2012. március 1., csütörtök

Résnyire nyílt egy kapu az Országzászló térért

Bár választ mindeddig nem kaptunk a Fő utca felújításával és az Országzászló tér helyreállításával kapcsolatban elküldött nyílt levelünkre és a sajtótájékoztatónkon felvetettekre, de sokan gondolják, hogyha formailag nem is, de tartalmában a mai Önkormányzati Közgyűlés 1. napirendjének előterjesztése (ha nem is kimerítően, de) szinte tételesen válaszol az abban pontokba szedetten megfogalmazott mindhárom kérdésre.

A mai napon Székesfehérvár Közgyűlése Cser-Palkovics András polgármester "Javaslat az Országzászló tér rekonstrukciójának előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére" című előterjesztését elfogadva a következő határozatot hozta:

"A Közgyűlés szükségesnek tartja a Székesfehérvár, Országzászló tér átépítése, felújítása lehetőségeinek vizsgálatát, annak előkészítése során a Helyi Építészeti Műszaki Tervtanács és a Fejér Megyei Építészkamara véleményének kikérését.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a szükséges egyeztetések megkezdésére, lefolytatására."

Bízzunk benne, hogy Polgármester Úrnak lesz ideje megismerkedni elképzeléseinkkel!
Az előterjesztés vázlatosan taglalja a belváros helyreállításával kapcsolatos helyzetet, s azt állítja, hogy az a terv, amely számunkra olyan történelmietlen és élettelen elemek tömkelegét tartalmazza, elnyerte a véleményt nyilvánítók túlnyomó többségének tetszését:

"Az Országzászló tér a pályázati tartalomnak nem része, annak terv szintű javaslata valóban belekerült a városi honlapon megjelenő pályázati anyagokba, pontosabban a lakosság tetszését legfőképp elnyerő M&M Architektész Kft. által feltöltött látványtervekbe. Miután a pályázati tartalom a fejlesztés műszaki és területi korlátait markánsan meghatározza, így az M&M Architektész Kft. Országzászló térre vonatkozó terveit a város nem fogadta el, annak tovább tervezésére megbízást nem adott."

Például ezt sem! Nem kell csiga-biga!
Nem fogunk hasra esni sem a tervező
habilit(á)usától, sem Királyi Napok alatt!
Nem kell led-inda! Látjuk anélkül is, hogy
merre van a Fő utca! Nem kell szökőkút!
Nem kell "interaktív" libero mánia!
Korszerű kell, amiben tükröződik a dicső
múlt és csendre inti azt, aki mindent, de
mindent feledtetni akar. Elég volt. Van
elég épület, ami korszerű és történelmi
homlokzatot akar.
A belváros helyreállításért kiált, nem
milliárdos ámítás az, amiért egy magyar
Fehérváron él, vagy idelátogat.
Királyi város királyi méltóságot kíván,
nem cifra tervrajzos bazári művihart!
Ami itt szerepel, már részben megjelent a Polgármesteri Hivatal egy hivatalos közleményében (Nem annyira Fő utca a Fő utca - válaszolta a sajtónak a Hivatal). Hangsúlyozni szeretnénk, hogy bár üdvözöljük, hogy az Országzászló tér helyreállítása (!) nem esik a város történelmi hagyományaitól és a helyreállítástól elrugaszkodott "modernkedő építészeti pályázati merénylet" áldozatául, azonban továbbra sem fogadjuk el a vélemény nyilvánítók akárhány %-os többségét sem indoknak arra, hogy azt tegyék közpénzből a belváros bármely részével, így a Fő utcával, mint amit a nyertesnek vélt, ún. "koncepciós" terv tartalmaz. Részleteket a "Fehérvári 'Rehabilistácijós Prodzsikt stácijói' közkívánatra" című bejegyzésünkben már közöltük.

Az előterjesztés alábbi bekezdésével viszont maradéktalanul egyetértünk, főként annak tudatában, hogy a városvezetés ez ügyben egy közmeghallgatást is meghirdetett (lásd: Előremenekül a városvezetés végre?), de aggodalomra ad okot, hogy a társadalmi egyeztetés a határozatban már nem jelenik meg, s az egyetlen közmeghallgatás kevés lesz erre, főként, hogy az a nagyságrendekkel súlyosabb Nemzeti Sírkert és Emlékhely sorsát is ugyanannak a közmeghallgatásnak napirendjében vitatja meg a társadalmi szervezetek képviselőivel.

 "Az Országzászló tér kialakításának alapos és átgondolt előkészítése érdekében javasoljuk a szükséges egyeztetések megkezdését a szakmai- és társadalmi szervezetekkel, annak érdekében, hogy amennyiben a pénzügyi forrás rendelkezésre áll, úgy a tervezési munkák megkezdődhessenek."

Bízva a józanság és a szükségszerű takarékosság győzelmében, a magunk részéről továbbra is amellett érvelünk és aszerint veszünk részt a közmeghallgatáson, hogy mind a Fő utca és mind az Országzászló tér felújítása csakis a HELYREÁLLÍTÁS szellemében folyjék (Lásd: Ha kell, aláírást gyűjt, ha kell, alapítványt hoz létre a Fejérek Szövetsége nemcsak az Országzászló-térért, hanem egy "Székes FEJÉR város"-ért).

Az előterjesztés letölthető és elolvasható ITT

Fejér Szövetség Sajtószolgálata
2012/03/01/1

Vonatkozó bejegyzéseink túlnyomó többsége a fenti láncolt kapcsolókon keresztül elérhető.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése