2010. március 31., szerda

A választókkal szerződtek

Történelmet írt öt Fejér megyei országgyűlési képviselőjelölt, amikor 2010. március 28-án, vasárnap Székesfehérvárott, a Régiók Házában rendezett ünnepségen polgárjogi szerződést kötött Őfelségével, a Magyar Néppel, a Választópolgárokkal, majd a Magyar Szent Korona másolata és tanúk jelenlétében ünnepélyesen esküt tett, hogy megválasztása esetén a Képviselőjelölti Szerződésben leírtak szerint cselekszik, egyben kötelezettséget vállalt, hogy esküszegése esetén önként lemond a jelenlegi választójogi törvény által a képviselőknek biztosított szabad mandátumáról.

Árgyelán János (Jobbik -- 6. körzet), Krausz Attila (Jobbik -- 5. körzet), Péteri Cecília (Civil Mozgalom -- 5. körzet), Dr. Rozgonyi Ernő (Jobbik -- 4. körzet), Szaksz Ferenc (Civil Mozgalom -- 3. körzet) tartotta a Magyarok Szövetsége Fejér megyei szervezete által rendezett "Mondd, te kit választanál" lakossági fórumok valamelyikén tett ígéretét, és részt vett a virágvasárnapi eskütételen, míg Pintér Tamás (Jobbik -- 3. körzet) visszalépett korábbi elhatározásától.

Mire esküdtek? Idézet a Képviselőjelölti Szerződés 2. pontjából:

"Képviselőjelölt

a. egyértelműen képviseli, hogy 2010. december 31-ig Magyarország állítsa helyre az 1944. március 19-ig érvényben volt és a "Szent Korona Eszmére" alapozott történeti alkotmányának jogfolytonosságát,

b. határozottan követeli az alkotmányos alaptörvény kialakítására - a társadalom széles körű képviseletének bevonásával- Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívását, és az Alaptörvény elfogadására népszavazás kiírását

c. és köztisztviselői feladatot ellátó személyek közvagyont érintő cselekedeteinek és saját vagyongyarapodásának elszámoltatását.

Képviselőjelölt egyúttal kijelenti, hogy kizárólag olyan alaptörvényt támogat, amely lehetővé teszi kétkamarás országgyűlés létrehozását, Magyarország földterületének, vízkészletének és energiakincseinek nemzeti tulajdonba helyezésé, és a külhoni nemzetrészek tagjai állampolgárságának helyreállítását és a nemzet stratégiai döntéseiben közvetlen részvételét."

Ennek értelmében a Magyarok Szövetsége csak azt a majdani országgyűlési képviselőt ismeri el legitimnek, aki -- a nemzetközi jog szerinti törvényes alkotmány hiányában -- szerződést köt a néppel, és programjában vállalja a Történeti Alkotmány jogfolytonosságának helyreállítását.

Magyarok Szövetsége
Fejér megyei Sajtószolgálat

2010. március 25., csütörtök

Eljött a nap!


16.00-17.00
1.) Gyülekezés (Hagyományőrzők és Huszárok) – Virágvasárnapi köszöntés

17.00-18.00
2.) Megnyitó beszéd - Dr. Boór Ferenc
3.) Eskütételre jelentkezettek és résztvevők köszöntése – a Fejér megyei Magyarok Szövetsége országos képviselői
4.) A Szent Korona Eszme, a Magyarok Szövetsége 21 pontja és az Eskü szövegének ismertetése és a Magyarok Szövetsége tagjainak és a Fejér megyei Felsőházi Szövetséghez csatlakozó társadalmi szervezetek képviselőinek ünnepélyes esküje – Bakonyi István
6.) Eskü aláírása és hitelesítése – közjegyző jelenlétében a résztvevők
7.) Ünnepélyes áldás – Oláh László, református lelkész és Stermeczki András, evangélikus lelkész

18.00-19.00
8.) Képviselőjelöltek köszöntése – Fejér Megyeszék egy tagja
9.) Nyilatkozatok – résztvevő társadalmi szervezetek elnökei, képviselői vagy küldöttei
10.) Himnusz
11.) A Szent Korona Eszme 7 pontja, a Képviselőjelölti Szerződés és a Képviselőjelölti Eskü ismertetése, a képviselőjelöltek esküje - Kovács Péter, Sajó Mária, ...
12.) Képviselőjelölti Szerződés és Eskü aláírása és hitelesítése –aláíró képviselőjelöltek és közjegyző
13.) Ünnepélyes áldás – Oláh László, református lelkész és Stermeczki András, evangélikus lelkész
14.) Társadalmi szervezetek képviselőinek nyilatkozata
15.) Vukics Ferencnek, a Magyarok Szövetsége Elnökének záróbeszéde
16.) Zárszó - Dr. Boór Ferenc

2010. március 23., kedd

Tavaszköszöntés Fejérben

Március 21. vasárnap. Egy gyönyörű nap margójára…

A Vértes különleges hely. Kevés ilyen van még ebben az országban is, ahol ilyen kis helyen ennyi különleges nevezetesség „zsúfolódik” össze, mint itt. Ez késztetett arra, hogy a tavaszi Napéjegyenlőség ősi ünnepét ezúttal egy zarándoklattal is kiegészítsük. Ilyenkor, március 21. táján szerte a Medencében tüzek gyúlnak, magyarok gyűlnek össze. Tavaly, tavalyelőtt a Pilisben jártunk, felejthetetlen eseményeken, de azóta olyan közösségünk jött létre Fejérben, amely „kialakította”saját szent helyét. Hol máshol, mint a Csákok ősi fészkében, a Vértesben. Nagy a közösségünk, de bármennyire is elkötelezett minden tagja a Haza iránt, nem mindenkit lehet megmozgatni egyféle módon. Amennyiben viszont egyszerre többet kínálunk, még akár csodás meglepetésben is lehet részünk. Így jött a gondolat közös kirándulásról, főzésről, szertűz melletti ünnepről. Mikor feltettem a megyei honlapunkra a „Napéjegyenlőség köszöntő szer és Szentkorona Zarándoklat” című eseményt, az első héten hárman jelezték írásban, hogy eljönnek, meg néhányan szóban. Még pár nappal előtte is csak 25 főre állítottuk össze a főzéshez szükséges hozzávalókat. Péntekre viszont már meg kellett duplázni a mennyiségeket, mert sorra jöttek a telefonok. A vasárnap reggeli gánti induláskor, 47 ember és három kutya kezdte el a Szentkorona Zarándoklatot. Azért voltam bátor ezt az elnevezést használni, mert 1440-ben, amikor Kottaner Ilona az özvegy királyné megbízásából ellopta a Szentkoronát, menekülése közben a Csák nemzetség Gerencsér várában szállt meg egy éjszakára. Ide vezetett az utunk. Köztünk a legfiatalabb 3, a legidősebb 60 körüli volt. Útközben egy rövid megálló során megemlékeztünk a kápolnapusztai hős huszárokról, akik a 65 évvel ezelőtt itt előrenyomuló Vörös Hadsereg ellenében estek el a Hazáért. Aki nem vállalta a gyaloglást, a csákvári Oroszlánvölgyben, az Életfánál tölthette az időt, mert látnivaló van ott is bőven, tavaly avatott Trianon emlékműtől, gémeskúton és kora Árpád-kori templomromon át hasadékbarlangig minden, de készíthette az ebédet is az éhes vándorok számára. Az alapanyagok mennyiségét újra át kellett gondolni, mert a kishitűek szerint is legalább százan voltunk (na jó, kutyákkal együtt). Még szerencse, hogy az utolsó pillanatban sikerült üstöt szerezni a bogrács helyett. A tömeg csak sötétedés előtt kezdett oszlani, félő volt, hogy a szerre már alig maradnak, de sokan kezdtek visszaszivárogni és a dobolásra újra negyvenen lettünk.Hogy mi a titka ennek a napnak, miért jöttünk össze százan egy honlapra feltett program kapcsán? A szervezés, a jó idő, a sok látnivaló egy helyen? Nem hiszem. A közösség lehet a titka a dolognak. Egymásért élő, tenni akaró, hazájukat szerető magyarok közössége. Akkor lehet nagy dolgokat végrehajtani, hegyeket mozgatni, ha együtt mozdul a közösség. De ehhez először fel kell építeni, másodszor pedig egyben kell tartani a közösséget. Addig nem szabad, nem érdemes világmegváltó dolgokba belevágni, ameddig nem állnak a biztos alapok. Egy ilyen nap cement tud lenni az alapokhoz.

Kanizsay Zsolt

2010. március 21., vasárnap

Figyelem! Holnapi program!!!

A "Mondd, Te kit választanál?" 
című fórumsorozat utolsó, záró eseménye
2010. március 22-én, 18:00-21:00-ig, 
Székesfehérvár-Maroshegyen, 
a Gárdonyi Géza Művelődési Házban (Sóstói ltp. 1.) lesz .

Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztesség a tisztségben – ezt latolgatják sokan már Fejérben!

2010. március 19-én, 66 évvel azután, hogy Magyarországot megszállta a német hadsereg, hogy Magyarország megszűnt „alkotmányos jogállam” lenni, amit azóta sem tudott helyreállítani, tehát éppen e napon este 7 óra után a „kocka”, ami már igencsak billegett, az egyik lapjára esett! Hogy melyikre is, s hogy ez mit jelent, azt majd eldönti a történelem. Sárbogárdon, a József Attila Művelődési Ház Kamara terme minden esetre beleremegett a kijelentésbe, amit Árgyelán János képviselőjelölt ott tett. Remegett ott minden, főként a csendben, mikor a levezető elnök a Magyarok Szövetsége 5. kér(d)ését is feltette:

„Kérjük egy percben fogalmazza meg, hogy hajlandó-e polgárjogi szerződésre lépni a választóival, azaz az Önhöz eljuttatott a képviselőjelölti szerződés 1. vagy 2. avagy bármelyik változatát a későbbiekben erre az alkalomra rendezett Képviselőjelölti Szerződés és Eskü alkalmával aláírni!”

… és a mély csendben a Fejér megyei 6-os számú, sárbogárdi választókörzetben induló képviselőjelölt válaszra emelkedett. S, ha nem is szó szerint, csak tartalmát idézve, ez hangzott el:

2010. március 18., csütörtök

Emlékeztető: Fórum pénteken (VI. választói körzet)!

A VI. körzet képviselőjelöltjeinek fóruma 
2010. március 19-én, pénteken 18 órakor lesz 
Sárbogárdon, a József Attila Művelődési Házban 
(Hősök tere 3.)

Mindenkit szeretettel várunk!

2010. március 16., kedd

Mi várható 2010. március 19. után Fejérben?

Hamarosan elérkezik az országgyűlési képviselőjelöltek határideje, hogy ők egyben választhatók is legyenek. Hamarosan itt van 2010. március 19.-e. S akkor mi dől el? S azután mi lesz?

Március 19-én éppen 66 éve lesz, hogy nincs szerződése a hatalomnak a néppel Magyarországon! 1944. március 19-én még a szabadság és függetlenség volt a tét. 66 év után, 2010. március 19-én az országgyűlési képviselőjelöltek hivatalos jelöltté válása után pedig már a nemzet túlélése lesz a tét. És ez lesz a választások tétje? A nagy kérdés, hogy a hivatalosan is bejegyzett képviselőjelölt hölgyek és urak megértik-e, hogy mit vár tőlük a nemzet és a történelmi helyzet a Magyarországon mára elharapódzott rendszertelenségben? S hiszi-e a társadalom még, hogy bármelyik oldallal nyerhet? Megértjük-e végre, hogy tákolt alapokra építeni sem balos, sem jobbos, de még közepes építményt sem lehet?

2010. március 12., péntek

Emlékeztető: Fórum szombaton (IV. választói körzet)!

A IV. körzet képviselőjelöltjeinek fóruma 
2010. március 13-án, szombaton 16 órakor lesz Agárdon,
a Nádas Étteremben (Balatoni út 65.)

Mindenkit szeretettel várunk!

2010. március 7., vasárnap

Emlékeztető: Fórum hétfőn (VII. választói körzet)!

A VII. körzet képviselőjelöltjeinek fóruma 2010. március 8-án, hétfőn 18 órakor lesz Bicskén,
a Petőfi Művelődési Központban (Kossuth tér 20.)

Mindenkit szeretettel várunk!

2010. március 5., péntek

Emlékeztető: Fórum szombaton (I. választói körzet)!

Az I. körzet képviselőjelöltjeinek fóruma 
2010. március 6-án, szombaton, 16 órakor lesz 
Székesfehérváron, a Barátság Ház Nagytermében 
(III. Béla király tér 1.)
Mindenkit szeretettel várunk!

2010. március 4., csütörtök

Fehéredik-e a közélet Fejérben?

Fejérben egyre több képviselőjelölt szerződne választóival!

Fejér megyében még feléhez sem érkezett a "Mondd, Te kit választanál" lakossági fórumsorozat, de 4 körzetben máris áttörés született az országgyűlési képviselők visszahívhatóságának kérdésében!
A választóik előtt megjelent országgyűlési képviselőjelöltek mindegyike egyértelműen állást foglalt abban, hogy felszámolandónak tekinti a mai törvények szerinti "szabad mandátum" intézményét!

2010. március 2., kedd

„A választókkal szerződnek”


A választókkal szerződnek” …

 

Kedves Fejér megyei választók! Írjuk fel ezt a napot a Nagykönyvbe!
Fejér megyében, Székesfehérvárott, az Öreghegyi Közösségi Házban 2010. február 27-én a Fejér megyei Magyarok Szövetsége által „Mondd, Te kit választanál?” címmel szervezett országgyűlési képviselőjelöltek meghallgatásán és sajtótájékoztatóján a várva várt ígéret, a történelmi áttörés lehetősége megszületett. Fejér megye 2. választókörzetében induló Kulcsár Miklós, a Civil Mozgalom (CM) képviselőjelöltje módosítás nélkül, Fődi Attila, a Lehet Más a Politika (LMP) képviselőjelöltje egyes pontjait átgondolva ugyan, de mindketten egyértelműen kijelentették, hogy hajlandók a Magyarok Szövetsége által kidolgozott polgárjogi szerződés egyik változata szerint a választóikkal szerződésre lépni azon keretek között, amit a Magyarok Szövetsége március 27-én erre az alkalomra szervez, s amelyben megválasztásuk esetén önkéntes vállalással mondanak le szabad mandátumukról, amennyiben a szerződést megszegnék. Erre hosszú évtizedek óta nem volt példa. Azaz, a német, majd az orosz megszállás ideje alatti 46 éves látszat parlamentarizmus, majd a vitathatatlanul félrecsúszott „rendszerváltozás” 20 éves jogi csűrcsavarjai után olyan kötelezettség vállalásra kerülhet sor, amely elindíthatja a közszolgálat és –képviselet megtisztulását, a jogok és kötelezettségek egyensúlyának helyreállítását a korrupcióban igen mélyre süllyedt és mindmáig megállíthatatlanul tovább süllyedő országunkban!
A jelenlegi alaptörvény szabad mandátum alatti értelmezésére vonatkozó AB döntés szerint
-         a képviselő és választók közötti jogi függőség a választással megszűnik
-         a képviselő egyetlen kérdésben sem köteles választói véleményét kikérni
-         a képviselőt mandátumának ideje alatt a választók semmiért nem vonhatják felelősségre
-         a képviselő mandátuma ilyen módon meg nem rövidíthető
-         a képviselő és választók kapcsolata politikai természetű, azaz felelősség csupán a választások során jelenhet meg abban, hogy újra megválasztják-e a képviselőt
Erről, a történelmi Magyarországon 1949-ig sohasem volt és remélhetőleg hamarosan elfelejthető jogról – napjainkban már nem is inkább szabad, mint inkább szabados mandátumról – mondott le részben és előzetesen nyilatkozatában Fődi Attila (LMP) és Kulcsár Miklós (CM) országgyűlési képviselőjelölt!
A jelenlévő, mintegy 100-120 választópolgár hangos tapssal ismerte el a két jelölt kiállását, ugyanis a Fejér megyei 2. választókerület képviselőjelöltjei közül csupán ők, e két jelölt jelent meg választói előtt.
A Jobbik képviselőjelöltje, Gál Péter Pál nem válaszolt a meghívásra és nem is jelent meg annak ellenére sem, hogy az előző napon a Dunaújvárosban induló képviselőjelölt társa, Pintér Tamás becsülettel vett részt az első megyei alkalmon, sőt, a Jobbik megyei elnöke, a 6. választókörzetben induló és már hivatalosan is bejegyzett Árgyelán János képviselőjelt úr mindkét körzeti fórumra jelezte részvételi szándékát, azaz március 3-án Abán és március 19-én Sárbogárdon is megjelenik a választók előtt vállalva a vitát akár a még elegendő kopogtató cédulát addig sem gyűjtött, tehát hivatalosan még be nem jegyzett képviselőjelöltekkel együtt! Nekünk ez tetszik.
A jelenlegi parlamenti pártok képviselőjelöltjei közül Vargha Tamás (Fidesz) egyéb elfoglaltságaira és arra hivatkozva mondta vissza a Magyarok Szövetsége meghívását, hogy rá nem vonatkozhat a meghívás, mivel ő még hivatalosan nem bejegyzett országgyűlési képviselőjelölt. Tehát Vargha Tamás „képviselőjelölt jelölt” úr távol maradt, azonban mi nagyon reméljük, hogy a március 22-én 18 órától, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban az 1. és 2. választókörzet összes képviselőjelöltje számára rendezendő meghallgatáson már megjelenik a választói és a többi bejegyzett országgyűlési képviselőjelölt előtt! Horváth Andrea (MDF) és Márton Roland (MSZP) országgyűlési képviselőjelöltek válaszra sem méltatták Magyarország egyik legnagyobb társadalmi mozgalmának meghívását, bár az MDF megyei elnöke még bő hete biztosított minket az együttműködési szándékról (tehát, továbbra is reméljük, hogy a dunaújvárosi és fehérvári fórumokon a jelöltek meg nem jelenése egyedi marad!). Az MSZP nevében Koppány Péter kampánystáb vezető a jelölő szervezetek egyeztetése alapján utasította el előzetesen a részvételt azzal az indokkal, hogy „a bejelentett képviselőjelöltek a kampánystábok további egyeztetését követően vitáznak egymással és mutatják be programjaikat. Az Önök közreműködését nem kérjük. Meghívásuknak nem áll módunkban eleget tenni.”. Kíváncsian várjuk a közreműködésünk nélkül szervezett lakossági fórumokat, melyeken az MSZP képviselői vállalják a személyes találkozást és megmérettetést más jelöltekkel és választóikkal! Igyekezniük kell, ha be akarnak jutni az Alsóházba.
Nos, mi nem így képzeltük, hogy Ők egymással zártkörben vagy esetleg egy kereskedelmi médiában vitáznak. S a megjelent választópolgárok sem. Ugyanis – egy résztvevő kezdeményezésére – az Öreghegyi Közösségi Házban a fórum végéig kitartó mintegy 80 választópolgár a két nevezett országgyűlési képviselőjelölttel együtt egyhangúan (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) szavazta meg, hogy a Magyarok Szövetsége bocsássa ki a nevükben is e sajtóközleményt, amelyben
”… kifejezetten adjon hangot a megjelent választópolgárok felháborodásának amiatt, hogy Gál Péter Pál (Jobbik), Horváth Andrea (MDF), Márton Roland (MSZP), Vargha Tamás (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselőjelöltek „mondvacsinált” indoklással, vagy a visszajelzést és az előzetes kérdésekre a válaszadást is elmulasztva maradtak távol! Elfogadhatatlan, hogy nem jelentek meg a lakossági fórumon a választópolgárok előtt!”
A Fejér megyei Magyarok Szövetsége ezzel az írással kíván eleget tenni a megjelent választók kérésének!
„Magyarnak lenni büszke gyönyörűség”
Kelt: Székesfehérvárott, 2010. február 27-én
Dr. Boór Ferenc
MSZ Fejér megyei választási fórumszervező csoport
MSZ Fejér megyei sajtószolgálat

Emlékeztető: Fórum szerdán (VI. választói körzet)!

A VI. körzet képviselőjelöltjeinek fóruma

2010. március 3-án, szerdán, 18 órakor lesz

Abán, a „Kultúr” Közösségi Házban (Rákóczi út 4/b)
Mindenkit szeretettel várunk!

2010. március 1., hétfő

Beszámoló: A 3. választókerület képviselői fórumáról

„Mondd, Te kit választanál?”
MAGYAROK SZÖVETSÉGE TÁJÉKOZTATÓ

A Magyarok Szövetsége Fejér megyei Szervezete a Fejér megyei 3. választókörzetben induló valamennyi országgyűlési képviselőjelölt számára közös lakossági fórumot és sajtótájékoztatót rendezett a dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal „C” szárny színháztermében, 2010. február 26-án, az országgyűlési képviselőjelöltek bemutatkozása és programjaik ismertetése-ütköztetése egymással, illetve választóik véleményével témakörben.

Meghívott országgyűlési képviselőjelöltek, illetve aspiránsok:

Dr. Dorkota Lajos (Fidesz-KDNP)
Dr. Kálmán András (MSZP)
Dr. Kiss Endre (LMP)
Pintér Tamás (Jobbik)
Dr. Skaliczky Andrea (SzDSz, MDF)
Szaksz Ferenc (CM)
Erdélyi Péter (független)

Emlékeztető: Fórum kedden (V. választói körzet)!

Az V. körzet képviselőjelöltjeinek fóruma

2010. március 2-án, kedden, 18 órakor lesz

Móron, a Művelődési Ház Színháztermében. (Erzsébet tér 14.)
Mindenkit szeretettel várunk!