2015. október 25., vasárnap

A székelyek megvédik Székelyföld határát!

„Olyan időket élünk, amikor meg kell gyújtani a lármafákat”

Több száz őrtűz gyúlt Székelyföld határán, de kigyulladtak a fények Székesfehérvár városának a Dél-Nyugati kapujában álló Székely kapujánál - a Székely Nemzeti Tanács felhívásával szolidaritást vállalva - a Fejér Szövetség lelkes tagjainak jóvoltából október 24.-én este. Igaz nem égig érő őrtűz méretben, mint a közel 70 székelyföldi, határtelepülés körzetében, Székelyföld történelmi határain – de a közel száz mécses minden arra közlekedő számára hirdette székely testvéreinkkel való szolidaritásunkat, összetartozásunkat. Napnyugtakor fényekkel kiraktuk, jelképesen kivilágítottuk Székelyföld határait. Kitűztük a székely és magyar zászlót, és elénekeltük a Székely Himnuszt. Székelyföld határának kivilágítása október 24-én, az erdélyi magyarság, különösen a Székelyföld önrendelkezésének, autonómia törekvései szempontjából is nagy jelentőséggel bír, melynek végső célja a tényleges autonómia létrejötte. 
"Bizonyítsuk be, hogy eltökélten hisszük és fenntartjuk, Székelyföld egy és oszthatatlan, határa számunkra szent, nem engedünk sem a feldarabolási szándéknak, sem egy nagyobb régióba való besorolásának" – mondta Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Ezért került sor a Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló méretű és jelentőségű rendezvényre, Székelyföld határainak kivilágítására. A székely közösségi megnyilvánulás célja, hogy a székelyek felmutassák erejüket, összefogásukat a román hatóságok és a nagyvilág előtt, hogy készek jogos követeléseiknek érvényt szerezni. tömegrendezvény Székelyföld közel 70 peremtelepülésén egy időben ökumenikus istentisztelettel kezdődött. A közös ima után a rendezvény legfontosabb mozzanataként felolvastak egy kiáltványt. A dokumentumban kinyilvánították, hogy a határok kivilágításával kívánják a román kormány és a világ tudomására hozni, hogy Székelyföld létezik, és élni akar az önrendelkezés jogával. "E jog alapján követeljük Székelyföld államon belüli önkormányzását! Ragaszkodunk a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, amelyet a helyi közösségek népszavazása tesz majd véglegessé" - áll a kiáltványban. A dokumentum emlékeztet arra, hogy Románia kormánya nem mondott le a szándékáról, hogy Székelyföldet egy román többségű óriás-régióba olvassza be. A több ízben kinyilvánított autonómiaigényről párbeszéd sem kezdődhetett, mert az erre irányuló
székelyföldi kezdeményezések rendre válasz nélkül maradtak. "Van egy nép a Kárpátok kanyarulatában, amely szabadon és békében akar élni, szabadon akarja használni anyanyelvét, és maga akar dönteni a saját sorsáról szülőföldjén" - idézte a székelyföldi önkormányzatok autonómiapárti határozatait a kiáltvány. "Követeljük, hogy az Európában gyakorolt normák érvényesüljenek és a Székely Nép - Európa autonóm közösségeihez hasonlóan - megélhesse önrendelkezését Székelyföld autonómiája révén. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni, amelynek megfelelően, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell" - fogalmazott a kiáltvány. Ezt követően a résztvevők kivonultak a környező magaslatokra őrtüzeket gyújtani, és a gépkocsik fénycsóváját tükrökkel az ég felé irányítani. 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése