűz Mária, Szent Királya Apostol és koronája Szent Korona.  Az előadásra mindenkit szerettetettel várunk. 

Az előadás ideje: 2015. december 15. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Ady Endre. u. 32. I. em. 
MissTee Teabolt 
A rendezvény támogatója a Miss Tee Teabolt 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat  


1 megjegyzés:

  1. Arra emlékszem amikor Amerikából haza hozták a Magyar népneknek még a kommunista időben a 1970-es években, de most 2021 decemberében egyáltalán itthon van-e, vagy a Vatikánba nem tudni

    VálaszTörlés