2012. március 25., vasárnap

Egy tudósítás, amely székely és igaz - Fehérvár dél-nyugati kapujának avatásáról és egy nem ferdítő MTV híradó és helyszíni felvételek

Istenem! Be' jó is az egészséges igazságot olvasni azzal szemben, amit e felemelő társadalmi eseményből a hivatalos pártpolitika és a túlzott tekintélytisztelet szülte silány híradások faragnak!

Egy darab a Hargitából, Csíkországból Székesfehérváron

D. Balázs Ildikó | 2012.03.22. [10:23] |
Igazán ünnepélyesre sikeredett Székesfehérváron az idei tavaszköszöntés. Szerdán délután, a tavaszi nap-éj egyenlőség napján, számos érdeklődő jelenlétében székely kaput avattak Csíkszereda testvérvárosában. A csertölgyet, amelyből a kapu készült, Csíkszereda adományozta, a felállított kapu pedig a nagytusnádi Kovács Gábor és fia fafaragók keze munkáját dicséri.
Szerk: Balról jobbra, Tóth Péterné Kinga (Fejér Szövetség, Csór), Ráduly Róbert Kálmán (Csíkszereda polgármestere),
dr. Boór Ferenc (Fejér Szövetség szószólója), dr. Cser-Palkovics András (Székesfehérvár polgármestere) a napforduló pillanatában a Csíki Székes és Fejér Város kapujának íve alatt, háttérben a Fehérvári Huszár Egyesület lovasaival.

„Miatyánk Istenünk, bennünk van országod” – ez a rovásbetűs felirat olvasható azon a székely kapun, amelyet a Csíkszereda és Székesfehérvár közötti testvéri kapcsolatot szentesítő szerződés egyéves évfordulója alkalmából avattak.

„Ez a kapu teljesen kivételes, egyedi műtárgya lesz Fehérvárnak. Valóban határokat átívelő, határokat leküzdő és a testvériséget a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartó és érvényre juttató testvéri szövetséget szentesít. (…) Kaput állítanak, csíki székelyt, hogy székes városunk örök ünnepnapja legyen a csillagászati tavasz kezdete” – köszöntötte az avatásra összeseregletteket az ünnepség szónoka.

Mint dr. Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere kiemelte, a Székesfehérvár és Csíkszereda közötti testvérvárosi kapcsolat egyik legjelképesebb és legfontosabb mozzanata a székelykapu-avatás.

„Ma egy olyan jelt állítunk, amely örökre emlékeztet bennünket, csíkszeredaiakat és székesfehérváriakat, csíkiakat és Fejér megyeieket, székelyeket és magyarokat, hogy együvé tartozunk. Amikor Önök a Balaton felől jönnek haza a városukba, látván a székely kaput, lelki szemeikkel majd ott látják a Hargitát, ott látják Csíkországot, ott látják a Székelyföldet, ott látnak bennünket, és tudják, hogy együvé tartozunk” – szólt a jelen lévő ünneplőkhöz, köztük Csíkból elszármazott, székely ruhába öltözött székesfehérváriakhoz a maga is székely ruhás Ráduly Róbert Kálmán. Csíkszereda polgármestere egyben köszönetet mondott Ocskay Gábornak, aki igen fontos szerepet játszott abban, hogy a két város között gyümölcsöző testvérvárosi kapcsolat alakuljon ki.

„Nekünk nem elég csak itt jelt állítani, nem elég a közös barátságunkra, szövetségünkre emlékezni, azért kell dolgoznunk, hogy ne csak Magyarországon lehessen ismét büszke a magyar ember. Ne csak itt, Magyarországon tekinthessen bizakodón a jövőbe a magyar ember, hanem a határon kívül is, a felvidéki, az erdélyi magyar, a székely, a délvidéki vagy éppen az őrségi vérünk legyen ismét büszke arra, hogy hozzánk tartozik, és legyen egyenlő a többségi nemzet tagjaival. Van tennivaló még bőven, és ez a mai nap erre is sarkaljon bennünket” – szólt Csíkszereda polgármesterének székesfehérvári üzenete.

A székelykapu-állítást a Fejér Szövetség kezdeményezte, és közel 170 magánszemély adakozásának köszönhetően vált valóra az elképzelés.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S, ha nem is teljes, de legalább nem kisajátító az MTV híradása sem az eseményről.

Székely kaput avattak Székesfehérváron
Forrás: m1 - Híradó | 2012. március 22. csütörtök 14:29 |

Csíkszereda ajánlotta fel azt a csertölgyből készült székely kaput, melyet Székesfehérváron állítottak fel.
A tavaszi napfordulón székely kaput avattak Székesfehérváron, melynek különlegessége, hogy hargitai csíki csertölgyből készült – hangzott el az m1 Híradójában.

Az MTV Híradó részlet e feliratra kattintva megtekinthető
A faanyagot Csíkszereda ajánlotta fel, és magát a kaput is ottani mester készítette.
Az avatóünnepségen a határokon átívelő együttműködés jelentőségét, a történelmi hagyományok megőrzését hangsúlyozta Székesfehérvár és Csíkszereda polgármestere, akik éppen egy éve írták alá a testvérvárosi kapcsolatról szóló szerződést.
------------------- eddig az M1 híradás szövegjegyzete --------------------

S a helyszínen készült felvételek a kapu átadásáról helyi idő szerint 18:00 órától :

A székelykapunál a szertartás 18.00 órakor kezdődött, mikor Maroshegyen lebukott a Nap az égboltról, azonban fénye még nappali világosságot sugárzott és tartott 18:30-ig, mikor ottani idő szerint (természetesen egy órával előbb) Csíkszeredában és Csíksomlyón eluralkodott a Hold!
teljes Naplemente előtt - köszönet nyilvánítás

Nap-éj egyenlőség szernapján a teljes Naplemente pillanatában - a székelykapu átadása

... teljes Naplemente után - huszáros felszentelés (a jobboldali videót indítsd/állítsd 18 mp-es késésbe', hogy együtt lásd!)

... s a fény az éjszaka kezdetén - Székely Himnusz

A fejérek csalogánya és muzsikása - Hungarikum koncert részlet

Az előzményekről: itt tudósítottunk 
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése