2012. december 31., hétfő

Levelesládánkba érkezett petíció Fazekas Sándorhoz

Levelesládánkba érkezett:

PETÍCIÓ, A MAGYAR TERMŐFÖLD, HAZÁNK TERÜLETE MAGYAR KÉZBEN MARADÁSÁÉRT FELELŐS MINDENKORI MAGYARORSZÁGI KORMÁNYOKHOZ,

Tisztelt dr. Fazekas Sándori Miniszter Úr!

Korábban minisztériumi és országgyűlési megbízott szakértőként kiderítettem az alábbi törvényhozási hazaárulást, amit megbízás nélküli ügyvitel keretében (Ptk. 484-487. §.) itt is ismertetek.

Aki ténylegesen fenn akarja tartani Hazánk tulajdonjogát a  termőföldre, annak tudni kell A NEMZETBIZTONSÁGOT VESZÉLYEZTETŐ törvényekkel folytatott alábbi ország terület átjátszásról:

Petőfi él, lelke bennünk kél új esztendőre

190 év
1823.
Az új év és Petőfi Sándor
megszületett.
Csoda a magyar égen.
Örök csillag marad szikrázó fénnyel.
Csak 26 évet élt!

A fejérek újévi üzenete 2009 óta nem változott

A mi világunk
(Tisótzki István, Kecskemét, Az én világom című írása alapján, azon alig-alig változtatva)

Mindig is hittük, hogy a természet törvényei irányítanak. Minden ember sorsa, döntései következménye. Hittük és hisszük, hogy az életünk alakulását a jövőben, jelenlegi döntéseink határozzák meg. A bennünket ért hatások és a rájuk adott válaszaink között mindig van egy hely a szabad döntésre. Mindig van egy jobb választás. A döntéseinket szabadon választjuk, de döntéseink következményeit a természet törvényei irányítják. Ha valaki érti a természet törvényeit, akkor nagyobb biztonsággal meg tudja „jósolni” a döntések és pillanatnyi helyzetek közép-, hosszú távú következményeit. A jövő akkor megjósolható, ha magunk állítjuk elő, ebből adódóan jövőnk alakulását az határozza meg, milyen döntéseket és cselekedeteket teszünk itt és most. Azt a világot, amiben élni fogunk a jövőben, azok a döntések határozzák meg, amiket itt és most hozunk. De milyen világot építünk, mit akarunk létrehozni, alkotni, mi a közös cél, miért dolgozunk, miért élünk?

Amikor megszülettünk, kaptunk a sorstól egy rövid időt és egy lehetőséget, hogy egy jobb világot hagyjunk hátra, mint amilyen a világ, a környezetünk akkor volt, amikor először felsírtunk a születésünk pillanatában.

Most, mikor „válság van”, mikor a régi minták, módok látszólag hirtelen már nem működnek, mikor a régi tanítások és a régi válaszok már nem jelentenek megoldást, akkor a kérdés még mindig ugyanaz: Milyen világot építünk?

2012. december 30., vasárnap

Újévi - 2012. óévi utolsó - nyílt felhívás a Gazdatanácsokért

Vidék a városért – város a vidékért!
ÚJÉVI FELHÍVÁS
a Gazdatanácsokért, a Gazdatanácsok Szövetsége mozgalom megalapításáért

Az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, a Fejér Szövetség arra hívja a vidéki és a települési gazdákat, hogy
1.    január közepéig alakítsanak települési Gazdatanácsokat!
2.    Válasszanak képviselőt, képviselőket és
3.    2013. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, Kajászón alapítsák meg a települési Gazdatanácsok Szövetségét!

2012. december 27., csütörtök

Karácsonyi üdvözlet Jeruzsálemből, a magyar királyi városból

1916-ban érkezett e képeslap Palesztina fővárosából, a magyar királyi városból; Jeruzsálemből egy kis magyar faluba.

Aranyvasárnap töltötte be 60. életévét az MVSZ elnöke

Patrubány Miklós 60 éves

A Magyarok Világszövetségének elnöke, Patrubány Miklós december 23-án töltötte be 60. életévét. Az MVSZ Elnökségének 1992-től tagja, 1996-tól az MVSZ elnökhelyettese és 2000 óta – többszöri újraválasztás után – tölti be a Magyarok Világszövetsége elnöki tisztét.

Haj, fehér vár, Fehérvár, ha te, német nem lopnál ...

"Haj, fejér vár, Fehérvár, ha te, német nem lopnál,
tornyai mind állnának, kincsei mázsálnának.
Nem vón török a puszta, fejem helyén káposzta,
jövevény még gyógyítna, idegeny meg pusztulna."
Ferenc (az öreghegyi)

Nem is oly' rég járt nálunk vendégségben Siklósi Gyula, hogy elbeszélje - mint közénk tévedt idevaló sváb is, hát magyar is - magyarul, hogy a rontás és a romlás hogyan rágta székes fehér városunknak tornyait, mikor is és kiknek a jóvoltából maradt, ha kettő ilyen is, meg olyan is. A földet túrva, megolvasva jutott arra a tudatra, amire - tán, ha olvasta volna - is jutott volna, ha az kézzel fogható mégsem volna is! Így, vagy úgy, hát lássuk, olvassuk, hogy mit írt Acsády Ignác és Szilágyi Sándor erről is, meg másról is, korábban is!

A finnugrizmus olyan, mint a düh-, doh- avagy dögszag - veszélyesen sekélyes

Látjuk, milyen nagy szellemi kincs ismeretétől igyekeznek megfosztani bennünket, Hunsdorfertől, Budenztől kezdve Zsirai Miklóson át a maiakig, Róna Tas Andrásig, Rédei Ferencig, Kiefer Ferencig, Fodor Istvánig, Bereczki Gáborig, Csúcs Sándorig, Honti Lászlóig és így tovább. Az őket cáfolók ellen pedig már csak gyalázkodással tudnak védekezni (ez nem túlzó fogalmazás), azt hitetvén el a „köznéppel”, hogy ezek a kutatók klinikai esetek, műveletlenek, ostobák, szédelgők, ábrándkergetők, silány portékájukat áruló áltudósok, szellemi alvilág, kontárok, kóklerek, délibábosok, no és: soviniszták (az ő jelzőik ezek). Mindegy, csak riadjon el tőlük a közönség. E sorok írójáról Honti László egyenesen ezt vetette papírra legutóbbi könyvében: „évente egy könyvnél többet is maga alá ereszt”. (...) 
"A finnugristákat igen súlyos felelősség terheli a magyarság szellemi megrokkanásáért. Ők az MTA finnugrista történészeivel együtt a magyarság lelkének tönkretevői. Ekként gondoljunk rájuk ezután."
Varga Csaba
Szellemi béklyó

2012. december 22., szombat

A pártokrácia bizonyítéka a képviselők zsarolása - Pártok, törvényesen fogjátok vissza magatok!

"Magyarország ... Alaptörvénye Országgyűléssel foglalkozó fejezetének 4. cikke (1) bekezdése kimondja "Az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz érdekében végzik, e tekintetben nem utasíthatók.” Kimondja továbbá azt is, hogy „a pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak” („Szabadság és felelősség”, VIII. cikk, (3) bekezdés), valamint azt is rögzíti, hogy „a közhatalom forrása a nép. A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.” („Alapvetés”, B cikk, (3) – (4) bekezdés). A nép hatalma tehát a képviselő személyében illetve eljárása során, nem pedig egy párt, vagy frakció tevékenységének keretében ölt alakot."

Ángyán József válaszlevele a Fidesz frakcióigazgatójának


Éppen ideje, hogy emlékezzünk: Karácsony az újjászületés napja

Wass Albert
Ideje, hogy emlékezzünk: Karácsony nem Santa Claus, nem színes papírba csomagolt ajándék, cicomás bolti kirakat, arany, ezüst és gyémánt csillogását utánzó olcsó festék és üveg. Karácsony még csak nem is a karácsonyfa, a maga plasztik-fenyőivel, sziporkázó villanygyertyáival, aranyzsinóron függő angyalaival. Mindez a valóságban nem egyéb, mint egy emlékezés, amit aprópénzre váltott föl idő során az emberiség kalmárszellemének mindenben hasznot kereső praktikuma.

Karácsony az Úr Jézus születésének napja. Egy új világnézet, egy új filozófia elindulásának napja, mely a múlt tanaival szemben meghirdette a szeretetet, mint gyógyító, jóvá tevő, sikerre vezető és boldogságot biztosító isteni erőt.

A magyar gazdákhoz - az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület

Tisztelt Gazdatársak!

Mint ismeretes, az elmúlt napokban ismét módosították az Alaptörvényt.
A módosítás az "integrált mezőgazdasági termelésszervezés" törvénye, melynek tartalmáról a képviselőknek fogalmuk nincsen, nem is volt, de megszavazták. Mi, gazdák azonban tudjuk, ez mit jelent, hogy ezzel a módosítással szavazták/szavaztatták meg, hogy a leendő földtörvény kétharmados törvény legyen.


2012. december 21., péntek

A Világ Vége

Ami rajtad múlik, nyomtalanul nem múlik el!

A világ vége akkor és ott jő el, mikor képtelen vagy újra kezdeni onnan, ahova azért jutott a világod, mert valamit folyton elmulasztottál, mert valamit nem tettél meg azért, hogy elkerüld, hogy azt hihesd és azt is hirdesd, hogy a világnak itt a vége.

Minden világ vége egy új világ kezdete, mert a világ időben és térben végtelen.

Ma éjjel újra megmutatja magát a fény hírnöke. Kerecseny madár röppen az égre, hogy hírt hozzon újra arról, hogy eljött egy letűnő világ vége, eljött, hogy átadja helyét az eljövendőnek, amely onnan rugaszkodik majd el, ahol az előbbi véget ér éppen!

Advent utolsó vasárnapján szánj egy pillanatot az esendőknek!

Karácsony elmúltával emelkedj a nappal, s keresd a tisztességes embereket,
a - pillanatnyi érdekektől mentes - szövetségeseket!

Áldott és békés Karácsonyt mindenkinek!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2012. december 19., szerda

Az utolsó koporsószeg, avagy a kijózanító ütés? Dönts!

Az utolsó koporsószeg, avagy a kijózanító ütés - dönts végre ... város és vidék! 
Iparosított földkifosztás, más néven
"integrált mezőgazdasági termelésszervezés"

Ezt rögzítették az alaptörvénybe a kormány és a (létezik egyáltalán?!) MAGOSZ javaslatára hétfőn, Advent idején. Van valaki, akinek arról, hogy integrált mezőgazdaság, az jut eszébe, hogy családi gazdaság, kis- és közepes gazdaság, szövetkezés, falu, falugazdaság, közbirtokosság, ...? Meddig hagyjuk, hogy hülyének nézzék az embereket azok, akiknek nem mernek ellentmondani a számos MSZP-s képviselővel együtt szavazó (nagytőke párti) kormánypárti képviselők?!


A feliratozás készült a „Talajok világnapja" alkalmából 2012. dec. 5-én.
(prof. Dr. Biró Borbála szakmai hozzájárulásával, közreműködött: Pacsuta Péter János, greenr.blog.hu)
Mozgalom: http://www.globalsoilweek.org/
Forrásvideó: https://vimeo.com/53618201

Tisztességes Emberek Szövetsége tehet és TESZ a földért hamarosan

Ángyán József: "Most azt látom, mozgásban van minden, új szervezetek is alakulhatnak akár, sok ilyen csírát látok. Meg lehetne ezekből alakítani a Tisztességes Emberek Szövetségét. Úgy látom, hogy egy ilyen alakulat iránt akár igen nagy is lehetne az érdeklődés a várakozók egyre növekvő táborában. Hiszen a tisztességes emberek vannak elsöprő többségben ebben a többre hivatott nemzetben."

Ángyán József hiába beszélt a Fidesz-frakciónak
Fotó: MTI / Kovács Attila

A közjogi harc a végső szakaszába lépett - készüljetek (felvétel)!

Az országgyűlés 2012. december 19.-i döntésével harcot indított a családi gazdák, a falu, a vidéki kisgazdaságok ellen.
Összefogásra szólítjuk a tisztességes embereket, városiakat élhetőbb vidékért, vidékieket egészségesebb városokért. Hamarosan jelentkezünk az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Mozgalom felhívásával!
 
Ajánljuk mindenki figyelmébe a december 16.-i Advent Magyarországért tüntetés vágatlan felvételeit és továbbítjuk az Élőlánc Magyarországért Mozgalom nevű parlamenten kívüli ökopárt és a Váralja Szövetség levelét.


Ertsey Attila 12 perc (Élőlánc 1:02-12:02); Ács Sándorné 10.5 perc (Élőlánc 12:15-22:45); Hossó Andrea ~14 perc (közgazdász 23:02-36:45); Kajner Péter 5.5 perc (Élő Tiszáért 37:02-42:32); Teichel István 2'10" (Lepsény 43:20-45:30); Böcsödiné Csányi Zsuzsanna és Boór Ferenc 8.5 perc (Kajászó, 47:08-55:45); Ács Sándorné ~3.5 perc (Élőlánc 56:05-59:45); Váralja Szövetség 9 perc (1:00:00-1:09:00)

A rendezvényen Hahn László, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület alelnöke személyesen adta át az egyesület meghívóját a Váralja Szövetség, az Élőlánc Magyarországért Mozgalom, a Fejér Szövetség képviselőinek egy "adventi" egyeztető megbeszélésre a magyar föld ügyének kérdéseiben. Értesüléseink szerint a felkínált időpontokra érkezett válaszok alapján a találkozóra a holnapi napon, 2012. december 20-án este 17 órakor kerül sor.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2012. december 15., szombat

Dr. Horváth István orvos biológus lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Esték sorozatának 154. előadója

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Horváth István: Immunizálással leküzdhető az érelmeszesedés

Az MTA doktora 40 évi kutató munkája során számos gyógyászati készítményt fejlesztett ki, de ezek közül az érelmeszesedés elleni oltóanyag felfedezését tartja a legfontosabbnak. Eddig a koleszterin szónak szinte csak a negatív árnyalatát ismertük, a professzor úr elmélete szerint azonban a koleszterinre szükségünk van, és a köztudattal ellentétben, nem a táplálékkal vesszük fel, hanem szervezetünk állítja elő. 

A neves orvos-biológus nem kevesebbet állít, mint azt, hogy az általa használt eljárással lehetséges az érelmeszesedés visszafejlesztése, a további, súlyos következmények megakadályozása. Ezzel évi 15000 ember életét lehetne megmenteni, hiszen Magyarországon ennyi fiatal hal meg évente keringési betegségekben. 

2012. december 14., péntek

Adventi válaszüzenet egy méltatlan üzenetre

Adventi válaszüzenet a Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtószolgálata által az alábbi, Fazekas Sándor miniszter neve alatt jelzett oldalon közzétett "Adventi üzenet" közleményre!

Lássuk előbb a közleményt!

2012. december 12., szerda

Támogatja a Fejér Szövetség: Advent Magyarországért és a magyar földért

Advent és Élőlánc Magyarországért és a termőföldért vasárnap a Kossuth téren, az '56-os örökmécsesnél

Hivatalos, bejelentett rendezvény!
Gyertek!
https://www.facebook.com/events/386676661416657/
 
2012. december 16-án, vasárnap, 15 órakor
Budapest, Kossuth tér, ’56-os örökmécses

1956+56=2012!

MOST VAGY SOHA!
Emlékezzetek! Hét éve, 2005-ben gazdatüntetés volt a Parlament előtt. Hiába az sem volt, ha most a várt összefogás létrejön, s ha emez mégis újra bekövetkeznék, dolgavégezetlenül nem távoznak traktorok, mint akkor. Igazságot nemcsak Kajászónak!
NEMCSAK MOST, MOST IS!
SOHA SE MONDD, HOGY SOHA!
MONDD: MINDADDIG!

Advent harmadik vasárnapján ott lesz a Kossuth téren Kajászó Gazdatanácsa, és ott lesz minden szövetségese, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület és a Fejér Szövetség, (ha kapnak szót, ha nem), s erre szólítanak minden Fejér megyei gazdát és a szervezőkkel és velünk együtt a magyar földért küzdeni képes honfitársunkat.

2012. december 10., hétfő

Hiába hisztizik a pártokrácia, az állampolgárság akkor sem lehet titok tárgya

Állásfoglalás
az országgyűlési képviselők többes állampolgársága és a kettős mérce kérdésében

Az elmúlt tíz napban Magyarország közéletét valósággal felbolydította a magyarországi zsidóságot egy országgyűlési vita során ért sérelem. Bár a vitának semmi módon nem volt részese, a Magyarok Világszövetsége úgy értékeli, hogy a történtek megkívánják megszólalását.

Az 1789-es francia forradalom nyomán kialakult, sovinizmusba hajló nacionalizmus térhódítása óta, a kisebbségi népcsoportok[1] tagjainak okuk van az aggodalomra, valahányszor a hatalom tervbe veszi listázásukat. Így van ez a zsidósággal is, különösen a második világháború alatt őket ért borzalmak miatt, és így van ez az országgyilkos trianoni békeparancsot megszenvedett magyar milliókkal is. Nem csoda tehát, ha egy felelős közszereplő ilyen súlyú kérdésben történt „nyelvbotlása” tiltakozáshullámot vált ki.

Vállvetve a magyar földért a Váralja és a Fejér Szövetség (tucat felvétel a kajászói nagygyűlésről)

A tisztességes emberek összefogására van szükség
2012. december 9.

forrás: http://varaljaszovetseg.hu/h081.html
A Váralja Szövetség küldetéséhez méltóképpen újult erővel foglalkozik a termőföldek sorsával. Szerencsére széles körű civil összefogás indult legféltettebb éltető nemzeti kincsünk, a magyar föld védelmében. December 1-jén a kajászói gazdanagygyűlésen, míg december 8-án az Élőlánc által szervezett, az új földtörvényről szóló vitán vettünk részt. Amennyiben a kormány nem fogadja el Ángyán József és Bencsik János módosító indítványait, februárban a Kossuth térre megyünk.


2012. december 9., vasárnap

Üzenet "Advent" második vasárnapján, hogy mire is várakoztál

Mert mit hozott a Mikulás? Lesz tenger (?) ...Csányi? Meg Nyerges? S hozott még Antalfit? Mészárost? Zimmermannt? Simliskát?
És mit hoznak a Krampuszkák? Néhány ezer hektárocskát a sok ezerhez, mint ráadást? Arra közpénzt zsákkal? És egy kis ingyen "kényszerhasznosítást"?

Csányi, Nyerges, Leisztinger érdekeltségei 10 milliárd forintot kaptak az agrárkasszából. Ángyán József szerint rendszerváltás kell, mert a mostani rendszerben a maffiák irányítják a termőföldek körüli ügyleteket. A volt vidékfejlesztési államtitkár egy korábbi gazdafórumon fejtette ki lesújtó véleményét a hazai állapotokról.

Válasz néhány gyakori kérdésre Kajászó ügyben

Minthogy a kajászói gazdákhoz, a Gazdatanács tagjaihoz és az őket képviselő szövetséghez, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület és a Fejér Szövetség képviselőihez már valóban gyakori kérdésként érkeztek az alábbiak, szeretném megválaszolni őket röviden, amennyire tőlem telik, tiszta fejér lélekkel ("földhözragadt" módon, ahogy egy műszaki, sőt, gépész, erősen "vasas" emberhez illik, tehát a "földhözragadt" jelzőt idézőjelbe helyezve):

Kérdés: Mit keresnek a kajászói ügyekben a pártok? Miért engedték oda őket?

2012. december 8., szombat

Siklósi Gyula és Burján Zsigmond: „Fehéredő múlt – a kereszttől a félholdig” – Beszélgetés a film szerzőivel

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Siklósi Gyula: Fehéredő múlt

Egy fehérvári régész koronázóvárosunkért, unokáinkért a hazaszeretet jegyében Siklósi Gyula régészprofesszor, az MTA régészeti intézetének tudományos főmunkatársa, és Burján Zsigmond operatőr tartja a Fejér Szövetség Hétvezér Esték sorozatának 153. előadását a Királykúton.

Siklósi Gyula 1978 óta végez régészeti kutatásokat Székesfehérváron. Nevéhez fűződik a nemrég feltárt, murvás parkoló területén végzett ásatások vezetése is. Már több mint 30 éve ássa Fehérvárt, gyűjti az eddigi eredményeket, irodalmi adatokat, régi térképek ábráit. Munkásságának elismeréseként, 2011-ben Magyarország régészeti emlékeinek –kiemelten Székesfehérvár- feltárásért, történeti emlékeink közkinccsé tételéért, köztársaság elnöki díszoklevél érem kitüntetésben részesült.

2012. december 5., szerda

Antiszemita és irredenta fasiszta horthysta hungarista nacionalista vagyok?

Cirkusz SEMMIkért, vagy kifejezetten SÉMIkért?!
Élő-, előszó:
"Ausztrália alkotmánya kifejezetten megtiltja, hogy külföldi állampolgársággal rendelkezők beülhessenek a camberrai parlamentbe, Új-Zélandon pedig akkor veszíti el valaki az állampolgárságát, ha hivatala elfoglalása után kérvényezi egy másik országét."

Nekem ez nagyon is természetesnek tűnik. Sőt! Kifejezetten kívánatosnak tartanám, hogy senki, de senki ne választassék meg ország- vagy településvezetői tisztségbe, ha nem magyar állampolgár! És ne is legyen jelölhető és felhatalmazható köztisztviselőnek az, akiről kiderül, hogy eltitkoltan más államnak is állampolgáraként él Magyarországon!

Úgy-e a "nemzeti kétharmad" nem azért adta meg végre a trianoni határokon kívül rekesztett nemzettestvéreinknek a könnyített állampolgársági eljárást, mert számukra meg az volna kívánatos, ha nem jelentene semmit a tisztviselők felhatalmazásában az állampolgárság, ahogy ezt az utolsó, végső parlamenti szavazásban az alaptörvényi módosításokkal érték el azon a nevezetes napon (emlékeztetőül, ha még nem ismert: Állampolgári jogokat sértő az alaptörvény és annak elfogadása)?! A válaszon azért én még gondolkozom.

És akkor nyugodtan szóljon hozzá mindenki, aki olvassa ezt a bejegyzést és válaszoljon! Főként azok, akik "Együtt Jeruzsálemért" tapsikoltak azon a számomra első adventi, számukra meg annyira "vidám vasárnapon", hogy most akkor én is antiszemita vagyok? Antiszemita és irredenta fasiszta horthysta hungarista nacionalista vagyok?

Ferenc (az öreghegyi) 

Amerikában listázzák a zsidó képviselőket!
forrás: nemenyi.net - barikad.hu, 2012. november 28. 20:15:59
Bár a nyugati sajtó egymással versenyt futva háborodott fel Gyöngyösi Márton hétfői parlamenti felszólalásán, a világ más országaiban bevett szokás a választott politikai tisztviselők állampolgárságának nyilvántartása, sőt, számos demokratikusnak mondott jogállam vezetett be e téren korlátozásokat.

2012. december 4., kedd

Elkezdődött. Szervezkedjetek most! Itt az idő, hogy alulról építkezzetek!

Nem egyszerűen együtt valami másért,
hanem külön-külön is mindannyiunkért!
Kajászó kiál(l)t. A föld dübörög! Igazságot nem csak Kajászónak!
Igazságot a magyar gazdáknak
és lehetőséget a vidéknek!

Közbirtokosságot és önrendelkezést!
Földet!

Gazdák!
Szervezkedjetek!
Alakítsatok gazdatanácsokat és jelentkezzetek!
Vegyétek fel a kapcsolatot most az
Összefogás a Magyar Földért és Vidékért mozgalom
szervezőivel!

@-levél cím: fejerszovetseg@gmail.com; tárgy: Igazságot Kajászónak!

Labant Csaba hajdan, még a Hétvezér Sörkertben volt a Hétvezér Esték vendége

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Labant Csaba: Védenek-e a védőoltások? 


Labant Csaba előadóművész, békenagykövet lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Esték sorozatának 152. előadója.

Honlapján - www.csillagosveny.hu - a béke utazónagyköveteként azt hirdeti, hogy a benső békénkkel segíthetjük elő a világbékét. Az Indiától Dél-Amerikáig ismert,  magyar fiatalember szerint a világ sorsa megváltoztatható. Csak az kell hozzá, hogy fölé emelkedjünk a szívünkben és a fejünkben munkálkodó önzésnek, s felismerve örök valónkat megvalósítsuk a benső békét.

Kis kece lángom, Fejérben vagyon ...

kis falucskának szól a harangja


                                                        Kajászó - Keveháza                                     Fejérben vagyon
Hallga, hallga, szól a harang, bimm, bamm, bimm, bamm, ... 

Gondolatvétel egy nem kuruc, nem magyar honlapról

Gilad Atzmon: A zsidó hatalom vége

Gilad Atzmon, az 1963-ban Izraelben, Tel Aviv-ban született, de ma Angliában élő neves jazz-szaxofonos, író és politikai aktivista, saját angol nyelvű blogján figyelemfelkeltő írást tett közzé, amelyet alább továbbítunk.  Az eredeti, november 30-án kelt bejegyzés ide kattintva olvasható: http://www.gilad.co.uk/writings/the-end-of-jewish-power-1.html .

Izrael megalázó vereséget szenvedett tagnap az ENSZ-ben. A világ nemzetei felálltak, és NEM-et mondtak a zsidó államra NEM-et az izraeli megszállásra, NEM-et az izraeli emberi jogi visszaélésre, NEM-et a zsidó rasszizmusra. Valójában felálltak és bevallották, hogy komoly cion-fáradtság vett erőt rajtuk.

Annak ellenére, hogy a zsidóság sikeresen emlékezteti az európaiakat meggyötört múltjukra, Európa tagnap elhatárolódott saját bűnétől, és Izrael európai szövetségesei, úgy mint Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország ugyancsak világosan megüzenték Izraelnek – elfogyott a türelmük. Ez egy nagyon jó hír valóban.

2012. december 3., hétfő

A nemzeti kormány első emberét egy liberális hölgy oktatja

"Ha Ön és kormánya a becsületesen dolgozó, védtelen emberekkel szemben a gátlástalan hatalmasok pártját fogja, azzal azt bizonyítja, hogy Ön csak egy alkatrész a magyar oligarchák szép új világában."

Érdekes azt látni, hogy a "nemzeti" kormány első emberét egy "liberális" hölgy oktatja. De tudjátok mit?! Azt hiszem, hogy így van ez jól. Mindennek megvan a maga tanulsága.

2012. december 1. 10:30


A kajászói nagygyűlés utáni első parlamenti munkanap hírei (felvétel)

Két interpelláció egy ügyben
Magyar Zoltán (Jobbik) és Szabó Rebeka (LMP) Kajászóról és arról, amiről az szól.

Budai Gyula most azon gondolkodik, hogy ki is beszélte rá a gazdákat a földfoglalásra. Előbb arra gondolt, hogy Zoltán, azaz a Jobbik, majd arra, hogy Rebeka, azaz az LMP? José Bové nem interpellált Kajászó ügyben, tehát őt kizárta. Ángyán József (Fidesz) nevét meg kiejtenie a száján nem szabad, pedig az legalább ugyanakkora badarság volna, mint amikkel teleordítozta a parlamenti padsorokat. Gazdákat lenézi, meg különben is szerinte nem lehetnek abban a helyzetben, hogy merészeljenek élni jogaikkal. Szerinte már ki is haltak.

Ne találgasson, Gyula! Eláruljuk a megoldást. Ön beszélte rá a gazdákat azzal, hogy Ön ekkora mafla! Ráadásul elejétől fogva.

Összefogás vagy együtt ... és kivel is, és miért is?

Összefogás? Együtt? És kivel és miért is?
Összefogás a Magyar Földért és Vidékért
Kajászón, 2012. év Álom hava 1. napján
gazdák és szövetségeseik
Együtt Jeruzsálemért
Budapesten, 2012. december 2-án
pártok és pártolóik


Akkor habozzunk egy kicsit!
Melyik létkérdés és melyik habzás avagy cirkusz csupán semmiért?!
Értjük. Sérti a képviselőt, ha tudni akarja valaki, hogy milyen származású, vagy vallású.
És sérti-e a magyar választót, ha nem tudja, hogy aki képviseli, az milyen állampolgárságú?

2012. december 2., vasárnap

Kajászó kiállt és kiáltott, a föld dübörög (felvétel)

Tisztelt Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Kajászón, 2012. december 1-én mintegy két tucat település képviseletében, megközelítőleg 150 fő részvételével zajlott le a Fejér Szövetség „Összefogás a Magyar Földért és Vidékért” címmel meghirdetett országos munkaértekezlete és szolidaritási nagygyűlése. A több mint háromórás rendezvény végén a jelenlévők nevében a szervezők határozatot hoztak, melyet mintegy „közindítványként” juttatnak el az illetékesekhez.

Ángyán József levele a kajászói Gazdatanácshoz és a szolidaritási nagygyűlés résztvevőihez

Tisztelt Kajászói Gazdatanács! Kedves Zsuzsa! Kedves Barátaim!

Mindenek előtt hálásan köszönöm a Kajászói Gazdatanács december 1-i munkaértekezletére és szolidaritási nagygyűlésére szóló megtisztelő meghívásotokat. Őszintén sajnálom, hogy ezúttal e bíztató, összefogást jelző rendezvényeteken nem tudok személyesen részt venni. Biztosíthatlak azonban Benneteket, hogy lélekben Veletek leszek, és - ahogy eddig is tettem - szerény eszközeimmel továbbra is igyekszem segíteni megfogalmazott célkitűzéseitek valóra válását.

A MAGOSZ-ról valóban már rég tudják, hogy nem képvisel gazdát (felvétel)

Egy nem éppen tárgyilagos*, de mégis tudósítás a december 1.-i kajászói Országos Munkaértekezletről és Szolidaritási Nagygyűlésről az FMH jóvoltából és egy teljes terjedelmű "vágatlan" felvétel a Nagygyűlésről.

A "Kossuth Tériek" is beszálltak a földvitába
Már a MAGOSZ-ban sem bíznak a gazdák

2012. december 01., 19:01 szerző: Klecska Ernő, forrás: Fejér Megyei Hírlap

A kajászói szolidaritási nagygyűlés állásfoglalása

Az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért
Országos Munkaértekezlet határozata

Fotó: Klecska Ernő
A 2012. december 1.-i „Igazságot Kajászónak, lehetőséget a magyar gazdáknak és a vidéknek” címmel meghirdetett országos munkaértekezlet teljes mértékben egyetért a 2012.szeptember 4.-i kajászói gazdagyűlés közindítványával. Felszólítja a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet (NFA) és a Vidékfejlesztési Minisztériumot, a kormányt, hogy a törvényesség helyreállítása érdekében azonnal állítsa le és vonja vissza az NFA kormányprogrammal és a vidék, a helyi gazdák érdekeivel ellentétes pályázati rendszerét és az azzal létrejött eddigi összes földbérleti szerződést.

Kártalanítsák azzal a helyi gazdákat, akik törvényes szerződést kötöttek, hogy átmeneti megbízási szerződéseket kötnek velük és helyi gazdatársaikkal mindaddig, míg a helyi gazdákat bevonva ki nem alakítják a kormányprogramban meghirdetett és a földtörvény folyó vitájában is és a kormány képviselői által is hangoztatott valódi nemzeti egyetértést teremtő földbérleti pályázati rendszert.

2012. november 30., péntek

Ne hallgass! Hallgass meg! - Igazságot, nemcsak Kajászónak!


MUNKAÉRTEKEZLET (14:00) ÉS SZOLIDARITÁSI NAGYGYŰLÉS (16:00)
/KAJÁSZÓ, 2012. DECEMBER 1./

Ha Gyöngyösi Márton jobban fogalmazott volna ...

Mi a pártokat (általában) már rég nem kedveljük (régóta: mióta a taglétszámukkal képviselt arányt jóval meghaladó részarányra tettek szert a hatalomban), de most, mégis megkérdezzük:
ha Gyöngyösi Márton "jobban" fogalmazott volna a Jobbik padsoraiból megszólalva, akkor nem ugyanez volna-e a nóta? Biztosan? Mi is a baj abban, amit mondott, vagy ahogy mondta, ... egy nap késéssel azon jól felháborodva? Ne tudja meg a választó, hogy ki-kinek a kölyke, milyen ország állampolgára, csak szavazzon színre, szagra, hangra? Vagy címkére, szíre-szóra, vagy csak egy nyakkendő csomóra?!

Ennyi túlfizetett piskótahuszárt egy halomban ki látott már? Vagy nem is olyan piskóták? Talán csak nem már megint az a lényeg, hogy rólunk és ne másokról szóljon a "Hű, de felháborító! Szégyelld magad" nóta? Ki vezényli ezt (ezeket)? Nos, aki ezt a sok "látszat idiótát" mozgatja, az minden, csak nem idióta! Jobb, ha mindenki megjegyzi, hogy mi is háborít fel megint egy millió zombidoboz függőt ebben az országban?