2010. március 21., vasárnap

Tisztesség a tisztségben – ezt latolgatják sokan már Fejérben!

2010. március 19-én, 66 évvel azután, hogy Magyarországot megszállta a német hadsereg, hogy Magyarország megszűnt „alkotmányos jogállam” lenni, amit azóta sem tudott helyreállítani, tehát éppen e napon este 7 óra után a „kocka”, ami már igencsak billegett, az egyik lapjára esett! Hogy melyikre is, s hogy ez mit jelent, azt majd eldönti a történelem. Sárbogárdon, a József Attila Művelődési Ház Kamara terme minden esetre beleremegett a kijelentésbe, amit Árgyelán János képviselőjelölt ott tett. Remegett ott minden, főként a csendben, mikor a levezető elnök a Magyarok Szövetsége 5. kér(d)ését is feltette:

„Kérjük egy percben fogalmazza meg, hogy hajlandó-e polgárjogi szerződésre lépni a választóival, azaz az Önhöz eljuttatott a képviselőjelölti szerződés 1. vagy 2. avagy bármelyik változatát a későbbiekben erre az alkalomra rendezett Képviselőjelölti Szerződés és Eskü alkalmával aláírni!”

… és a mély csendben a Fejér megyei 6-os számú, sárbogárdi választókörzetben induló képviselőjelölt válaszra emelkedett. S, ha nem is szó szerint, csak tartalmát idézve, ez hangzott el:


„E szerződés a programomnak és jelölő pártom programjának sem mond ellent, azonban a Jobbik vezetése nemrégen úgy döntött, hogy nem tanácsolja jelöltjeinek, hogy bárkivel is szerződést kössenek, s bárki előtt is esküt tegyenek, miután minden képviselőjelölt tett már esküt a Szent Korona másolata előtt a Jobbik szervezésében. … Többszöri párbeszédeink a Magyarok Szövetsége Fejér Megyeszékével itt, Fejér megyében a részletekről, a szerződés jelentőségéről, az érvek és ellenérvek folyamatos ütköztetésével vívott csaták és hosszú vajúdás után arra a meggyőződésre jutottam, én, Árgyelán János és még három képviselőjelölt társam, Krausz Attila (5.), Pintér Tamás (3.) és Dr. Rozgonyi Ernő (4. választókörzet), hogy vállaljuk a feltételeket és módosítás nélkül elfogadjuk és aláírjuk a Magyarok Szövetsége által előkészített Képviselőjelölti Szerződést a választópolgárok jelenlévő képviselőivel és nyílt esküt teszünk március 28-án, Virágvasárnap a Magyarok Szövetsége által erre az alkalomra szervezett rendezvényén!”

„Felrobbant” a terem. A súlyos csöndet tapsvihar, könnybe lábadt szemek és egy olyan együttérzés törte fel, amit kevesen élhettek meg 1944. március 19.-e óta ebben a megyében, ha egyáltalán megélhettek ilyet, hiszen tudjuk; hatvanhat éve már, hogy a hatalomnak nincs szerződése a választók fejedelmével, a néppel! A terem minden résztvevője felállva tapsolta meg az emberséget és tisztességet, amit Árgyelán János és társainak e vállalása jelent!

Talán nem véletlen, hogy éppen Sárbogárdon, „nyugat és kelet” határán történt meg ez az eset? Ahogy talán az sem véletlen, hogy éppen a német megszállás, avagy Történeti Alkotmányunk félreállításának 66. évfordulóján és külhoni testvéreink marosvásárhelyi gyászos szenvedésének 20. évfordulóján, s ezért többek által és többszörösen is „nemzeti gyásznapként” nyilvántartott napon, március 19-én történt meg ez az eset? Talán semmi sem véletlen, ahogy az sem, hogy a fórumon egyetlen jelenlegi parlamenti párt képviselőjelöltje sem jelent meg.

E polgárjogi szerződéssel a jelöltek ugyanis nem csupán azt vállalják, hogy önként mondanak le a „szabad mandátumukról” a szerződést velük aláíró képviselők felszólító levelére, ha megszegnék a szerződésben és esküjükben vállalt feltételeket, bár ez önmagában is legalább 66 éve példátlan eset lenne. Ennél többet vállalnak a szerződő képviselőjelöltek, a következők Fejér megyében, akik március 19.-e után még képviselőjelöltekként szerepelhetnek:

Árgyelán János (Jobbik – 6. körzet), Krausz Attila (Jobbik – 5. körzet), Péteri Cecília (CM – 5. körzet), Pintér Tamás (Jobbik – 3. körzet), Dr. Rozgonyi Ernő (Jobbik – 4. körzet), Szaksz Ferenc (CM – 3. körzet) a következőket vállalják abban a bizonyos polgárjogi szerződésben és tesznek ugyanarra esküt – remélhetőleg – a Szent Korona másolata előtt:

A Képviselőjelölti Szerződés 2. pontja (idézet):
„Képviselőjelölt a leghatározottabban kijelenti, hogy választási programja az alábbiakkal nem ellentétes és megválasztása esetén
a. egyértelműen képviseli, hogy 2010. december 31.-ig Magyarország állítsa helyre az 1944. március 19.-ig érvényben volt és a „Szent Korona Eszmére” (1. számú melléklet) alapozott történeti alkotmányának jogfolytonosságát,
b. határozottan követeli az alkotmányos alaptörvény kialakítására a társadalom széles körű képviseletének bevonásával alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását és az alaptörvény elfogadására népszavazás kiírását
c. és köztisztviselői feladatot ellátó személyek közvagyont érintő cselekedeteinek és saját vagyongyarapodásának elszámoltatását.

Képviselőjelölt egyúttal kijelenti, hogy kizárólag olyan alaptörvényt támogat, amely lehetővé teszi kétkamarás országgyűlés létrehozását, Magyarország földterületének, vízkészletének és energiakincseinek nemzeti tulajdonba helyezését és a külhoni nemzetrészek tagjai állampolgárságának helyreállítását és a nemzet stratégiai döntéseiben közvetlen részvételét.”

Székesfehérvárott, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban hétfőn, március 22-én a 18 órától kezdődő utolsó „Mondd, Te kit választanál?” című országgyűlési képviselőjelöltek fórumán és sajtótájékoztatóján még 9 képviselő válaszolhat ugyanerre a kérdésre, s bővítheti a tisztességből és emberségből példát mutató fenti hatos listát szűk egy héten belül, Virágvasárnap, a választások 1. fordulója előtt két héttel: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz-KDNP), Knizse Gyula (MSZP), Dr. Kummer Ákos (Jobbik), Takács László (LMP), Viniczai Tibor (MDF) és Gál Péter Pál (Jobbik), Horváth Dóra (MDF), Dr. Márton Roland (MSZP) és Vargha Tamás (Fidesz-KDNP), akik közül csupán Takács László (LMP) vállalta a nyílt megmérettetést az ajánló szelvények hivatalos leadása előtt is hetekkel. http://www.valasztas.hu/hu/parval2010/351/351_0_index.html
Hogy történhetett ez meg? Kedves képviselőjelölt hölgy és urak! Most, hogy már hivatalos képviselőjelöltek, már más emberek? Többek? Avagy jobban ráérnek, vagy szerveztek Önöknek hasonló megmérettetéseket kampánystábjaik a maradék két hétre? Talán nem is egyet? Most még megmutathatják egyszer a mi rendezvényünkön nem csupán híveiknek, hogy érettek egy tisztességesebb tisztségre, avagy arról is beszélhetnek, mint tették néhányan Sárbogárdon, hogy mennyivel felkészültebben és mennyivel kevesebb hibával szerveztek volna meg egy hasonló rendezvényt, ahol a képviselőjelöltek együtt hallgathatók meg, egy helyen és egy időben, ha legalább avagy egyáltalán szerveztek akár EGYETLEN EGYET! Egyet legalább, egy gyengébbet is akár!

Sárbogárdon még egy cikk is megjelent rólunk! Végre, még akkor is, ha a cikk szerzője a Magyarok Szövetségét ismeretlen szervezetként jellemezte. Kedves újságíró úr! Kérjük, lapozza nagyobb figyelemmel az
életet, vagy ha azt nem, akkor legalább az "internetet", amit már behálóznak a Magyarok Szövetségével kapcsolatos hírek és események! Próbálja ki legalább egyszer beírni ezt a nevet egy világhálós keresőben! A cikk persze arról szólt, hogy mennyi-mennyi hibát találtak szórólapjainkon. Valóban megesett. Ezúttal elnézést kérünk mindazoktól, akiket esetleges hibáink kellemetlenül érintettek, különösen azoktól és családtagjaiktól és barátaiktól és minden ismerősüktől, akik ma már nem vállalhatnak vagy vállalnak szívesen közösséget azon szervezetekkel, akiknek honlapján még február elején is képviselőjelöltekként szerepeltek. Megesett az eset. Vállaljuk a hibáinkért a felelősséget, s tesszük ezt azért is szívesen, hogy a nagyon érzékenyek is vállalják a saját hibáikért a felelősséget! Mindegyiket a maga súlya szerint, ha lehet!

Avagy erről fognak vitatkozni, regényt írni még egyesek, miközben történelmi mélypontra jutott Magyarország és a nemzet, vagy végre kiállnak választóik és más jelöltek mellé, hogy megmérettessenek, hogy kiutat mutassanak, akár nem is egyet? Avagy - hogy a másik kifogásról is szó legyen - számoltassuk be a képviselőjelölteket, hogy hány kopogtató cédulát gyűjtöttek?! Úgy-e nem ezzel akarják eltölteni azt az időkeretet, amit a Magyarok Szövetsége tagjai az Önök és a választók érdekében biztosítottak ezen és a - hibás szórólapok számunkra megterhelő bezúzási költségeit nem vállalva, a megjelent lakosok által csak "szinte" hibátlannak és "szinte" kivétel nélkül magas színvonalúnak nevezett - megelőző 8 rendezvényen!

A fő kérdés már nem ez, hanem hogy … kik vállalják még fel a képviselői tisztséget a fenti feltételek mellett?

Pontosan kiderül ez is a 2010. március 28-án, Virágvasárnap 18 órakor Székesfehérvárott, a Régiók Házában az Ünnepélyes Képviselőjelölti Szerződés és Eskü rendezvényünkön, ahol a tisztesség és tisztség a Szent Korona Eszme szerint egyesülhet.

Alea iacta est – A kocka el van vetve.

Választási Fórumszervező Munkacsoport
Magyarok Szövetsége Fejér megye

3 megjegyzés:

 1. És azt miért nem részletezik, hogy az LMP-s képviselőjelölt mit mondott?

  Miért kellene egy képviselőnek szerződést kötnie egy maroknyi embert képviselő egyesülettel? A képviselőnek a magyar néppel kell szerződést kötni, ez viszont a választásokon valósul meg. Hogy a jobbikos úr ezt a marhaságot aláírja, az az ő felelőssége.

  VálaszTörlés
 2. A Magyarok Szövetsége nem egy maroknyi embert képvisel,Fejér megyében 500 fős csapat szervezetten működik. A képviselőjelöltek bemutatkozó fórumait is ez az ön által maroknyinak nevezett egyesület hozta létre. Amit szövetségünk megfogalmazott nem marhaság,66 éve nincs alkotmányunk,mert amit most élünk, az nem a magyar,hanem a sztálini alkotmány.

  VálaszTörlés
 3. Pont az a lényeg a szerződéskötésben, hogy NEM a Magyarok Szövetségével kötnek szerződést, hanem a VÁLASZTÓPOLGÁROKKAL. Aki azt mondja, hogy annak a szerződésnek az aláírása marhaság, ami többek között arról szól, hogy a képviselő lemond a szabad mandátumáról és jogi felelősséget vállal a tetteiért, az vagy maga is nagyon közel ül/közel akar ülni a húsosfazékhoz, amiből bőven szeretne merni, vagy ostoba.

  VálaszTörlés