2015. december 16., szerda

Emlékezzünk - Orbán Viktor szavaira egy korszak kultuszminiszteréről ejtve szót

kormany.hu
"... ezért üdvözöljük ezt a döntést, és örülök annak, hogy Hóman Bálint emléke Székesfehérvár városából nem tűnik el, ...."

A vélemény nagyon is fontos, s hogy változzék, az még egy miniszterelnöknek is dukál. Ezt mi tiszteletben tartjuk. Elvárjuk, hogy tartsa tiszteletben a miniszterelnök a fehérvári közemberek véleményét, változatlan szavát is:

FEHÉRVÁR A LEGKEVÉSBÉ SEM SZÉGYENLI, SŐT,
SZOBORÁLLÍTÁSSAL TISZTELI HÓMAN BÁLINTOT!

Orbán Viktor beszéde a Modern Városok Program székesfehérvári állomásán 2015. május 26-án.
Vonzóvá kell tenni Székesfehérvár városát
2015. május 26. 20:41
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel köszöntöm Önöket. Örülök, hogy régi harcosokat is láthatok itt magunk között. Külön is köszöntöm Balsay István polgármester urunkat. A fiatalok már nem emlékeznek erre, de 1990-ben ez egy depressziós térség volt, a rendszerváltáskor a leggyorsabban összeomló városok közé tartozott a mi városunk, és az, hogy sikerült onnan tíz körömmel kikaparni magunkat, és ma az ország egyik leggyorsabban fejlődő és legsikeresebb ipari központja lehetünk, tekintélyes részben az akkori városvezetőknek, közöttük is Balsay István képviselőtársunknak köszönhető. István, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Látom, hogy itt van velünk Gógl Árpád úr is, akinek a nevét azért kell megemlítenem, mert az első kormányunkban egészségügyi miniszter volt, és most, amikor a kórházfejlesztési terveket átnéztük, és azt kerestük, hogy mikor volt utoljára a mostanihoz hasonló – ami egy 8 milliárdos vagy ahhoz hasonló fejlesztés – ebben a kórházban, azt találtuk, hogy az ő minisztersége idején a Szent György kórházban volt ilyen méretű fejlesztés. Ez volt az utolsó, és aztán most következett el az a fejlesztés, amit nemsokára át fogunk adni. Spányi püspök urunkat is a Jóisten éltesse! Köszönjük szépen, hogy itt van velünk. Tisztelettel köszöntöm az összes fehérvári vállalkozót Karsai úron keresztül, aki itt van velünk. Ő nem egyszerűen csak egy ismert vállalkozója ennek a városnak, hanem egy olyan köztiszteletben álló polgára is, aki a határon túli beruházásokban is nagyon sokat tett a magyar gazdaság fejlesztéséért. Örülünk, hogy együtt lehetünk most.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Modern Városok Programjának a megállapodásai dokumentum szerkezet szempontjából hasonlítanak egymásra. Van egy bevezető részük, és utána pedig következnek konkrét megállapodások, és általában a sajtótájékoztatókon mindig a konkrét megállapodásokról beszélünk, mert mindenkit az érdekel, ezért elsikkad az a néhány mondat és szempont, amely összeköti egyébként azokat a megállapodásokat, amelyeket 23 megyei jogú várossal kötünk. Én most fölidézném azért azt a néhány gondolatot, amely Önök számára is megvilágítja, hogy nem egyszerűen csak megállapodást kötöttünk néhány gazdaságfejlesztési kérdésben, hanem hogy egy nagyobb koncepció, egy nagyobb terv részmegállapodását írhattuk alá. Azt mondja ez a dokumentum, hogy a megállapodások célja, hogy ezek a büszke városok a XXI. század nyertesei, a magyar vidék fejlődésének zászlóshajói legyenek, és a jövőben a legsikeresebb és legmodernebb európai városok közé tartozzanak. Nekünk, magyaroknak a modern város a magyar várost jelenti, amit a magyar temperamentum és észjárás alakít. Otthonos és családias közösséget, biztonságos környezetet, ahol van munkalehetőség, javulnak az életkörülmények, ahol minden megtalálható, elérhető helyben, ahol megbecsült embernek érezzük magunkat, ahol szépülnek az utcák, a terek, az épületek, ahol pezseg az élet. Nos, Fehérvár nemcsak ilyen város lesz, hanem már javarészben ilyen város is, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Van itt egy-két dolog, amit szeretnék – ha megengedik – a megállapodás konkrét tartalmát megelőzően szóba hozni. Az első dolog, hogy emlékezzünk meg arról, hogy ennek a városnak Hóman Bálint volt az országgyűlési képviselője, akit nemrégiben jogi értelemben teljes mértékben rehabilitáltak. Ez a városunk rehabilitációját is jelenti, ezért üdvözöljük ezt a döntést, és örülök annak, hogy Hóman Bálint emléke Székesfehérvár városából nem tűnik el, és reméljük, hogy hamarosan a tudományos és közéleti rehabilitáció is meg fog történni.
A második dolog, amit szeretnék Önöknek elmondani elöljáróban, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy gazdaságfejlesztési megállapodásokat írunk alá, de a magyar városok nem egyformán, és a nagyvárosaink sem egyformán fejlettek. Itt, a mi városunkban, Székesfehérváron a klasszikus gazdaságfejlesztési korszak már lezárult. A klasszikus korszak olyan, hogy ipart telepítenek, hogy infrastruktúrát építenek ki, hogy ipari parkokat hoznak létre. Az igazság az, hogy ebben a városban ezek már mind léteznek. A kérdés tehát nem az, hogy miképpen hozzuk létre egy gyorsan fejlődő gazdasági térség alapjait, hanem hogyan lépjünk eggyel följebb arról a szintről, ahová már sikerült elérkeznünk. Itt tehát a gazdaságfejlesztés mást jelent, mint azokban a városokban, amelyek még az iparfejlesztés első fázisában vannak. Székesfehérvár városa számára a gazdaságfejlesztés lakóövezetek építését jelenti, életminőség javítását jelenti, szakképzett munkaerő számára vonzó városi környezet kialakítását jelenti. Itt tart ma Székesfehérvár. Amikor még a Vorosilovgrád lakótelepen éltem fiatal éveimet négy éven keresztül, nem gondoltam volna, hogy valaha Székesfehérvárról úgy kell beszélni, mint egy olyan városról, amely már belépett a modern gazdaságfejlesztés második ütemébe, második szakaszába.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
2013-ban tartottunk itt kormányülést. Mint hallhattuk a polgármester urat, megállapodtunk akkor a fűtőerőmű visszavásárlásáról. Ez megtörtént, mondta a polgármester, majd szerényen elhallgatta, hogy ez 2 milliárd 550 millió forintjába került a kormányzatnak. Megállapodtunk a nemzeti emlékhely újjáépítéséről, ami rendkívül sok szakmai és szellemi problémát vet föl, amelyeknek a tárgyalását ma is folytattuk, erre majd vissza fogok térni. Megállapodtunk egy multifunkcionális csarnok- és stadionkorszerűsítésről. Ennek a stadionkorszerűsítés része Sóstó rehabilitációjával egyetemben már jóváhagyatott, majd a multifunkcionális csarnokról szeretnék néhány szót mondani. És talán emlékeznek még arra, hogy 2013 nyarán a mi városunknak az egyik legfontosabb és legforróbb témája az volt, hogy meg tudjuk-e menteni a GEO-t, vagyis marad-e valamilyen fölsőoktatási képzés Székesfehérváron, és akkor abban állapodtunk meg a polgármester úrral, hogy az Alba Regia Műszaki Kart létre fogjuk hozni az Óbudai Egyetem hatodik karaként. Így a GEO-t sikerült megmentenünk, sőt mérnökképzést sikerült indítani, és most újabb mérnöki szakok képzését indítjuk meg Székesfehérváron. Beszélt a polgármester úr az elkerülő út építéséről, ami zajlik, ismét én mondom a számot: 14,5 milliárd forintba kerül ez. A maroshegyi városrész és közösségi tereinek fölújításáról is megállapodtunk. Itt lassabban haladunk a tervekkel, ahhoz képest, mint ahogy elterveztük, de ezt az ígéretünket is állni fogjuk. És végül a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház fejlesztése, hamarosan megtörténik az átadás – ha nem tévedek. Ez egy 8,3 milliárdos fejlesztés, amit az akkori megállapodásnak megfelelően végre is hajtottunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mostani megállapodás pontjairól szeretnék mondani néhány szót. Megállapodtunk abban, hogy amint befejeztük a mostani fejlesztését a Szent György kórháznak, egy további fejlesztést fogunk majd megindítani. Ennek a pontos részleteiről és költségvonzatairól tárgyalni fogunk. A lényeg az, hogy a város kórházának, a megye és a térség kórházának fejlesztése nem áll le. Megállapodtunk abban, hogy létre fogunk hozni – ahogy a szerződés szövege mondja: –, közösen fejlesztünk egy székesfehérvári oktatási, középiskolai, művészeti és sport campust. Ez magyarul annyit jelent, hogy a város készít egy előterjesztést a kormány számára, hogy miképpen szeretné a város tulajdonában lévő területeken és épületekből létrehozni azt a modern sport, középiskolai, kollégium campus teret, ami oktatási központtá is válhat majd itt, az Önök városában. Megállapodtunk abban, hogy szükséges néhány életminőség javító fejlesztés is itt, Székesfehérváron. Ezt bonyolultan írja le a szerződés, a Zichy ligetről van valójában szó. Szeretnénk a Belvárost megnagyobbítani és összekötni a Zichy ligettel, ehhez pedig az kell, hogy a forgalmat a föld alá tudjuk vinni. Megállapodtunk abban, hogy ezt el fogjuk készíteni. Ennek a nagy kulturális, idegenforgalmi fejlesztési programnak az első szakasza tehát az lesz, hogy a közlekedést átalakítjuk, az ehhez szükséges forrást a kormány biztosítja, és így lényegében az autós forgalom a földfelszín alá kerül, és így a mostani Belvárosunk összenő majd a Zichy ligettel. Ugyanennek a programnak a második szakasza pedig a Fekete Sas szállóból létrehozandó hangversenyterem lesz, aminek a tervezésére fölkértük, illetve fölhatalmaztuk a város vezetését, a tervezési költségeket a kormány állja. Ahogyan mondtam már, a városban a munkanélküliség 3 % körül van, ami gyakorlatilag teljes foglalkoztatottságot jelent. A mostani iparfejlesztéseknek, az ipari kapacitások növekedésének legfontosabb gátja és korlátja az, hogy nincs megfelelő elérhető munkaerő a városban és a város környékén. Lakóövezetek kialakítása nélkül pedig új munkaerő nem érkezik ide, a városba. Ha új munkaerő nincs, akkor nem lesz további gazdasági növekedés sem. Megállapodtunk abban, hogy egy lakásépítési programot indítunk, a kormány és a város közösen dolgozza ki majd ezt a tervet. Ígéretet tettünk arra is, hogy a velencei-tavi turizmus elgondolásaiba bevonjuk Székesfehérvárt, hiszen lényegében a tó maga itt van a város határában. És megállapodtunk arról is, hogy sport és üzleti célú repülőtérré alakítjuk a székesfehérvár–börgöndi repülőteret. Ez egy hosszú, szinte tengeri kígyó hosszúságú vita, hogy mi is legyen vele. Most az volt a polgármester úr javaslata, amit a kormány elfogadott, hogy legyen ebből sport és üzleti célú repülőtér, közös fejlesztés legyen, és a fejlesztésben vegyen részt a központi költségvetés és Fehérvár városa is. És végezetül megállapodtunk a rendezvényközpont kérdéséről is. Ahhoz, hogy egy ilyen hatalmas rendezvényközpontot – hiszen egy nagy rendezvényközpontról beszélünk – föl tudjunk építeni, gondos előkészítésre van szükség. A polgármester úr már megjelölte az általa ideálisnak tartott helyszínt, most pedig a kormány fölhatalmazta a várost arra, hogy megrendelje a terveket, a tervek elkészítésének a költségét is Magyarország kormánya állja majd.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen a polgármester úrnak az együttműködést. Gratulálok Székesfehérvár városának a magállapodáshoz. Remélem, hogy a megállapodásban foglaltak maradéktalanul teljesülnek is majd. Köszönöm szépen a figyelmüket!
--------------------------- eddig a beszéd - nincs tovább -------------------------------
Nincs KOMMENTÁR!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése