2016. október 16., vasárnap

A lovas zarándok, akihez egyre többen csatlakoznak

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Chemez Farkas: Lovas zarándoklatok a Kárpát-medencében és Belső-Ázsiában

Az előadás ideje: 2016. október 18. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I. em.

A 341. Hétvezér Esten Chemez Farkas néprajzkutató, hagyományőrző, lovas zarándok első alkalommal lesz vendégünk. A felsorolásból is azonnal látszik, hogy nem minden-napi ember Chemez Farkas. Lóháton megtenni hétezer kilométert Kazahsztánig, vagy körüllovagolni a Kárpát-medencét már önmagában is embert próbáló rendkívüli teljesítmény. Őseink számára azonban, túlzás nélkül mondhatjuk, hozzátartozott a hétköznapi élethez, ha úgy hozta a szükség, akkor több ezer kilométert is képesek voltak lóháton megtenni. Farkast azonban nem a rekordok és sport teljesítmények elérése űzi, hajtja. Őt más ösztönzi az újabb és újabb lovas zarándoklatok megszervezésére és megvalósítására. Mi ez a más?

E kérdés megválaszolásához messzire kell elkanyarodni. Első hosszabb lovas útja 2009-ben, Bencze Istvánnak segítve a kazah-magyar lovas út befejező szakasza, amit azután 2012-ben megismételve öt hónapos, hétezer kilométeres kazahsztáni közös út követett. Majd Csíksomlyóra is elzarándokolt többedmagával lóháton, de Fatimából a Szent Jakab úton Dél-Franciaország, Észak-Olaszországon keresztül az Anna-réten felépítendő kápolnáig is elzarándokolt lóháton. 

Minden zarándoklat, amiért szervezi és társaival, követőivel közösen vállalja a zarándokok nélkülözésekkel teli kemény életét, megpróbáltatásait, az egyetlen cél érdekében történik, a magyar feltámadásért, Magyarország jövőjének jobbra fordulásáért. Sokan ismerhetik, - de nem elegen - azt a jóslatot, próféciát, amelyet Natália nővér kapott. A jóslat szerint „a Sátán fölötti végső győzelem és a megváltás beteljesedésének földi eszközéül – bármilyen hihetetlennek látszik is – a Mennyei Atya öröktől fogva Magyarországot választotta.”  Egy másik látomása szerint, 1940-ben: „Az úr Jézus szavai: „Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása, az én országomnak diadalmas uralma.” Pio atya szerint: „Magyarország olyan kalitka, amelyből egyszer gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában, páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre…”

Lépésről lépésre, egészen forgatókönyvszerűen, a következő a jóslatok szerinti feladat: mozgalomnak kell kialakulnia és egy kápolnának kell épülnie Budapesten: „…Hallottam, hogy a Szűzanya egy helyet kér, egy kápolnát, ahol kegyelmeit különösképpen kiárasztva megtérésre hívja az egész világot.” (Natália nővér.) Meg kell alakulnia továbbá a Világ Győzelmes Királynője leányai és férfi szerzetesrendeknek.”

A női rendet még Mindszenty bíboros alapította Natália nővér vezetésével. A férfi rend megalapítása Máriás Páter Gologit illette volna meg. A múlt rendszer 40 éve ezt azonban megakadályozta. Próbálkoztak aztán többen is a renddel. A nővér későbbi látomásai már kifejezetten a férfiág megalakítására irányuló próbálkozások abbahagyására szólítottak fel. „A férfiág álljon meg, ne mozdítsátok. Amikor eljön az ideje nagy mozgalom lesz! Külföldi segítséggel előbb felépül a kápolna. Addig Jézus felkészíti magának a tagokat. A férfiág tagjai szentek lesznek. Ott mind szentek lesznek. Sok világi pap fog belépni. Ezt mondta az Úr Jézus.” (Fogas 1994, 43, 44) „… Jézus külön kegyelmet ígért azoknak, akik a Világ Királynője ügyén dolgozni fognak.” (Fogas 1993, 77) További fontos feladat „a nyilvános elismerés és ünneplés”. A Világ Győzelmes Királynője nyilvános ünneplésének fő alkalmaként a nővér látomásaiban Jézus, május elsejének napját jelölte meg.

„…akarom és kívánom, hogy Szeplőtelen Anyámat az egész világ, mint Világ Győzelmes Királynőjét ismerje el. Ez az elismerés nyilvános legyen! Május elseje legyen Szeplőtelen Anyámnak, a Világ Győzelmes Királynőjének szentelve…”(Fogas 1993, 69. oldal). A nővér feljegyzéseit már 1941-től XII. Pius pápának továbbították, aki a nővér látomásainak hatására 1942-ben hivatalosan is megadta Máriának a Világ Győzelmes Királynője címet. XII. Pius 1942. október 31-én, a Világ Királynőjének felajánlotta az emberiséget és az anyaszentegyházat. Magyarországot Mindszenty bíboros 1946. augusztus 26-án ajánlotta fel a Világ Királynőjének. A szerzetesnő látomásait 1945. november 19-én Mindszenty bíboros Dr. Szabó Imre tb. kanonok, esperes, pápai kamarás, Kecskés Pál pápai prelátus, és Dr. Bánk József egyetemi tanárokkal vizsgáltatta ki. A három főből álló bizottság a nővér látomásait hitelesnek nyilvánította. Létezett tehát egy időszak a II. világháború előtt, mely után Pio atyát szentté avatták Itáliában. És amely után két misztikus és karizmatikus kortársát Natália nővért és Mindszenty bíborost elfelejtette a magyar utókor.

A kápolnaépítést és a látomások kijelölte út lépéseit Mindszenty bíboros korában kezdte kijárni és megvalósítani a magyarság. A háború előtti korok egységesebb nemzete akarta azokat. A lépések aztán a múlt rendszer útvesztőibe halványultak. A látomások ügyeit évtizedek óta sűrű feledés-homálya fedi. A magyar feltámadás hosszú időre elmaradt. Pedig a kápolna továbbra is felépíthető és a többi üzenet is megvalósításra vár. Az engesztelő kápolna felépítése a jóslatok szerint békét hoz a világra. A kápolna felépítésére Mindszenty bíboros pártfogásával először a háború előtt tett kísérletet a magyarság. A szándéknak a háború és a kommunizmus vetett véget. „Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni.”- hangzik az egyik látomásban. És most újra vészt jósló háborús híreket hallani naponta. Tehát a nemes cél adott, az Anna-réti Kápolna felépítése.  Chemez Farkasnak e nemes cél megvalósítása ad erőt. Az, hogy Szent István Király Országát és a Szent Koronát éppen itt Székesfehérváron ajánlotta fel Szűz Máriának, a Világ Győzelmes Királynőjének, különleges összefüggésbe helyezi Natália nővér látomásait. Az idei, immár a harmadik Fehérvári Nagyboldogasszony-napi Kegyeleti Zarándoklaton, másodmagával lovas zarándokként Chemez Farkas is részt vett.  A magyar feltámadásért, Magyarország jövőjének jobbra fordulásáért.

Hallgassuk meg Chemez Farkast minél többen, hogy megtudjuk milyen üzenetet hozott a Kárpát-medence magyarságától.   

Az előadás ideje: 2016. október 18. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I. em.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése