2016. október 28., péntek

Kivilágítjuk Székelyföld határait a Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál (frissítve)

SZÉKELYFÖLD ÖNRENDELKEZÉSÉNEK NAPJA

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács!
Tisztelt Ráduly Róbert Kálmán!
Tisztelt Cser-Palkovics András!
Tisztelt Csíkszeredai és Fehérvári Önkormányzat!
Tisztelt Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásának eleget téve, székely testvéreinkkel együtt érezve, Székelyföld önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó
a Fejér Szövetség

2016. október 30-án (helyi idő szerint) 16 órakor
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
mécsesekkel világítja ki Székelyföld határait


Szeretettel várunk minden fehérvári polgártársunkat Maroshegy határában, a körforgalomban, a Csíkszereda és Székesfehérvár testvérvárosi szerződését szentesítő Székelykapunál.
 Bizalommal az ősi erényben:
                                                      Dr. Boór Ferenc elnök            Sajó Victor elnök 
                                                  Magyarok Világszövetsége        Fejér Szövetség

* Utólagos bejegyzés 2016.10.30. 21:00 órakor: Itt megtekinthető az M1 TV 19:30-kor kezdődött híradó részlete. Székelyföld önrendelkezéséről 27:56-tól, azon belül a székesfehérvári mécsesgyújtásról 30:17-től számolt be a Híradó.

Felhívás a nagyvilág magyar, keresztény gyülekezeteihez

2003. október 26-án alakult meg Sepsiszentgyörgyön, a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében a Székely Nemzeti Tanács. Ezt követően, október végén több alkalommal is olyan nagyszabású rendezvényt szervezett a testület, amely a székely autonómiatörekvés felmutatását, a Székelyföldön és nagyvilágban élő székelyek, magyarok mozgósítását tűzte ki célként. Így indult útjára 2006 októberében a népszavazás megszervezése, amelynek során több mint 200 000 székelyföldi lakos mondott igent a területi autonómiára. 2013. október 27-én pedig a Székelyek Nagy Menetelésére került sor a háromszéki Bereck és Kökös között, amely az erdélyi magyarság mindmáig legnagyobb politikai tömegrendezvénye volt a rendszerváltás után. 2015. október 24-én Székelyföld határának kivilágításával arra a történelmileg kialakult nyelvi és kulturális határra hívtuk fel a figyelmet, amelynek közigazgatási határrá is kell válnia. Mindezeket a rendezvényeket Erdélyben és szerte a nagyvilágban élő székelyek/magyarok szolidaritási rendezvényei kísérték. Ezek figyelembevételével döntött úgy a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága, hogy Székelyföld és a nagyvilág keresztény, magyar gyülekezeteihez fordul: tegyük közös imádkozással október utolsó vasárnapját Székelyföld autonómiájának napjává.

            Az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy az autonómiáért folytatott küzdelem hosszú lesz, és próbára teszi magának az érintett közösségnek a kitartását, elkötelezettségét. Ezért nem lehet ez a küzdelem pusztán néhány ezer ember felelőssége. Szükség van arra, hogy legyen – túl a népszavazáson kinyilvánított népakaraton – a székely autonómiaküzdelemnek egy szilárd alapja, egészen az autonómia megvalósításáig. Nyilvánvaló, hogy ez az alap nem lehet más, mint a keresztény hit és a belőle fakadó szabadságeszmény. Ennek megfelelően egyedül az emberi méltóság megbecsülése szavatolhatja az emberek közötti teljes és tényleges jogegyenlőséget, annak a tudatos hirdetése, hogy hívő keresztény ember maga fölé csak a teremtő Istent helyezheti.

            Kérjük tehát Székelyföld és a nagyvilág keresztény, magyar gyülekezeteit, hogy október 30-án templomaikban imádkozzanak a székely szabadságért, Székelyföld autonómiájáért, hogy soha nem látott számban kapcsolódjanak székelyek, magyarok, ugyanazon a napon, olyan lelki egységbe, amely a küzdelem folytatásának tartós alapja lehet. Imádkozzunk együtt, hogy ezen a földrészen fennmaradjon az a sokszínű, európai keresztény hagyományokban gyökerező rend, amely nélkül nem lehet demokratikus alapértékekről beszélni, ezek nélkül pedig az autonómia megvalósítása is kétséges. Imádkozzunk azért, hogy Magyarország maradjon meg magyarnak és szuverén államként tudja viselni a határon túl élő magyarok iránti alkotmányos felelősségét.

Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke
Marosvásárhely, 2016. szeptember 29.

 

Felhívás a székelyföldi önkormányzatokhoz

Folyó év szeptember 29-én azzal a felhívással fordultunk a nagyvilág keresztény, magyar gyülekezeteihez, hogy október 30-án templomaikban imádkozzanak a székely szabadságért, Székelyföld autonómiájáért, hogy soha nem látott számban kapcsolódjanak székelyek, magyarok, ugyanazon a napon, olyan lelki egységbe, amely az autonómia-küzdelem folytatásának tartós alapja lehet. A felhívásban kezdeményeztük, hogy ezentúl minden év októberének utolsó vasárnapja legyen Székelyföld Autonómiájának Napja. Ezen a napon a világméretű imavasárnap folytatásaként, az est leszáltával Székelyföld minden településén lobbanjanak fel az őrtüzek, annak jeléül, hogy a székely közösségek kiállnak az autonómia ügye mellett.

Ennek érdekében, és a közösségek önrendelkezési elvéből kiindulva, azzal a kéréssel fordulunk a helyi önkormányzatokhoz, egyházakhoz, civil szervezetekhez, közbirtokosságokhoz, vállalkozásokhoz, hogy folyó év október 30-án, 17.30 órakor, az általuk meghatározott helyen és módon lármafák, fáklyák, gyertyák ezreinek fellobbantásával tegyék közösségi élménnyé Székelyföld Autonómiájának Napját. Ebben a törekvésükben a települési és széki székely tanácsok, a Székely  Nemzeti Tanács küldöttei lesznek segítségükre.

            Az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy az autonómiáért folytatott küzdelem hosszú lesz, és próbára teszi magának az érintett közösségnek a kitartását, elkötelezettségét. Ezért van szükség arra is, hogy Székelyföld falvaiban és városaiban, de – a szolidaritás jeléül – bárhol a nagyvilágban a közösségek, s minél több közösség tagja belső meggyőződéssel, hittel vegyen részt az autonómiaküzdelemben.
Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke
Marosvásárhely, 2016. október 16.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése