2017. február 19., vasárnap

„Szegedi jóslat” – „új szegedi gondolat”

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Jéga Szabó Ferenc: „Megszólal a Korona”  

Az előadás ideje: 2017. február 21. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

A 356. Hétvezér Esten első alkalommal lesz vendégünk Jéga Szabó Ferenc, aki a Szent Korona-kutatásban “vadonatúj” ismereteket fog bemutatni a közönségének. Jéga Szabó Ferenc különös számmisztikai felfedezéseiről mindig kellő szerénységgel nyilatkozik: ő csak elmondja, amit hosszú kutatásaival kiderített, de az már az olvasó, a hallgató dolga, mit fogad el belőle. Ő nem tehet mást, mint hogy ennyi meglepő összefüggés mögött okot, tudatosságot vél, s nem hisz az ennyire rendezett vak véletlenben. Kutatásairól a szerző így vall: „ A földi emberiség kultúrtörténetében a teljes földgolyón végighúzódik bizonyos számok megjelenése a különféle mitológiai, korszakmegjelölési, néptörténeti, népköltészeti és mesei területeken. 

Ezeket én JELÖLŐSZÁM-oknak nevezem, mert teljes körük kozmológiai szám. Egy részük a Nagykozmosz, más részük a Mikrokozmosznak is nevezhető földi élővilág - az emberi is - rendszer része, s közöttük sok az átfedés... Ezen jelölőszámok hihetetlen mennyiségét hordozza a Magyar Szent Korona, nyilvánvalóan abból az időből, mikor ezek a tudások még a tudók - mágusok, magoszok, magocok - birtokában élően megtalálhatóak, hiszen ezen kívül csak egy magyarázat létezhet:  a Korona SUGALMAZOTT készítés - ISTENI ÚTMUTATÁS... Középút nincs! „
Könyvében - mely 2014-ben jelent meg és a „Megszólal a Korona” címet viseli - e számok körét járja körbe először, majd megmutatja e számok szólni akarását – a szerencsés szem számára -, hogy e mérhetetlen, s ma az emberek számára rejtett tudás, minél többünk számára legyen nyilvánvaló, és a Szent Korona kapcsán természetes legyen. Hogy melyik szám mit takar, azt az „idegenvezetés” során bemutatja, bizonyítja, részben logikai úton, részben párhuzamos megjelenések, analógiák bemutatásával, hogy végül a ma embere számára fantasztikus, a mai tudásunk szerinti „lehetetlen” területekre jussunk, amelyek viszont cáfolhatatlanul bizonyítják a „rendkívüli ősi tudás” meglétét, megjelenését a Magyar Szent Koronában. 
Természetesen nem kell megijedni! Nem matematika órára invitáljuk az olvasót, nem a számmisztika rejtélyeivel, sem egyéb elvontnak tekinthető vagy misztikus dologgal fog találkozni ezen az estén. Azt viszont ígéri az előadó, hogy bemutatja, hogy bizonyos számok éppúgy megjelennek a Kozmosz vonatkozásában, mint a Mikrokozmosz, - a Föld, és a mikro-Mikrokozmosz: - az emberi lét területén, azok működésében, illetve azt, hogy ezek tetemes része a Magyar Szent Korona alkotója is.

A „Megszólal a Korona...” című előadást azoknak ajánljuk, akik ezeket az ismereteket szeretnék mélyebb összefüggéseiben is tanulmányozni, elemezni és értékelni . Sok ember számára az újdonság erejével ható felismeréseket és adatokat a valóság és a meglévő ismeretanyag keretei közt elhelyezni, hogy az adatok ereje az ismert körülmények között hasson, mintegy vallomásra késztetve a Magyar Szent Koronát...

A Magyar Szent Koronán található, s az emberiség kultúrtörténetén is végig vonuló számok, a mai Magyar Ország, a mai magyarság ’Feltámadásáról’ is beszélnek!  A szerző állítja, hogy a felismert, beazonosított számok tényleges kapcsolatban vannak a mai Magyar Ország sorsfordulóival, s az azokból levonható következtetések, tényleges, tényszerű adatok alapján leképezhetőek, az utolsó két évszázad (1800-as, 1900-as évek) magyar történései. Mind ezek a Magyar Szent Korona számaival! Az előadó a tárgybani kutatások során olyan összefüggésekre bukkant, melyek a „hétköznapi” ember számára első hallásra hihetetlenek, noha a bemutatott számok és történések vitathatatlanok, visszakereshetők, legtöbb esetben köztudottak. A mai Magyarország sorsfordulói az elmúlt évszázadok során ugyanazon számok (évmennyiségek) szerint következnek, melyek a Magyar Szent Koronán is fellelhetőek, s melyek kultúrtörténetileg is, de kozmológiai működésileg is egy családba tartoznak, arról nem is beszélve, hogy fennmaradt krónikáinknak is szereplői!

Hogy ezek hogyan mutatják a mai Magyarország feltámadásának idejét, azt az előadáson megismerheti minden érdeklődő elme. Mi sem tudunk mást tenni, mint megismételni az előadó álláspontját a kérdésben, az nem lehet, hogy a vak véletlen ilyen rendezett számkapcsolódásokat képes teremteni. A többit pedig a hallgatóságra bízzuk. Mindenkit szeretettel várunk az előadásra.

Az előadás ideje: 2017. február 21. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése