2019. október 28., hétfő

Köszönet a székely önrendelkezés melletti kiállásban tanúsított közreműködésért

Képgaléria a képre kattintva
Tisztelt Résztvevők!

Köszönettel tartozom a Fejér Szövetség nevében minden csatlakozó szervezetnek és a rendkívül szép számmal megjelent magánszemélynek a részvételért.
Köszönet a Fejér Szövetség tagjainak a rendezvény előkészületeiért és biztosításáért.

Külön köszönet illeti
  • Deák Lajosné Zsuzsa és Juhász László önkormányzati képviselőket, hogy képviselték Székesfehérvár városvezetését és
  • Szili Csaba megyei önkormányzati képviselőt, hogy jelenlétével és cselekvő közreműködésével képviselte Fejér megye önkormányzatát
  • Kónyi-Kiss Botond alelnököt, hogy személyes kiállásával és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjaival segítették a rendezvény biztosítását,
  • Becze Katalin Margit gyimesi énekmondót és Király Dávid dudás népművészt a közreműködésért,
  • továbbá az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület, a Rákóczi Szövetség, a Szent György Lovagrend, a Trianon Társaság, a Válasz Egyesület, a Vitézi Rend, a Vitézek Történelmi Rendje tagjait a részvételért
A székelyföldi megmozduláson őrtüzeket gyújtó nemzettestvéreinkkel egyidőben fellobbanó fáklyákkal hangzott a Székely Nemzeti Tanács felhívásának eleget tett fehérvári, Fejér és Veszprém megyéből érkezett résztvevők kiáltványa is:
 Autonómiát Székelyföldnek
teljes önrendelkezést a székely nemzetnek!

Isten áldja a székely magyart, tartson neve míg a Föld tart!

Kegyelettel emlékezzünk királyi méltóságainkra

Királyi Halottak Napja 
történelmi-kegyeleti szertartás Fehérvárott
Sötét enyészet néma éjjelében / Temetve fekszik a hajdan kora;
A bajnok alszik a föld mély ölében, / Ki tudja merre hamvad hűlt pora?
Sírjára, mert nem tudja senki hol van, / Nem hull a bánat könyje szent titokban.

https://photos.app.goo.gl/G9Ttkjs3fo89yDUp9
FELHÍVÁS 

Mindenkit szeretettel hív és vár
a székesfehérvári királysíroknál
(Nemzeti Sírkert és Emlékhely)
2019. október 31-én (csütörtökön) 17 órától
a
Királyi Halottak Napja
 
csendes történelmi-kegyeleti szertartásra
a
Fejér Szövetség 


(az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület,
a Rákóczi Szövetség, a Trianon Társaság Fejér megyei szervezetei

és a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa),

a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje
 és a Vitézi Rend Fejér Szék

Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, / Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához, / S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványul sugára: / A régi fény ragyogjon fel honára!
Idézetek: Garay János Az Árpádok című versének első és utolsó versszaka

2019. október 27., vasárnap

Beszélgetés Szigeti Gáborral, a Zsarátnok havilap főszerkesztőjével a magyar hitvilágról és az iszlámról

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Szigeti Gábor: A magyar vallás és az iszlám

A Fejér Szövetség Hétvezér Esték előadás sorozatának 483. vendége Szigeti Gábor könyvkiadó, a Zsarátnok havilap főszerkesztője lesz.

Október utolsó vasárnapját, a kisebbségbe került nemzettestvéreink önrendelkezési jogaiért folyó állhatatos küzdelem nagyobb visszhangja érdekében a Székely Nemzeti Tanács által Székely Autonómia Napjává nyilvánított napot követően nem is lehet aktuálisabb előadója szövetségünk közéleti és közművelődési sorozatának, mint az, aki már két könyvet is írt és szerkesztett az elcsatolt országrészekben kisebbségbe került magyar nemzettest életének "Magyar élet Erdélyben" és "Magyar élet a Felvidéken" címmel.

A Hétvezér Esték 10 éves történetében első ízben szereplő előadónk a magyar műveltségről, a magyarság hagyományos hitvilágáról tart előadást a napjainkban egyre inkább terjedő és európai térhódításával jelentős változásokat előidéző iszlám vallás tanításainak tükrében.

Ezen az estén különösen is érdekfeszítő előadásnak és beszélgetésnek nézünk elébe. Szeretettel ajánljuk mindenkinek, akit érdekel  a múlt, a jelen és a jövő a vallási meggyőződések és hagyományok tükrében. 

Előadó: Szigeti Gábor könyvkiadó, a Zsarátnok havilap főszerkesztője
Cím: A magyar vallás és az iszlám
Időpont: 2019. Mindszent - Magvető hava, azaz október 29. napja, kedd 18.00 óra
Helyszín: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt keddenként a Királykút Emlékházban. A belépés díjmentes.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2019. október 24., csütörtök

Fehérvári kiállás és kiáltás a székely nemzet önrendelkezéséért

Szent István városa kiáll a székely nemzet önrendelkezés mellett és kiált a jogtiprás és jogkorlátozás ellen!

Tűzzük ki a székely nemzet zászlait Székes Fejér Város Csíki Székelykapujára!
Világítsuk ki Székelyföld határait a Székelyföldi utcaneves Maroshegy határában!
Gyújtsunk őrtüzeket és fáklyáinkkal
menjünk el együtt a Szent Koronás határig!

ui: CORONA: a királyi illetve állami javak birtokosa, mint jogi személy, határvonal, emberek köre, ostromhad, ...!


Tisztelettel adóztunk Rácz Sándor (1933-2013) emléke előtt

Rácz Sándor koszorúja középen, az emléktábla alatt, ahol 1989-ben az emelvényen állhatott, s először hallottam élőben tőle szót, az igazat, a legnagyobb szabadságharcostól, aki nem csupán november 4.-ig, de a szovjet hadsereg bevonulásától a letartoztatásáig vállalta azt, amit követeltek az 56-osok! Mennyi, de mennyi sortűzre került volna még sor, ha a megszállók nem tartottak volna a Rácz Sándor vezette, fel nem oszlott munkástanácsoktól.

Horváth Vilmos alelnök, Fórizs József és Csendes Csaba helyezte el a Fejér Szövetség - Rácz Sándor (1933-2013) képével ékesített - koszorúját a Hotel Magyar Király falán elhelyezett emléktábla előtt, ahol a Fejér Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke mondott emlékezetes beszédet az első szabad 56-os fehérvári megemlékezésen 30 esztendővel ezelőtt! 
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2019. október 22., kedd

Kiállás, fohász és fáklyás menet a székelység önrendelkezéséért a királyi város határában

Székesfehérvárott is felfénylenek Székelyföld határai!
Felhívás!
Ezúton hívunk és szólítunk minden együttérző fehérvári polgárt, 
hogy 2019. október 27-én, október utolsó vasárnapján 16 órától, 
gyújtsunk együtt őrlángokat, világítsanak Székelyföld határai
A SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
 Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
(a körforgalomban, Székesfehérvár-Maroshegy bejáratánál)

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács! 
Tisztelt Ráduly Róbert Kálmán Polgármester Úr!
Tisztelt Cser-Palkovics András Polgármester Úr!
Tisztelt Csíkszeredai és Fehérvári Önkormányzat!
Tisztelt Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek! 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásának eleget téve, székely testvéreinkkel együtt érezve, Székelyföld önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó a Fejér Szövetség, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Székelybál Alapítók Baráti Köre, a Válasz Egyesület és csatlakozó fehérvári polgárok, köztisztviselők

teljes önrendelkezést követelnek a székely nemzetnek!
2019. október 27-én (helyi idő szerint) 16 órakor
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál

mécsesekkel világítja ki Székelyföld határait,
hogy a 16:15-től kezdődő közös ima után fáklyás felvonulással érkezzenek a koronás körforgalomhoz.

Az eseményen részt vesznek és közreműködnek:
Deák Lajosné önkormányzati képviselő (Szfvár MJV Önkormányzat), Szili Csaba megyei önkormányzati képviselő (VÁLASZ), Juhász László önkormányzati képviselő (Székelybál Alapító Baráti Kör, VÁLASZ), Kónyi-Kiss Botond (HVIM), Becze Katalin Margit (gyimesi énekmondó), Király Dávid (dudás népzenész) és még sokan, mások.

2019. október 21., hétfő

Székesfehérvár első 56-os forradalmi szónokára, Rácz Sándorra emlékezünk holnap

30 éve, 1989. október 23-án Székesfehérvár első szabad 56-os forradalmi megemlékezésének főszónoka Rácz Sándor (1933-2013), a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács elnöke volt.


Holnap, a Hotel Magyar Király Szálló előtti megemlékezésen mi, a Fejér Szövetség tagjai rá, örökös tiszteletbeli elnökére emlékezünk. Koszorúnkat az ő emlékének címezve is helyezzük el azon a helyszínen, ahol először hallhattuk és láthattuk őt Székesfehérvárott.

2019. október 20., vasárnap

Magyarody Szabolcs lesz újra vendégünk a 482. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Magyaródy Szabolcs: "Klímaváltozás"

A Fejér Szövetség Hétvezér Esték előadás sorozatának vendége ez alkalommal a Kanadában élő Magyaródy Szabolcs lesz, aki az összmagyarságért végzett munkásságáért Magyar Érdemrend Középkereszt kitüntetést kapott a magyar államtól.

Magyaródy Szabolcs 1924-ben született Szolnokon, nyolc éves korától Budapesten élt 1948-ig, amikor elhagyta hazáját – főleg az ÁVO zaklatásai miatt. Bécsen és Skócián keresztül jutott ki Kanadába, ahol az ontariói Hamiltonban telepedett le. Ebben a városban dolgozott előbb épület- és géplakatosként, majd tervezőként nyugdíjaztatásáig.

Felhívás Székesfehérvár és Fejér megye vezetéséhez és polgáraihoz


Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Székesfehérvár és Fejér megye közgyűlésének Tisztelt Képviselő Tagjai!

https://www.fehervartv.hu/video/index/28964?jwsource=cl
Fehérvár TV beszámolója a képre kattintva /Székesfehérvár délnyugati kapujában 2019.10.19-én /
A világon minden nemzet alapvető erkölcsi kötelességének tekinti elődeik és hőseik tiszteletét, emlékük ápolását. Magasztos áhítattal viszonyulnak mindenütt azon cselekedeteket végrehajtó közemberek és vezetőik iránt, akik rendkívüli áldozatot vállalva mentettek hazát és nemzetet.

Székesfehérvár sem hagyhatja emlékmű nélkül feledésbe merülni a hőstettet, melyet a Nemzeti Hadsereg hajtott végre önkéntes ország- és nemzetmentő áldozatvállalásával, cselekedeteivel.

100 éve, hogy az 1919-ben megalakult Nemzeti Hadsereg vitéz nagybányai Horthy Miklós vezetésével Szabadbattyánon keresztül bevonult Székesfehérvárra, amellyel megszüntette Székesfehérvár román megszállását és megkezdte útját a főváros felé, hogy véget vessen az országot dúló idegen seregek visszaéléseinek! Az országmentő Nemzeti Hadsereg Fehérvárt felszabadító bevonulásának 100. évfordulóján fordulunk felhívással Önökhöz, hogy állítsuk helyre a Nemzeti Hadsereg közkatonáinak és tisztjeinek áldozatvállalása iránti tiszteletet és tisztelgést!

2019. október 16., szerda

100 évvel ezelőtt szabadította fel a megszállás alól Székesfehérvárt a Nemzeti Hadsereg

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Közéleti Szereplők!
Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Sajtómunkatársak!

Ezúton hívjuk Önöket,
emlékezzünk együtt az országot felszabadító Nemzeti Hadsereg tisztjeinek és közkatonáinak felejthetetlen áldozatvállalására Fehérvárt felszabadító bevonulásuk 100. évfordulóján az Országzászló Védnöki Testület felkérésére, a Fejér Szövetség és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szervezésében!

Felhívás, megemlékezés és emlékmenet
az országmentő Nemzeti Hadsereg Fehérvárra érkezésének 100. évfordulóján,
2019. 10. 19-én (szombaton) 15:00 órától
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujától
az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműig

2019. október 19-én lesz* 100 éve, hogy az 1919. június 18.-i szegedi zászlószentelés és zászlóbontás következtében megalakult Nemzeti Hadsereg vitéz nagybányai Horthy Miklós vezetésével Szabadbattyánon keresztül bevonult Székesfehérvárra, amellyel megszüntette Székesfehérvár román megszállását és megkezdte útját a főváros felé, hogy véget vessen az országot dúló idegen seregek visszaéléseinek!

A Nemzet Hadserege azért indult a megcsonkolt ország szívébe és érkezett Siófokról Szent István városába, hogy a koronázó város szakrális ereje által biztosítsa az ország határait és megkezdhesse az egészséges és igazságos Magyarország helyreállítását!

2019. október 15., kedd

Dr. Bakos Batu a 481. Hétvezér Est előadó vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
lovag Dr. Bakos Batu: Magyarország végnapjai
 
Előadó: Bakos Batu, a Szent Korona Lovagrend nagymestere
Cím: Magyarország végnapjai
Időpont: 2019. Mindszent - Magvető hava, azaz október 15. napja, kedd 18.00 óra
Helyszín: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt keddenként a Királykút Emlékházban. A belépés díjmentes.Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor Hétvezér Est!

Főszervező: Fogarasi Márta
Műsorszerkesztő: Sajó Mária
Felelős szerkesztő: Dr. Boór Ferenc

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2019. október 10., csütörtök

A választókkal szerződtek a Válasz Független Civilek

Kampányzáró rendezvényén visszahívhatóságot biztosító polgárjogi szerződést kötött minden városi és megyei képviselőjelölt a választókkal

 

feol.hu: Szerződés, visszahívhatóság

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2019. október 8., kedd

Magyarságtudat a molkuláris biológia tükrében

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

 

Előadó: Dr. Oláh Zoltán Sándor docens, molekuláris biológus, bioinformatikai cégtulajdonos
Cím: Az ADATKOR magyarságtudata
Időpont: 2019. Mindszent - Magvető hava, azaz október 8. napja, kedd 18.00 óra
Helyszín: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt keddenként a Királykút Emlékházban.

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor Hétvezér Est!

Főszervező: Fogarasi Márta
Szerkesztő: Keresztesi Imre
Műsorszerkesztő: Sajó Mária
Felelős szerkesztő: Dr. Boór Ferenc