2015. december 31., csütörtök

Az igazság egészségessé tesz ...

Az IGAZSÁG EGÉSZSÉGessé
tesz, amellyel
SIKEREKBEN GAZDAG ÉS BOLDOG ÚJ ÉVED
lesz
https://www.youtube.com/watch?v=KE5iuSa-aDs
A képre kattintva hallhatod, s majd Te is bátran mondhatod,
hogy Téged az, aki az elmúlt évszázadok alatt nem tett mást, csupán gyarmatosított,
az emberi jogokra és igazságosságra ne oktasson!
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
kíván Neked és Veled a
fejérek szövetsége

és a
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2015. december 29., kedd

Ma avatta volna Fehérvár Hóman Bálint köztéri szobrát - nem utolsó szóként Fehérvárról Hóman Bálintról

Ma van Hóman Bálint 130. születésnapja. 
Szoborállítás helyett szoboreltiltás. Székesfehérvár közemberének ez a szerep jutott.

A sok külföldről tiltakozónak küldjük ezt a levelesládánkba érkezett levelet, mely azon a nyelven  íródott, amelyen a leginkább ők is írogatnak függetlenül attól, hogy milyen anyanyelvű a leveleik  olvasója ... hogy jobban értsék legközelebb, "hány óra", mielőtt valakikbe belerúgnak, mikor valamibe, amihez sok közük már messze nincs, beleszólnak! Egyszer megértik, mert meg kell érteniük, hogy mit jelent, ha: 

Fehérvár tiszteli Hóman Bálintot!

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Továbbítjuk Tóth Tamás levelét Kanadából.
A következő levél az egyenjogúság, a demokratikus megítélés és elbírálás valamint az Igazság nevében küldődött el a következő személyeknek:

Ronald S. Lauder, president of the World Jewish Congress, and several members of U.S. Congress: Chris Smith, Nita LoweyEliot Engel,Ileana Ros-LehtinenKay Granger, Steve Israel, Peter Roskam and Ted Deutch..

Fejérek, látogassunk el Bakonysárkányra még 2015. december 30-án utoljára (frissítve)

Tisztelettel meghívjuk a
„Bakonysárkányiak az I. Világháborúban,
megemlékezés és tiszteletadás”
rendezvényünkre.
  
2015. december 30. szerda 15.00 óra
Római Katolikus templom, Béke u. 56.

2015. december 23., szerda

Megjelent dr. Siklósi Gyula régész, történész legújabb könyve

Székesfehérvári Szen† helyek 2. 

Az idei karácsonyi könyvvásárra megjelent dr. Siklósi Gyula régész, történész aki szenvedélyesen és elhivatott szeretettel, szakmai hévvel kutatja Székesfehérvár múltját – legújabb könyve, Székesfehérvári  Szen† helyek 2. címmel. Ez a kötet is hiány-, és hézagpótló, hiszen eddig senki nem szedte így csokorba Székesfehérvár középkori Budai külvárosának és a Felsőváros emlékeit.
A középkortól napjainkig rendszerezett, fotókkal, helyszínrajzokkal és térképekkel színesített kötetben a szerző az olvasó elé tárja, a „Szent Székesfehérvárt”. Azt a várost, amelyet a magyar történelem egyik fontos, ha nem a legfontosabb szakrális helyeként tartunk számon, amelyben több tucatnyi templom, imaház, kápolna volt megtalálható még a középkorban is.

2015. december 20., vasárnap

A legkevésbé sem az utolsó szó Hóman Bálintról

Tisztelt Olvasó!

Könnyen lehet, hogy sokan úgy vélik: ... no lám, a Hóman Bálint Alapítvány is belátta, tévedés volt Hóman Bálintnak szobrot állítani 130. születésnapján, december 29-én Székesfehérvárott! ...

S ma már az alapítványtól kezdve minden, ami Hóman Bálintról szól támadható. S, ha igaz is volna, hogy a Hóman Bálint Alapítvány sem éppen "fehér holló", attól igaz volna a Hóman Bálintot ért mérhetetlenül lealacsonyító rágalom? Ajánljuk figyelmükbe, hogy ez sem több, mint illúzió. A kettős beszéd és a kettős látás, a kétszínűség az, ami a valóságon trónol. A rágalom az, ami szabad utat kapott, megtévesztve minden jóakaratot.

Mi nem kívánunk szemet hunyni afölött, hogy szabadon mocskolhatták és rágalmazhatják ma is Hóman Bálintot. Azt a "fehérvári közembert", akire éppen az az elnyomó hatalom hozott gyalázatot, amelyet Magyarország az Alaptörvényében - mint kommunista elnyomó hatalmat - megtagadott.

Levelesládánkba érkezett levél a Hóman Bálint szobor-állítás műbalhéjáról

Tisztelt Szerkesztőség!

Hóman Bálint életének minden részletéről ugyan nem tudok, de olvastam pár munkáját. Mivel én is foglalkozom a magyar őstörténettel, meg tudom itélni a Szekfű Gyulával e tárgyban írt közös művüket. Meg kell állapítanom, hogy az akkoriban már (később pedig még jobban) divatossá váló és valóban nacionalista történelemszemlélet helyett visszafogott, racionális, tényekre alapozott és adatolható a mű honfoglalással kapcsolatos része.Ugyanilyen széles látókörűség és tárgyilagosság figyelhető meg a Magyarország története című könyv egészén is. Nagyon nehéz elhinni, hogy egy ilyen - a szó hagyományos értelmében vett - humanista valóban tudatosan elkövette volna volna azokat a "bűnöket" amikkel vádolják, főként a zsidóság részéről. Ha pedig tetteit a magyar megmaradás, hazánk hosszú távú sorsa érdekében és bizonyos (ma sem nagyon publikus), a nemzetközi pénzügyi körökről, azaz a már akkor is meglévő háttérhatalomról szerzett információk birtokában "követte" el, akkor sok mindenben egyet tudok vele érteni.

A kettős beszéd és szelektív emlékezet esete a Hóman-szobor kapcsán

„Nem támogatható az elnyomókkal együttműködő politikusoknak szobor állítása”

Idézet Orbán Viktortól: „Magyarország 1944. március 19-én elveszítette szuverenitását, 1990. május 2-án pedig visszanyerte azt. Nem támogatható az alkotmány szerint Magyarország szuverenitásának elvesztésekor hatalmon lévő politikai vezetőnek történő szoborállítás. A két időszak között megszállt ország voltunk; persze a megszálló hatalmakkal való kollaborálásnak különbözői okai, minősége, mélysége és egyebek lehetnek, ezekbe nem kívánok belemenni, csak azt a tényt rögzítem, hogy olyan politikusnak nem támogathatja a kormány a szoborállítását, aki elnyomókkal működött együtt, és kollaborált Magyarország elnyomóival, akármilyen egyéb érdemei is vannak.”  (Országgyűlési Napló 21004-21005. oldal.)

2015. december 18., péntek

A rágalomhadjárat szabad utat kapott

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Sajtószerkesztőség!

Székesfehérvár "közgyűlése" percekkel ezelőtt vonta vissza korábbi engedélyét a Hóman-szobor felállításához.

Orbán Viktor 2015. május 26-án így nyilatkozott:
https://www.youtube.com/watch?v=iqJr406MO8w
"üdvözöljük ezt a döntést, és örülök annak, hogy Hóman Bálint emléke Székesfehérvár városából nem tűnik el"
http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2015/12/emlekezzunk-orban-viktor-szavaira-egy.html

Fénylánc Magyarországért- Fénylánc a Királyok Városában is

Fénylánc Magyarországért - Fénylánc a Királyok Városában, Székesfehérváron is, az ARANYBULLÁNÁL
2
015. december 21-én, hétfőn este 18:00 órakor

Nyolcadszor fut végig a Fénylánc a világban az év legsötétebb napján. A nyolc a kezdet és a vég egybeérése, a végtelen. Az ősi magyar hagyományok szerint a fény ünnepe ez a nap, a Napisten újjászületésének és a téli napfordulónak a napján. Őseink szokása szerint ez az Új Év kezdete. Ez minden évben az a nap, amikor a leghosszabb az éjszaka, a legnagyobb a sötétség a külső világban, de ekkor a legnagyobb a fényesség a belső világban. A természet átfordul a téli, látszólag halott időszakába, de az ember ekkor tudja véghezvinni a legnagyobb belső munkáit. Minden ősi nép emlékezetében és életében él a napforduló ünnepe, a fény újjászületésének ünnepe.

2015. december 16., szerda

Emlékezzünk - Orbán Viktor szavaira egy korszak kultuszminiszteréről ejtve szót

kormany.hu
"... ezért üdvözöljük ezt a döntést, és örülök annak, hogy Hóman Bálint emléke Székesfehérvár városából nem tűnik el, ...."

A vélemény nagyon is fontos, s hogy változzék, az még egy miniszterelnöknek is dukál. Ezt mi tiszteletben tartjuk. Elvárjuk, hogy tartsa tiszteletben a miniszterelnök a fehérvári közemberek véleményét, változatlan szavát is:

FEHÉRVÁR A LEGKEVÉSBÉ SEM SZÉGYENLI, SŐT,
SZOBORÁLLÍTÁSSAL TISZTELI HÓMAN BÁLINTOT!

Orbán Viktor beszéde a Modern Városok Program székesfehérvári állomásán 2015. május 26-án.
Vonzóvá kell tenni Székesfehérvár városát
2015. május 26. 20:41

2015. december 15., kedd

Levelesládánkba érkezett levél Hóman Bálintról és a szoborállításról

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
 
Napjainkban, mind inkább tapasztaljuk, hogy zsidó testvéreink úgy külföldön, mint Magyarországon a rajtuk elkövetett igazságtalanságokat gyülölet és támadás formájában élik meg!
 
Kezdve, Horthy Miklós  kormányzó úrral, akit a poklok-poklát megjárt zsidó testvéreink SZERETTEK, TISZTELTEK és KIÁLLTAK MELLETTE! Horthy Miklóst CSAK mint tanút és NEM mint MEGVÁDOLTAT idéztek be a nemzetközi tárgyalások alkalmával!
 
Ezzel teljesen ellentétes viselkedést tanusítanak a leszármazottak! Ha beszélünk antiszemitizmusról, akkor beszélhetünk anti-magyarizmusról (anti-hungarizmusról) is. Becsületesnek tartja-e a mai zsidóság azt, hogy a Holokauszt külföldi és magyarországi megünneplését felhasználta a magyarság megalázására? A magyar egyházaknak és civil személyeknek nem volt semmi köze ahhoz, hogy napjainkban az egyik legnagyobb európai zsidó közösség Magyarországon él? Gondoljunk csak arra, hogy más országokban szinte teljesen kiirtották testvéreinket.

Kezdetét vette az adománygyűjtés Hóman Bálintért

Tisztelt Honfitársak!

A Fejér Szövetség a Nyílt levelében meghirdetett adománygyűjtésre nem nyit külön számlát, mivel a Hóman Bálint Alapítvány megtette ezt, s számunkra nem cél az adományok bankközi utaztatása!
Arra kérünk minden adományozót, aki általunk értesült az adománygyűjtésről, hogy az átutalás közleményében tüntesse fel rövidített nevünket a következő formában:

Bankszámla szám: 72900075-18600014
Közlemény: FEJSZE HÓMAN BÁLINTÉRT

2015. december 13., vasárnap

Nyílt levél zsarolóknak és közembereknek - Hóman Bálint első köztéri szobra ügyében

Fehérvár közemberei nemet mondanak a véleményterrorra és a zsarolásra!
NYÍLT LEVÉL 
a fehérvári közembernek és a Hóman Bálint szobor ellen tiltakozóknak

Tisztelt Elnök Úr!
Megdöbbenéssel tapasztaljuk a rágalomhadjáratot és a véleményterrort, amely városunkat és a Hóman Bálint Alapítványt budapesti hátterű és idegen országbeli politikacsinálók által hetek óta éri. Szövetségünk tagjai is jelen voltak a megmozduláson, melyet főként a fővárosból városunkba hívott zsidó „identitású” embereket felhasználva szerveztek tiltakozásként az ellen, hogy Magyarország egykori kultuszminisztere, Székesfehérvár néhai országgyűlési képviselője iránti tiszteletét Fehérvár szoborállítással is kifejezi. Megdöbbentő volt hallani, tanúja lenni annak a csökönyös történelemszemléletnek, amely egyetlen nép szenvedéseit minden nép áldozata fölé helyezi. Amely a trianoni döntéssel „felnégyelt” Magyarország haza- és életmentő korszakát, a nagyjaink által 1920 és 1940 között végrehajtott talpra állítást a megszállásunk utáni események bűneivel kívánja minduntalan és mindenáron – igazolatlan rágalmak szajkózásával – beszennyezni!

2015. december 11., péntek

“TEDD LE A POHÁR VIZET!”

Képzelt levél a Hóman-szobor állítása ellen tiltakozóknak

“Egy pszichológus sétált körbe a teremben, miközben a stressz kezelésről beszélt a hallgatóságnak. Amikor felemelt egy vízzel teli poharat, mindenki azt várta, hogy a “félig tele vagy félig üres” kérdést teszi fel. Erre ő mosolyogva megkérdezte: “Milyen nehéz ez a pohár víz?” Különböző válaszok érkeztek a hallgatóságból a víz súlyát megbecsülve. Ő így válaszolt: “A víz abszolút súlya nem számít. Hogy milyen nehéz, attól függ, hogy meddig tartom. Ha csak egy percig tartom, nem probléma. Ha egy óráig tartom, fájni fog a karom. Ha egy napig tartom, elzsibbad és érzéketlenné válik a karom, majd megbénul. Egyik esetben sem változik a víz súlya, de minél tovább tartom, annál nehezebb lesz.” Így folytatta: ”A stressz és az aggodalom az életben olyanok, mint ez a pohár víz. Ha egy pillanatra megéled, semmi sem változik. Ha egy kicsit tovább gondolsz rájuk, el kezdenek fájdalmat okozni. Tedd le a poharat! Egész nap rájuk gondolsz, bénultságot érzel, képtelen leszel bármit is tenni.”
Figyelmezz: “TEDD LE A POHÁR VIZET!”

2015. december 10., csütörtök

Szántai Lajos hatodik alkalommal tart előadást a HVE.-n!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Vendégünk Szántai Lajos művelődéstörténész:
A Szent Korona múltja, jelene és jövendője

A 301. Hétvezér Est előadója, immár hatodik alkalommal, Szántai Lajos művelődéstörténész lesz. Szántai Lajos munkásságát teljes mértékben szent őseink nyomdokán haladva annak szenteli, hogy megismerje és megismertesse a valós magyar történelmet. Vallja, hogy az a nép, amelyik nem ismeri a múltját, valós történelmét, s benne múltjának értékeit, annak a jövője megkérdőjeleződik. A magyar Szent Korona múltjának, jelenének bemutatásával rajzolja fel azt a rajtunk múló lehetséges nemzetjövő vízióját, amely a Szent Korona nélkül nem valósulhat meg.

2015. december 8., kedd

Hat év után a 300. következik - légy a vendégünk megint!

Tisztelt Fejér Szövetségesek!

Kérünk Benneteket, amennyien tehetitek, érkezzetek a helyszínre egy kicsit korábban, mint a hivatalos est, hogy azt a 300 szál mécsest elrendezhessük úgy, amint a 200. est után, fénye hirdesse, hogy ez nem az utolsó, csupán a 300. gyógyító előadás!

Tisztelt Felsővárosi Polgárok!
Tisztelt Fehérvári Patrióták!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Úgy-e nem feledkeztek meg arról, hogy ma lesz a Jubileumi 300. Hétvezér Est!
Hiszen tudják, hogy ...
Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Biczó Piroska:

A középkori magyar királyok sírjai és a sírok sorsa
ÜNNEPI 300. HÉTVEZÉR EST 
Az előadás ideje: 2015. december 8. kedd 18.00 óra 
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán u. 25.
A rendezvény támogatója a Miss Tee Teabolt (Szfvár, Ady Endre út 32. I. em.)


Fejér Szövetség Sajtószolgálat
https://www.youtube.com/watch?v=EimP6HHuyno
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Fehérvár tiszteli Hóman Bálintot! Rágalom nem egyenlő Igazság!

Sokan üdvözölték a Budapestről Fehérvárra látogató tiltakozókat, s megkísérelték elmagyarázni nekik, hogy félelmeik gyökerei bennük rejlenek, hogy látogassanak mind gyakrabban a királyi városba, hogy megismerjék a valós történelmet.
https://www.youtube.com/watch?v=sLxyjrKznGA#t=37
A Fejér Megyei Hírlap felvétele a képre kattintva megtekinthető
 Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2015. december 3., csütörtök

Szabadságot Istvánnak! Jogot a HVIM kézdivásárhelyi vezetőjének!

Az MVSZ kiáll Beke István és az ő igazságáért tüntető kézdivásárhelyiek mellett

https://www.youtube.com/watch?v=lopEtCEqlQU
Helyszíni felvétel a tüntetésről a képre kattintva látható
A Magyarok Világszövetsége szolidaritást vállal a Kézdivásárhelyről Bukarestbe elhurcolt és letartóztatott Beke Istvánnal és az ő igazságáért tüntető kézdivásárhelyi polgárokkal. Az MVSZ követeli: a román hatóságok bizonyítsák hitelt érdemlően, hogy Beke István valóban bűncselekmény elkövetésére készült. Ennek hiányában pedig, tegyék lehetővé, hogy szabadlábon védekezzék.

2015. november 30., hétfő

Jubileumi 300. Hétvezér Est!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Biczó Piroska: A középkori magyar királyok sírjai és a sírok sorsa
ÜNNEPI 300. HÉTVEZÉR EST

Dr. Biczó Piroska régész, néprajzkutató, akit – nagyon sok más rendkívül fontos munkáin kívül - a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely korábbi feltárásainak vezetőjeként is tisztelhetünk, lesz az előadója a 300. jubileumi Hétvezér Estnek. Az immár harmadszor is kerek számmal jegyzett Hétvezér Estek közéleti-, közművelődési sorozat, amelyet "ha esik, ha fúj, ha süt, ha fagy" a Fejér Szövetség minden kedd estén megrendez, hatodik éve kedvelt színtere a város kulturális közéletének. December 8-án, kedden este 18.00 órakor a 300. jubileumi Hétvezér Estre stílusosan a királyi koronázó városba érkező királyaink egykori kedvelt pihenő és felfrissülést nyújtó friss vizű ivókútjának házában, a Királykút Emlékházban kerül sor.

2015. november 27., péntek

Vendégünk Dr. Polgár Zoltán

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Dr. Polgár Zoltán: Devizahitel átverés

Dr. Polgár Zoltán a Nemzet Jogtanácsosa, a Magyar Devizahiteles KARTA jogi szakértője lesz a 299. Hétvezér Est vendége. Dr. Polgár Zoltán, aki évek óta harcol a devizahiteleknek nevezett törvénytelenség ellen. Bebizonyította, hogy jogszabályba való ütközés miatt a több mint 1 millió 300 ezer devizahiteles szerződés semmis, amit a tetejébe mindenki tud már Magyarországon, sőt azon kívül is. Mégsem állították le a végrehajtásokat, kilakoltatásokat, miközben a hivatalos közmédia attól hangos, hogy nincs már „devizahiteles-probléma”. A valóság az, hogy nem csak magyar jogszabályba, ütköznek, de az Uniós vonatkozó törvénykezéseknek sem felelnek meg azok a hivatkozások, amelyekkel a pénzintézetek ma is zavartalanul folytatják törvénytelen üzelmeiket. 

2015. november 22., vasárnap

Ismét vendégünk Born Gergely

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Born Gergely: A magyar a néptánc titkos üzenete – Ősvallási tartalmak a magyar néptáncban II.

Éppen csak véget ért a magyar népdal és népköltészet hete, amely minden év Enyészet havának, azaz novemberének harmadik hete. Folytatásként ajánljuk mindenki figyelmébe a magyar néptáncról Born Gergely szeptember 11-én tartott HVE előadásának második részét, a 298. Hétvezér Esten. A magyar kultúra kincseinek megismerése és ápolása persze nem média kampányok kérdése. Ha napjainkban is, minden magyar, generációról-generációra szálló belülről fakadó természetes igényként ápolja és adja tovább ezt a tudást, akkor tovább fog élni ez a kincsestár.

2015. november 19., csütörtök

Mondjunk nemet a transzatlanti szabadkereskedelemre!

A magyar parlament és a kormány mondjon nemet a GMO transzatlanti szabad kereskedelmére!
CSATLAKOZZÉK ÖN IS ALÁÍRÓKÉNT A FELHÍVÁSHOZ MOST!

https://www.youtube.com/watch?v=tnsv7T6mtP8

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2015. november 12., csütörtök

Vendégünk Magyaródy Szabolcs

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Magyarország „bűnössége” a II. világháborúban?
A Kanadai Hamiltonban élő MAGYARÓDY SZABOLCS, a Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség vezetője, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség öregcserkész vezetőtisztje lesz a 297. Hétvezér Est vendége. Magyaródy Szabolcs szerte a nagyvilágban élő magyar diaszpóra fönnmaradásában kiemelkedő szerepet vállalt. A több mint 63, emigrációban töltött év alatt, munkásságát a szétszakított és kényszerből elhagyott történelmi haza iránti erős kötődése táplálta mindig. Egész élete - a visszatérés szándékával – a nemzeti megmaradás, a magyar nyelv emigrációban való megőrzése, a magyar nyelv és kultúra továbbadása és e kincs gyarapításának jegyében telt. Minden évben haza jön legalább kétszer és szerte az országban előadásokat tart. Örömünkre szolgál, hogy ez  alkalommal a Fejér Szövetség Hétvezér Estjére látogat el mint előadó.

2015. november 11., szerda

Jubilált a Hun Fokos Szövetség - ott kellett lennünk

A Jóisten áldása kísérje áldozatvállalásukat a következő 10 esztendőre is. Öröm volt együtt lenni.

Az EgerTV összefoglalója a képre kattintva megtekinthető
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2015. november 7., szombat

Vendégünk lesz Montskó István előadóművész

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Montskó István: Könnyező lelkem - Irodalmi est 

Montskó István, előadóművész lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Esték sorozatának 296. előadója. Montskó István már több alkalommal csillogtatta meg versmondó tehetségét a székesfehérvári hallgatósága előtt és immár két alkalommal a Hétvezér Est közönsége előtt is . A fehérvári komolyzene kedvelők évtizedek óta jól ismerték. Elsősorban, mint operaénekes volt szinte állandó szereplője a fehérvári zenei életnek. Más énekes műfajok sem álltak azonban messze tőle, hosszú pályafutása során. Szívesen énekelt egyházi hangversenyeken is. Ma is büszkeséggel tölti el, hogy meghívást kapott és fellépett az 1956-os Forradalom 50. évfordulóján, a székesfehérvári Jézus Szíve templomban tartott ünnepi szentmisével egybekötött hangversenyen. Ezen az esten nem csak, mint operaénekes, hanem mint előadóművész is fellépett. Az 1956-os forradalom eszméjének ápolásáért emlékéremmel is kitüntették.

2015. november 4., szerda

Holnap Szent Imre napja

Megemlékezés Szent Imre szobránál
2014. november 5-én
Szent Imrére emlékezik Székesfehérvár
A Fejér Szövetség és a Magyarok Világszövetsége tisztviselői és tagjai holnap, Szent István királyunk egyetlen fiú örököse, Szent Imre herceg napján, 2015. november 5-én 19 órakor emlékeznek meg Székesfehérvár szülöttéről.

Koszorút helyeznek el és mécsest gyújtanak a hajdani koronázó bazilikában elsőként eltemetett ifjú herceg fehérvári szobránál.

Szent Imrével Amerikában

Üzenet és Felhívás az amerikai magyar közösségekhez

2015. november 2., hétfő

10 éves a Hun Fokos Szövetség

Fejér Szövetség Sajtószolgálat
ui: telekocsiaink reggel 8 órakor veszik fel utasainkat a Budai út-Lövölde út sarkán az ÖMV kút parkolójában és negyed 9-kor az Udvardi u. 34. szám előtt. Indulás legkésőbb 8:30-kor és érkezés legkésőbb vasárnap 18:00 órakor. Vasárnap megtekintjük Tóth Sándor múzeumi gyűjteményét, kiállítását.

A magyar közszolgálati rádióban nem tudják, hogy hol mondták ki először, hogy VALLÁSSZABADSÁG?!

Legtöbb egyházközségünk gyülekezeti termében ott díszeleg az óriási Kőrösfői-Kriesch Aladár mű reprodukciója, mely A vallásszabadság kihirdetése az 1568-iki tordai országgyűlésen címet viseli. A kivételek közé tartozott a mi frissen alakult egyházközségünk mindaddig, amíg ajándékba kaptunk egyet onnan, ahol kettő volt. És nagyon jó helyre érkezett ez a kép, hiszen vallásórás gyerekeinkkel többször beszélgetünk a rajta látható személyekről, középen álló feltartott kezű férfiról. Dávid Ferenc kiabálják, ha szól feléjük a kérdés, akiről már a legkisebbek is tudják, ő volt az első unitárius pap bácsi.

Január 13-án ünnepelünk, beszélünk a vallásszabadságról, büszkén ismételgetjük azt a nagy jelentőségű mondatot a káténkból, hogy a „világon először itt Erdélyben mondották ki, hogy mindenki azt a vallást gyakorolhatja, mely felfogásával megegyezik, mert a hit Isten ajándéka.”

A szabadság – hogy szóljak nyelvemen
A szabadság – tudni, érteni a szót
Tisztességgel indítani az elindulót
A szabadság betevő falat
Hűs ital, víz a szomjazónak
Oh, itass meg, ennünk adjál
Hogy belülről nőjön naggyá a holnap.
Én szabadságom – igazi szabadság
Jogát és hitét csak szabad társak adják
A szabadságot én itt hordom
Itt a szívemben
És nem tépheti ki onnan soha
Senki sem.
A szabadság – tán felemelt fejem

2015. november 1., vasárnap

Királyi méltóságainkért az Ősök Napja előtti utolsó nyitvatartási napon

Királyi Halottak Napja
Székesfehérvár, 2015. október 30. 17:00-18:00

 
Fotók: Keresztes Imre
Ne keresse senki ezt a napot a naptárban, egyelőre! Nem fog találni ilyen bejegyzést még a fehérvári sajtóban sem, amely a Királyi Halottak Napját jelzi.

Mégis, az idei évben is, több tucat fehérvári polgár úgy gondolta, hogy azon a hétvégén, amikor egy teljes ország felkerekedik, hogy szeretteikre emlékezve a temetőkbe zarándokoljon, felkeresi történelmünk nagyjainak hányattatott sorsú temetkezési emlékhelyét, a székesfehérvári Nemzeti Sírkert és Emlékhely jelöletlen sírtábláit. Szép számú megemlékező jött el a Fejér Szövetség hívására, hogy a királyi halottak ismert vagy feltételezett egykori nyughelyén mécsest gyújtson, virágot helyezzen el és néma tiszteletadással emlékezve adózzon történelmi nagyságaink, személyiségeink emlékének.

2015. október 29., csütörtök