2012. március 8., csütörtök

Természetesen aláírtuk mindannyian a prágai petíciót

Prágai petíció Esterházy Jánosért

A Magyarok Világszövetségének küldöttsége a mai napon Prágában, a prágai parlamentben átadta azt a petíciót, amelyben a Magyarok Világszövetsége, több csehországi  civil szervezettel közösen, gróf Esterházy János rehabilitálását kéri. Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke a cseh parlament elnökéhez címzett petíció átadásakor hangsúlyozta, hogy Esterházy János rehabilitálása nem jogi, hanem politikai kérdés, amit a parlament egy tollvonással meg tud oldani, ha van hozzá politikai akarat. A Magyarok Világszövetsége küldöttségét elkísérték a cseh HABEAS CORPUS emberi jogi szervezet aktivistái is, mely szervezet maga is aláírója a petíciónak.

Alább közzétesszük a petíció teljes szövegét magyar, cseh és angol nyelven, amelyhez bárki csatlakozhat.


Miroslava Nemcová elnök asszony részére
Csehország Parlamentjének Képviselőháza
Prága

             Tisztelt Elnök Asszony!

            Azért keressük meg Önt, és Ön által a Csehországot legitim módon megtestesítő Parlamentet, hogy az egykori Csehszlovákia egyik börtönében bekövetkezett halálának 55. évfordulóján kérjük néhai gróf Esterházy János, kiemelkedő magyar nemzetiségű politikus rehabilitálását.

            Esterházy János a kommunizmus áldozatainak egyik emblematikus alakja. Nemes lelkű ember volt, aki népe iránti hűségből önként vállalta a kisebbségi sorsot. Miközben elkötelezett magyarsága elvitathatatlan volt, nyíltan hirdette a csehek, szlovákok és magyarok békés együttélésének eszméjét, és a tomboló nácizmus éveiben parlamenti képviselőként védelmébe vette a rasszista üldözésnek kitett zsidó kisebbséget.

Esterházy János rehabilitálása mellett szóló érvek:
  • Gusztáv Huszák, kommunista belügyi megbízott nem csak Szlovákiát ajánlotta fel titokban a Szovjetuniónak, de törvénysértő módon szolgáltatta ki Esterházy Jánost a kommunista világhatalom titkosszolgálatának.
  • A kommunista csehszlovákiai bíróság koncepciós perben, távollétében, egyetlen rövid tárgyalás során ítélte halálra Esterházy Jánost.
  • A Szovjetunióból azért szállították vissza Csehszlovákiába, hogy büntetésének a sajtóban történő újbóli megjelentetésével félemlítsék meg a Csehszlovákiai magyarokat, és tereljék őket a kommunista pártba, kommunista iga alá.

Esterházy Jánost azzal vádolták, hogy részt vett volna az első Csehszlovák állam feldarabolásában. Mára a nemzetközi történészi közösség bebizonyította, hogy ez a vád teljességgel alaptalan, hiszen azokat a döntéseket olyan erők hozták meg, amelyekre Esterházy János nem bírt semmilyen befolyással.

Történelmi formátumú, humanista alakját méltó módon elismerte már Lengyelország, amelynek államelnöke, az időközben tragikus körülmények között elhunyt Lech Kaczyński 2009 tavaszán a Polonia Restituta kitüntetés posztumusz odaítélésével tüntette ki, elismerve életeket mentő, kiemelkedő humanitárius cselekedeteit. 2010-ben az izraeli Yad Vashem elismerte az üldözött zsidók mentéséért tett erőfeszítéseit. Az Amerikai Egyesült Államokban székelő Anti-Defamation League 2011 őszén a Jan Karski Bátorság a Törődéshez Díjat ítélte oda ugyancsak posztumusz Esterházy Jánosnak egyetemes emberi értékeket védő bátor kiállásáért.

Nem szabad elhallgatnunk, hogy a  konstruált vádak alapján távollétében 1947-ben, a védekezés lehetősége nélkül halálra ítélt Esterházy Jánost, mint a csehszlovákiai magyarok pártjának egykori elnökét és prágai majd pozsonyi parlamenti képviselőjét azért is hozatták haza a szovjet pokolból, hogy kivégzésével majd megfélemlítsék a kommunizmus igáját elfogadni nem akaró magyarokat, akik 1945 és 1948 között teljesen jogfosztottak voltak az országban.

Tisztelt Elnök Asszony!

Tudjuk, hogy Csehország és a cseh politikum élenjáró volt a kommunizmus bűneinek megbélyegzésében, mint bizonyítja azt a 2008. június 3-án elfogadott Prágai Nyilatkozat az európai lelkiismeret és a kommunizmus tárgyában. E nyilatkozat 4. és 10. pontja az, amely nem tűr késlekedést Esterházy János rehabilitálása ügyében.

Bizalommal fordulunk Önökhöz a kommunizmus egyik rémtettét Esterházy Jánossal és általa az egész magyar nemzeti kisebbséggel szemben elkövető, egykori Csehszlovákia első számú utódállamának, a mai Csehországnak legitim képviselőihez, és hisszük, hogy Önök nem fogják magyar mivolta miatt hátrányosan megkülönböztetni Esterházy Jánost, és következetesen kitartva a kommunizmus bűneinek elítélése mellett, rehabilitálni fogják őt.

A Magyarok Világszövetsége e petíció többi aláírójával karöltve felajánlja szakértőinek együttműködését, akár gróf Esterházy János életútjának részletes dokumentálására, akár a remélt rehabilitációhoz szükséges politikai egyeztetéshez.

Budapest-Prága, 2012. március 8.
 
Magyarok Világszövetsége
 Patrubány Miklós István Ádám
elnök

Csehországi Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozata

   Csehországi Coexistentia-Wspónota Politikai Mozgalom Lengyel Nemzeti Tagozata
PhDr. Kocsis László Attila, MUDr. Mária Dědinová, Ing. Palágyi István György, DSc., Dr.Ing. Stanislaw Gawlik, Wladyslaw Niedoba

Koexistencia  Közhasznú Társaság, Český Těšín
Ing. Józef Tobola, Karol Madzia, Wladyslaw Drong, Ing. Tadeusz Toman

 Magyarok Világszövetsége Felvidéki Országos Tanácsa
                                                 Fuksz Sándor                                                             Mihályi Molnár László
                                                   elnök                                                                                 alelnök,
                                              a Coexistencia frakció vezetője a prágai Parlamentben (1991-92)

                                 HABEAS CORPUS, O.Z.
                                       Ing. Jiri Plicka
                                               elnök

 Csatlakozók

Bálint Szabolcs –Tiszaújváros, Magyarország
Farkas József– Gödöllő, Magyarország
Botos László– Groton, NY – USA  
Dr. Bordács Gábor – Magyarország
v. Tokay Rozália – Kolozsvár, Erdély
Csige István – Debrecen, Magyarország
Horváth István –Torontó, Ontario, Kanada
Balassa Zoltán – Kassa, Felvidék
Szabó Zsolt – Debrecen, Magyarország
Tomory Zsuzsa – Silver Lake WI, USA
Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület – Szeged, Magyarország
Apró Juhász János – Szeged, Magyarország
Új Szögedi Gondolat Baráti Társaság – Szeged, Magyarország
Horthy Miklós Baráti Kör – Szeged, Magyarország, vitéz Zetényi Csukás Ferenc Csongrád Megyei Székkapitány
Dr. Varsányi-Nagy Mária – Budapest, Magyarország
Ferenczy Tamás – Debrecen, Magyarország
Balla József – Brisbane, Ausztrália
Lesták Ottilia –Budapest, Magyarország
lg. Jéga Szabó Ferenc  – Szeged, Magyarország
Gábor Ferenc  – Köröstárkány, Erdély
Déli Harangszó Baráti Kör Közhasznú Egyesület – Budapest, Magyarország,
Dr. Onyestyák György elnök
Mezei Károly– Budapest, Magyarország
Fogarasi Márta – Székesfehérvár, Magyarország
Földessy László – Zsére, Szlovákia
Elekfi Erzsébet – Budapest, Magyarország
Karsay Péter  – Oberalm, Ausztria
Orbán Éva – Budapest, Magyarország
Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért – Budapest, Magyarország
Sajó Victor – Székesfehérvár, Magyarország
Fejér Szövetség Mozgalom – Székesfehérvár, Magyarország
Fejér MAG Egyesület – Székesfehérvár, Magyarország
Katona Szabó István – Gödöllő, Magyarország
Pécsi L. Dániel – Budapest, Magyarország
Tófalvi Zoltán – Marosvásárhely, Erdély
Mészárovits Tamás – Budapest, Magyarország
B. Nagy János – Jambes, Belgium
Hancsók Ildikó – Budapest, Magyarország
Dr. Kováts László – Saignelégier, Svájc
Papp Ferenc – Mályi, Magyarország
Janauschek József – Budapest, Magyarország
Pro Libertate  Alapítvány – Budapest, Magyarország
Trianon Társaság Fejér megyei Szervezete – Székesfehérvár, Magyarország
Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület – Székesfehérvár, Magyarország
Magyar Szent Korona Alapítvány – Győr, Magyarország
Gárdonyi Bonsai Egyesület – Gárdony, Magyarország
Mátyás Attila – Nagyvárad, Erdély
vitéz, lovag Mayer Ferenc Sándor, a Szent Korona Szövetség Veszprém megyei elnöke – Veszprém, Magyarország
Kaszás István elnök, Fehérvári Polgári Védegylet – Székesfehérvár, Magyarország

Vážená paní

Miroslava Němcová
předsedkyně
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha

Vážená paní předsedkyně,

oslovujeme tímto dopisem Vás, a Vaším prostřednictvím i Parlament České republiky, který legitimně reprezentuje Českou republiku, abychom v den 55. výročí úmrtí vynikajícího politika maďarské národnosti, hraběte Jánose Esterházyho v jedné z věznic bývalého Československa, požádali o jeho rehabilitaci.

János Esterházy byl jednou z emblematických postav obětí komunismu.
Byl to člověk ušlechtilé duše, který na sebe z věrnosti ke svému lidu dobrovolně vzal menšinový osud. Zatímco jeho angažované maďarství bylo nesporné, otevřeně hlásil ideu pokojného soužití Čechů, Slováků a Maďarů, a v bouřlivých letech nacismu jako poslanec parlamentu hájil židovskou menšinu, která byla vydána rasistickému pronásledování.

Pro rehabilitaci Jánose Esterházyho stojí následující argumenty:
• Gustav Husák, komunistický pověřenec vnitra, nejenže v tajnosti nabídl Slovensko Sovětskému svazu, ale nezákonným způsobem vydal Jánose Esterházyho tajné službě této komunistické světové velmoci.
• Československý komunistický soud Jánose Esterházyho, za jeho nepřítomnosti, v monstrprocesu po krátkém jednání odsoudil k smrti.
• Ze Sovětského svazu byl převezen zpět do Československa z toho důvodu, aby opětovným uveřejněním rozsudku v tisku zastrasili Maďary v Československu, a tak je nahnali do komunistické strany, pod komunistické jho.

Jánose Esterházyho vinili z toho, že se podílel na rozbití první Československé republiky. Dnes již mezinárodní společenství historiků prokázalo, že toto obvinění je zcela nepodložené, protože toto rozhodnutí prosadily síly, na které János Esterházy neměl žádný vliv.

Jeho humanistickou osobnost historického formátu již zřetele hodným způsobem uznalo Polsko, jehož hlava státu, mezitím na jaře roku 2009 tragicky zesnulý Lech Kaczyński ocenil Jánose Esterházyho posmrtně uděleným vyznamenáním Polonia Restituta, uznavše tím jeho vynikající humanitární, životy zachraňující skutky. V roce 2010 uznal izraelský Yad Vashem jeho úsilí, vynalozené na záchranu pronásledovaných Židů. Americká Anti-Defamation League na podzim roku 2011 rovněž in memoriam udělila Jánosi Esterházymu Cenu Jana Karského (Courage to Gare Award) za odvážnou ochranu univerzálních lidských hodnot.

Nemůžeme zamlčet to, že János Esterházy, v roce 1947 na základě vykonstruovaných obvinění, v nepřítomnosti a bez možnosti obhajoby odsouzený k trestu smrti, jakožto bývalý předseda strany československých Maďarů a pražský, později bratislavský parlamentní poslanec, byl přivezen zpět ze sovětského pekla i z toho důvodu, aby jeho popravou bylo možno zastrašit Maďary, kteří nebyli ochotni přijmout jho komunismu a kteří byli v letech 1945 az 1948 zbaveni veškerých občanských práv.

Vážená paní předsedkyně,

víme, že Česká republika a česká politika byla v čele odhalování zločinů komunizmu, jak dokazuje i Pražská deklarace - o svědomí Evropy a komunismu, prijatá dne 3. června 2008.   Bod čtvrtý a desátý této deklarace jsou těmi body, které si vyžadují rychlý postup v souvislosti s věci rehabilitace Jánose Esterházyho.

Obracíme se na vás s důvěrou, jakožto k legitimním představitelům dnešní České republiky, jakožto v počadí prvního nástupnického státu někdejšího Československa, které spáchalo vůči Jánosi Esterházymu a potažmo též vůči celé maďarské národní menšině jeden z komunistickych zločinů, a doufáme, že vy nebudete diskriminovat Jánose Esterházyho kvůli jeho maďarskému původu, a důsledně vytrvajíce na odsouzení hříchů komunizmu, budete ho rehabilitovat.

Světový svaz Maďarů spolu s dalšími signatáři této petice nabízí tímto spolupráci svých odborníků, jak v podrobné dokumentaci životní cesty Jánose Esterházyho, tak v potřebných politických konzultacích v zájmu námi doufané rehabilitace.

Budapešť-Praha, 8. března 2012.

Světový svaz Maďarů
Miklós István Ádám Patrubány
předseda
 Maďarská národní sekce politického hnutí Coexistentia-Együttélés v ČR

Polská národní sekce politického hnutí Coexistentia-Wspólnota v ČR

PhDr. Kocsis László Attila, MUDr. Mária Dědinová, Ing. Palágyi István György, DSc., Dr.Ing. Stanislaw Gawlik, Wladyslaw Niedoba

Koexistencia o.p.s. , Český Těšín
Ing. Józef Tobola, Karol Madzia, Wladyslaw Drong, Ing. Tadeusz Toman

Slovenská celostátní rada Světového svazu Maďarů
Sándor Fuksz                                                         László Mihályi Molnár
                předseda                                                                    podpředseda
                                                                                                vedoucí frakce Parlamenty Klub Coexistencia (1991-92)
                                HABEAS CORPUS, O.Z.
                                    Ing. Jiri Plicka
                                      předseda


Mrs. Miroslava Nemcová
Speaker of the House of Deputies of the Czech Parliament
Prague
 
       Honourable Madam Speaker,

       We forward you this petition and, through you, we forward it to the legitimate representative of the Czech Republic, the Czech Parliament, on the 55th anniversary of the death of the prominent ethnic Hungarian politician, János, Count Esterházy, who died in a prison in the former Czechoslovakia, and we demand his rehabilitation.

       János Esterházy is an emblematic figure of the victims of Communism. He was a noble-minded man, who volunteered to accept the fate of the minority out of loyalty to his Hungarian co-nationals. While being indisputably committed to Hungarians, he openly proclaimed the ideal of peaceful coexistence between Czechs, Slovaks and Hungarians and, in the raging years of Nazism, as a Member of Parliament, he defended the Jewish minority against racist persecution.

Arguments in favour of the rehabilitation of János Esterházy:
·         Gustav Husák, Communist Commissar for Internal Affairs, not only secretly offered the territory of  Slovakia to the Soviet Union, but he also illegally handed over János Esterházy to the secret police of the Soviet world power.
·         The Communist court sentenced János Esterházy to death in his absence, in a single, short trial.
·         János Esterházy was released back to Slovakia in order to intimidate the Hungarians in Czechoslovakia, and to force them into the Communist Party, by communicating repeatedly his punishment in the media.

János Esterházy was accused of having taken part in the dismemberment of the first Czechoslovak state. Today, the international community of historians has shown that this accusation is totally unfounded, because the decisions were made by forces on which János Esterházy had no influence.

His historical, humanistic personality has been worthily recognized by Poland, whose Head of State – who in the meantime tragically died – Lech Kaczyński, awarded him in the spring of 2009, posthumously, the Polonia Restituta cross, in recognition of his outstanding, life-saving humanitarian actions. In 2010, Yad Vashem in Israel acknowledged his efforts in saving persecuted Jews. The USA based Anti-Defamation League awarded him, in the autumn of 2011, the Jan Karski Courage to Care Award for protection of universal human values and for courage.

Not to ignore that, sentenced to death in 1947 in his absence, deprived of the possibility of defending himself, János Esterházy– former President of the Hungarian Party, a Member of Parliament in Prague and Bratislava – was brought home from the Soviet hell in order to intimidate by his execution the Hungarians who, between 1945 and 1948, were totally deprived of their rights, and who were unwilling to accept the yoke of Communism.

       Honourable Madam Speaker,

We are aware that the Czech Republic and Czech politics played a leading role in the  stigmatization of the crimes of Communism, as is proved by the Prague Declaration in the Question of European Conscience and Communism, adopted on June 3, 2008. The 4th  and the 10th point of that statement do not tolerate delays in the rehabilitation case of János Esterházy.

We turn with trust to you, the legitimate representative of the Czech Republic, the first successor state of Czechoslovakia, which committed one of its contemptible atrocities against János Esterházy and, through his person, against the whole Hungarian national community, and we believe that you will not discriminate against János Esterházy due to his Hungarian origin and, consistently adhering to the condemnation of the crimes of Communism, he will be rehabilitated.

The World Federation of Hungarians, together with other signatories of this petition, offers the cooperation of its experts, either for the detailed documentation of the lifetime of János, Count Esterházy or for political consultations for the hoped for rehabilitation – if needed, or both.

Budapest-Prague, March 8, 2012
 
World Federation of Hungarians
Patrubány Miklós István Ádám
President

Hungarian Section of the Coexistencia Political Movement in the Czech Republic

Polish Section of the Coexistencia Political Movement in the Czech Republic

PhDr. Kocsis László Attila, MUDr. Mária Dědinová, Ing. Palágyi István György, DSc., Dr.Ing. Stanislaw Gawlik, Wladyslaw Niedoba
Coexistencia Organization, Český Těšín

Ing. Józef Tobola, Karol Madzia, Wladyslaw Drong, Ing. Tadeusz Toman

National Council of the World Federation of Hungarians is Slovakia
Fuksz Sándor                                                 Mihályi Molnár László
                                                  president                                                            vicepresident,
                                                                                   leader of the Coexistencia Parliamentary Group (1991-92)
                                          HABEAS CORPUS, O.Z.
                                                Ing. Jiri Plicka
                                                                                         President
MVSZ Sajtószolgálat
7436/120308

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése