2020. június 3., szerda

Három évvel ezelőtt alakult meg Fehérvár Országzászló Védnöki Testülete

Mottó: Közeledik a 100. évforduló. 2020-at írunk, kerek száz évvel többet, mint 1920. Ez az év - nem tetszés kérdése - arról szól, amelyben szellem, test és lélek a Kárpát-medencében szétszakíttatott. Itt állunk, mi magyarok száz év után is darabjainkra hullva, több százezres, milliós lélekszámú nemzetrészeink porladó hősi emlékei felett időnként elnémulva, a kiutat keresve, "feltámadásra" várva. "Csak még egyszer előre!", s a száz év, mint több ezer korábban, sem lehet-lesz hiába!

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

2017. június 3-án, három esztendővel ezelőtt - hét küzdelmes esztendő után, mikor már bizonyossá vált, hogy az évtizedes igény meghallgatásra talált Fehérvár városvezetése részéről - jelent meg a hír a legkülönbözőbb sajtóorgánumok jóvoltából: 
egy esztendővel azelőtt, hogy visszakaphatja méltó helyét a fehérvári Országzászló

Emlékezni gyűltek össze a Testület tagjai 2020. június 2-án, megalakulásuk 3. évfordulóján az Országzászló téren. Az ünnepélyes pillanatokat megidézve, és a trianoni diktátum 100. évfordulójára, 2020. június 4.-re készülve, a közelgő megemlékezés eseményeinek első mozzanataként helyezték el közösen a testület koszorúját az emlékmű oltárköve elé.