2010. március 31., szerda

A választókkal szerződtek

Történelmet írt öt Fejér megyei országgyűlési képviselőjelölt, amikor 2010. március 28-án, vasárnap Székesfehérvárott, a Régiók Házában rendezett ünnepségen polgárjogi szerződést kötött Őfelségével, a Magyar Néppel, a Választópolgárokkal, majd a Magyar Szent Korona másolata és tanúk jelenlétében ünnepélyesen esküt tett, hogy megválasztása esetén a Képviselőjelölti Szerződésben leírtak szerint cselekszik, egyben kötelezettséget vállalt, hogy esküszegése esetén önként lemond a jelenlegi választójogi törvény által a képviselőknek biztosított szabad mandátumáról.

Árgyelán János (Jobbik -- 6. körzet), Krausz Attila (Jobbik -- 5. körzet), Péteri Cecília (Civil Mozgalom -- 5. körzet), Dr. Rozgonyi Ernő (Jobbik -- 4. körzet), Szaksz Ferenc (Civil Mozgalom -- 3. körzet) tartotta a Magyarok Szövetsége Fejér megyei szervezete által rendezett "Mondd, te kit választanál" lakossági fórumok valamelyikén tett ígéretét, és részt vett a virágvasárnapi eskütételen, míg Pintér Tamás (Jobbik -- 3. körzet) visszalépett korábbi elhatározásától.

Mire esküdtek? Idézet a Képviselőjelölti Szerződés 2. pontjából:

"Képviselőjelölt

a. egyértelműen képviseli, hogy 2010. december 31-ig Magyarország állítsa helyre az 1944. március 19-ig érvényben volt és a "Szent Korona Eszmére" alapozott történeti alkotmányának jogfolytonosságát,

b. határozottan követeli az alkotmányos alaptörvény kialakítására - a társadalom széles körű képviseletének bevonásával- Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívását, és az Alaptörvény elfogadására népszavazás kiírását

c. és köztisztviselői feladatot ellátó személyek közvagyont érintő cselekedeteinek és saját vagyongyarapodásának elszámoltatását.

Képviselőjelölt egyúttal kijelenti, hogy kizárólag olyan alaptörvényt támogat, amely lehetővé teszi kétkamarás országgyűlés létrehozását, Magyarország földterületének, vízkészletének és energiakincseinek nemzeti tulajdonba helyezésé, és a külhoni nemzetrészek tagjai állampolgárságának helyreállítását és a nemzet stratégiai döntéseiben közvetlen részvételét."

Ennek értelmében a Magyarok Szövetsége csak azt a majdani országgyűlési képviselőt ismeri el legitimnek, aki -- a nemzetközi jog szerinti törvényes alkotmány hiányában -- szerződést köt a néppel, és programjában vállalja a Történeti Alkotmány jogfolytonosságának helyreállítását.

Magyarok Szövetsége
Fejér megyei Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése