2015. november 1., vasárnap

Királyi méltóságainkért az Ősök Napja előtti utolsó nyitvatartási napon

Királyi Halottak Napja
Székesfehérvár, 2015. október 30. 17:00-18:00

 
Fotók: Keresztes Imre
Ne keresse senki ezt a napot a naptárban, egyelőre! Nem fog találni ilyen bejegyzést még a fehérvári sajtóban sem, amely a Királyi Halottak Napját jelzi.

Mégis, az idei évben is, több tucat fehérvári polgár úgy gondolta, hogy azon a hétvégén, amikor egy teljes ország felkerekedik, hogy szeretteikre emlékezve a temetőkbe zarándokoljon, felkeresi történelmünk nagyjainak hányattatott sorsú temetkezési emlékhelyét, a székesfehérvári Nemzeti Sírkert és Emlékhely jelöletlen sírtábláit. Szép számú megemlékező jött el a Fejér Szövetség hívására, hogy a királyi halottak ismert vagy feltételezett egykori nyughelyén mécsest gyújtson, virágot helyezzen el és néma tiszteletadással emlékezve adózzon történelmi nagyságaink, személyiségeink emlékének.

Királyi méltóságainkért gyúltak a gyertyák a fehérvári "Romkert"-ben az Ősök Napja előtti utolsó nyitvatartási napon

Nekünk, fehérváriaknak adatott meg az egyedülálló felelősség, hogy itt, az egykori Koronázó Bazilika területén eltemetett 15 királyunkra és megannyi főméltóságra emlékezzünk egy helyen. Az államalapító Szent Istvánra és fiára, Szent Imrére, Könyves Kálmánra és feleségére, Felíciára, II. (Vak) Bélára és atyjára, Álmos hercegre, II. Gézára, II. Lászlóra, IV. Istvánra, III. Bélára és feleségére, Antiochiai Annára, III. Lászlóra, Károly Róbertre és Károly hercegre, Nagy Lajos királyunkra, Albertre, Hunyadi Mátyásra, II. Ulászlóra és feleségére, Candalei Annára, II. Lajosra és Szapolyai Jánosra, s a királyi méltóságok mellett Ozorai Pipóra, Varkocs György várkapitányra, s még sokan másokra, kiknek tisztelettel tartozik a fehérvári közember.

A megemlékezés az osszáriumnál kezdődött, ahol felsorakoztak a történelmi vitézi jelmezbe öltözött Magyar Királyi Kardforgatók Rendje képviselői, Vidermann Csaba rendkapitány vezetésével. Dr. Boór Ferenc, a megemlékezés vezetője néhány szóval köszöntötte a megjelenteket, és a mécsesek meggyújtásával, a koszorú és a virágok elhelyezésével megkezdődött a mintegy egy órás csendes megemlékezés. A történelmi nagyságaink feltételezett nyughelyét máig jelöletlenül jelző vörös kőlapokra ez alkalomra kihelyezett címerpajzs-másolatok mutatták a megemlékezőknek, hogy kikre emlékezünk azon a helyen. Ezt minden egyes sírhelynél a szertartást vezető néhány szóval jelezte, a Kardforgatók pedig vitézi tiszteletadással adóztak minden nyughelynél, miközben a megemlékezés résztvevői meggyújtották az emlékezés lángjait és elhelyezték virágaikat, míg a Nemzeti Sírkert és Emlékhely területén zajló kegyeleti szertartás végső állomásán, a Mátyás kápolna maradványai felett emelkedő füves domb tetején, Hunyadi Mátyás feltételezett sírhelye felett is meg nem gyúltak az emlékezés mécsesei.

A kegyeleti szertartás befejezéseként az eseményen résztvevők megkoszorúzták a Koronázó tér 2 sz. alatti, ún. Lábasház oldalfalán elhelyezett magyar származású királynék emlékfalát. Ezt követően a résztvevőket meghívták a szervezők a Fejér Szövetség Koronázó tér 4 sz. épületének első emeletén, a Szövetség székhelyén, az Alba Mária örökség bolt és közéleti műhely helyiségeiben rendezett állófogadásra, melynek keretében a megjelentek megtekintették az Országzászló tér helyreállítására készített látványterveket és elfogyaszthatták a Miss Tee Teabolt háziasszonya által főzött szívet-lelket melengető forró teát, vagy – aki tehette – Ferenc-gazda öreghegyi bio-borát, némi harapnivaló kíséretében.     

Végezetül illesse köszönet az esemény minden résztvevőjét és a közreműködőket, a Magyarok Világszövetsége tagjait, a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje képviselőit, a Köfém Nyugdíjas Egyesület megjelent tagjait, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom képviselőit, a megjelent fehérvári polgárokat. Ezúton is kifejezzük köszönetünket a Szent István Király Múzeum helyszínen lévő munkatársainak és a múzeum vezetőségének, akik lehetővé tették a Nemzeti Sírkert és Emlékhely szezonvégi zárónapján meghosszabbított nyitva tartással, hogy ez a megemlékezés megtörténhessék. 

Találkozzunk jövőre ismét a 2016. évi Királyi Halottak Napján, emlékezzünk közösen egyre többen történelmi nagyjainkra! Őrizzük és gyakoroljuk a III. Béla Lovagrend által évekkel ezelőtt elindított hagyományt együtt, hogy ez a nap ne csak nekünk, a királyi koronázó város polgárainak, hanem minden magyarnak legyen fontos, legyen része a magyar történelmi emlékeink ápolásának.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése