2016. június 5., vasárnap

Kincsek, amelyek a világ örökség részei akkor is, ha eddig még nem nyilvánították azzá...

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Máté Ferenc: Mentsük meg értékeinket - festett fatáblák a Kárpát-medencében 

Bánffyhunyad, reformárus templom 
épült 1200-ban
Első alkalommal lesz vendégünk és rögtön szabadtéren, azaz Székesfehérvár Országzászló terén dr. Máté Ferenc a 323. Hétvezér Esten, aki a világon egyedülálló értékek megmentésén és megismertetésén munkálkodik. A festett kazettás templomi mennyezetek a Kárpát-medencén kívül ilyen egységes, jellegzetes ábra-anyaggal sehol másutt nem találhatóak meg. A festett kazetták a reformáció elterjedését követő néhány évvel megjelentek már. Ezeknek a 300-450 éves művészeti alkotások, deszkára festett ornamens népművészeti ábrákat, jelképeket tartalmazó képeknek az értékét nem csak koruk adja, hanem a bennük megfogalmazott üzenetek. A véletlen úgy hozta, hogy az egy héttel ezelőtti HVE előadáson, amikor Gondos Béla Szent László király emlékét rajzolta fel a Kárpát-medencei magyarság templomaiban megtalálható Szent László ábrázolások, falfestmények segítségével, a kivetített képeken sok esetben láthattuk a mennyezeti festett fatáblákat. S most, talán nem is véletlenül, a soron következő 323. HVE-esten, a templomi festett fatáblák titkaiba nyerhetünk bepillantás dr. Máté Ferenc segítségével.
Mit tud egy mai átlagos műveltségű magyar honpolgár a hazai festett kazettás templomi mennyezetekről? Jószerivel semmit. A festett templomi mennyezet-kazetták a Kárpát-medence területén 1500-as évek elejétől egészen az 1800-as évek végéig készültek. A kazetták készítésének időszaka tehát közel 400 évre tehető. Ezen idő alatt a kezdetektől nem változott a kazetták festésének rendszere. Ez alatt azt kell értenünk, hogy az először megfestett templomok kazettáinak rendje és képeinek tartalma az időszak végén készített templomi mennyezetek rendjétől számottevően nem tér el. Kutatásuk folyamatosan tart. Jelenlegi ismereteink szerint több mint 200 templomban vannak (vagy voltak) ilyen kazettás mennyezetek, melyből több mint 100 templomról fotókkal illusztrált gyönyörű képek tekinthetők meg az Az Ég Mennyezeti web-oldalon. A kazetták száma a templom méretétől, valamint a kazetták méretétől függően változik. Van olyan templom, ahol eléri a 200-at, másutt 80-100 körüli lehet. Átlagosan 100-120 kazettával számolhatunk templomonként. Ennek megfelelően a festett kazetták száma több tízezerre tehető. 

Farcád, Székelyföld
református templom - 1629
A kazettás mennyezetű templomokat gondozó, fenntartó egyházak többsége református, unitárius, evangélikus. A mennyezeti kazetták festett ábráinak elhelyezése valamennyi tájegységünkön egységesnek mondható. A festett kazettákkal beépített mennyezet középvonalában találjuk a kutatók által király-kazettának nevezett egy vagy több kazettát, melyeken egy bibliai idézet mellett megtaláljuk a mennyezet festésének készítésére megbízást adó egyházi vezető testületnek, esetenként egyes személyeknek a nevét, helyenként a festő nevét, valamint a készítés időpontját. Ez azért fontos adat, mert látható belőle, hogy egyes tájegységeken belül ugyanaz a „mennyező” mester adta meg a kazetták festésének stílusát. Ugyanakkor az is kiderül, hogy a festő mesterek nem idegenből behívott emberek voltak, hanem az adott területen ismert, és a helyi viszonyokkal és „művészeti tájnyelvvel” együtt élő, azt minden részletében ismerő mesterek. A király-kazetták üzenete éppen ezért fontos. Ezek az üzenetek teszik a festett kazettás mennyezeteket kiemelkedően fontos nemzeti értékké. A magyar népművészet a Kárpát-medencében tájegységtől függetlenül, évezredekre visszamenően egységes. Mindenütt ugyanazokat a motívumokat találjuk, függetlenül attól, hol, milyen művészeti ágban szólal meg valami vagy valaki. A festett templomi kazettákon a Kárpát-medence egész területén mindenütt ismert és használt ornamens motívumokat találjuk. Az alkalmazott motívumok vallási felekezettől függetlenek. A festett kazetták ornamens díszei itt, a templomok mennyezetén kiegészülnek a látható és ismert bolygók jeleivel és kiegészülnek még valamivel, amit ma még nem tudunk minden részletében pontosan megnevezni.

Abony, református templom
kazettás mennyezet részlet, 174
0
Ez pedig a kazettákon megjelenő üzenet, melyet éppen csak elkezdtünk visszafejteni. Az üzenet ugyanis kódolt. Papp Gábor művészettörténész szerint a kazettákra festett ábrázolások motívumok egyenesen folyamatábráknak nevezhetők, olyannyira összetett, átfogó mély és hatalmas tudáson alapuló üzeneteket fogalmaznak meg. Az ornamens templomi mennyezetdíszítés ugyanúgy őrzi ősi műveltségünket, mint virágénekeink, népmeséink, a néptáncaink, vagy hősváró mondavilágunk. Amikor egy-egy festett mennyezet kikerül a templomból, és beköltözik a múzeumokba, (gyakran a múzeumok raktárába) élete megszűnik. A templomokat ugyanis a híveken kívül vendégek is látogatják, gyakrabban, mint a múzeumokat, ezért több ember látja, több ember ismerheti meg ezt a nemzeti kincset. A hívek pedig kifosztva érzik magukat, mert a lebontott mennyezet helyén üres menny(ezet) borul csak fejük fölé, és így módjuk sem marad arra, hogy megismerjék és tovább vigyék őseik kultúráját. Dr. Máté András ezeknek a felbecsülhetetlen értékű emlékek megmentésén, üzenetük megfejtésén, megismertetésén és közkinccsé tételén dolgozik fáradhatatlanul.

Az előadás ideje: 2016. június 07. kedd 19.00 óra       
Az előadás helye: Országzászló tér, Székesfehérvár

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

A rendezvény támogatója: a Miss Tee Teabolt, Székesfehérvár, Ady Endre. u. 32. I. em.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése