2019. augusztus 28., szerda

Fanfár Fehérvár királyi méltóságaiért és hős várkapitányaiért (videóval frissítve)

Kegyeleti szertartás szeptember első napján

"Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához, S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványul sugára: A régi fény ragyogjon fel honára!"
Garay János: Az Árpádok

Fejér Megyei Hírlap a 2017. évi kegyeletről
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

Ezúton értesítjük és hívjuk meg Önöket az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, mellyel a fehérvári koronázó templom területén eltemetett tragikus sorsú királyi méltóságainkra és Fehérvár várkapitányaira emlékezünk.

Fehérvár és az Apostoli Magyar Királyság drámai - többnyire tragikus - fordulatot hozó napjaira, II. Lajos apostol magyar király elhalálozásának 493., a váratlanul és elsőként eltemetett Szent Imre herceg elhalálozásának 988., a hős fehérvári várkapitány, Varkocs György elestének 476. és Wathay Ferenc várkapitány elhurcoltatásának 417. évfordulós napjaira emlékezünk Álmos herceg elhunytának 892. évfordulós napján,

2019. szeptember 1-én, vasárnap 16:00-tól
a hajdani koronázó templom "Romkert"-jében
Fanfár királyi méltóságainkért és várkapitányainkért címmel.

Egyúttal ekkor helyezzük el kegyeleti koszorúnkat a 981 évvel ezelőtt augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján elhunyt és augusztus 20-án eltemetett, majd 936 évvel ezelőtt újratemetett és szentté nyilváníttatott apostol királyunk, Szent István - e napokon megközelíthetetlen - síremlékén is.
 
A kegyeleti szertartás tervezett menete:
16:00-ig Gyülekező a "Romkert" kapujában
16:10-ig Koszorúzás és mécses gyújtás az osszáriumnál a két várkapitány emlékére
16:30-ig Koszorúzás és mécses gyújtás Álmos herceg (1127. szeptember 1.) és II. Lajos (1526. augusztus 29.) feltételezett sírhelyén
17:00-ig Koszorúzás és mécses gyújtás Szent István (1038. augusztus 15.) és Szent Imre (1031. szeptember 2.) - 2016 óta már felirattal ellátott - síremlékén.

Hősökre és mártírokra emlékezünk
https://www.youtube.com/watch?v=qTBx4ekPwc4
A 2016. évi megemlékezésről készült felvétel a képre kattintva látható
E héten, augusztus 29., szerdától szeptember 2., vasárnapig Székesfehérvár elsősorban a három tragikus sorsú és Fehérvárott eltemetett apostol királyi méltóságára és két hős várkapitányára emlékezik. Ezt jelzi a szövetség székhelyén, a Koronázó tér 4. szám I. emeleti ablakában ez alkalomból kifüggesztett királyi pajzsos kegyeleti lobogó.

II. Lajos apostol magyar királyunk, Álmos és Szent Imre hercegek, illetve Varkocs György és Wathay Ferenc várkapitányok mellett kegyelettel emlékezünk meg a 15 évvel később éppen augusztus 29-én a török által gyermekként elrabolt és fogságban tartott, II. János néven magyar királlyá kikiáltott, ám meg nem koronázott, végül Gyulafehérvárott, testvérvárosunkban eltemetett János Zsigmond erdélyi fejedelemről is és a fehérvári és magyar történelem augusztus 29. és szeptember első két napjának - egy kivétellel a török hódoltság elleni küzdelem - eseményeiről, hiszen
augusztus 29-én
 • 498 éve esett el Nándorfehérvár az oszmán-török hadsereggel szemben (1521),
  öt évvel később, ugyan e napon,
 • 493 éve gyilkoltatott le orvul II. Lajos apostol magyar király a Csele pataknál a Mohácsi csatavesztést követően (1526), akit Fehérvárott helyeztek örök nyugalomba,
  hat évvel később, ugyan e napon,
 • 487 éve adta fel egy hónapos hősi küzdelem után végvári szerepét Kőszeg (1532),
  9 évvel később, 20 évvel Nándorfehérvár eleste után, ugyan e napon,
 • 478 éve foglalta el csellel az oszmán-török Budát és esett fogságba János Zsigmond és Török Bálint (1541),
  hatvanegy évvel később, ugyan e napon,
 • 417 éve foglalta vissza a török újra Székesfehérvárt, s esett fogságba Wathay Ferenc várkapitány (1602),
szeptember 1-én
 • 892 éve hunyt el Álmos herceg (Horvátország uralkodója, II. (Vak) Béla atyja, akit ugyancsak Fehérvárott temettek (1127),
szeptember 2-án
 • 988 éve hunyt el Szent Imre herceg "egy vadkantól (?!)" halálosan megsebesülve, néhány nappal azelőtt, hogy az apostoli magyar királyság Szent Koronája alatt a bizánci, s akár a német-római császári koronát is egyesítse (1031), akinek sírját jelölte Kálmáncsehi Domonkos Fehérvárott őrzött táblája és idézi máig töredéke, másolatának maradványa,
 • 476 éve esett el, azaz halt hősi halált Varkocs György várkapitány Fehérvár falai előtt, ki ugyancsak a királyi temetkezési helyen nyert végső nyughelyet (1543)
 • 333 éve szabadult fel Buda az oszmán-török fennhatóság alól, hogy aztán egy jóval homályosabb és azóta sem teljesen felfogott métely hálózza be az Apostoli Magyar Királyságot és a magyar nemzettestet.
Micsoda történelem? Mennyi kétség és furcsa (máig nem "tudott", nem "vélt", azaz el vagy be nem "ismert") véletlen?! Emlékezzünk együtt augusztus 29.-étől szeptember 2.-áig a hős- és mártíréletű elődökre!

Szeptember 1-én, a Fehérvárott eltemetett királyi méltóság, Álmos herceg elhunytának napján a "Fanfár" a tragikus sorsú királyi méltóságainkért és hős várvédő kapitányainkért szól.

Az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség nevében
a Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése