2012. március 31., szombat

Egészség: Igazság Csíkszeredából, Székesfehérvár testvérvárosából

A Magyar Apostoli Királyság újraéledése megállíthatatlan, bárhogy is viaskodnak ellene, s bármennyire is elgyengült a magyarság elvtársiasított tömege. Az apostolok újra élednek és szólnak. Igazat szólnak. Jelen példa Csíkszeredából érkezett!

Darvas-Kozma József beszéde a csíkszeredai Gál Sándor szobornál 2012. március 15-én (részlet)
https://www.youtube.com/watch?v=LrPW3BaXwHA

A vörös szócsőnek szélsőséges, ami természetes

A Népszabadságban a bolsik nem értik a helyzetet. Miközben megírják a tényeket, a sápítozáson kívül, hogy egy fideszes polgármester nem tartja szélsőségesnek azt a lobogót, amely a címerünk jobboldalán (szemből nézve bal) díszeleg, s ami - például - Spanyolország legmegbecsültebb királynéje (házi feladat a cikk szerzőjének: kiről is van szó?) sírján is szerepel (gyengébbek kedvéért ezt hívják árpádsávosnak), s amire büszke lehet minden magyar ember, szóval miközben sápítoznak tudatlanul, semmi értelmes kivetnivalót nem találtak a rendezvényen, ezért mi marad, hát "szélsőségeznek".

Bár az igaz- és helyesírást a szerzőnek még gyakorolni kell! Ugyanis az egyetlen kifogás, amit az igen felemelő eseménnyel szemben magából kitermel nagyon siralmas. Nem érti, hogy az általa igen szélsőségesen szélsőségesnek nevezett és nem betiltott Hatvannégy Vármegyei Ifjúsági Mozgalommal és a Magyar Nemzeti Gárdával hogy is mutatkozhat egy polgármester, s főként egy olyan szervezet (nevezetesen a Fejér Szövetség) által rendezett eseményen, amelynek levezetője merészelt törvényes jogaival élve szólni a Hősök terén barátaihoz, a Gárda Szövetség tagjaihoz, kik segítenek a TV és a Népszabadság tudatrombolásáról a valós életre szoktatni az embereket. S mi több, kihagyva vagy pontatlanul, sőt, a helyesírás szabályaira fittyet hányva, csupa kisbetűvel nevez meg számos - nem tudom, hogy számára szélsőséges vagy sem, de kit is érdekel (?!) - sok évtizede bejegyzett szervezetet, mint a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesületet, vagy a Magyar Kardforgatók Rendje - Honvéd Szondi György Sport Egyesületet.

2012. március 30., péntek

120. Hétvezér Est: GMO és FÖLD - Genetikai Rulett és/vagy Repülő Szőnyeg?

Ha kedd, akkor "Hétvezér Est"

Bardocz Zsuzsa: Az vagy, amit eszel, de mi van, ha az GMO? – Genetikai rulett?
2012. Szelek hava 3. nap 18 óra, Székesfehérvár, Királykút, Mikszáth Kálmán út 25.
(az estről felvétel készül)


Bardocz Zsuzsa, a Debreceni Egyetem táplálkozástudományi professzora, az MTA doktora lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Esték előadássorozatának 120. előadója. Az előadás arról szól, hogy mit jelent az, hogy GMO (génmódosított létesítmény), hogyan csinálják, milyen GMO-k vannak a táplálékainkban és a környezetünkben és ennek milyen hatásai vannak az egészségünkre.

Nézd és kövesd a Szent László MTA előadásait

Bottyán Zoltán mai és Dr. Aradi Éva holnapi előadása a Szt. László-MTA-n

A Szent László Magyarságtudományi Akadémián március 30-án  18.00 órától kezdődik a III. Nemzeti történelmünk sorsfordulói című tantárgy keretében Bottyán Zoltán: Miért beszélnek a magyarok még mindig Trianonról? című előadása, március 31-én pedig az I. Őstörténetünk keleti gyökerei című tantárgy keretében Dr. Aradi Éva: A szkíták, az ázsiai szkíták birodalma. A jueh-csik. A kusán birodalom. Indo-szkíták című előadása, amelyek nyitottak lesznek a regisztrált hallgatókon kívüli érdeklődők részére is.

Az MVSZ elnökének nyilatkozata Schmitt Pál ügyében

Schmitt Pál köztársasági elnök lemondása elodázhatatlan

Illetékes testületei – a doktori tanács, majd a szenátus – egyértelmű döntéseivel, amellyel a bizonyított plágium miatt visszavonta Schmitt Pál köztársasági elnök doktori címét, a Semmelweis Egyetem megmentette a magyarországi tudományosság szakmai becsületét.

A plágiummal, azaz szellemi javak eltulajdonításával szerzett érdemek visszavonása a közerkölcs alakulása szempontjából még ennél is jelentősebb, különösen a Magyarországot sújtó és mai bajai legfőbb okaként megjelölhető mély erkölcsi válság miatt.

A Magyarok Világszövetsége elodázhatatlannak tartja Schmitt Pál lemondását a köztársasági elnöki tisztségből, és sajnálja, hogy az nem következett be a plágiumügy kipattanása után haladéktalanul.

2012. március 29., csütörtök

Schmitt Pál esete a köztársasági pamfletnak csupán csak élces tünete

Nincs tovább!

Rég tudjuk, hogy tisztességes tisztviselők már nincsenek, ha jó reménnyel hozzá is tesszük, hogy "tisztelet a kivételnek". A pártokráciába fulladt és demokráciának nevezett idegen rendszereknek is hasonlóan siralmas vége jövend el!

Szenátus, Tulassay: Az egyetem az ügyet lezártnak tekinti.

Visszavonták Schmitt doktoriját!

márc. 29. 18:57

Szenátus, Tulassay: A tudományos munka módszereinek alkalmazásával készített értekezés nem felel meg a tudományetikai módszerének. A címet a szenátus visszavonja 33:4 arányban.
forrás: 2012. március 29., csütörtök

" Ha hazudtam volna múltammal, személyemmel kapcsolatban, ... kardok miriádja sújtson engem halálra"
" ... Öt villám sújtson engem halálra, ha meg nem engedett módon magamat kinevezném".

Brájer Évának különösen is ajánlva, hogy lássa, mi egy ötlet, s mi az, ami áll ma

Egy vers, amely a legnagyobb sajnálatunkra, de kimaradt az átadási ünnepségből

Zádori Gábor:

A mi székelykapunk


Épült itt egy kapu,
sok ember reménye

s a bizalom útját
kaptuk meg cserébe.

Harc a marosvásárhelyi orvosi karért és petíció

Hozzászólás - Marosvásárhely: harc a magyar nyelvű orvosi egyetemért

Tisztelt Sajtószolgálat!

Szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy miként jött létre a kolozsvári magyar egyetem orvosi kara Marosvásárhelyen. Teszem ezt, mert célszerű lenne ezt tekinteni alapnak!

Amikor egész Erdélyre (1945. március 9. után) kiterjedt a román adminisztráció hatalma, s Groza alkuba bocsátkozott a Magyar Népi Szövetség vezetőivel (akkor még Márton Áron püspök is tagja volt a szervezetnek!!!), megállapodás született az egyetem ügyében.

2012. március 27., kedd

Nincs lehetetlen, csak tehetetlen és telhetetlen

Egy öreg fészekrakó mutat példát a jövőnek, amíg a hatóság emberei rá nem lőnek?


Nyílt levél a sajtó képviselőinek és Brájer Évának


Nyílt levél
a sajtó képviselőinek és Brájer Évának

Tárgy: Ez a székelykapu egy nemzeti jelkép, nem bárki ötlete, vagy magánügye

A számunkra is felemelő eseményként zajlott fehérvári székelykapu avatás után megjelent híradások többségének súlyos egyoldalúsága és Brájer Éva nyilatkozatai miatt írjuk e levelet. A Fejér Szövetségnek, mint a „Hét áldás Fehérvárra” felhívásunk második pontjában szereplő székelykapu állításért, a társadalmi összefogás szervezéséért, az adomány gyűjtésért teljes felelősséget vállaló szervezetnek kötelessége, hogy e nyílt levélben tegye közzé a valóságot. Erkölcsi kötelességgel tartozunk mind a 165 magánszemélynek és 18 szervezetnek, akik önzetlen és túlnyomórészt adózott jövedelmükből származó adományaikkal járultak hozzá e székely-magyar összetartozást erősítő jelkép megszületéséhez. Kötelességünk megerősíteni őket abban a tudatban, hogy nincs okuk feltételezni, hogy akarva vagy akaratlan valamely közhatalom, vagy párt bábjátékosaivá váltak, vagy hogy egyetlen magánszemély vagy köztisztviselő ötletének továbbvivőivé, végrehajtóivá silányult a kivételes társadalmi összefogás, amelyhez csatlakoztak. Megengedhetetlen, hogy egyáltalán ennek a látszata is felmerüljön, különösen annak tükrében, hogy a szervezők és résztvevők, közreműködők, polgármesterek és közemberek egyaránt vállalták a felemelő mellérendeltséget, nem tagadva, sőt, érdemei szerint hangsúlyozva és elismerve minden résztvevő szerepét. Szolgáljon tanulságul ez az eset és ez a levél az Önök számára is egy új kezdethez!

2012. március 25., vasárnap

Egy tudósítás, amely székely és igaz - Fehérvár dél-nyugati kapujának avatásáról és egy nem ferdítő MTV híradó és helyszíni felvételek

Istenem! Be' jó is az egészséges igazságot olvasni azzal szemben, amit e felemelő társadalmi eseményből a hivatalos pártpolitika és a túlzott tekintélytisztelet szülte silány híradások faragnak!

Egy darab a Hargitából, Csíkországból Székesfehérváron

D. Balázs Ildikó | 2012.03.22. [10:23] |
Igazán ünnepélyesre sikeredett Székesfehérváron az idei tavaszköszöntés. Szerdán délután, a tavaszi nap-éj egyenlőség napján, számos érdeklődő jelenlétében székely kaput avattak Csíkszereda testvérvárosában. A csertölgyet, amelyből a kapu készült, Csíkszereda adományozta, a felállított kapu pedig a nagytusnádi Kovács Gábor és fia fafaragók keze munkáját dicséri.
Szerk: Balról jobbra, Tóth Péterné Kinga (Fejér Szövetség, Csór), Ráduly Róbert Kálmán (Csíkszereda polgármestere),
dr. Boór Ferenc (Fejér Szövetség szószólója), dr. Cser-Palkovics András (Székesfehérvár polgármestere) a napforduló pillanatában a Csíki Székes és Fejér Város kapujának íve alatt, háttérben a Fehérvári Huszár Egyesület lovasaival.

2012. március 24., szombat

Hívjuk és várjuk Fejér megye gazdáit - fogjunk össze!

Egyelőre csupán Fejér megyében hozták nyilvánosságra az NFA pályázati eredményeket.
Fejér megyei gazdák és társadalmi szervezetek, ha most hallgatnak, akkor cinkosai lehetnek a magyar gazdák földtelenítésének.


Az összefogás lehetősége adott: legközelebb 2012. március 27-én a 119. Hétvezér Esten!
Hónapokkal ezelőtt foglalkoztunk már a megyei gazdák által idejekorán felvetett hamiskás ügyekkel, s akkor még az NFA elnökhelyettese "elhitette", hogy cselekedett (Nagy János NFA elnökhelyettes "nagyot alkotott", miután a GMO értekezletről távozott), majd rövidesen kiderült, hogy hátsó érdekeltségek kerítették hatalmukba az NFA végrehajtásban eljáró állami szerveket. 

A 119. Hétvezér Estén a föld dübörög - lesz-e gazda összefogás?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Tanka Endre:  Nem én kiáltok, a föld dübörög 
2012. március 27. 18 óra, Székesfehérvár, Királykút, Mikszáth Kálmán út 25. (az estről felvétel készül) 
 
Prof. Dr. Tanka Endre nyugalmazott egyetemi tanár, az MTA doktora lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Est programsorozatának 119. meghívott előadója. S az előadás nem kevesebbről, mint sorskérdésünkről, a magyar földről szól.

Az előadó Molnár Gézával együtt a "Nem én kiáltok, a föld dübörög" c. könyv szerzője, amely a tavaly év végén jelent meg a  Kairosz Kiadónál.

Tanka Endre úgy látja, hogy a magyar anyaföldünk végveszélyben van, ezért József Attila drámai soraival akarja felrázni, cselekvésre késztetni a nemzetet.

A könyvet tavaly decemberben mutatták be az EMI-Klubban, a benne megfogalmazott kérdések, válaszok mindenkit érintenek:

Miért és hogyan lett a magyar föld a globális tőke elsajátítási tárgya? Csak nem ezért vettek fel bennünket az Unióba? Van-e még ezután reális esély földünk megőrzéséhez visszaszerzéséhez? Miért nem tudunk ésszerűen gazdálkodni a jövő egyik legfontosabb stratégiai kincsével, a vízzel? Miért vezetünk el többet belőle, mint amennyi hozzánk érkezik? Miért tesszük ezt olyan veszélyeztetett térségekben is, mint a Homokhátság?

Az FMH teljesítette kérésünket - részben helyreigazította tévedését

Az IGAZSÁG egészség, azaz az összefogásban volt, van és lesz!

Sajnos nem tehetjük meg, hogy ne írjunk nyílt levelet hamarosan a sajtó képviselőinek, akik óriási hibát követtek el azzal, hogy nem minket kérdeztek, s ugyancsak nem tehetjük meg, hogy ezt e levelet ne címezzük egyúttal szomorúan Brájer Éva országgyűlési képviselőnek, alpolgármesternek, Maroshegy területi képviselőjének, mint a tévedés forrásának amiatt, hogy nagy nyilvánosság előtt kísérelte meg kisajátítani ezt a nemes társadalmi ügyet.

2012. március 22., csütörtök

Megkezdődött a tavasz - a székelykapu avatás másnapján, az újszerű közmeghallgatáson

Bár vannak tárgyi tévedések, még mindig a cikkben, de valóban hűen tükrözi a hozzászólások és a közmeghallgatás hangulatát. A tárgyilagosságra törekvés szellemében tudósítások után sohasem kell helyreigazítás, "a félreértések tisztázására lesz még mód" - ígérte egyébként is a polgármester úr, Cser-Palkovics András.

Olvassuk hát az összefoglalót az FMH világhálós oldalán!

2038 lehet a terület méltó, végleges kialakításának céldátuma
Közmeghallgatás: mi lesz veled, emlékhely?

Székesfehérvár - Közmeghallgatást hívott össze a fehérvári önkormányzat ma délelőttre a nemzeti emlékhely témájában. Az itt elhangzottak konklúziója az, hogy nem szabad elkapkodni az egykori királyi bazilika romjainak méltó bemutatását, a kialakításra időt kell szánni.

2012. március. 22. csütörtök | Szerző: Házi Péter
forrás: fmh - http://feol.hu/cimlapon/kozmeghallgatas-mi-lesz-veled-emlekhely-1116909


A csütörtök reggeli közmeghallgatás témája az egykori királyi bazilika romjainak méltó bemutatása volt, amelyre évek óta nem születik megnyugtató megoldás (Fotó: Pati-Nagy Bence)

HVG: a 2012 március 22.-i fehérvári közmeghallgatásról, TAHSZ-ról és más összefüggésekről

„A Nemzeti Emlékhely (...) ügye is az a kérdéskör, amelyek hosszútávon az Alaptörvényben nyitva hagyott folytonossági kérdések (jogfolytonosság helyreállítása 1944. március 18.-ig érvényes államrendszerrel, ...) az igaz történelmi múltból merített tisztázásához segíti hozzá a társadalmat ...” - idézte a TAHSZ főszervezőjét a HVG, s nyomban azután Németh Lászlót is, a néhai Marosi Arnoldot idéző Fejér Megyei Építészek Kamarájának elnökét: „... ha le akarjuk győzni korunknak a haza, nemzet, Isten fogalmát kiirtani törekvő támadását, ennek egyetlen eszköze a nemzet életét a kereszténységgel egybekapcsoló szentistváni szellem.”

A vágatlan hozzászólások itt olvashatók: http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_94640

Elképesztően hanyag és önkényes tudósítás a székelykapu avatásról

Mert a kapu már készen volt 2011-ben, azonban a Fejér Szövetség,
mint kivitelező és építtető, nem kívánta azelőtt felállítani, hogy az
időközben felmerült utolsó hiányzó engedélyt és jóváhagyást is
megszerezte volna a Területi Kormányhivatal által kijelölt
dunaújvárosi építésügyi hatóságtól, s jó szívvel adhassa át
az ügyet támogató Székesfehérvár városának,
Székesfehérvár és Maroshegy lakosainak.
A 2012. március 21.-i avatásról elképesztően önkényes megfogalmazású tudósítást jelentetett meg a Fehérvár Hír 24 világhálós lap.
Itt olvasható. Akik jelen voltak azok pedig rá nem ismernének arra ez alapján, ami valójában történt http://fehervar.hir24.hu/fehervar/2012/03/21/szekelykaput-adtak-at-fehervar-deli-hataran/#comments 

Természetesen helyesbítést követelünk!

Tisztelt Szerkesztőség! Önök óriási tévedéseket és hamisan tudósítottak!
Arra sem vették a fáradságot, hogy azt írják le, amely hivatalos meghívónkban szerepelt, s ami a kapura vésve van.
Ez megengedhetetlen!
A Fejér Szövetség nevében a következő helyesbítések közzétételét kérem amilyen gyorsan csak lehetséges! Valójában ezen elektronikus hírükkel egy oldalon, ha lehetséges!

2012. március 21., szerda

Ma - tavaszt hoz a - Székelykapu avatás

Kikelet hava 21. napja, szerda
2012-ben új tavaszt hoz Fehérvárra és Szeredára

A tavaszi nap-éj egyenlőség napján, Székesfehérvár és Csíkszereda testvérvárosi szerződéskötésének első évfordulójáról is megemlékezve, mint a hold és a nap, úgy találkozik székely és magyar a Maroshegyen, s énekli el közösen a székelyek és magyarok régi és új himnuszait. Kaput állítanak, csíki székelyt, hogy székes városunk örök ünnepnapja legyen  a csillagászati tavasz kezdete.

A székelykaput köszöntik mától a Maroshegy erdőelvi és partiumi utcaneves utcáinak, az Alvinci, Aradi, Besztercei, Borszéki, Brassói, Csíki, Csíkvári, Dési, Dévai, Enyedi, Fogarasi, Gyimesi, Gyulafehérvári, Hátszegi, Királyerdői, Királyhágói, Kolozsvári, Kovásznai, Lippai, Lugosi, Meggyesi, Nagybányai, Nagyenyedi, Nagykárolyi, Nagyszebeni, Oravicai, Orsovai, Segesvári, Szalontai, Szászrégeni, Szatmári, Székely, Szörényi, Tasnádi, Temesi, Temesvári, Tordai, Udvarhelyi, Vásárhelyi, Vízaknai, Zalatnai, Zágoni, Zilahi és a Zsombolyai utcáinak lakói.

Vonatkozó bejegyzéseink:

Vers a mi székelykapunkhoz - annak örömére, hogy megérkezett 
Mai nap még hír volt, ami holnaphoz két hétre már valóság lesz
Székely a királyi székvárosban 
Kapuavatás előtt két és fél héttel 
Március 6-án este 7 órakor teremtő hang nyit kaput, székelyt, nagyot
Megkezdődött a visszaszámlálás 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2012. március 19., hétfő

No, Garda, avagy a ripacsoknak mi bajuk is volt a LÁTOTT HALLAL?

NO GARDA (?!)

Szinte a legtöbb híroldal azzal foglalkozott, hogy néhány megrögzött idióta, magamutogató ripacs - Dániel Péterrel az élen - kivonult március 17-én a Hősök terére és néhány rögtönzött fecnit emelt óriási bátorsággal és hősiességgel a feje fölé, amelyen egyetlen mondatot tudtam magyar nyelven értelmezni (nem mintha nem beszélnék elég jól magyarul és angolul):

NO GARDA

Azóta is azon gondolkodám, hogy e csontagyú városi szobatojásoknak mi bajuk is lehet a látott hallal, a gardával. Avagy, ha a mondatot talán úgy kell értelmezni, hogy NO(sza rajta) GARDA, akkor mit álmodtak a Hősök terére, halas tavat?!

No mindegy is volna, ha nem volna egynéhány társuk látszatra ezen az oldalon - mondom: látszatra ezen az oldalon - is, ahol a tettre készek állnak. Barátom, a Magyar Nemzeti Gárda országos parancsnoka nekik is válaszol ebben a levélben, hogy gondolkozzanak. Használják, amijük van, ne csak a szájuk járjon mindig, s osszák az észt, mint megannyi TV kukac!

Megjelent az MTF 16. száma - A sumir kapcsolat

Hosszas várakozás után megjelent a 16. magyarságtudományi füzet, amely az MVSZ székházában, és a terjesztőknél kapható. Ára: 499 Ft.


Címlap: A szoborfej, Gudea, lagashi sumér király portréja, a háttérben egy sumér ékírásos tábla van (Louvre)

Budaházy György a Magyarok Világszövetségének tagja lett

Világkongresszus, Orbán, Budaházy, Csoóri, Semjén, Trianon - ülésezett a Magyarok Világszövetségének Elnöksége

Március 17-én, Budapesten ülésezett a Magyarok Világszövetségének Elnöksége. A testület fontos nemzetpolitikai kérdésekről folytatott vitát, fogadott el határozatokat és állásfoglalásokat. Az Elnökség felhívással fordult a világ magyarságához, amelynek szövegét sajtószolgálatunk már közzétette, kérvén, hogy egy emberként vegyék védelmükbe Magyarországot, annak népét és kormányát.

Az MVSZ Elnöksége a Patrubány Miklós elnök, dr. Léh Tibor térségi alelnök, és Szász Zoltán által megszövegezett felhívást fogadta el. A Védjük meg Magyarországot! című felhívás Magyarország, annak népe és Orbán Viktor vezette legitim kormánya védelmére hív minden magyar embert és magyar szervezetet. A teljes szöveg a világhálón olvasható, és ahhoz  bárki on-line aláírással csatlakozhat.

2012. március 18., vasárnap

Nem jöttünk mi sehonnan sem - szól a felirat Fehérvár székelykapuján

Magyar Adorjántól származik ez a mondat, a fejérek egyik jelmondata, amely most fába, Székesfehérvár székelykapujának szemöldök fájába lesz vésve ékes latin betűkkel balról jobbra, s ékes székely-magyar rovással jobbról balra.

Mert a bizonyítékai ennek a mondatnak már több tízezer éve roskadoznak kőben, fában és a máig szikla módján megőrzött magyar szóban!


"NEM JÖTTÜNK MI SEHONNAN SEM,"
NEM FOGLALTUNK TEHÁT HONT SEM,
INKÁBB MENTÜNK, NEM IS EGYSZER.
ROKONOK: HA JÖTTEK, MENTEK. 
JÓ TESTVÉREK: HAZATÉRTEK.
IDEGENEK: LOPNAK, S VISZNEK.

2012. március 17., szombat

Fejér beszéd a Magyar Nemzeti Gárda tagjaihoz

2012. év március 17. Budapest, Hősök tere - Gárdaavatás

Gárdaavatás rendőri körgyűrűben, ülve tüntetve a zaklatás ellen
videó felvétellel (forrás: mti & mno)
Szeretve, tisztelve köszöntelek Benneteket, Testvérek a Fejér Szövetség nevében!

Messze előttem halhatatlan vezérek. Mellettem vezéregyéniségek, s előttem Ti is, a Magyar Nemzeti Gárda, kik a hősökre emlékezve tesztek esküt ma ezen a téren.

2012. március 15., csütörtök

Erdélyi piramis hegyek

Meglepő képek előzetesként szegről-végről, azaz Erdélyből, Kalotaszegről Grand Pierre Attila hangjának és a Vágtázó Csodaszarvas zenéjének kíséretében. Tekintsétek előzetesként a 118. keddi Hétvezér Estéhez, a fehérvári székelykapu avatás előestéjéhez!


2012. március 14., szerda

Petőfiért március 15-e előestéjén

Március 15-e előestéjén második levelet írt a Magyarok Világszövetségének elnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnökének Petőfi Sándor földi maradványainak felkutatása és a haza földjében való méltó eltemetése ügyében. Patrubány Miklós újból kérte az Akadémia elnökét, hogy segítse elő a Barguzinban feltárt, Petőfi Sándornak tulajdonított földi maradványok tudományos azonosítását, amihez elegendő az MTA gyűjteményében őrzött Petőfi-hajtincs három szála.

Patrubány Miklós Pálinkás Józsefhez intézett levele mellékleteként elküldte a Magyarok Világszövetsége Petőfi Bizottságának összegző jelentését (http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20120306_emlekmuvet.html), amely számos bizonyíték alapján arra a következtetésre jutott, hogy az 1848-49-es magyar szabadságharcot leverő cári seregek igenis vittek magyar hadifoglyokat Szibériába.

Hun vagy Magyar? - Grandpierre Attila csillagász válaszol - Szék(h)elyimmel

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Grandpierre Attila: Székelyek nyomában
- a székelyek eredete
2012. március 20. 18 óra, Székesfehérvár, Királykút, Mikszáth Kálmán út 25.


Nem is lehetett volna alkalmasabb előadót találni Székes Fejér Városunk Csíki Székelykapujának avatása előestéjére, mint a székelység eredetének, őstörténetének kutatóját Kolozsvári Grandpierre Endre fiát, Attilát. Másodszor jár nálunk, s már előző látogatása is telt házat vonzott. Ezzel az előadással a Hétvezér Esték sorozatán belül az általa és Obrusánszky Borbálával, múltheti előadónkkal még a múlt évben indított, s az enyhén kétértelmű "Hun vagy Magyar?" címmel fémjelzett összefüggő előadássorozatunk folytatódik a Hétvezér Estéken belül. Attila előadásával egy kicsit, ha lehet még visszább tekintünk az időben. Oly korokra, mikor a népek megnevezése is homályos lehet, de nem úgy a székhelye! Székhely, székely, székiség, szakaság, székita szkítaság, ... milyen távoli múltból ered, ha nem jelent mást, mint - önrendelkezési területet, "autonómiát", ha jobban tetszik elhajlott latinos nyelveken!
„Minden, ami él, mágikus törvények uralma alatt áll, mert nemcsak képes az önirányításra, de képes elérni önmaga legteljesebb kifejlődését.”
– Grandpierre Attila: Karácsony; 37. oldal

Gondolkozz! Hol van Európa közepe?

Csak néhány tény, amit kevesen akarnak tudomásul venni, pedig megcáfolhatatlan tények!
  1. Európa a Kárpát-medencében őslakos, földműves, kézmíves és állattenyésztő gazdálkodást végző magyarságának köszönheti írásbeliségét, fém- és kerámia mívességét, szakrális uralkodóházait.
  2. Európa a szkíták utolsó - később szentté avatott - királyának, Szent Istvánnak köszönheti a kereszténység megerősödését, s ezáltal a bizánci görög- és római katolikus kereszténység egyensúlyában megvalósuló teljes európai térhódítását az Uraltól az Atlanti-óceánig, s ezáltal az első krisztusi értelemben vett keresztényi és egyetlen apostoli királyság működését.

Szabadságot a politikai foglyoknak!

Kaposvári Nyomozó Ügyészség
7401 Kaposvár
Baross G. utca 19.

Tisztelt Kaposvári Nyomozó Ügyészség!

Alulírott Dr. Szikinger István ügyvéd Szima Judit védőjeként ismételten azzal a kérelemmel fordulok a Kaposvári Nyomozó Ügyészséghez, hogy védencem előzetes letartóztatását a vele szemben indított eljárással együtt megszüntetni szíveskedjenek.

Kérelmem sürgősségét és nyomatékát igazolja, hogy az immár tarthatatlanná vált helyzet miatt védencemmel szemben olyan ok miatt indítottak fegyelmi eljárást, amely egyébként a legalapvetőbb emberi jogai gyakorlásával függ össze úgy, hogy az a folyamatban lévő büntetőeljárás semmiféle érdekét nem sérti.

Morvai: Maradt-e bármi oka Magyarországnak arra, hogy az EU tagja maradjon?

A kérdés már nem csak jogos, de ildomos!


Követelések a Fejér Szövetség által is támogatott gazdatüntetésen


Állandósult már ez az idézet, mint a gazdák jelmondata. Alább olvasható az a petíció, amelyet a családi gazdaságokat támogató kormány program nyilvánvaló félresiklatása ellen összefogó gazdák országos tanácsa fogalmazott meg és hozott nyilvánosságra a mai napon a Parlament épületéhez szervezett tüntetésen az Élőlánc Magyarországért mozgalommal vállvetve. A petíciót átadták Kövér Lászlónak, az országgyűlés elnökének, Lázár Jánosnak, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetőjének és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternek. Átadták volna még Font Sándornak, a parlament mezőgazdasági bizottsága elnökének is, ha átvette volna. Titkára nyilatkozott helyette: "keressék a jövő héten!" Végül Lázár János vállalta, hogy eljuttatja hozzá a neki szánt példányt (érdekes; a titkár talán alkalmatlan volt erre?).

IGAZSÁGOT A GAZDÁKNAK!
CSALÁDI GAZDASÁGOK PETÍCIÓJA
Magyarország vezetőihez
2012.03.13.

2012. március 13., kedd

Vers a mi székelykapunkhoz - annak örömére, hogy megérkezett

A mai napon, 2012. március 13-án, 8 nappal azelőtt, hogy felavatnánk, megérkezett a jó Tusnádból a Hargitán nevelkedett csíki fából, csíki faragó mester jóvoltából faragott "maroshegyi székelykapu" minden íze, porcikája, a három gyönyörű vaskos faragott lába, feliratos kapu széke, szemöldökfája, léce és táblája, s hogy fedél nélkül ne maradjon a lelkem, galambdúca is vele érkezett, két jó kereszttel míves. S, ha felállítjuk, ha helyére állítjuk végre, úgy lesz idelent is, amint volt, van és lesz odafent határok nélkül. Nem törvény már az, amely elválaszt! Kapu nyílik, s törvényt hirdet: ha törik, ha szakad, ami összetartozik, az összetart!

Zádori Gábor: A mi székelykapunk


Épült itt egy kapu,
sok ember reménye

s a bizalom útját
kaptuk meg cserébe.

Fehérvár hivatalos ünnepi megemlékezései


A magyar kokárda

Egyszerűbb, tán a legnagyszerűbb;
középen: belülről kifelé erőtől duzzadó,
s fentről lefele piros-fehér-zöld a zászlaja
Szabályos magyar kokárda

Első példányát Szendrey Júlia Petőfinek varrta, hogy azt viselve szavalja el a Nemzeti dalt. Nemzeti trikolorunk ekkor vert gyökeret a magyar nép tudatában. A piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt jelképezi. A kokárda tulajdonképpen a nemzeti zászló színeiből áll.

Eredetileg - a heraldika szabályai szerint - a színek mindig belülről kifelé olvasandók, tehát a magyar kokárda belülről indulva piros, fehér majd zöld. A lábai pedig balról jobbra olvasandók.

Három a magyar igazság - váljék el az a bizonyos ürülék végre a májától!

A címadó mondat - a gondolatjel után - a nemrég lezajlott parlamenti szavazás előtt utolsó hozzászólóként szóló előterjesztőtől hangzott el, Apáti Mihály utolsó mondatában az IMF 1982. évben törvényerejű rendeletben "deklarált" jogállásának eltörléséről.

Nemrég egy fityisz közeli lap is írt erről: Helyi a téma, s a kígyó a farkába harapott avagy havazik nagyon

A rendkívül forradalmi kétharmatnyi többséget képviselő, fityiszként ejtendő és fidesz-ként írandó, mintegy 20-30 ezer fős tagságot (lehet, hogy tévedünk, mert jóval kevesebb) számláló

2012. március 12., hétfő

Hun vagy Magyar - előzetesen a 117. és utólag a 115. Hétvezér Est előadáshoz

 

Közvetlen világhálós csatlakozási lehetőség a prágai petícióhoz

On-line aláírás: Prágai petíció Esterházy Jánosért

A 2012. március 8-án Prágában a cseh parlament elnöke részére átadott petíció, amelyben a Magyarok Világszövetsége több csehországi szervezettel, valamint a világ különböző országaiban élő magánszemélyekkel együtt a vértanú gróf Esterházy János rehabilitálását kéri, felkerült a világhálóra, ahol megnyílt az on-line aláírás lehetősége.

Kérjük olvasóinkat, továbbítsák ezt a hírt minél több címre.

MVSZ Sajtószolgálat
7442/120311

A magyar föld dübörög - nem a botor-fodor-bútor követő ripacsok hada

TAHSZ: A föld dübörög - Gazdatüntetés 2012. március 13-án 14.30-kor Kossuth téren  (7 év után) nem kormányváltásért és nem is a kormány mellett, hanem a magyar földért, a nyilvánvalóan félresiklatott vidékfejlesztés felelőseinek megnevezéséért és a kis- és középgazdaságok életterének helyreállításáért!

Nem hatalom és pénzéhes, soha jól nem lakott ripacsok kiabálnak kormányváltásért, hanem a ripacsok jóvoltából tönkretett gazdák tüntetnek elemi jogaikért, jogos elvárásként, amit a kormány nekik is ígért!
forrás: Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség Titkársága <atahsz.titkar1@gmail.com> 2012/3/12

Nem hisznek és hiszünk már Önnek, Miniszter Úr!

Alább közöljük a Vidékfejlesztési Minisztérium válaszát az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnök asszonyának levelére.

A miniszter úr érzelmi túlfűtöttséggel vádolja a beadványok megfogalmazóit Fejér megye legkülönbözőbb térségeiből, s azt állítja, hogy megvizsgálta a döntéseket, s nem talált semmi gondot.

2012. március 10., szombat

Óriási tragédia a Felvidéken a szlovák választások napján!

Szlovákiai 9/11? - Leégett Krasznahorka "büszke" vára!

Így nézett ki még tegnap
Krasznahorka „büszke” vára
A magyar történelem szimbolikus helye, Krasznahorka „büszke” vára 2012. március 10-én, a szlovákiai parlamenti választások napján, kora délután hirtelen lángba borult, és szinte teljességgel leégett. A magyarságot ezzel szinte felbecsülhetetlen szellemi kár és lelki sérülés érte.

A szóbeszéd szerint játszadozó fiatalok gyújthatták meg a vár oldalában a száraz füvet.

De hogyan csaptak fel a lángok a magas háztetőre, tornyokba?

A fejérek szólnak a gárdistákhoz az avatási ünnepségen

Újra lesz gárdaavatás a Hősök terén!

Valóban rendőri zaklatás nélkül?

Ez utóbbi akkor is kérdés marad, ha az alábbi hírről értesülhettünk a Magyar Nemzeti Gárda és a kuruc.info oldalain. Ám bárhogy is lesz, a "fejérek" is ott lesznek a téren, s üzennek is. Nem többet, s nem is kevesebbet, csak ezt, mint mindig:
Szövetségbe!

2012. március 17-én, szombaton emlékezik a Gárda Szövetség az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc kitörésére a Hősök terén. Déli 12 órakor a Gárdisták ünnepélyes esküt tesznek.
forrás gardamozgalom.org
Pintér pofára esett: március 17-én újra avat a Gárda - részletek
forrás: kuruc.info

2012. március 9., péntek

Csókakőre szólítanak a Vértesalja Gyermekei

A holnapi eseményről a Fejér Megyei Hírlap március 7.-i, szerdai száma is hírt adott a 11. oldalon.

S a község honlapján kutatva az alábbi ajánlót tekintheti meg a megye apraja, s nagyja.

S habár mi kötve hisszük, hogy a település nevének forrása a kézenfekvőnek tűnő csóka madár fészkelő helye volna csupán, nagyon is szívesen látogatunk el Csák-kőre, a Csákok ősi Székhelyére, a hajdani Csák Szék jeles hegyének ormára, ahol napról-napra megújulva hirdeti a jövőbe mutató múltat Csókakő vára. S, hogy hogyan lett "Csókák vára" az, ami hajdan a büszkeségéről híres "Csákok vára" lehetett?

Ennek megfejtését is rábízzuk az olvasókra; akkor is, ha igazunk sincs, s e vár mégis csak és mindig is csak a Csókák fészke, s nem a Csákok Széke lett volna!

S, bizony, nemcsak egyszer volt Csókakőn Fejér Vásár és Hun-Magyar Hagyományőrző Találkozó. A tavalyi évhez hasonlóan ez évben is háromnapos lesz a Csókakői Várnapok, amelynek harmadik napján újra összegyűlhetnek a hagyományaikra büszke fejér megyei jászok és besenyők, székelyek és kunok, szkíták, hunok, avarok és magyarok.


Holnap újra Csókakőn találkozunk.