2015. október 2., péntek

Vendégünk Tóth Sándor történész

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Tóth Sándor: A királysírok története 

Október 06-án a Nemzeti Gyásznapon, a 13 aradi vértanú halálának évfordulóján, olyan előadó lesz a 291. Hétvezér Est vendége, aki nem csak szakmai, tudományos munkásságával, hanem tetteivel is bizonyítja hazaszeretetét, elkötelezettségét a magyarság dicső múltjának gyakorlati ápolásában is. Tóth Sándor Phs történész, ugyanis Eger városában megalapította nemzetünk első önálló had-történeti múzeumát, az Egri Történeti Tárházat, Fegyvertárat, amely az egri vár bejáratának szomszédságában található meg. A fegyvertárban a Kárpát haza hadszíntereinek emlékanyaga látható az őskortól az 1848-49-es szabadságharc végéig. A kiállítás anyaga a kézi fegyverek fejlődésének történetét mutatja be kronológiai sorrendben. Nem csak történelmileg, de ipar- és képzőművészetileg is jelentős ritkaságok láthatók itt. Számos névhez kötődő, főleg magyar történelmi emlékkel rendelkeznek. Így Zichy Ferenc arany címeres szablyája, Máriássy János honvédtábornok szablyája, Dózsa Endre Kolozs vármegye alispánjának ezüst veretes díszszablyája, Csernos Emánuel Kossuth pénzügyi államtitkárának, Radvánszky Antal Zólyom megyei főispán kartusa is itt van kiállítva.  Az egyik legbecsesebb kiállítási darabja a Tárháznak Rákóczi Ferenc fejedelem eredeti temetési zászlaja. 
Kép az egri Történeti Tárházból
Ezüstveretes magyar szablya
Tóth Sándor Székesfehérváron, a Helyőrségi Klubban is tartott már előadást. Több könyvet is írt, legismertebb műve a Győztes csatáink sorozatban a Pozsonyi csata című műve. Erről a témáról Tóth Sándor írt először. Ezt az írását a Magyarok Világ Szövetsége is kiadta Magyarságtudományi Füzetek Kis-enciklopédia sorozatában. Szintén keresett munkája a Király sírok a Tarna mentén, amely legfőképpen Attila hun nagy király temetésével foglalkozik. Tóth Sándor járja az országot, sok előadást és ünnepi megemlékezést tart országszerte, amelyek a Magyar Nemzet sorsfordító eseményeiről szólnak. Mostani előadása jól illeszkedik ebbe a sorba, amely bizonyítja elhivatottságát, a magyar történelem iránti elkötelezettségét. Szeretettel várjuk azokat, akik Tóth Sándorhoz hasonlóan, szeretik és érdekli őket a magyarság múltja. 

Az előadás ideje: 2015. október 06. kedd 18.00 óra

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése