2019. október 22., kedd

Kiállás, fohász és fáklyás menet a székelység önrendelkezéséért a királyi város határában

Székesfehérvárott is felfénylenek Székelyföld határai!
Felhívás!
Ezúton hívunk és szólítunk minden együttérző fehérvári polgárt, 
hogy 2019. október 27-én, október utolsó vasárnapján 16 órától, 
gyújtsunk együtt őrlángokat, világítsanak Székelyföld határai
A SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
 Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
(a körforgalomban, Székesfehérvár-Maroshegy bejáratánál)

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács! 
Tisztelt Ráduly Róbert Kálmán Polgármester Úr!
Tisztelt Cser-Palkovics András Polgármester Úr!
Tisztelt Csíkszeredai és Fehérvári Önkormányzat!
Tisztelt Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek! 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásának eleget téve, székely testvéreinkkel együtt érezve, Székelyföld önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó a Fejér Szövetség, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Székelybál Alapítók Baráti Köre, a Válasz Egyesület és csatlakozó fehérvári polgárok, köztisztviselők

teljes önrendelkezést követelnek a székely nemzetnek!
2019. október 27-én (helyi idő szerint) 16 órakor
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál

mécsesekkel világítja ki Székelyföld határait,
hogy a 16:15-től kezdődő közös ima után fáklyás felvonulással érkezzenek a koronás körforgalomhoz.

Az eseményen részt vesznek és közreműködnek:
Deák Lajosné önkormányzati képviselő (Szfvár MJV Önkormányzat), Szili Csaba megyei önkormányzati képviselő (VÁLASZ), Juhász László önkormányzati képviselő (Székelybál Alapító Baráti Kör, VÁLASZ), Kónyi-Kiss Botond (HVIM), Becze Katalin Margit (gyimesi énekmondó), Király Dávid (dudás népzenész) és még sokan, mások.

Tisztelettel várunk minden csatlakozót Székesfehérvár dél-nyugati kapujában, a székelyföldi utcaneves Maroshegy városrész határában, a körforgalomban, hogy Székelyföld határait kivilágítandó együtt gyújtsunk mécseseket, jelképes őrtüzeket Csíkszereda és Székesfehérvár testvérvárosi szerződését szentesítő székelykapunál és lobbantsuk fel a nemzeti összetartozás fáklyáit a székelység önrendelkezési küzdelmei melletti kiállásért!

Bizalommal az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök - társelnök 
Fejér MAG Egyesület - Fejér Szövetség 


A Székely Nemzeti Tanács felhívása
Felhívás a nagyvilág magyar, keresztény gyülekezeteihez

Tíz nappal Székelyföld Autonómiájának Napja előtt kötelességemnek érzem, hogy megismételjem – a kijelölt időpont frissítésével –a nagyvilág magyar, keresztény gyülekezeteihez intézett, 2016-ban megfogalmazott felhívást, amelynek minden állítása igaz, és érvényes ma is:
 
„2003. október 26-án alakult meg Sepsiszentgyörgyön, a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében a Székely Nemzeti Tanács. Ezt követően, október végén több alkalommal is olyan nagyszabású rendezvényt szervezett a testület, amely a székely autonómiatörekvés felmutatását, a Székelyföldön és nagyvilágban élő székelyek, magyarok mozgósítását tűzte ki célként. Így indult útjára 2006 októberében a népszavazás megszervezése, amelynek során több mint 200 000 székelyföldi lakos mondott igent a területi autonómiára. 2013. október 27-én pedig a Székelyek Nagy Menetelésére került sor a háromszéki Bereck és Kökös között, amely az erdélyi magyarság mindmáig legnagyobb politikai tömegrendezvénye volt a rendszerváltás után. 2015. október 24-én Székelyföld határának kivilágításával arra a történelmileg kialakult nyelvi és kulturális határra hívtuk fel a figyelmet, amelynek közigazgatási határrá is kell válnia. Mindezeket a rendezvényeket Erdélyben és szerte a nagyvilágban élő székelyek/magyarok szolidaritási rendezvényei kísérték. Ezek figyelembevételével döntött úgy a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága, hogy Székelyföld és a nagyvilág keresztény, magyar gyülekezeteihez fordul: tegyük közös imádkozással október utolsó vasárnapját Székelyföld Autonómiájának Napjává.

Az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy az autonómiáért folytatott küzdelem hosszú lesz, és próbára teszi magának az érintett közösségnek a kitartását, elkötelezettségét. Ezért nem lehet ez a küzdelem pusztán néhány ezer ember felelőssége. Szükség van arra, hogy legyen - túl a népszavazáson kinyilvánított népakaraton – a székely autonómiaküzdelemnek egy szilárd alapja, egészen az autonómia megvalósításáig. Nyilvánvaló, hogy ez az alap nem lehet más, mint a keresztény hit és a belőle fakadó szabadságeszmény. Ennek megfelelően egyedül az emberi méltóság megbecsülése szavatolhatja az emberek közötti teljes és tényleges jogegyenlőséget, annak a tudatos hirdetése, hogy hívő keresztény ember maga fölé csak a teremtő Istent helyezheti.

Kérjük tehát Székelyföld és a nagyvilág keresztény, magyar gyülekezeteit, hogy október 27-én templomaikban imádkozzanak a székely szabadságért, Székelyföld autonómiájáért, hogy soha nem látott számban kapcsolódjanak székelyek, magyarok, ugyanazon a napon, olyan lelki egységbe, amely a küzdelem folytatásának tartós alapja lehet. Imádkozzunk együtt, hogy ezen a földrészen fennmaradjon az a sokszínű, európai keresztény hagyományokban gyökerező rend, amely nélkül nem lehet demokratikus alapértékekről beszélni, ezek nélkül pedig az autonómia megvalósítása is kétséges. Imádkozzunk azért, hogy Magyarország maradjon meg magyarnak és szuverén államként tudja viselni a határon túl élő magyarok iránti alkotmányos felelősségét.”

Az idei rendezvénynek kiemelt fontosságot ad a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezése. Minden magyartól azt kérjük, akik az Európai Unió valamely államában élnek, hogy népszerűsítsék a kezdeményezést, és írják alá. Az október 27-én tartott szolidaritási rendezvényeken gyűjtsék papír alapon is a támogatásokat, a szervezők pedig lépjenek kapcsolatba a kezdeményezés polgári bizottságának valamelyik tagjával, akinek a későbbiek során a támogató íveket eljuttatják.

Kiemelt fontosságú a magyar társadalom támogatása, ezért külön felhívom a figyelmet, hogy a hagyományoknak megfelelően Budapesten, a Hősök terén fog szolidaritási rendezvényt szervezni a Székelyföldért Társaság.

Marosvásárhely, 2019. október 17.
 
Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke


Továbbította a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése