2015. november 4., szerda

Holnap Szent Imre napja

Megemlékezés Szent Imre szobránál
2014. november 5-én
Szent Imrére emlékezik Székesfehérvár
A Fejér Szövetség és a Magyarok Világszövetsége tisztviselői és tagjai holnap, Szent István királyunk egyetlen fiú örököse, Szent Imre herceg napján, 2015. november 5-én 19 órakor emlékeznek meg Székesfehérvár szülöttéről.

Koszorút helyeznek el és mécsest gyújtanak a hajdani koronázó bazilikában elsőként eltemetett ifjú herceg fehérvári szobránál.

Szent Imrével Amerikában

Üzenet és Felhívás az amerikai magyar közösségekhez

Szent Imre napján, november 5-én nekünk, magyaroknak különös okunk van ünnepelni, de ez a nap ünnepe lehet – legyen – egész Amerikának is. Az amerikai földrész névadója, Amerigo Vespucci bizonyítottan az 1083-ban szentté avatott magyar királyfiról nyerte a nevét, így Amerika is.*
            Ez a rendkívüli felismerés már közzétételekor, 2014-ben élénk visszhangot váltott ki. New York állam fővárosának, Albanynak polgármestere Szent Imre napját rendeletben nyilvánította Amerigo Vespucci-nappá, és felhívta a főváros lakóit, elsősorban az ott élő magyarokat és olaszokat, hogy emlékezzenek meg ezen a napon Amerika névadójáról, Szent Imréről.
A Magyarok Világszövetsége a bizonyítás jelentőségének elismeréseként, Szent Imre napján, a legmagasabb kitüntetéssel,  A Magyar Nemzetért érdeméremmel  tüntette ki a bizonyítást kimunkáló Dr. Balogh Sándor professzort.
            Ha Amerika is felfedezi magának Szent Imrét, akkor Ő hasonlóan oltalmazójává válhat, miként oltalmazza Szent Patrik Írországot, Szent András Skóciát, Szent Dávid Wales-t és Szent György Angliát.

            Ki volt Szent Imre (1007-1031)?

Szent Imre annak a magyar, államalapító Árpád-házi dinasztiának a sarja, amely egyedül több szenttel ajándékozta meg a világot, mint a többi európai dinasztia együttvéve.
            Atyja, Szent István Magyarország első királya, akit Kr.u. 1000-ben koronáztak meg a Szent Koronával, majd, amikor ezer évvel később, 2000-ben a bizánci ortodox egyház is elismerte őt a maga szentjeként, akkor a római és a bizánci egyház közötti nagy szakadás (1054) óta a két egyház első közös szentjévé vált. Ám vele csak kezdődött az Árpád-házi szentek sora.
            Ki nem hallott Magyarországi Szent Erzsébetről, a legnépszerűbb szentről, Szent Kingáról, akit a lengyel nép saját anyjaként tisztel, Szent PIROSKA/Irene-ről, aki a bizánci egyház egyik leginkább tisztelt női szentje? Ők is – miként Szent Imre is – Árpád-házi királyok sarjai voltak.

            Szent Imre személyében megjelent a testi-lelki erő egysége. Ifjú dalia volt, aki karddal a kezében, hadvezérként verte ki az országra rontó II. Konrád német császárt 1030-ban. Mindemellett istenfélő, imádkozó ember volt, aki Istennek szüzességi fogadalmat tett, amit házasságában is megtartott, fiatalon kioltott élete végéig.
            Szent Imrének óriási kultusza volt. A római katolikus egyház az ifjúság védőszentjévé emelte. Így történt, hogy Európa-szerte szülők előszeretettel keresztelték fiaikat az ő nevére, különösen Firenzében, Amerigo Vespucci szülővárosában, ahol már 1391-ben oltárképen is ábrázolták őt, Amerigo di Ungheria-t. S ez a Triptichon ma is a firenzei San Martino a Mensola templom főoltárát ékesíti!
     
            Mi, magyarok büszkén és leplezetlen örömmel nyugtázzuk, hogy Szent Imre révén Amerika névadói lehettünk. Sőt Magyarország Amerikának – nomen est omen – a nevében Szent Imrét adta.
Arra hívjuk az amerikai földrészen élő magyar közösségeket, hogy templomaikban, közösségi házaikban emlékezzenek meg minderről Szent Imre napján, november 5-én, illetve az azt követő vasárnapon, november 8-án. Szervezzenek – közösségük lehetőségei szerinti – ünnepi műsort, amelyben bemutatják az élő magyar kultúrát.
            Hívják meg rendezvényeikre a helybeli olasz közösségek képviselőit, utalva Amerigo Vespucci olasz  származására; hívják meg a helybeli lengyel közösségek képviselőit is, hiszen a lengyelek nem csak barátaink, hanem jeles zarándokhelyük, a Szent Kereszt-hegy Szent Imrének szentelt kegyhely; hívják meg a helyi írek képviselőit is, akik nem csak rokonaink, hanem Amerika legnagyobb angol ajkú népét alkotják; és ne feledkezzenek meg Amerika őslakóiról, az indiánokról sem.

            Rendezvényeik meghirdetését segítendő, felajánlott plakátunkon azt a Szent Imre szobrot mutatjuk meg, amely szülővárosában, Székesfehérváron, Magyarország egykori koronázó városában, szülőháza helyén áll.

            Üzenetünket tiszta szívvel küldjük innen a Kárpát-medencéből, a néhai Pannóniából, ahol Európa idén ünnepelt szentje, Szent Márton is született és nevelkedett.

Budapest – New York – Temesvár – Kolozsvár, 2015. november 3.

P. Kozma Imre OH,
   a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke,
                                                                      Irgalmasrendi szerzetes
    Magyarország

Dr. Balogh Sándor                                                              Dr. Prokopp Mária
professor emeritus                                                                 művészettörténész professzor
USA                                                                                      Magyarország

Dr. Drábik János                                                                 Borbély Imre
jogász, újságíró                                                                      politológus,
a Szent László Magyarságtudományi Akadémia elnöke      volt Európa Tanácsi parlamenti képviselő,
USA –Magyarország                                                          Erdély

Botos László,                                                                        Patrubány Miklós István Ádám,
a Magyarságtudományi Intézet elnöke                                 a Magyarok Világszövetségének elnöke
USA                                                                                      Erdély – Magyarország

* Mellékletek:


Szent Imre – America Patronus
Prokop Péter freskója a South Bend-i, Indiana katolikus templomban

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat
8786/151104


„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.


Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése