2016. június 17., péntek

A Magyarok Világszövetsége Petőfi Bizottsága nem adta fel, hogy bizonyítsa a tényt, Petőfit valóban Barguzinba hurcolták el (frissítve)

Petőfiért! - Orosz Igazságügyi Minisztérium: Petőfi Sándor Szibériában raboskodott

Tegnap a Magyarok Világszövetségének székházában megtartotta könyvbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatóját Alakszej Vasziljevics Tyivanyenko, korunk egyik legismertebb Petőfi-kutatója. A magyar sajtó egyetlen képviselője sem jelent meg. Miként a Magyar Tudományos Akadémia és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei úgyszintén távol maradtak.
Pedig Tyivanyenko professzor könyvében olyan információ látott napvilágot, amelybe alighanem beleremeg a hivatalos magyar tudománnyosság. Kíváncsian várjuk, milyen magyarázkodásba kezd most Hermann Róbert...

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke Fuksz Sándor elnökhelyettes, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora és Kiss Endre József, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója, az MVSZ Elnökségének és Petőfi Sándor Bizottságának tagja társaságában fogadta a Burjátországból érkezett orosz professzort.

Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko ünnepélyesen átadta a Magyarok Világszövetsége elnökének azt a föld-ereklyét, amelyet Barguzinból, Petőfi Sándor sírjáról hozott.

Ezt követően A.V. Tyivanyenko bemutatta idén, orosz nyelven megjelent könyvét <http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/2731-petofiert-meghivo-sajtotajekoztatora-tyivanyenko-professzor-uj-konyvenek-bemutatoja>, melynek címe: A titokzatos idegen Szibériában, alcíme: Petőfi Sándor rabként Barguzinban.

A könyv részletesen ismerteti Petőfi Sándor szibériai életszakaszát, és egy olyan információt közöl, amely minden valószínűség szerint új fejezetet nyit a magyar állam és szakosított intézményeinek életében. Legalábbis a Petőfi Sándor életének és halálának kutatásáért felelős intézmények, valamint a magyar hadifoglyok sorsának követéséért, emlékük ápolásáért közpénzből fenntartott állami intézmények életében.

A.V. Tyivanyenko könyvében közli – és mi is itt megtesszük – az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériuma hivatalos honlapjának (www.minjust.ru <http://www.minjust.ruu>) azon világhálós címét, amelyen a Bajkálon túli területek büntetésvégrehajtási intézeteinek történetét ismertetik, és ahol tételesen ez az állítás szerepel: 1849-ben deportáltak magyar szabadságharcosokat Szibériába, és közöttük volt a neves magyar költő, Petőfi Sándor is.
A szóban forgó világhálós cím: http://to75.minjust.ru/node/4144

Az ott olvasható tanulmány címe:
История пенитенциарной системы тесно связана с Забайкальем
(A Bajkálon túli terület büntetővégrehajtási rendszer története)

A fent hivatkozott, és a magyar „tudományosságot” súlyos kihívás elé állító mondat, pedig ez:
В 1826 году в Забайкалье прибыли декабристы, положившие начало почти столетней истории политической каторги.  Вскоре за ними последовали участники польского национально-освободительного движения, борцы за свободу Венгрии (в Баргузин был сослан известный венгерский поэт Ш. Петефи), а позже петрашевцы, революционеры-демократы, народники, представители различных социалистических партий.
(1826-ban érkeztek a Bajkálon túli területre a dekabristák, és ezzel kezdődött a politikai büntetőtáborok évszázados története. Hamarosan következtek a lengyel nemzeti felszabadító mozgalom részvevői, a magyar szabadságharcosok (Barguzinba száműzték az ismert magyar költőt Petőfi S.-t), és később Petrashevszky követői, forradalmi demokraták, populisták, a különböző szocialista pártok képviselői.)
Kíváncsian várjuk az MTA hivatalos megszólalását. Nem kevésbé érdekes a Hadtörténeti Intézet és Múzeum elvárható megszólalása is. Elsősorban parancsnok tudományos-helyettesének, Dr. Hermann Róbertnek a megszólalása, aki eleddig a legádázabb tagadója volt annak, hogy 1849-ben a cári orosz intervenciós csapatok magyar hadifoglyokat hurcoltak volna magukkal. Talán, tudóshoz méltóbb lett volna a tagadás helyett kutatni az igazságot…

A fenti képek a tegnapi sajtótájékoztatón készültek
MVSZ Sajtószolgálat
8912/160617

---------------- a rendkívüli érdeklődésre tekintettel az alábbi részlettel frissítve ----------------
Правительство использовало ссыльных и для хозяйственного освоения края. Во второй половине XVIII века Забайкалье переселили до 5 тысяч старообрядцев (старообрядчество официально было запрещено), выведенных русскими войсками с бывшей территории Польши.  Поскольку их ссылали семьями,  то здесь их стали называть семейскими.

В 1826 году в Забайкалье прибыли декабристы, положившие начало почти столетней истории политической каторги.  Вскоре за ними последовали участники польского национально-освободительного движения, борцы за свободу Венгрии (в Баргузин был сослан известный венгерский поэт Ш. Петефи), а позже петрашевцы, революционеры-демократы, народники, представители различных социалистических партий.
-------------- Fejér Szövetség Sajtószolgálat (forrás: http://to75.minjust.ru/node/4144) --------------

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)
A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)
A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.
A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.
Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu <http://www.mvsz.hu>  honlapon is.

8 megjegyzés:

 1. http://odin.blog.hu/2012/09/12/petofi_sirja

  VálaszTörlés
 2. odin, Ön igencsak lemaradt. Mondhatni, Ön körül semmi sem változott 2012 óta. Amint a struccnak sem, mialatt a fejét a homokban tartja.

  VálaszTörlés
 3. Ki az a szerencsétlen "kutató", aki egy minisztérium honlapján írt cikkekből "kutat"?

  VálaszTörlés
 4. sajnálatos, hogy ebben az esetben is az érdektelenség, az elutasítás, a cinizmus látható az aktuális hivatalos szervektől, a lázas kutatás helyett! nyilván nem érdekük az igazság, minthogy a magyar őstörténetről is ez van, vagy a buta finnugorizmusról is. ÉRDEKÜK ÍGY MEGTARTANI A hamis negyed, vagy zéró igazságokat!!!

  VálaszTörlés
 5. Politikai célokból minden csoportnak egy egy Petőfit kell eltemetnie ,aztán lehet tova tolni a saját szekeret !

  VálaszTörlés
 6. Nem Ágnes! Nem kettőn áll a vásár, mert van, aki temetni akar, s van, aki tiszteletet akar visszaadni. A megjegyzésed azt sugallja, mintha az MVSZ akarna temetni. Az MVSZ soha nem akart mást, mint az igazságot végre érvényre juttatni és azt elérni, hogy az állam, a magyar állam temesse el úgy, ahogy a világ egyik legnagyobb költője és szívében, lelkében igaz magyar ember megérdemli.

  VálaszTörlés
 7. Egy ilyen nagy horderejű dologban mint nemzetünk legnagyobb költőjének földi maradványainak azonosításában nem hivatkozhat senki "halott gyalázásra",hogy DNS vétel céljából mintát vehessenek a költő édesanyjának hamvaiból!Petőfi Sándor nagysága semmit sem fog változni attól,ha Barguzinban halt meg mint hadifogoly!Maximum a segesvári csatában való hősi halálának mítosza változik meg!Petőfi nem a segesvári csatában való halála miatt lett nemzetünk legnagyobb költője,hanem a verseiért melyek reméljük,hogy századok múlva sem vesznek a feledés homályába!

  VálaszTörlés
 8. Köszönjük Tibor! Szívünkből szólt. Valójában már DNS vizsgálat nélkül is elegendő a bizonyíték, de óriási a tévhit terjesztés. Vállalnunk kell azt is, még ha itt a DNS vizsgálatnál is elképzelhető csalás, akkora az igazság takargatása mögötti akarat. Nagyon észnél kell lennünk, mert előbb-utóbb kényszerhelyzetben lépniük kell, s akkor az eddigiek alapján, az a lépés sem követ igaz utat. Hatalmas az álnokság bugyra.

  VálaszTörlés