2012. március 24., szombat

Az FMH teljesítette kérésünket - részben helyreigazította tévedését

Az IGAZSÁG egészség, azaz az összefogásban volt, van és lesz!

Sajnos nem tehetjük meg, hogy ne írjunk nyílt levelet hamarosan a sajtó képviselőinek, akik óriási hibát követtek el azzal, hogy nem minket kérdeztek, s ugyancsak nem tehetjük meg, hogy ezt e levelet ne címezzük egyúttal szomorúan Brájer Éva országgyűlési képviselőnek, alpolgármesternek, Maroshegy területi képviselőjének, mint a tévedés forrásának amiatt, hogy nagy nyilvánosság előtt kísérelte meg kisajátítani ezt a nemes társadalmi ügyet.

Előzetesen álljon itt az FMH világhálós oldalán, s reméljük, a Fejér Megyei Hírlap szombati számában nyomtatásban is megjelenő cikke az előzményekről röviden, s az FMH csütörtöki számában megjelent cikkre válaszul írt helyesbítési kérelem is, mikor még nem ismertük az okát a tévedésnek, azaz Brájer Éva nyilatkozatait.

Ugyanakkor mellékeljük előzetesen azt a rendezvényen elhangzott világos és egyértelmű nyitóbeszédről készült felvételt, amelyben Dr. Boór Ferenc, a székelykapu állításért felelősséget vállaló magánszemélyként - saját szerepét egyáltalán nem hangsúlyozva, de nemes egyszerűséggel - nyújtott egészséges és igazságos tájékoztatást a székelykapu állítás történetéről és Brájer Éva ebben vállalt szerepéről.

Megengedhetetlen, hogy Brájer Éva saját tájékozatlanságát, de a sajtó túlzott tekintélytiszteletét kihasználva kísérelte meg kisajátítani ezt a két önkormányzat támogatásával és a költségek túlnyomó részét adózott jövedelméből magára vállaló 165 magánszemély, 18 szervezet és a Fejér Szövetség Fehérvár történetében kivételes és önzetlen összefogásaként létrejött, s valóban gyönyörű jelképet!

A Fejér Szövetség bejegyzett és nem bejegyzett társadalmi szervezetek - elvi okokból nem a hatályos egyesülési törvény alatt szövetségre lépett szervezetek - szövetsége, s mint ilyen, már országos tekintélyt szerzett következetesen önzetlen áldozatvállalásaiért. Azért vállalta fel ezt a kezdeményezést, mert tudta, hogy nem lesz könnyű a társadalmi összefogás tisztaságát, párt- és hatalommentességét megőriznie egy ilyen jelentős jelkép megteremtésében. Eszébe sem jutott, hogy kisajátítsa az ötletet, túlhangsúlyozza a kapuállításban vállalt szerepét. Azonban nem engedi ezt meg senkinek sem, legyen éppen országgyűlési képviselő, alpolgármester, vagy Maroshegy területi képviselője. Ezért fog a Fejér Szövetség elnöksége megfogalmazni és közzétenni hamarosan egy nyílt levelet. Szomorú, de erkölcsi kötelessége.

Aki pedig nem hiszi, amit írunk és mondunk, az járjon utána, de járjon utána mielőtt a szája járna!
 

Az összefogás, a közadakozás szép példája a Maroshegyen
Így fogadjuk a látogatót

Székesfehérvár - Aki a város, a maroshegyi körforgalom felé közeledik a Balatoni úton, egy új székelykaput csodálhat meg. Az alkotást szerdán avatták, de már sokan megszerették a helyiek közül.

2012. március. 24. szombat | Szerző: Tihanyi Tamás
forrás: fmh - http://www.fmh.hu/cimlapon/20120323_szekelykapuval_fogadunk_maroshegyen


Az ünnepségről lapunk már tudósított, ezúttal a székelykapu felavatásának  előzményeit idézzük fel.

A székelykapu  állításának a Fejér Szövetség volt a kezdeményezője és mindvégig a kivitelezés gazdája is. Az ötlet  még 2010 augusztusában született meg Szegeden, a Székely Himnusz Emlékmű avatásán, amikor Csíkszereda és Székesfehérvár még nem voltak egymással testvérvárosi kapcsolatban sem. A megvalósításra, a társadalmi összefogásra és az adományozásra szólító felhívásukat 2011.
* május 22-én,  Botond napján adták ki, miután Brájer Éva alpolgármestertől megtudták,  nyitott a kezdeményezésre. A városrész képviselője úgy vélte, a Maroshegynél alkalmasabb helyszínt el sem tudna képzelni, s természetesnek vette, hogy képviselői keretéből támogatja a munkálatok megkezdését.

A Fejér Szövetség tovább folytatta az adományok gyűjtését, végezte az engedélyeztetéssel kapcsolatos ügyintézést. A civil szervezet tagjaiból és pártolóiból álló 165 magánszemély vállalta a csíki mester munkadíjának költségét, segített a két város is, így végül hárman:  a fehérvári és a csíkszeredai önkormányzat, valamint a Fejér Szövetség  állíttatta a kaput. Amely minden bizonnyal igen sokáig jelképezi majd a magyarság határokon átívelő összetartozását és a hagyományok tiszteletét.

* Itt értelemszerűen a helyes évszám 2011. Az, hogy az FMH cikkben itt 2010 szerepel, a mi hibánk volt, ezért nem az FMH szerkesztősége, hanem a Fejér Szövetség a felelős, ahogy az látható az alább mellékelt helyreigazítási kérelemben.

Az igazság, amely Brájer Évának nem volt elég!
 Megnyitó

Dér Csaba felolvassa a Magyar Hitvallást

Papp-Váry Elemérné unokája, Színyei Katalin
és Szabó Sándor András nemzetes lovag beszéde

Társadalmi összefogás

Székesfehérvár és Csíkszék fővárosa, Csíkszereda polgármestereinek üzenetei

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke Székelyföld Önrendelkezéséről


A Csíki Székes és Fejér Város Székelykapujának feliratai
"Mert ímé az Istennek országa ti bennetek vagyon" (Lukács 17:21)

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Kapcsolódó írások:
A cikk, amely miatt helyreigazítást kértünk, s a levelünk, mikor még nem ismertük Brájer Éva nyilatkozatait, itt olvasható: http://www.fmh.hu/nagyitas/20120322_szekelykaput_avattak_fehervaron
(forrás: fmh)


Tisztelt Fejér Megyei Hírlap Szerkesztősége!

Sajnálatos, hogy a tegnapi, Fehérvár történelmében nem mindennapos, ünnepélyes és felemelő eseményről, Fehérvár Székelykapujának állításáról nyomtatásban is megjelent cikkük, beszámolójuk helyreigazítását kell kérnem.

Helyreigazítást kérek az adományozó 165 magánszemély és 18 szervezet és a bekerülési költségek legalább 50%-át adózott jövedelméből vállaló, a teljes engedélyezési, tervezési és kivitelezési eljárásban hivatalosan mindvégig eljáró Fejér Szövetség nevében.

Megengedhetetlen, hogy annak ellenére, hogy a korábban többször is kiküldött és előzetes meghívóinkban és a helyszíni tájékoztatóban is világosan fogalmaztunk, s hogy a székelykapu északi oldalának tükörtábláján is világosan szerepel a valóság, Önök - nem tudjuk, milyen forrásból szerezve tév ismereteket - nem a valóságnak megfelelően tájékoztatják olvasóikat!

Önök közszolgálatot teljesítenek, azaz nem adhatnak más tájékoztatást, mint a megismerhető valóság, s erre minden esélyük megvolt. Kérem, ellenőrizzék hírforrásaikat és a jövőben az olyan eseményeknél, amikor a Fejér Szövetségtől kapnak tájékoztatást, meghívást, a Fejér Szövetség (ez esetben is minden egyes alkalommal gondosan és pontosan) megnevezett képviselőjéhez forduljanak tájékoztatásért!

Helyreigazítást kérünk a mai számban megfelelő helyen, a címoldalon, amint azt a jó erkölcs és a sajtónyilvánosságra vonatkozó rendeletek is megkövetelik.

A helyreigazítás tárgya:

1. A Székelykaput, ahogy az a mellékelt képen is szerepel,
"Állíttatta a székesfehérvári és csíkszeredai önkormányzat valamint a Fejér Szövetség"

2. A székelykapu állításnak - ahogy ezt az avatáson is világosan kifejtettem - a Fejér Szövetség volt a kezdeményezője és mindvégig a kivitelezés gazdája is egyben. Az ötlet megszületésének időpontjában, 2010 augusztusában, Szegeden, a Székely Himnusz Emlékmű avatásának napján még nem volt Székesfehérvár és Csíkszereda testvérváros sem. Az ünneplő közönség túlnyomó többsége pontosan tudja is, hogy a 2010. évi önkormányzati választások és a 2011. évi testvérvárosi megállapodás előtt hónapokkal hallott már a Fejér Szövetség terveiről függetlenül attól, hogy a megvalósításra és a társadalmi összefogásra és adományozásra szólító Hét áldás Fehérvárra felhívásunkat 2010.* május 22-én, a Botond napon indítottuk el, miután Brájer Éva, akkor már alpolgármester asszonytól értesültünk, hogy nyitott erre a kezdeményezésre.
(* elírás, helyesen: 2011. május 22-én, a Botond napi vásáron tettük közzé a felhívást, amelynek része a székelykapu állítás)

3. Brájer Éva alpolgármester asszonynak ettől még elévülhetetlen érdemei voltak és vannak ebben az eseményben, hiszen a testvérvárosi szerződés után szóban Kanizsay Zsolt tagunkat, felkért és megbízott szervezőnket tájékoztatva biztosított minket arról, hogy neki is eszébe jutott a lehetőség, hogy a székelykapunak Maroshegynél alkalmasabb helyszínt maga sem tudna elképzelni és az alapozási munkálatok költségeinek a képviselői keretből történő vállalásával is támogatja ezt a kezdeményezést.

4. E pillanattól kezdve, azaz 2011 márciusától a Fejér Szövetség mindvégig, mint a munkaterület átadásban, a székelykapu kivitelezésben egyedüli hivatalos eljáró szervezet vállalta és szervezte az adomány gyűjtést, engedélyeztetést és szerezte meg végül 2012 december 29-én hat hónapra a kivitelezés és kapuállításhoz szükséges összes engedélyt.

Tisztelt Szerkesztőség!

A fentiek indoklásaként kérem, hogy gondosan olvassák el az alábbiakat!

Nem kívánunk felesleges vitába bonyolódni abban, hogy kinek, mikor jutott eszébe e nemes gondolat, azonban a kapu északi oldalán az ún. gyalogbejáró kapu két lábán elhelyezett két adományozó táblán szereplő 165 adományozó magánszemély és 18 társadalmi szervezet nevében kell leszögeznünk, hogy

1. hivatalosan csakis a Fejér Szövetség volt mindvégig megnevezve, mint a Kanizsay Zsolt tagunk által összeállíttatott és - nem vitatjuk, hogy minden bizonnyal Brájer Éva képviselő és alpolgármester asszony támogatásával - született előzetes tervek és hozzájárulások alapján eljáró, majd építési engedéllyel rendelkező szervezet.
2. a székelykapu bekerülési költségében összegszerűen nem kifejezett, mégis legalább a bekerülési összeg egyharmadára becsülhető előzetes támogatást nyújtott Csíkszereda MJV önkormányzata a székelykapuhoz szükséges faanyag biztosításával, a tervezést Ghyczy Zsuzsanna és Vojtek Tímea minden ellenszolgáltatás nélkül végezte el, Kanizsay Zsolt tagunk ugyancsak minden ellenszolgáltatás nélkül járta végig az előzetes egyeztetéshez szükséges hivatalos eljárási utakat, 2011 szeptembere, az alapozás saját költségen történt elvégzése óta bírtuk Székesfehérvár polgármesterének írásbeli és Brájer Éva képviselő asszonynak korábbi szóbeli ígéretét, hogy amennyiben a Fejér Szövetség minden hivatalos engedélyt megszerez, anyagilag is hozzájárulnak a költségekhez saját képviselői keretükből, avagy az önkormányzat hasonló célokra elkülönített keretéből, amely a legutóbbi hírek szerint összesen 310.050 Ft-ra rúg, amely az alapozási, elképesztően alacsonyan felvállalt fuvar- és végső felállítási költségekre elegendő, s végezetül a túlnyomó részt a Fejér Szövetség tagjaiból és pártolóiból álló 165 magánszemély és a 18 szervezet pedig adózott jövedelméből vállalta a csíki faragómester munkadíjának mintegy (50%) 600.000 Ft-ra rúgó költségeinek fedezését.

Ez a valós történet, s ez felettébb csodálatos, ha a híradások ezt az önzetlen társadalmi összefogást és nem valamely személy "ötletgazdaként" vagy "kezdeményezőként" történő megnevezését tükrözik. Nagyon is tiszteletre méltó az, ha hivatalos személyek is képesek beállni a sorba, abba a sorba, amely egy ilyen jelentős emléket, jelképet társadalmi összefogásként állít a székely-magyar testvériségnek Fehérvárott! A hírük ezt a tudatot rombolta akarva, vagy akaratlan, helytelen vagy félreértelmezhető forrásokra támaszkodva. Meggyőződésünk, hogy a valóság nemhogy kisebbíti, sokkal inkább emeli Cser-Palkovics András polgármester úr és Brájer Éva alpolgármester asszony érdemeit.

Ezek alapján megérthetik, hogy a helyreigazítást a még társadalmi összefogásra hajlandó fehérváriak önérzetének és igazságérzetének megnyugtatása és a valóságot hűen tükröző és kifejező híradás érdekében, s nem valamely Önös, szervezeti vagy párt érdekekből kértük.

Minket ígéreteink annyira köteleznek, hogy attól sem riadunk vissza, hogy a helyreigazításnak jogi úton szerezzünk érvényt. Reméljük, erre nem is kerül sor. A mai napon ezért is kért elnökségi tagunk, Tamási Béláné, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnök asszonya személyes találkozót a mielőbbi helyreigazítás érdekében Elekes András főszerkesztő úrtól.
Kívánom, hogy találjanak megfelelő és méltányos megoldást a megnyugtató és érdemi tájékoztatáshoz.

Tisztelettel várom válaszukat, avagy a személyes megbeszélés eredményét.

Dr. Boór Ferenc
A Fejér Szövetség képviselője,
a székelykapu állítás kivitelezéséért felelősséget vállaló és az eljárásban eljáró magánszemélyként
+36302038648

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése