2010. augusztus 30., hétfő

Holnapi Hétvezér Est, 2010. augusztus 31.

Hétvezér Est, 2010. augusztus 31.

Ludányi Horváth Attila a Fejér Szövetség "esti egyetemének" augusztus 31.-i vendége:
A Hétvezér Est témájára érvényesebbet keresve sem találhat ma magyar ember: ALKOTMÁNY és           JOGFOLYTONOSSÁG; avagy Magyarország Történeti Alkotmányának érvényessége, jogi életbelépésének szükségessége a magyar nemzet túlélése érdekében.
Annyira érvényes, amennyire Deák Ferenc, mintegy másfél évszázaddal előbbi szavai:
„… Alkotmányt nekünk is akarnak adni, de nem azt, mit tőlünk hatalommal elvettek, hanem egy másikat, újat, idegenszerűt.De nekünk adott alkotmány nem kell; mi visszaköveteljük ősi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, hanem kölcsönös szerződések által állapíttatott meg, s a nemzet életéből fejlett ki; azon alkotmányt, melyet időnkint a kor kívánatihoz mi magunk alkalmaztunk, s mi magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; azon alkotmányt, melynek alapelveit századok szentesítették. Mellettünk jog és törvény állanak és a szerződések szentsége, ellenünk az anyagi erő. … Ennyi baj és veszély között kettőre lesz főként szükségünk: szilárdságra és óvatosságra. Engedni ott, hol az engedés öngyilkosság, koczkáztatni ott, hol arra szükség nem kényszerít, egyaránt bűn volna a nemzet ellen.
Ludányi Horváth Attila, közgazdász, nyugalmazott diplomata ezen az estén az alkotmányozás alapelveiről, természet adta jogról, jogfolytonosságról, a tudatosodás forradalmáról tart előadást. Fel lehet-e támasztani az ősi bölcsességet és újra használatba venni (második őshonosodás)? Létezik-e kiút egy régi és békés „csodafegyver” segítségével? Céljainkat illesszük be napjaink folyamataiba: kozmikus korszakváltás – rendszerváltás – értékrend váltás – gazdasági-társadalmi rendváltás! Ezek az ALKOTMÁNYosság alapkérdései.
Az előadás helye: Székesfehérvár, Huba u. 7. (Hétvezér Sörkert)
Időpontja: 2010. augusztus 31. 19:00

2010. augusztus 27., péntek

Végső búcsú Pétertől és Domitól

Kedves Barátaim!

Ígéretemhez híven értesítelek Benneteket két ifjú barátunk temetéséről.
Szeptember 1-jén és 4-én e két nagyszerű fiatalember végső búcsúztatóján helyezzük el minél többen együtt és külön-külön is a Fejér Szövetség koszorúját és az együttérzés virágait!


Simon Pétert szeptember 1-jén, 16.30 órakor kísérik utolsó útjára, a szabadbattyáni római katolikus temetőben. Kónyi-Kiss Domonkost szeptember 4-én, 14 órakor kísérik utolsó útjára a székesfehévári fecskeparti temetőben, majd 17 órától a székesfehérvári Ciszterci templomban - Fő utca - gyászmise lesz érte.

Ferenc (az öreghegyi)

Búcsú Pétertől

Simon Péter (qpepe)
1989. 09. 11. – 2010. 08. 21.


Hat nap után …

Péter! Te! Simon!
Nem hallod, nem érzed?
Hiányzol nagyon, nagyon!

Emlékszel?
Hogy szavaltad ott, hogy

„Magyar, ébredj fel,
Mert ébredned kell!
Hisz' nincs az a sír,
Melyből ne kelnél fel!”

S most Te leszel ”… temetve,
Hisz' fátyol hullt szemedre,
Melytől nem látod,
Mit látnod kellene! …”

Emlékszel,
Hogy hogy’ szavaltad ott?

Péter! Te! Simon!
Fiamnak, s fiamként
Hiányzol, Péter! Nagyon!

Ferenc, 2010. augusztus 27-én éjjel (hat nap után)

Simon Péter: Magyar, Ébredj fel! Elhangzott: a szabadbattyáni fórumon, 2009. tavaszán

Magyar, ébredj fel,
Mert ébredned kell!
Hisz' nincs az a sír,
Melyből ne kelnél fel!
Most is el vagy temetve,
Hisz' fátyol hullt szemedre,
Melytől nem látod,
Mit látnod kellene!

Hát állj fel,
És nézz ki a fátyol mögül,
Csak te vagy ott egyedül,
Hisz' olyan népek vesznek körül,
Kikbe ugyanaz a vágy tömörül;
Minden napon és éjen át:
Mikor vesszük el a magyarok teljes országát?
Századokon át,
Te védted Európát,
A tatártól és a töröktől egyaránt!

És miért!?
Míg védted a hátukat,
Ők felszabdalták országodat,
Majd elfoglalták trónodat!
És ez sem volt elég,
Elvitték mindenét
Árpád unokáinak,
Kik most csak a sír alatt vacognak,
És nem tesznek azért, hogy napfényt lássanak.

Hát ébredj fel!
Hisz ébredned kell!
Ne lássák elkorcsosult néped,
Hanem mutasd meg, milyen vagy, ha tényleg,
Tényleg összefogsz!
S nem a zsarnoksághoz szoksz,
Mire nevelnek.
Nem szabadna így temetned őseid,
Kik szabadságodért haltak kínt!
Nem így gondolták országukat,
Mikor még ők védték hazájukat!

Simon Péter: Mondd csak Szél, én hallgatom! Elhangzott: Székesfehérvárott, a Trianon megemlékezésen, 2009. június 4-én

Mondd csak Szél, én hallgatom!
Úgy mondd, mintha csak fiadon
Ragadnának meg a szavak,
Miket felé hordanak
Mély sóhajid.

Mondd csak Szél, én hallgatom!
Nem lehet, hogy ily' napon,
Ne akadna kiáltásid, oly' emberre,
Ki utolsó hallásáig, helyébe
Ne maradna!

Mondd csak Szél, én hallgatom!
Leszek most én, s mondhatom
Minden szavad rám talál,
S nem süket fülekre száll!
Fogadom!

Mondd csak Szél, én hallgatom!
Nem lesz jó, hisz' tudhatom,
Mit nékem mond'ni fogsz,
S míg hozzám szoksz, mégis
Tudni akarom!

Mondd csak Szél, én hallgatom!
Hogy' szólanak "nagy" Nyugaton
Erről a honról, hol én lakom,
S miért én az életem is adom,
Ha kéri azt!

Mondd csak Szél, én hallgatom!
Te ott voltál, s én nem hagyom,
Hogy azt ne mondd el,
Mit tudnom kell,
Mondd hát el!

Ordíts Szél, én maradok,
Amíg tartasz, kitartok,
Ha te fáradsz, megrogyok,
De mondd csak el, mit
Tudni akarok!

Süvíts szél, én ragaszkodok
A válaszhoz, mit várhatok,
Ha kis hazám már feloldozást,
Se szép szót, se bocsánatot
Nem kaphatott!

Suttogd Szél, én hallgatok,
S a könnyeket, miket dagasztott
A keserűség az éveken át,
Mert nem lelte fénysugarát, csonka
Hazám, letörlöm.

Suttogj Szél, én hallgatom,
Mily1 szavakat rebegsz ajkadon,
Felét se értem, mert nem hiszem,
Hogy igaz lehet, mit mondasz nékem,
Csak bámulom.

Jöjj hát Szél, túl Alpokon
Üvöltve ébresztőt az alvókon!
Ha fel már őket nem kelti
A hazugság, de se a remény.
S szabadság!

Hát pusztíts Szél, ott Nyugaton
Hol megfogalmazódott "trianon",
Hol elvágták az ütőerét,
S szaggatták csak szerteszét
Magyarhont!
2010. augusztus 26., csütörtök

Meghívó a Fejér Szövetség Megyegyűlésére

Kedves Fejér Szövetségi Tagok!

Elérkezett az idő, hogy tagságunkat és szövetségi viszonyainkat a nyár eleji változások után véglegesítsük. A Fejér Szövetség Székesfehérvárott, de Fejér megye több településén és országos szinten is kezd ismertté válni és kezdi utolérni azon figyelmet, amit még, mint Fejér megyei magyarok szövetsége vívott ki magának. A helyhatósági választásokon induló szervezetek is arra számítanak, hogy választási fórumokat szervezünk a megyében, és készülnek arra, hogy megtárgyalják azokat a szerződési feltételeket, amelyeket a Fejér Szövetség, mint a választásokon nem induló szövetség a képviselőjelöltekkel szemben támasztani kíván a közélet megteremtése és kiszélesítése érdekében, támogatásának elnyerése fejében. Azon meggyőződés mellett folytatjuk tovább közéleti munkánkat, hogy csakis a közösségi együttműködés és a társadalmi ellenőrzés súlyának helyreállításával reménykedhetünk abban, hogy a települések képesek lesznek kilábalni abból a válságból, amibe juttatta a jelenlegi rendszer. A Fejér Szövetség nem kevesebbet tűzött célul, minthogy felsőházi szerepet vív ki magának Fejér megyében mindaddig, míg alkotmányunk jogfolytonossága helyre nem áll.

Szeretettel meghívunk és elvárunk Benneteket a

a Fejér Szövetség Megyegyűlésére
2010. szeptember 1. (szerda) 19 órára
Székesfehérvárra, a Napsugár Ablakművek
emeleti termébe
(Csúcskai út a téglagyár mögött)

Program: 

18:45 – 19:00 Érkezés és gyülekezés

19:00 Megnyitó

19:05 – 19:30 Összefoglaló az elmúlt nyár eseményeiből

1.Fejér Szövetség Nyilatkozata

2.Fejér Szövetség Sajtótájékoztatója és anyagai

3.Fejér Szövetség kapcsolatai és tervei

19:30 – 20:00 Fejér Szövetség, Fejér MAG Egyesület és Fejér Szövetség mozgalom

4.Fejér Szövetség MAG Egyesületi alapszabály elfogadása és aláírása

5.Fejér Szövetség alapelvei végleges változat és tagsági hozzájárulás elfogadása

SZÜNET csatlakozási ívek aláírása, befizetések

20:30 – 21:30 Fejér Szövetség szerepe a helyhatósági választásokon

6.Fejér Szék tisztviselőinek és a Fejér Szövetség szóvivőinek választása

7.Képviselőjelölti szerződés

8.Választási fórumok szervezésének menete

9.Hosszú távú tervek és kezdeményezések

Zárás

Székesfehérvár, 2010. augusztus 23. A megyegyűlés szervezői nevében: Sajó Victor

2010. augusztus 25., szerda

Csendes Este

2010. augusztus 24-én kivételes esten vettek részt a Hétvezér Esték látogatói. A zsúfolásig telt kertben a Hétvezér Est vendégének, Varga Csabának előadását este 8 órakor megszakította az Élet.
Éppen, mikor a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom gyújtott gyertyát Fehérvár szívében, a Szent László szobornál, pontban nyolc órakor az előadó is elcsendesedett, felgyúlt két szalagos gyertya, rajtuk egy-egy felirattal: "Emlékezünk Kónyi Kiss Domonkos" és "Emlékezünk Simon Péter", s mintegy hetven lélek csendes imával búcsúztatta a két 21 éves fiatalembert.

A két gyertya együtt égett a testvérükkel, azzal a harmadikkal, amit szövetségünk, a Fejér Szövetség nevében helyezett el kisebb küldöttségünk Péter és Domonkos hozzátartozói, barátai, társai körében a királyi szobor tövében felfénylő száznál is több mécses által megvilágított két arckép mellett.

A két gyertya még most is éghetne, még adhatna fényt az éjnek ... ám amint az est vendégének is haza kellett térnie, s amint a kivételes est hallgatói is mindannyian szétszéledtek, a két gyertya is betöltötte szerepét az éjben, s már láng nélkül várja újra fénytelen, hogy újra és újra értük és értünk égjen.

Mert semmi sincs hiába, mert hiába nincsen élet. Csak úgy lehet fény az éjben, ahogy árnyék lehet a fényben, ahogy a csend is csak akkor éled, mikor elhal a hang a térben, azaz csendre int az Élet.

Csendes esti fényben zajlott most az élet a Hétvezér Estéken e két fiatalember emlékével összenőve végleg.
2010. augusztus 24-én kivételesen, emlékezetesen. És felejthetetlen.

Nyugodalmas jó éjt kívánva mindenkinek:
Ferenc

2010. augusztus 23., hétfő

Gondolatok a sárszentmihályi nagycsaládosok tiszteletére

Deér Csabának, a Fejér Szék tagjának beszéde a Fejér Szövetség rendezvényén,amelynek keretében a sárszentmihályi tized egy ünnepi ebédre hívta meg a nagycsaládosokat, s amelyen műsorral vettek részt a helyi Nyugdíjas Klub és a fehérvári Öreghegyi Kör tagjai is.

Kedves Vendégeink, Édesanyák, Édesapák és Gyermekek!

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves mindnyájukat a Fejér Szövetség és a Nyugdíjasklub tagjainak nevében. Nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadták szíves meghívásunkat erre a baráti rendezvényre, melynek legfőbb célja a köszönet- és tiszteletnyilvánítás azon szülők irányában, akik többet áldoznak, vállalnak a jövő generációjának felnevelésében, mint mások.

Szerencsére vannak még olyan magyar emberek, akik a nemzet fennmaradásáért és emelkedése érdekében együtt gondolkodva, cselekedve szeretnék kinyilvánítani megbecsülésüket oly időben, ahol az érték mérője sokak számára a pénz, a vagyon. Istennek legyen hála, Önök, több gyermeket vállaló és felnevelő szülők ezzel nem gondolva, vagy tudatosan más nézeteket vallva segítik és egyengetik azon fiatalemberek útját, akik a jövő magyar nemzetének tagjai, oszlopai lehetnek. A házasságuk szent kötelékéből Isten ajándékát, áldását elfogadva, büszkén, boldogan, igaz sok megpróbáltatás közepette, gyakran fáradtan, de soha egy pillanatra sem megtörve, vagy feladva, inkább szembeszállva a nehézségekkel nevelik szeretett gyermekeiket. Sajnos a társadalom nem kellő megbecsülése mellet, sokszor - finoman szólva - meg nem értése, fejcsóválása közepette vívják meg mindennapos harcukat az élet nehézségeivel.

Mi, akik nemzetünk, kultúránk, magyarságunk minden jellemzőjét, küldetését magunkra vállalva, fennmaradásunk érdekében szövetkezve az Önök áldozatos, csodálatra és elismerésre kiemelten méltó tevékenységét a MAGYAR CSALÁDOK életben tartását legfontosabbnak tartókat szeretnénk köszönteni, illetve kérni, hogy gyermekeinket továbbra is neveljék a nemzetünk és hazánk határtalan szeretetére, őseink tiszteletére, történelmünk, kultúránk, zenénk, táncaink, megismerésére, sőt, művelésére és arra, hogy vegyenek majd részt a közösségben a működő és induló magyar társadalmat építő rendezvények látogatásával, bennük tevékeny részvétellel.

Ne engedjük, hogy a globalizáció egyénekre forgácsolja népünk tagjait! Csak összefogással, szeretettel, egymást elfogadva és támogatva tudjuk fenntartani további évezredekre a magyarság társadalmát. Fogadják szeretettel segítő jobbunkat, megbecsülésünket, tiszteletünket e szerény ebéd keretében, e néhány gondolat kíséretében:

"Szép múlt vagyok, hitet adó!
Jelen vagyok, szétáradó,
Jövő vagyok lélekszőttes,
Magyar vagyok, örök győztes."

Jó étvágyat kívánok mindenkinek Isten áldását kérve a jelenlévőkre és nemzetünk minden tagjára!

Elmondta Sárszentmihályon, augusztus 22-én
Deér Csaba,
a Fejér Szövetség sárszentmihályi tizede nevében

2010. augusztus 21., szombat

A Fejér megyei Hírlap cikke

A Fejér Szövetség célja a társadalmi ellenőrzés

Székesfehérvár - A Fejér Szövetség addig, amíg az alkotmányos jogfolytonosság helyre nem áll, megyei felsőházként cselekedve kíván felügyeletet gyakorolni a döntések felett.

2010. augusztus. 18. szerda | Szerző: Tihanyi Tamás


A Fejér Szövetség célja a társadalmi ellenőrzés

- A Fejér Szövetség nem vesz részt az önkormányzati választásokban, és nem kíván a hatalom oldalára állni egyetlen párt mellett sem, amíg hazánk nem állítja helyre az 1944. március 18-ig érvényben volt és a Szent Koronára alapozott történeti alkotmány jogfolytonosságát - szögezte le a szövetség nevében Boór Ferenc és Sajó Victor. Szavaikból kiderült, hogy az önkormányzati választásokban való   részvételről kialakult véleménykülönbség miatt léptek ki a Magyarok Szövetségéből, s jelenleg nyolc szervezet  alkotja szövetségüket.  (Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Trianon Társaság, Fehérvári Polgári Védegylet, Szent Korona Alapítvány, Vaskapu Egyesület, Gárdonyi Bonsai Klub, Fejér Szövetség Mozgalom és Mag Egyesület, és Magyarok Világszövetsége. Nagyjából nyolcszáz, ezer fős taglétszámot jelent ez, mondta Boór.)
- Nagy sikernek értékeljük, hogy a 2010-es országgyűlési választásokon a nemzeti érdekek erőteljesebb képviselete került többségbe, azonban fel kell ismerni, hogy a  választási győzelem feltételei nem a Parlament falain belül teremtődnek meg, hanem azon kívül, a társadalomban - fogalmazott Boór Ferenc. Hozzátette: szerintük az önkormányzati munkához erős és szilárd háttér kell, nem elsősorban a közhivatalokban, hanem a társadalomban. A Fejér Szövetség állásfoglalását öt pontban foglalta össze.  Elvárásuk, hogy a tisztségviselők tanúsítsanak önmérsékletet annak ellenére, hogy a  szabályozás lehetővé teszi a tisztségek halmozását.   Nyilvános vagyonmérleget szeretnének látni az elmúlt húsz évről, és   szükségesnek látják a privatizációs ügyek felülvizsgálatát.  Az önkormányzati képviselőjelölteket felszólítják, kössenek szerződést választóikkal, amelyben  felvállalják visszahívhatóságukat.

2010. augusztus 17., kedd

Varga Csaba előadása augusztus 24-én!

Varga Csaba, nyelvész, a magyar ősnyelv kutatója egyik legnépszerűbb könyvének címe: JEL, JEL, JEL.
A magyar nyelv és jelkészlet ősiségéről, kifejezés világáról, különc-különlegességeiről szól az előadó, nem is akármilyen minőségben.
Ez az este is különleges csemegét ígér. Hallhatunk és beszélgethetünk a székely-magyar ABC 30000 éves történetéről, a magyar nyelv különleges sajátosságairól, az ősnyelv kutatás jelenlegi állásáról.

                                           

Az előadás helye: Székesfehérvár, Huba u. 7.

Hétvezér Sörkert

Időpontja: 2010. augusztus 24. 19:00-21:00

A Fehérvárkörút cikke rólunk

Felsőházi Szövetségre lépő társadalmi szervezetek Fejérben
A 2010. augusztus 4-én, Székesfehérvárott, Fejér Szövetség néven megyei felsőházi szövetségre lépett és közös Nyilatkozatot tett szervezetek (mozgalmak, egyesületek, alapítványok) képviselői tartottak sajtótájékoztatót pénteken, melynek keretében ismertették a Fejér Szövetség helyhatósági választásokkal és a megyei önkormányzatok működésével, az alkotmányos jogfolytonosság helyreállításával kapcsolatos álláspontját. 2010. augusztus 13-án, a Fejér Szövetség képviselői és tagjai koszorúztak a királynék táblájánál, majd szövetségi kézfogással pecsételték meg együttműködésüket.

2010. augusztus 13., péntek

Képek a múlt keddi Hétvezér-estéről

Az előadó Fenyvesi László dinnyési biogazda és hétgyermekes családapa volt.
Követendő példakép minden magyarnak!

Képek a Fejér Szövetség sajtótájékoztatójáról

Hétvezér Esték 2010. 08. 17-én: Nem tartozunk senkinek sem!

Nem tartozunk senkinek sem!

A "Nem jöttünk mi sehonnan sem" című előadás folytatása.
1. A PÉNZ szerepe régen és ma az emberre és közösségeire, az egész társadalomra.
- a közösségtudat nélküli verseny - a dezertőr.
- a magányos ember és a pénz.
- az erkölcstelenedett kereszt-kegyelem - a hitel és tőkefelhalmozástól a habzásig
2. Magyarország katonai, gazdasági és közéleti ellehetetlenítése nemzeti jóváhagyás nélkül.
- 1920 (sikertelen kísérlet)
- 1944 (felfüggesztett állapot)
- 1949 (átgondolt megalapozás)
- 1956 (a pénz = politika = erkölcstelen erkölcs)
- 1989 (ostobaság és kishitűség)
- 2004 (szégyen - háború az önérzet ellen)
- 2006 (megalázás - elhamvasztás)
- 2010 (kegyelem döfés - parázs a hamu alatt)
3. A kiút: közjogi szabadságharc! Szabadságharc! Harc - vér nélkül, de szível és vérrel!


A helyszín: Hétvezér Sörkert, Székesfehérvár, Huba u. 7.
Időpont: 2010. augusztus 17, kedd, 19:00

2010. augusztus 12., csütörtök

Atillát viselnek szingapúri olimpikonok

Kedves Barátaim!

Nagyon jó ez a hír!
"Atillát viselnek szingapúri olimpikonok"; 2010. augusztus 11. 11:04
http://www.mob.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=yogesku_...

Nagyon szépek és szívet melengetők ezek a képek!

Meghívó sajtótájékoztatóra


Tisztelt Polgármester Úr és megyei önkormányzati tisztviselő Hölgyek és Urak!

Értesítjük Önöket, hogy a 2010. augusztus 4-én, Székesfehérvárott Fejér Szövetség néven megyei felsőházi szövetségre lépett és közös Nyilatkozatot tett szervezetek (mozgalmak, egyesületek, alapítványok) sajtótájékoztatójának helyszíne megváltozott.

Ezúton hívjuk meg Önöket a

2010. augusztus 13-án 13 órától a székesfehérvári Szent István Művelődési Ház
Szent László termében tartandó sajtótájékoztatónkra
,
melynek keretében ismertetjük a Fejér Szövetség helyhatósági választásokkal és a megyei önkormányzatok működésével, az alkotmányos jogfolytonosság helyreállításával kapcsolatos álláspontját.

A tervezett program:
1300 Koszorúzás a királynék táblájánál és szövetségi kézfogás
1320 Sajtótájékoztató a Szent László teremben:
1.      Dr. Boór Ferenc: A Fejér Szövetségről, mint Fejér megyei Felsőházi Szövetség megalakulásáról
2.      Tamási Béláné: Fejér Szövetség 12 pontja
3.      Dr. Boór Ferenc és Kaszás István: A Fejér Szövetség szerepvállalása a helyhatósági választások idején
4.      A Fejér Szövetséghez csatlakozó szervezetek képviselői: Válaszok a sajtó képviselőinek kérdéseire
Kérjük, amennyiben lehetséges, legkésőbb péntek reggel 9 óráig jelezzék részvételi szándékukat!
Székesfehérvár, 2010. augusztus 11.
Hosszú távú együttműködésükben bízva,
előre is köszönettel:
                                                                     
Dr. Boór Ferenc, Kanizsay Zsolt és Sajó Victor
                                                                                               
Fejér Szövetség

2010. augusztus 6., péntek

A Fejér Szövetség nyilatkozata

FEJÉR SZÖVETSÉG
Fejér megyei Felsőházi Szövetségre lépő társadalmi szervezetek
NYILATKOZATA
Margaret Mead: „Soha ne kételkedj abban, hogy elkötelezett polgárok kis csoportja megváltoztathatja a világot! Valójában ez az egyetlen működő módszer.”
Szövetségünk önálló társadalmi szervezetek szövetségeként azért jött létre, hogy széleskörű erkölcsi, közéleti és társadalmi felügyeletet gyakoroljon a városi és megyei választott testületi és tisztségviselői döntések és események felett.
Az alábbi társadalmi mozgalmak és szervezetek Székesfehérvárott és a megyében egyetértünk abban, hogy hazánk és társadalmunk, következésképpen Fejér megye társadalma és önkormányzatai is – a napi nehézségeken túl – további, lényegesen súlyosabb alkotmányos, gazdasági és közéleti megpróbáltatások elé néz, melyek a megye társadalmát is veszélyeztethetik.