2011. február 10., csütörtök

Meghívás, sajtóközlemény

Tisztelt Szerkesztőség! Kedves Sajtómunkatársak!
  
A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség (TAHSZ) tisztelettel meghívja Önt
sajtótájékoztatójára

és az azt követő kötetlen teára, kávéra és beszélgetésre!

Ideje:
2011. február 15. 11 óra
  
Helye:
  1052. Budapest, Szervita tér 8., Rodeo Magyar Gyorsétterem emeleti különterme
  
A Sajtótájékoztató témája:
Magyarország Alkotmánya nem egy törvény
(parlament nem nemzetgyűlés)

előadók:
Dr. Horkovics-Kováts János és Dr. Boór Ferenc
A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség szószólói

Kérjük részvételi szándékát jelezze az atahsz.sajto@gmail.com villanyposta címen.
Tisztelettel:
A TAHSZ sajtószolgálata
  
Sajtóközlemény


Megalakult a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség (röv.: TAHSZ).

A már 2011. január 9.-én elfogadott és kiadott Felhívással (mely az 1. sz. mellékletben látható több nyelven) elindult az alkotmány helyreállító szövetségek szervezése.

2011. január 29.-én „A nemesi rend követelése a hatalommal szemben” című kiáltványt aláíró szervezetek és magánszemélyek képviselőivel bővült "Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség" (TAHSZ) megkezdte munkáját.

A szövetség elsőrendű célja, hogy elősegítsék a történelmi alkotmányos jogrendünk érvényre jutását, továbbá a hazai alap és közjogrendszer viszonyainak hiteles és valóságos bemutatásán keresztül, annak mind szélesebb körű megismertetését minden magyarral.

Ezen feladatokat az a történelmi és közgondolkodási helyzet indokolja, hogy a jelen állapot szerinti csorbult és korlátozott jogokkal szemben, törvényes történelmi léptékű valós jogait minden magyar és mindenki, aki a Szent Korona tagja megismerhesse, s a jövőben ismét mind önállóan, mind együttesen, szabadon és teljességében (azaz a kötelezettségek és jogok összhangjában) gyakorolhassa, hogy minden magyarnak, s mindenkinek e Kárpát Hazában a jogai újból teljességet nyerjenek.

Hagyományainkra, természetes alapra, a településekre épülő társadalomszervezést – melynek örökét a Székelyföldön ma is élő „székek” őrizték meg – tekintjük alapvetőnek, továbbá a már meglévő vagy alakuló közösségekkel kívánunk szövetségre lépni.

A szövetség a Felhívásban és a Rendi Gyűlés Követelésében megfogalmazott irányelvek alapján a magyar történelmi „Szent Korona Alkotmány” érvényre juttatására szerveződő nyitott társadalmi közéleti szövetségként kíván működni mindaddig, míg Magyarország alkotmányos jogfolytonossága (de facto) helyre nem áll. A szövetségnek tagja lehet bárki, mind magánszemélyként, mind társadalmi szervezetként, aki a Felhívásban is rögzített alapvető követeléseket elfogadja és hajlandó ezért folyamatosan dolgozni is.

A szövetség tagjai kizárólag mellérendelten, a csatolt felhívásokkal egyetértőket és aláírókat egyenrangú félként befogadva, a történelmileg már bizonyított „székiség” elveit érvényre juttatva működik. Így, tehát e szövetségnek nincs és nem is lehet vezetése, csak választott szószólói és tevékenységét szervező összehangolói vannak.

A szövetség által tett Felhívás és említett részletezéseinek és értelmezéseinek bárminemű megváltoztatására kizárólag a mindenkori szövetségi teljes „tagság” jogosult.
A Szövetség a lehető legteljesebb és legodaadóbb módon kíván együttműködni a Magyarok Világszövetségével, döntéseiben és munkájában vezetésének véleményét, állásfoglalásait igyekszik minden tekintetben figyelembe venni.

Alkotmány-helyreállító Szövetségbe hívunk tehát minden társadalmi szervezetet és személyt, akik tudják, vagy csak érzik, hogy Magyarországnak most kell visszatérnie arra az útra, ahonnan letérve piaci termékké válhatott az, amitől magyar a magyar! A föld, a víz, a levegő, a napfény és minden, ami abban van. Minden, azaz az is, amit nem ember teremtett, de tákolt törvények alapján bárkik is, idegenek, jövevények is pénzzel vagy szerződéssel nemcsak hogy elbitorolhatnak, de még saját tulajdonuknak is mondhatnak.

Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetségbe hívunk minden magyar érzelmű magyar és nem magyar nyelvű testvérünket napkelettől napnyugatig, akik még ismerik a Jus resistendi-t!

A szövetség szervezése jelenleg a Felhívásban is látható megosztásban folyik. A helyi alkotmány-helyreállító szövetségek ideiglenes szervezési titkárságai:
Budapest és Kelet-Magyarország (Budapest, Duna-Tisza köz, Tiszántúl, Erdély)
társadalmi és tagszervezeti koordináció: e-mail: marevosz2011@gmail.com
Nyugat-Magyarország (Őrvidék, Dunántúl, Délvidék, Felvidék, Kárpátokon kívüli területek)
társadalmi és tagszervezeti koordináció: e-mail: fejerszovetseg@gmail.com

A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség szóvivői, avagy szószólói:
Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség sajtószolgálata: atahsz.sajto@gmail.com
Budapest, 2011.02.02.A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség felhívása:

1.    Magyarországnak van Alkotmánya, mely hosszú évszázadokig, 1944. március 19.-ig, a német megszállásig (de facto) hivatalosan is érvényben volt és (de jure) alapjogi értelemben érvényben is van.
2.    Nem „alkotmányozni” kell, hanem a magyar nemzettestet védelmező történelmi magyar Alkotmányt kell helyreállítani.
3.    Sem a végrehajtó hatalom, sem a törvényhozás (így jelenlegi kormány vagy országgyűlés) nem alkotmányozhat. Törvénytelenség jogot nem alapít.
Minden magyar érzelmű személyt, helyi közösséget, szervezetet, mozgalmat, nemzetfenntartó erőt történelmi Alkotmányunkat helyreállító szövetségek létrehozására hívunk.
Budapest, 2011. január 9.

berhidai Parragh Imre, Árpád-házi leszármazott, Magyar Nemesi Rend Mozgalom társelnöke;
dr. Boór Ferenc, Fejér Szövetség;
Fetzer János, MAREVOSZ;
Gligor Kovács Csilla;
dr. Halász József, Szent Korona Szolgálat;
dr. Horkovics Kováts János, Árpád-házi leszármazott, Magyar Nemesi Rend Mozgalom társelnöke;
Matyasovszki Gábor, Magyarok Szövetsége Kőbányai Mozgalom;
dr. Morvai Krisztina, EU parlamenti képviselő;
Vavrek József

Közreadó és szervező (koordinátor): a helyi alkotmány-helyreállító szövetségek ideiglenes szervezési titkárságai:
Budapest és Kelet-Magyarország (Budapest, Duna-Tisza köz, Tiszántúl, Erdély):
marevosz2011@gmail.com

Nyugat-Magyarország (Őrvidék, Dunántúl, Délvidék, Felvidék, Kárpátokon kívüli területek): fejerszovetseg@gmail.com

A Nemesi Rendi Gyűlés levele az Országgyűléshez:
Nemesi Rendi Gyűlés: Követelés a hatalommal szemben

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése