2012. március 14., szerda

Gondolkozz! Hol van Európa közepe?

Csak néhány tény, amit kevesen akarnak tudomásul venni, pedig megcáfolhatatlan tények!
 1. Európa a Kárpát-medencében őslakos, földműves, kézmíves és állattenyésztő gazdálkodást végző magyarságának köszönheti írásbeliségét, fém- és kerámia mívességét, szakrális uralkodóházait.
 2. Európa a szkíták utolsó - később szentté avatott - királyának, Szent Istvánnak köszönheti a kereszténység megerősödését, s ezáltal a bizánci görög- és római katolikus kereszténység egyensúlyában megvalósuló teljes európai térhódítását az Uraltól az Atlanti-óceánig, s ezáltal az első krisztusi értelemben vett keresztényi és egyetlen apostoli királyság működését.
 3. Európa népei a magyarságnak köszönhetik legalapvetőbb műveltségüket,
  • a körbekerített kertekből felnövekvő városi (kert-garten-garden-grad-gorod-jardIn,...),
  • mezőföldi (föld-field-feld-word-...),
  • erdő- (erdő-erde-arte-...) és
  • vízgazdálkodási (víz-wasseR-water-voda-...) műveltségüket ugyanúgy, mint
  • saját népneveiket (ahogy az ősi magor-magyarból lettek lengyel-bajor-hagar-german-gall-portugál-holland-angol-gael-kelta-kravót-horvát-bolgár-görög-kürt-rk-grúz-hrusz-ukrán-baskir-venger[-garvend-szlávend-szlavón-szlovén]... népek, így aztán minket viszont nevezhettek saka*-szkíta-széki-székely-sekel**-sicul***-szikamber-eszkló-szokolato... és szabír-szabari-szamariai-szubaru-szumír-sumer-mahgar**** néven).
 4. Köszönheti Európa mindezt pontosan annyira, mint amennyire az énekelt (zengő-zene-song-sing-zinger-...), vagy lejátszott (muzsika-muzic-muzska-) avagy eljátszott-táncolt (tánc-dance-tanz-tanca, ...) mondák és mesék halhatatlanságát, a magyarság kerek e világon egyedülálló és utolérhetetlen nyelvi és népművészeti örökségét a mindmáig megőrző nemzedékeinknek.
https://www.youtube.com/watch?v=QV_Y03GAiTo
Üzenet Európa szívéből - a képre kattintva
* önrendelkezési terület a nomadizáló sztyeppei szkítáknál (akárcsak a székely szék); ** türk nyelven székely; *** latinul székely; **** az ún. sumer-sz@mír nép saját (belső) megnevezése;

Aki ezt mégis tagadja, pedig sejti, vagy tudja, az nyilvánvalóan magyarellenes, s aki ezt máig sem hiszi, mert nem tudja, de nem is néz utána, az magyarként elveszett, s aki erre legyint egyet, az pedig mindezen örökségnek, a magyarságnak végzetes árulója lett (pénzért, szolgai hatalomérzetért, vagy csak igénytelenségében, ... nem mindegy?).

Ajánlott bejegyzések, olvasmányok a honlapról ehhez:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése