2017. október 30., hétfő

A Szent Korona országa, Szent László korában

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Dr. Varga Tibor: Szent Istvántól Szent Lászlóig


A 389. Hétvezér Est vendége Dr. Varga Tibor Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona Országáért Alapítvány alapítója és elnöke lesz. Előadásai többnyire a magyar nemzet múltjáról, jelenéről és jövőjéről, a hajdani és a jelenkori társadalmi berendezkedés összevetéséről és a magyarság jelképeinek valós értelmezéséről szólnak. Legfontosabb küldetésének a Szent Korona-tan tanulmányozását tekinti; értelmezése szerint a tan lényege az igazság és ige, célja az ország „lelkileg felébresztése”. Vallja, hogy nekünk magyaroknak van mire büszkének lennünk, még ha ezt el is vitatják tőlünk! 

2017-et Szent László-emlékévnek nyilvánította  a Kormány, még ha nincs is kerek évfordulója Szent László emlékének. Azonban Szent László személye összeköti a lengyeleket, a horvátokat, és a cseheket, családi, vérségi rokoni szálakon keresztül. Azaz Közép-Európa, a közép-európai-gondolat, a közép-európai népek közös sorsa és összefogása, közel ezer éves. Bár az előadásnak nem tárgya a mai jelen  aktualitásai és a történelmünk egyik dicső, ha nem legdicsőbb korszakának Szent László idejének összehasonlítása , a keresztény Közép-Európa felemelkedését akkor is most is az összefogás szolgálta, s szolgálja ma is . Ennyi történelmi párhuzam megvonható Szent László élete és a Szent László Emlékév között, azaz Szent László a keresztény egység jegyében kapcsolta össze a közép-európai nemzeteket. Varga Tibor előadásaiban a magyar történelmet a Szent Korona-tan nézőpontjából vizsgálja és mutatja be minden alkalommal, így most is. Tehát egy átfogó, a történelmi folytonosságnak szentelt megközelítésben ismerheti meg Szent László életét és korát a hallgatóság. 
Eddig megjelent könyvei: Boldogasszony kelengyéje (1999), "Pannónia nem veszítheti el angyal adta koronáját!"- A Szent Korona engesztelése (2004), "Ima ellenségeinkért" A Szent Korona misztériuma (2006). Angyal adta korona - Tanulmányok a Szent Koronáról (2010), Szerzője és szerkesztője a Dr Bakay Kornél 70 éves születésnapja alkalmából megjelent Szent László nemezis (2010) című könyvnek, Apostoli Korona - Értekezések a Szent Koronáról (2013) A szívbe írt igazság - A szkíta és a hun jog alapjai (2014) , A Szent Korona; Szent Korona Országáért Alapítvány– Archi Regnum, Solymár, 2016.

Szeretettel várjunk minden érdeklődőt.
Az előadás ideje: 2017. Magvető hava, azaz október 31. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25  


Fejér Szövetség Sajtószolgálat  


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése