2012. március 14., szerda

Követelések a Fejér Szövetség által is támogatott gazdatüntetésen


Állandósult már ez az idézet, mint a gazdák jelmondata. Alább olvasható az a petíció, amelyet a családi gazdaságokat támogató kormány program nyilvánvaló félresiklatása ellen összefogó gazdák országos tanácsa fogalmazott meg és hozott nyilvánosságra a mai napon a Parlament épületéhez szervezett tüntetésen az Élőlánc Magyarországért mozgalommal vállvetve. A petíciót átadták Kövér Lászlónak, az országgyűlés elnökének, Lázár Jánosnak, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetőjének és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternek. Átadták volna még Font Sándornak, a parlament mezőgazdasági bizottsága elnökének is, ha átvette volna. Titkára nyilatkozott helyette: "keressék a jövő héten!" Végül Lázár János vállalta, hogy eljuttatja hozzá a neki szánt példányt (érdekes; a titkár talán alkalmatlan volt erre?).

IGAZSÁGOT A GAZDÁKNAK!
CSALÁDI GAZDASÁGOK PETÍCIÓJA
Magyarország vezetőihez
2012.03.13.


A 2005-ös Gazdatüntetés március 13-án a gazdák győzelmével ért véget. A traktorok elhagyták a „Gazdák terét”, hazatértek a földekre. Kitartásuk, és az igazságba vetett hitük erőt adott a társadalomnak, mely képes volt megváltoztatni azt, ami akkor megváltoztathatatlannak látszott. A gazdák azóta is következetesen kiálltak a változás mellett, és szavazataikkal bizalmat adtak a jelenlegi kormánynak, mely a családi gazdaságoknak kiemelt figyelmet  adó politikai ígérettel nyert választást. A gazdálkodó családok erre szavaztak.  

Most hét évvel a Gazdatüntetés után a gazdák képviselői ismét visszatérnek Budapestre, hogy jelezzék az ország vezetőinek, és a magyar népnek, hogy a dolgok nem a választási ígéretek szerint alakulnak. Veszélybe került minden, amiben hittek, veszélybe került a magyar föld, a magyar vidék.

Nem a kormány ellen jöttünk, hanem a kormányért… akit figyelmeztetnünk kell, mert a hazugságok, a korrupció nem is olyan régen az előző kormány csúfos bukását hozta. Azt a politikát kérjük számon, amivel a kormány választásokat nyert, amit a Nemzeti Együttműködés Programjában megfogalmazott, aminek végrehajtására a Nemzeti   Vidékstratégiát elkészítette.

Követeljük, hogy a Kormány térjen vissza saját programjához!

Követeljük a tiszta beszédet, célirányos tetteket, intézkedéseket, az ígéretek betartását.

Petíciónkban ezúton hivatalosan jelezzük a Parlament, a Kormány és az ország közvéleménye felé, hogy az állami földekre kiírt pályázatok ügyében súlyos visszásságokat tapasztalunk,  amit immár fél éve folyamatosan jelzünk – hiába.

1.      A pályázati kiírás állattenyésztésre vonatkozó feltételei a családi gazdaságok jelentős része számára teljesíthetetlenek, ezeket a gazdaságokat tudatosan fosztották meg  a földhöz jutás lehetőségétől.
2.      A pályázókat informális úton csalásra biztatják nyitva hagyva az „állatlízing” kiskapuját – mely az ügyeskedőknek lehetővé teszi, hogy csak papíron tartsanak állatot…
3.      A pályázatok bírálata nem nyilvános, és nem áttekinthető. A pontozási rendszerben dominál a szubjektív elem tág teret nyitva a korrupciónak.
4.     A kötelezően aláírandó titoktartási nyilatkozat ellenőrizhetetlenné, átláthatatlanná teszi a bírálatot, a szerződések feltételeit, és azok teljesítését. Ez - közvagyon bérletéről lévén szó - jogellenes, ezért teljességgel elfogadhatatlan.
5.     A tény, hogy a mai napig nem hirdettek meg 32.000 hektárt, és nem hirdettek eredményt a pályáztatott területek döntő hányadán – súlyosan sérti a  törvényességet , és a  gazdálkodás alapvető szabályait.
MÁRCIUS MAGYARORSZÁGON A VETÉS IDEJE– ÉS 32.000 HEKTÁR    ÁLLAMI FÖLD GAZDÁTLAN!
6.      A mai napig egyedül Fejér megyében hirdettek a kiírt pályázatok többségére eredményt, a többi megyében alig néhány birtoktest sorsa rendeződött.  AZOK A FÖLDEK IS GAZDÁTLANOK VETÉSIDŐBEN, MELYEKRE LEHETETT UGYAN PÁLYÁZNI, DE MÉG NEM HIRDETTEK EREDMÉNYT.
7.      A legnagyobb baj azonban ott van, ahol már kihirdették a nyerteseket…
8.      Fejér megye településeinek döntő hányadán  elvétve sem jutottak földhöz az adott település családi gazdaságai. Egyetlen négyzetméter sem került hozzájuk! Idegenek  vitték  el a földet. A nyertesek nyilvános adatainak elemzéséből a kormányközeli „őstermelők” rokoni, üzlettársi, jószomszédi kapcsolatainak megdöbbentő szövevénye rajzolódik  ki.

„A rosszul gombolt mellényt újra ki kell gombolni.” (Deák Ferenc)

A “haza bölcsének” tanácsát követve KÖVETELJÜK, HOGY AZ EGÉSZ PÁLYÁZATOT MINDENESTŐL VONJÁK VISSZA, mert jelen formájában működésképtelen, törvénytelen  és szakszerűtlen. Az eddig megkötött szerződéseket bontsák fel. A gazdátlanul maradt állami földeket haladéktalanul adják megbízási szerződéssel a helyi gazdaközösség rendelkezése alá  a 2012-es  gazdasági évre ott, ahol ezek műveléséről a helyi családi gazdák minden részletre kiterjedően megállapodnak. Csak ott maradhatnak a földek a korábbi használónál, ahol a helyi gazdaközösség nem tud a művelés részleteiről megállapodni Ezzel bizonyíthatja a kormány, hogy a földeket valóban a helyi családi gazdaságokhoz akarja juttatni, és nem célja, hogy az a korábbi bérlőnél maradjon, amire a hatályos törvények szerint nincs lehetőség.

A KORMÁNY NEM TARTHAT FENN TÖRVÉNYTELEN ÁLLAPOTOT! KÖTELESSÉGE VÁLASZTÁSI ÍGÉRETEI SZERINT A HELYI GAZDAKÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA.

Követeljük,  hogy a Kormány a földhaszonbérleti pályázati rendszer átalakításába érdemben  vonja be a családi gazdaságok képviselőit!

A kormánynak úgyszintén kötelessége a magyar nemzeti érdek védelme.

A magyar föld megélhetésünk és önrendelkezésünk záloga.  A magyar gazdák és az egész ország megmaradásának feltétele földünk magyar tulajdonban maradása. A külföldiek földvásárlási moratóriuma 2014-ben lejár, és ezzel törvényesen is megindul a külföldiek tömeges földszerzése Magyarországon, hiszen a földárak itthon még mindig jóval alacsonyabbak a nyugat-európai és észak-amerikai árszintnél. Világszerte erősödő jelenség a „föld-megkaparintás” (land grab), amikoris állami cégek,  tőkeerős vállalatok és pénzügyi befektetők hatalmas földterületeket vásárolnak fel szegényebb országokban saját országuk élelmiszerellátásának biztosítására, nyersanyagtermelésre, és pusztán spekulációs céllal. Hazánkban is már most jelentős kiterjedésű területek kerültek külföldi kézbe illegális úton. 
Követeljük, hogy a Kormány mérje fel, és érvénytelenítse az eddigi illegális földszerzéseket.
A csatlakozási szerződésben foglalt 2014-es végső határidő arra a  feltevésre épült, hogy a külföldi és a magyar földárak addigra kiegyenlítődnek. Ez a feltétel azonban nem teljesült, ezért  újra kell gondolni a földmoratórium 2014-es feloldásának következményeit.
Követeljük, hogy a Kormány haladék nélkül kezdjen tárgyalásokat az Európai Unióval a földvásárlási moratórium legalább tíz évre szóló meghosszabbításáról és haladéktalanul  dolgozza ki azokat a törvényi kereteket, amelyek megakadályozzák a magyar föld külföldi tulajdonba kerülését.

Követeljük, hogy a magyar kormány kezdeményezze az Európai Uniónál, hogy vonják ki a földet a szabad tőkeáramlásba árucikkek közül.

A föld megélhetésünk és szuverenitásunk utolsó, még megmaradt alapja. Nem akarjuk és nem fogjuk elveszteni!

“Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges.”  (Deák Ferenc)

2012. március 13.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése