2012. március 29., csütörtök

Harc a marosvásárhelyi orvosi karért és petíció

Hozzászólás - Marosvásárhely: harc a magyar nyelvű orvosi egyetemért

Tisztelt Sajtószolgálat!

Szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy miként jött létre a kolozsvári magyar egyetem orvosi kara Marosvásárhelyen. Teszem ezt, mert célszerű lenne ezt tekinteni alapnak!

Amikor egész Erdélyre (1945. március 9. után) kiterjedt a román adminisztráció hatalma, s Groza alkuba bocsátkozott a Magyar Népi Szövetség vezetőivel (akkor még Márton Áron püspök is tagja volt a szervezetnek!!!), megállapodás született az egyetem ügyében.

A Nagyszebenből visszaköltözött román egyetem természetesen visszavette azokat az épületeket, melyekbe 1918 decembere után költözött be. A Groza-adminisztráció bizonyos megkötésekkel engedélyezte a magyar nyelvű felsőoktatást Kolozsváron. Ilyen, erre vonatkozó döntés volt, hogy az orvosi karnak  azonban nincs helye a városban.

Az ok igen egyszerű volt: a magyar kormány a második bécsi döntés után az  orvosi kar klinikáit felszerelte a korabeli legmodernebb eszközökkel. Ezt nem akarták visszaadni. Helyette kijelölték Marosvásárhelyen a volt  Hadapród Iskola épületét, amely különben is a magyar állam tulajdona volt. Így került az orvosi kar Vásárhelyre 1 – azaz EGY– LÁDA műszerrel, amely legfeljebb körömlevételhez volt alkalmas. Erre a már kivéreztetett és többszörösen kirablott Magyar Állam ismét felszerelte a most már önállónak nyilvánított magyar tannyelvű  orvosi egyetemet. Az egyetemmel a kapcsolat 1948-ig zavartalan volt (azaz Magyarország folyamatosan támogatta), akkor azonban, hivatkozással arra, hogy ellenséges, reakciós  cikkeket is küldtek, megtiltotta a közvetlen szakmai kapcsolatot. A reakciós, imperialista cikkek a penicillinre vonatkoztak.

A küldött felszerelések a magyar tannyelvű oktatást szolgálták adomány formájában. Itt tehát egyszerűen az elvett javak visszaszolgáltatásáról van szó, mely elvételek  egyszerűen a visszaadás kategóriába tartoznak.

Tisztelettel: Töttössy Magdolna

A szerző az Antall-kormány oktatásügyi szakpolitikusa volt.

A Magyarok Világszövetsége felhívja tagjait és híveit, hogy csatlakozzanak a marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar tagozatának létrehozását kérő petícióhoz. A világ egyetlen magyar közössége sem lehet közömbös az ügy iránt, hiszen minden országban vannak már magyar orvosok, akik Marosvásárhelyen végeztek. Lehet, hogy a magyar tagozat sorsa azon múlik, hogy több támogatója lesz-e létrehozásának, mint ellenzője.

Miután a petíciót román nyelven indították, románul nem tudó olvasóink kérdésére válaszolva tudatjuk, hogy Magyarország neve románul Ungaria.

MVSZ Sajtószolgálat
7459/120326

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése