2016. november 5., szombat

Szent Imre napi üzenet az amerikai magyarokhoz

Jeles közéleti személyiségek Szent Imre napi üzenete az amerikai magyarokhoz

Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Dr. Prokopp Mária művészettörténész professzor, Dr. Balogh Sándor amerikai politológus professzor, Borbély Imre, Botos László, Dr. Drábik János és Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke idén is üzenettel és felhívással fordul az amerikai magyar közösségekhez, hogy november 5-én, Szent Imre napján és másnap vasárnap emlékezzenek meg arról, ahogy Amerika névadója nem más, mint egy magyar királyfi, Szent István király fia, Szent Imre.
A kezdeményezés támogatására a Magyarok Világszövetsége különböző méretű plakátokat bocsát rendelkezésre, amelyeket Barcsik Géza grafikusművész alkotott, és amelyek innen tölthetők le: Szent Imre 2016 plakátok.

Szent Imrével Amerikában
Üzenet és Felhívás az amerikai magyar közösségekhez

Szent Imre napján, november 5-én nekünk, magyaroknak különös okunk van ünnepelni, de ez a nap ünnepe lehet – legyen – egész Amerikának is. Az amerikai földrész névadója, Amerigo Vespucci bizonyítottan az 1083-ban szentté avatott magyar királyfiról nyerte a nevét, így Amerika is.*
 
            Ez a rendkívüli felismerés már közzétételekor, 2014-ben élénk visszhangot váltott ki. New York állam fővárosának, Albanynak polgármestere Szent Imre napját rendeletben nyilvánította Amerigo Vespucci-nappá, és felhívta a főváros lakóit, elsősorban az ott élő magyarokat és olaszokat, hogy emlékezzenek meg ezen a napon Amerika névadójáról, Szent Imréről.

A Magyarok Világszövetsége a bizonyítás jelentőségének elismeréseként, Szent Imre napján, a legmagasabb kitüntetéssel,  A Magyar Nemzetért érdeméremmel  tüntette ki a bizonyítást kimunkáló Dr. Balogh Sándor professzort.

            Ha Amerika is felfedezi magának Szent Imrét, akkor Ő hasonlóan oltalmazójává válhat, miként oltalmazza Szent Patrik Írországot, Szent András Skóciát, Szent Dávid Wales-t és Szent György Angliát.

            Ki volt Szent Imre (1007-1031)?

Szent Imre annak a magyar, államalapító Árpád-házi dinasztiának a sarja, amely egyedül több szenttel ajándékozta meg a világot, mint a többi európai dinasztia együttvéve.

            Atyja, Szent István Magyarország első királya, akit Kr.u. 1000-ben koronáztak meg a Szent Koronával, majd, amikor ezer évvel később, 2000-ben a bizánci ortodox egyház is elismerte őt a maga szentjeként, akkor a római és a bizánci egyház közötti nagy szakadás (1054) óta a két egyház első közös szentjévé vált. Ám vele csak kezdődött az Árpád-házi szentek sora.

            Ki nem hallott Magyarországi Szent Erzsébetről, a legnépszerűbb szentről, Szent Kingáról, akit a lengyel nép saját anyjaként tisztel, Szent PIROSKA/Irene-ről, aki a bizánci egyház egyik leginkább tisztelt női szentje? Ők is – miként Szent Imre is – Árpád-házi királyok sarjai voltak.

            Szent Imre személyében megjelent a testi-lelki erő egysége. Ifjú dalia volt, aki karddal a kezében, hadvezérként verte ki az országra rontó II. Konrád német császárt 1030-ban. Mindemellett istenfélő, imádkozó ember volt, aki Istennek szüzességi fogadalmat tett, amit házasságában is megtartott, fiatalon kioltott élete végéig.

            Szent Imrének óriási kultusza volt. A római katolikus egyház az ifjúság védőszentjévé emelte. Így történt, hogy Európa-szerte szülők előszeretettel keresztelték fiaikat az ő nevére, különösen Firenzében, Amerigo Vespucci szülővárosában, ahol már 1391-ben oltárképen is ábrázolták őt, Amerigo di Ungheria-t. S ez a Triptichon ma is a firenzei San Martino a Mensola templom főoltárát ékesíti!           
            Mi, magyarok büszkén és leplezetlen örömmel nyugtázzuk, hogy Szent Imre révén Amerika névadói lehettünk. Sőt Magyarország Amerikának – nomen est omen – a nevében Szent Imrét adta.

Arra hívjuk az amerikai földrészen élő magyar közösségeket, hogy templomaikban, közösségi házaikban emlékezzenek meg minderről Szent Imre napján, november 5-én, illetve másnap vasárnap, november 8-án. Szervezzenek – közösségük lehetőségei szerinti – ünnepi műsort, amelyben bemutatják az élő magyar kultúrát.

          Hívják meg rendezvényeikre a helybeli olasz közösségek képviselőit, utalva Amerigo Vespucci olasz  származására; hívják meg a helybeli lengyel közösségek képviselőit is, hiszen a lengyelek nem csak barátaink, hanem jeles zarándokhelyük, a Szent Kereszt-hegy Szent Imrének szentelt kegyhely; hívják meg a helyi írek képviselőit is, akik nem csak rokonaink, hanem Amerika legnagyobb angol ajkú népét alkotják; és ne feledkezzenek meg Amerika őslakóiról, az indiánokról sem.

Üzenetünket az 1956-os, üdvtörténeti jelentőségű Magyar Forradalom és Szabadságharc vérbefojtása 60. évfordulójának előestéjén küldjük. Ez a forradalom megmutatta a magyarság igazi arcát, amely teljesen azonos azzal az értékrenddel, amelyet Szent Imre is közvetített a Nagyvilágnak:

Szabadság – Tisztesség – Méltóság

John Fitzgerald Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok későbbi, 35. elnöke így fogalmazott 1960. október 23-án:

1956. október 23-a az a nap, amely örökké élni fog a szabad emberek és szabad nemzetek krónikáiban. A bátorság, a lelkiismeret és a diadal napja volt. Nincs még nap a történelem kezdete óta, amely világosabban bizonyította volna az ember szabadságvágyának örök olthatatlanságát, bármely csekély lenne az esély, és bármekkora áldozatot követelne.”

Üzenetünket tiszta szívvel küldjük innen a Kárpát-medencéből, a néhai Pannóniából, ahol Európa idén ünnepelt szentje, Szent Márton is született és nevelkedett.

Budapest – New York – Temesvár – Kolozsvár, 2016. november 3.

P. Kozma Imre OH,
   a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke,
                                                                      Irgalmasrendi szerzetes
    Magyarország

Dr. Balogh Sándor                                                  Dr. Prokopp Mária
professor emeritus                                                    művészettörténész professzor
USA                                                                          Magyarország

Dr. Drábik János                                                     Borbély Imre
jogász, újságíró                                                          politológus,
az MVSZ Stratégiai Bizottságának elnöke               az MVSZ SB társelnöke
            a Trianon Társaság elnöke                                        volt Európa Tanácsi parlamenti képviselő,
USA –Magyarország                                               Erdély

Botos László,                                                            Patrubány Miklós István Ádám,
a Magyarságtudományi Intézet elnöke                      a Magyarok Világszövetségének elnöke
USA                                                                           Erdély – Magyarország

* Mellékletek:
MVSZ Sajtószolgálat
9040/161105


„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése