2019. május 5., vasárnap

A magyar népzene helye Eurázsia térképén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…
Juhász Zoltán: Népzenei vizsgálatok tanuló algoritmusokkal 

Juhász Zoltán
népzene kutató
https://www.youtube.com/watch?v=C5_hSQrtbbA
Képre kattintva:
Beszélgetés a szerzővel
Első ízben lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Estek közéleti-, kulturális előadás sorozatának vendége Juhász Zoltán villamosmérnök, népzenész, zenekutató, a KFKI tudományos munkatársa, a mesterséges intelligencia módszerek kutatójaként. 

Juhász Zoltán a 461. Hétvezér Esten a népzenei dallamok összehasonlító elemzésével mutatja be a magyar és a világ népeinek zenéjét. Közelebbről a népzene kultúrák közötti hasonlóságokat, különbözőségeket, jellemzőket kutatja. Ötven zenekultúra ötvenezer dallamára kiterjedő vizsgálatáról számol be. Kutatásai során először meghatározta azokat a dallamvonal-típusokat, melyek változatai egyszerre több kultúrában is előfordulnak. Majd ezek között a dallamvonal-típusok között keresett munkatársaival olyan csoportokat, melyek együtt, egyszerre több zenekultúrában is honosak. Öt ilyen jellegzetes csoportot találtak. Ezek közül három csoport lényegében földrajzi közelségben és történelmileg igazolt kulturális kölcsönhatásban élő kultúrák közös zenei kincsének bizonyult, kettő azonban nagy földrajzi távolságban élő és egymással már igen régen biztosan nem kölcsönható kultúrák közös örökségének látszik.

Pontosan e két csoportot lehetett kimutatni a magyar népzene dallamvonal-típusai között is, méghozzá olyan meghatározó számban, hogy népzenénket e feltételezhető zenei ősnyelv egyik legközelebbi leszármazottjának kell tekinteni. 

Ezek a zenei eredmények felkeltették nyelvészek és genetikusok figyelmét is, s a kutatás tovább folytatódik ezeken a területeken is a népek közti kölcsönhatásokat vizsgálva. Végső soron a kérdés a kutató számára, hogy honnan ered a zene, mi is a zene valójában?


Az előadásban 52 eurázsiai és amerikai népzenei kultúra összefüggéseinek elemzésével keressük a magyar népzene ősforrásait, egyúttal megismerkedünk az elemzést segítő számítógépes rendszer működésével is. Az így kirajzolódó kapcsolatokat a genetika és a régészet eredményeivel összevetve felsejlenek az ősi népmozgások és kultúrák máig meghatározó nyomai a magyar népzenében.

Az előadást követően kötetlen beszélgetésre is lesz alkalom.

Mindenkit szeretettel várunk.

Az előadás ideje: 2019. Ígéret hava, azaz május 7 kedd 18:00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán út 25.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése