2012. december 2., vasárnap

Ángyán József levele a kajászói Gazdatanácshoz és a szolidaritási nagygyűlés résztvevőihez

Tisztelt Kajászói Gazdatanács! Kedves Zsuzsa! Kedves Barátaim!

Mindenek előtt hálásan köszönöm a Kajászói Gazdatanács december 1-i munkaértekezletére és szolidaritási nagygyűlésére szóló megtisztelő meghívásotokat. Őszintén sajnálom, hogy ezúttal e bíztató, összefogást jelző rendezvényeteken nem tudok személyesen részt venni. Biztosíthatlak azonban Benneteket, hogy lélekben Veletek leszek, és - ahogy eddig is tettem - szerény eszközeimmel továbbra is igyekszem segíteni megfogalmazott célkitűzéseitek valóra válását.

Egyúttal ki szeretném fejezni mély tiszteletemet és nagyra becsülésemet azért - a másoknak is erőt adó - bátor kiállásért, amellyel képviselitek közösségetek, családjaitok és a helyi gazdatársadalom érdekeit, végső eszközként vállalva akár a polgári engedetlenség régóta ismert, és - Mahatma Gandhi indiai mozgalma óta - számos sikert hozó eszközeinek alkalmazását is.

Veletek egyetértő meggyőződésem szerint a helyi közösségeknek joguk van a saját településük földjéhez, a helyi gazdálkodó családoknak a saját határuk megműveléséhez, az abból származó jövedelem helyben tartásához. Vége annak a közösségnek, amely alól kihúzzák a földjét! De vége annak a társadalomnak is, amely mindezt nemcsak hagyja, hanem jogrendjével és intézkedéseivel egyenesen elő is segíti! Vége annak a társadalomnak, amelyben a jog leválik erkölcsi talapzatáról, ahol az alapvető emberi, erkölcsi normáinkba ütköző cselekedetek nemcsak hogy "politikailag korrektek", de egyúttal "jogszerűek" is lehetnek,  ahol az adott szónak megszűnik a becsülete!

Én ezt a helyzetet elfogadni nem tudom, de nem is akarom. A földbérleti pályázatokkal és a földügyi törvénycsomaggal kapcsolatos - már egyáltalán nem csak egyedül vívott - harcom, erőfeszítéseim legfőbb célja az, hogy visszafordítsam a vidék szekerét abba a valóban "nép-párti" irányba, amelyről a magyar társadalom elsöprő többségével megállapodtunk, és amelyhez meggyőződésem szerint a korábban soha nem tapasztalt mértékű felhatalmazást kaptuk a választásokon. Harcolni fogok ezért a jelenlegi kereteim között mindaddig, amíg ennek a fordulatnak esélyét látom, mert nekünk nem a mohó, zsákmányszerző, spekuláns nagytőkével és annak nagybirtokaival, hanem az emberekkel, a helyi családokkal és közösségekkel kell szövetkeznünk! Én legalábbis hittel erre vállalkoztam, és máshoz asszisztálni nem fogok!

E gondolatok jegyében - a Gondviselésben, "a világ fölött őrködő Rendben", no és persze az igazság, a nyilvánosság és a tisztességes, jó szándékú emberek összefogásának erejébe változatlanul bízva - kívánok Nektek erőt adó, felemelő, jó tanácskozást, együttlétet és jövőbe mutató, bölcs döntéseket. A ma elárvult, tisztességes képviselet nélkül maradt, ám mégis tán mozduló, érdekeiért kiálló, megszerveződő vidék és gazdatársadalom számára a magam szerény eszközeivel minden segítséget kész vagyok továbbra is megadni.

Őszinte tisztelettel és baráti szeretettel üdvözöllek Benneteket:
Ángyán József

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése