2017. február 26., vasárnap

Magyar ősvallás, tengri, yotengrit

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Felemelkedés és tudatváltás az ősi magyar világkép szerint

Az előadás ideje: 2017. február 28. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Dr Darnói Tibor a Yotengrit Alapítvány elnöke lesz a 357. Hétvezér Est vendége. Mire kötelez bennünket az ősi magyar világkép? Korszakváltás van, és ez tudatváltást von maga után. Az embereknek, a magyarságnak fel kell ébrednie. Felszínre kell hozni a magyarság tudását, meg kell jeleníteni a mindennapok világában azt a tudást, amit mi magyarok képviselünk. Kívülről senki sem fog bennünket megmenteni. Valódi összefogás szükséges az átmeneti érdekszövetségek helyett, és ezt csak a közös eszme tudja megteremteni. 

A világ ma alá - fölérendeltségű hierarchiába rendezett. Ebben minden kettősség ellentétpárok formájában nyilvánul meg, amelyben az energiák ellentétes irányúak, ezért gyengítik, kioltják egymást. Ez a szembenállás hatja át a tudatot is. Ez a polaritás, a "vagy-vagy" világa, mely örök konfliktust tart fenn, s elkülönülést hoz.

2017. február 25., szombat

Eleinkről az Istvánra keresztelt Géza király napján

Ma 2017. esztendő Jégbontó hava 25. napja, a régi székely-magyar "kalendáriumokban" Gejza, míg az újban Géza napja van. Tegnap Jégbontó hava "jégtörő" Mátyás napja volt, s ki kételkednék abban, hogy Mátyás király, sőt nagy magyar király volt. És István, mármint az Istvánnak keresztelkedett Gejza-Géjza nem volt király? Ő csupán fejedelem, esetleg nagyfejedelem volt? Semmi kétség, hogyha a Turul-házi leszármazottak sorát vizsgáljuk a mai történelemtanítás és "népszerűsítő" híradások alapján, egészen Géza fiáig, a szentté avatott Istvánig, kit aztán I. Istvánként őrzött meg a krónikás irodalom, avagy a lassan, de biztosan őrzött (vagy megrögzött?) emlékezet, sem országunk, sem államunk, sem királyunk nem volt. Igaz ez? Mintegy kétszáz esztendővel ezelőtt is így volt igaz? Királyunk, országunk, államunk csupán attól a pillanattól volt, hogy a Magyar Királyság elismerésében, avagy tudomásul vételében Bizáncnak és/vagy Rómának is valami szerep jutott? S, ha már szerep jutott, akkor a magyar királynak azonnal, minden előzmény nélkül az azóta sem meghaladott legmagasabb krisztusi cím, a "Rex Apostolicus" jutott? Ez nem elgondolkodtató?

2017. február 19., vasárnap

„Szegedi jóslat” – „új szegedi gondolat”

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Jéga Szabó Ferenc: „Megszólal a Korona”  

Az előadás ideje: 2017. február 21. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

A 356. Hétvezér Esten első alkalommal lesz vendégünk Jéga Szabó Ferenc, aki a Szent Korona-kutatásban “vadonatúj” ismereteket fog bemutatni a közönségének. Jéga Szabó Ferenc különös számmisztikai felfedezéseiről mindig kellő szerénységgel nyilatkozik: ő csak elmondja, amit hosszú kutatásaival kiderített, de az már az olvasó, a hallgató dolga, mit fogad el belőle. Ő nem tehet mást, mint hogy ennyi meglepő összefüggés mögött okot, tudatosságot vél, s nem hisz az ennyire rendezett vak véletlenben. Kutatásairól a szerző így vall: „ A földi emberiség kultúrtörténetében a teljes földgolyón végighúzódik bizonyos számok megjelenése a különféle mitológiai, korszakmegjelölési, néptörténeti, népköltészeti és mesei területeken. 

2017. február 17., péntek

Hallgat már a fehérvári régész, elment Siklósi Gyula

"Ne a halált keresd a sírok között, hanem az életet, így juthatsz az igazságig!"
Siklósi Gyula
Elakadt lélegzet, elakadt szavak, hallgat a régész, elment Siklósi Gyula

http://www.fehervartv.hu/video/index/19167
"In memoriam Siklósi Gyula" - a képre kattintva
Eggyel kevesebben maradtunk megint, akik a hamisítások, ferdítések, eltüntetések feloldását nem a fehér foltok szaporításában látják. Elhunyt Siklósi Gyula, az utolsó, aki még tudta és bizonyítani is tudta, hogy hol volt a királyi palota, megannyi kikötője, hídja és annak a városnak nyoma, amelynek csodájára járt fél Európa. Nélküle sületlenség kapott nagyobb esélyt már megint, melynek jellemzője, hogy mindenhol keresendő és lehet az őshaza, csak nem azon a földön, amely itt terül el a lábunk alatt, meg hogy mindenhol lehetett Alba Regia, csak ott nem, ahol megannyi emlékét kiásta, ismérvét feltárta a régész, Siklósi Gyula. Hét éve már annak is, hogy a Sziget-kaput megtalálta: http://feol.hu/cimlapon/ujabb-feher-folt-tunt-el-a-kozepkori-fehervar-terkeperol-1150154

2017. február 15., szerda

Magyarország jövője ifjainkban éled

http://www.fehervartv.hu/video/index/19162
A Fehérvár TV tudósítása a képre kattintva látható
Ma újra Székesfehérvárott nyitottuk meg a vándorkiállítást. Mától a Tóparti Gimnáziumban tárul fel a magyar tudománytörténet, immáron negyedszer látogatható Fejér megye egy oktatási intézményében.

"Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed!"

Így hangzott a végszó a megnyitón a szép számmal megjelent fiatalok gyűrűjében, mikor Boór Ferenc megyei elnök megnyitotta a Vándorkiállítást a Magyarok Világszövetsége - Fejér Szövetség nevében.

Tudós elmék és alkotásaik egy kiállításon
forrás:  www.szekesfehervar.hu  - 2017.02.15. 17:52

2017. február 12., vasárnap

Immáron tizedszer felolvasó maraton Wass Albertért Székesfehérvárott

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Interaktív beszélgetés az őskereszténységről….

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

A víz, a tűz, a levegő,
a föld és a szeretet
fénylőfája.

Szalkó József: Az őskereszténység kialakulása

Az előadás ideje: 2017. február 14. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Szalkó József első alkalommal lesz vendége a Hétvezér Estek sorozatnak. A mostani, a 355. HVE témája az őskereszténység kialakulása, melyről Szalkó József tart rendhagyó előadást. Rendhagyó, mert a címben is olvashatjuk, hogy „interaktív beszélgetés”. Mi mindenről lesz szó ezen a „beszélgetős” esten? Álljon itt az előadás vázlata, amely a téma iránt érdeklődők számára egy keresztmetszetet, áttekintés ad az esti beszélgetés tartalmáról.
A tűzimádás, az örök tűz védelme és eredeti okai. Nut (Ég) Queb (Föld) fia, Osiris, testvére Seth. Az egyiptomi Osiris-Isis-Horus fényhármasság vallás. Az Atya (Orion) mint Világügyelő, a gondviselő Anya aki a Fény Szüze (Sirius) és az Életet adó Fény-Fiú (Nap).

A Tudománytörténeti Vándorkiállítás negyedik állomása újra Székesfehérvár

„Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberiség fejlődéséhez,
függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”
(Szentgyörgyi Albert) 
Tisztelt Pedagógusok és érdeklődő fehérvári Polgárok!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Ezúton hívjuk meg Önöket
a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyarok Világszövetsége
Tudománytörténeti Vándorkiállítása 
negyedik iskolai megnyitójára,
2017. február 15-én szerdán) 14:00 órára 
a Tóparti Gimnáziumba
(Székesfehérvár, Fürdősor 5.)

2017. február 10., péntek

Emlékszünk Párizs - Trianon - Párizs

II. TRIANON
1947. FEBRUÁR 10.
.
https://www.youtube.com/watch?v=LrPW3BaXwHA
A képre kattintva megértheti,
aki esetleg nem érti,
hogy a címben miért szorult
Párizsba, kettő közé Trianon
1944. év nyara és 1949. vége között a Kárpát-medencében élő magyar lakosság származása miatti deportálása, üldözése, rabszolgamunkára szállítása, „gulag”-ra hurcolása és legyilkolása valamint a bolsevik megszállás, rengeteg áldozatot követelt. A Magyar Szent Korona Országainak 1920-ban szétdarabolt gazdasági és politikai állapotát, az 1947. február 10-én aláírt párizsi diktátum (II. Trianon) az 1938 előtt megállapított határait némi eltéréssel (újabb területrablással) visszaállította.

A délvidéki népirtás áldozatainak számát csak becsülni lehet. A vérengzések során papokat, magyar hadifogoly katonákat és 40.000-70.000 magyar polgári személyt kínoztak majd gyilkoltak meg.

Vörösiszapos semmiségek, devizás nyegleségek ... offshore és minden

https://www.youtube.com/watch?v=g0HzE6itPjI
Veszélyes, megdöbbentő és nemzetközi összehasonlításban szinte példátlan, hogy Magyarországon a magát "demokratikus gondolkodásúnak" illetve baloldalinak nevező közéleti értelmiségiek többsége, a jogásztársadalom jelentős része és a bírói kar számos "szószólója" a vadkapitalista cégvezetők és bankárok, s nem az utóbbiaknak kiszolgáltatott emberek mellett áll ki a nagy nyilvánosságot kapó, sokaknak hatalmas szenvedést okozó tragédiák s az ezek alapján indult jogviták kapcsán. - olvasható Morvai Krisztina honlapján az első bekezdés abban a bejegyzésben, amelyben a magyar jogszolgáltatásnak nevezett bírósági ítéleteket elemzi a vörösiszap tragédiáért felelősök első fokon történt felmentése és a magyarországi devizaüzérkedéssel szemben indított perekben hozott eddigi ítéletek között párhuzamot sejtve.

2017. február 7., kedd

1945. február 11.-ére, a "budavári kitörésre" emlékezünk 2017. február 11-én 17 órakor Fehérvárott, a Hősök terén

Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Kedves Fejérek, Szövetségesek és Pártolók!

A Fejér Szövetség mozgalom és társzervezetei
- az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG és az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület,
a Magyarok Világszövetsége, a Rákóczi Szövetség, a Szent György Lovagrend és a Trianon Társaság megyei szervezetei -
nevében
a "Kitörés napján",
2017. február 11-én, szombaton, 17 órakor
Székesfehérvárott, a Hősök terén, a "fekvő katonánál"
emlékezünk meg a budavári kitörés hőseiről
emlékezés mécsessel és egy-egy szál virággal

2017. február 5., vasárnap

Tudja-e Ön, hogy mikor „öltözik Napba” a „Boldogasszony”?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Berényi László: Babba, Boldogasszony beavatás.

Az előadás ideje: 2017. február 07. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház,  Mikszáth Kálmán út 25.

Harmadik alkalommal lesz vendége a Hétvezér Estek rendezvény sorozatának Berényi László Géza. A 354. Hétvezér Esten, - követve korábbi előadásainak fő vezérfonalát, - műszaki- és mérnökember lévén a  funkció és forma összetartozásának gyakorlati elvét vallva, a történelmi múltba vesző hagyományok és történeti leírások, magyarázatok  közös eredetét bizonyítja hallgatóságának. Mindezeket az általa feltárt összefüggéseket geometriai, csillagászati, matematikai, történelmi és történeti sőt őstörténeti konstellációk és alapvetések segítségével világítja meg. 

2017. február 4., szombat

105 éve született a kitörés, az "osztrogorszki hősök" vezére

Mert kitörésre van szükségünk, amely élettel, azaz nem halállal ér véget.
v. Duska László (1912-1987)

105 éve, 1912. február 5-én született Duska László, a II. (ún. doni) Magyar Hadsereg 13. könnyű hadosztálya 31. gyalogezredének századosa, a hadsereg maradékának kitörésében kivételes érdemeket szerzett magyar katona.

"A 13. hadosztály Baltutinnál összetorlódott. Az oroszok ezúttal főleg délről támadták őket, amelyet Duska százados maga is géppuskát kezelve védett katonáival. Rövidesen aknabecsapódás következtében az arcán megsebesült és a mellébe három szilánk fúródott, de honvédeit tovább vezette. Erélyes intézkedései következtében magyarok, németek egyaránt követték parancsait." (v. Adonyi Ferenc: „A magyar katona a második világháborúban”)

Az osztrogorszki kitörés
Szerző: Cabe; 2017.02.04.; forrás: paprika.blogstar.hu