2015. február 23., hétfő

Kecskére káposztát, László? - Történelemtudományt az MTA-tól?

Botos László Szegeden a Székely-Magyar Világtalálkozón
Háttérben a fejérek csapata
Közérdekű közlemény és egyben
 
felkérés a MTA-hoz

Az idő szalad, a karaván halad, mondja a magyar közmondás. Az idő haladtával kis népek, a magyar nép lelki alkatához tartozó mellérendeléses szemléletének állandó megnyilatkozása alapján a hozzánk menekült, vagy behívott, így munkát és kedvezményt élvező kis népek jutányos és emberséges törvényeink alapján évszázadokon át a mi, magyar ráhatásunk következtében nemzetekké kovácsolódtak. Ugyanakkor ez időszakokban a nyugati államok, az általuk alkalmazott alá és fölé rendelő életforma következtében egyszerűen törvényrendelettel betiltották országukban az ugyanolyan nagyszámú idegen népi közösségek nyelvi, műveltségi, népi szokásait. Így, ennek alapján (lásd Franciaország) a kisközösségű népek nem fejlődhettek, a mai napig is elnyomott népcsoportok maradtak.
Mivel mi magyarok e kis hozzánk menekült népeknek megadtunk minden embert megérdemlő jogot, mint egy új nemzetállam jelentek meg az európai népek színes nyelvtengerén: mivel előzőleg nem volt a messze múltba visszatekintő történelmük, különösen őstörténelmük, így a romanticizmus korában a XVIII századtól indulva a XIX század első időszakában csináltak maguknak, azaz összetákoltak innen-onnan összeszedve valami hivatkozásra érdemes hitregét. Kitől mástól vehettek el ilyent, mint attól, aki ilyennel rendelkezett. Így születtek meg a szlovák, a szerb történelmek. A német és szláv történészek tudatosan „elfelejtik” vagy gyakran meghamisítják a magyar történelmi és műveltségi fejleményeket, és gyakran azt magukénak jelentik ki. A pánszláviszák azt hirdetik, hogy Morvaország politikai határa Pannóniában a Rábánál volt, Macartney azonban megkérdőjelezi ezt a kijelentést: „Nincs bizonyíték arra, hogy Pannónia valaha is Morvaországhoz tartozott.”[1] Edward Gibbon ugyanezen a véleményen volt: „Ezen a terjedelmes gazdag földön csak szétszórtan éltek morvák.”[2] E vélemény szerint Árpád idejében nem a tótok, hanem a morvák éltek itt, laza szervezetlenségben. A morva birodalom létezését mind ez ideig nem tudták bizonyítani. A morva fejedelemséget nagy morva birodalomnak hirdetik, pedig köztudott, hogy nem is voltak meghatározott határai. Ugyanakkor az Avar Birodalmat, amely kb. 250 évig létezett, és határai az Enns folyótól az Urál hegységig nyúltak, jelentéktelen hatalomnak igyekeznek beállítani. Safarzsik, az egyik rege készítő egy levélben írta a cseh történész Palackynak: „Nem veszett el minden. . . s ha mind ez csak egy álom, csak egy idea, mit tesz ez? Ha mi is meghalunk, mint atyáink, anélkül, hogy valamit tettünk volna, úgy ideákért halunk meg. . . de félelmünk alaptalan, a szláv népek felébrednek . . . az új nemzedékkel mindenütt új erők ébrednek minden mozgásba jő, ami halott volt. Vége az alvásnak, az életnek kell következnie, de hogy ez milyen lesz, ki láthatja előre? . . . ” (Csobánczi, 25) 
A szerb népek egyesítésére egy tervet dolgoztak ki, és papjaik is mindent elkövettek ennek érdekében. Karadzsik Vuk (1787-1864) volt az első, aki meghirdette a szerb szellemi mozgalmat. Szerb nyelvtant írt, melyet németül is kiadott. Kopitár 1847-ben szerbül kiadta az Új Testamentumot. Karadzsik és Kopitár a hercegovinai tájszólást határozták meg irodalmi nyelvként.   Rajics, görög katolikus pátriárka megírta a különböző szerb népek történetét, de ezt a régi szláv nyelv alkalmazásával írta. Itt kijelenti, hogy mindaz a terület, ahol szerbek éltek Ipek pátriárka alatt, szerb terület. E munkája teljesen hamis történelmi és földrajzi okirat, amely később az utána következő történészek kútfője lett.
Ha a rumánok pedig már dákó-római leszármazottnak tartják magukat, akkor legalább illő lenne, hogy emlékezzenek Dácia fővárosának nevére. A dáciaiak „Sarmisegethusá”-ját a rómaiak megváltoztatták „Ulpia Traiana”-ra. Árpád viszont, mivel csak várromokat talált itt, „Várhely”-nek nevezte el. A magyar nevet fordították ősi szláv nyelvükkel a rumánok „Gredistye”-re. (Cholnoky, 92) Ez egy újabb fellebbezhetetlen bizonyíték arra, hogy nem volt semmiféle hagyományátvétel a dáciaiak és oláhok között. Dákó-római származásról nem beszélhetünk, mivel az oláh nép a Balkánon alakult ki azon a területen, melyet „Rumelia”-nak hívunk. Ezért is kapták a „Rumuni” és nem a „Románia” nevet.
Mostanában gyakran emlegetjük a szláv és rumán földrablásokat, de keveset hallani a tisztességtelen katonai szövetséges osztrák trianoni földköveteléséről. Mi történt itt? Dr. Dabas Rezső kutatásait használom fel, hogy bepillantsunk a sötét tények mögé: Ausztria miként szerezte meg ezt az ősi magyar földet.[3] Ausztria egy ország, de nincs osztrák nyelv. Az osztrák nép különböző népek összeverődéséből alakult ki, úgy, mint illír, hun, avar, magyar, és német törzsekből, amelyek mind e területen éltek. Kezdetben a német népek voltak kisebbségben, majd a többségi nép felvette, elfogadta a német nyelvnek egy változatát.
Amíg a feltörekvő történetietlen, új keletű kis népek lázas nemzeti érzülettől hajtva dolgoztak, tákoltak történelmet maguknak, ami nem más, mint nemzetközileg elfogadott büntetendő cselekmény. Elsajátították a másét, a MTA történelem osztálya hallgat, vagy rendületlenül és makacsul tanítja és hirdeti a feltételezését, amit soha nem is lehet bizonyítani. Ezzel helyet, időt ad az űr betöltésére: ha ti nem vállaljátok, akkor majd mi értékesítjük az abbeli előnyöket.
Már több mint egy évszázada a lelkes amatőr kutatók, sok száz érdemleges történelmi meglátást dolgoztak ki, amelyek közül szinte bármelyikbe a biztos történelem származás elfogadásába helyezné népünk ismeretét, feladva ezt a nagyméretű bizonytalanságot, eredetünket és őshazánkat illetően. Szükségünk van egy meghatározott származás ismeretre. A hivatalos tudósaink megtagadták minden egyes új kutatás elemzését. Nem tudományos eljárás, hogy hatalmi szóval minden tanulmányozás nélkül visszautasítani mindent, csak azért mert a finn-ugor elmélettel elfogadott alaptétel szerint őseink nem érhettek el, alacsony származásuknál fogva, olyan műveltségi fejleményeket, amelyeket a MTA-n kívüli magyar és nemzetközi tudósok egy csoportja megtalált és állít.
Azt hiszem, az összmagyar nép nevében szólok, amikor írom, hogy felszólítjuk a MTA történelem hivatalosait, hogy lépjenek előre, mert az idő sürget, és vegyük sorrendbe a felhalmozódott származás elméletek tárgyilagos tanulmányozását.
Hasonlóan a trianoni delegációnk akkori nyilatkozata szerint, amely elfogadott volna bárminemű népakaraton való döntést a hovatartozást illetően, most ugyanígy óhajtjuk, és majd elfogadjuk a MTA tárgyilagos származás kutatás eredményét. Elég volt a bizonytalanságból, jöjjön a meggyőződés.
                                                                                                Botos László
                                                                                                2015-02-20

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése